נכון או לא נכון

מהי הוכחה ? על "הוכחות" והאם כל דבר הוא אחד מהשניים - נכון או לא נכון ?

 

אמונות ובמיוחד האמונה באלוהים (כישות על טבעית, נצחית, רצונית, בוראת עולם ומנהלתו) רווחות בעולם. לצידם של המאמינים ישנם אלה שאינם מאמינים, החילוניים. לא אחת קורה שהמאמין מנסה לשכנע את החילוני באמיתותה של אמונתו. מכיוון שאינו יכול להשתמש בכלים אמוניים, שהרי אותם בדיוק הוא מבקש להוכיח, הרי שבלית ברירה עליו להשתמש בכלי של החילוני, קרי - הוכחה לוגית.

מהי הוכחה ? הוכחה היא סדרה של טיעונים שאין עליהם עוררין, המתבססים על מוסכמות והמסתכמת באופן שאין מנוס מאשר לקבל את הטענה שרצו להוכיח.
נקח לצורך המחשה טענה אלמנטרית, אך שיש עדיין להוכיח אותה, הנה זו: אם "א" גדול מ"ב" ואם "ב" גדול מ"ג", הרי ש"א" גדול מ"ג".
והנה ההוכחה: "גדול מ" פרושו ש"א" יכול להכיל את כל "ב" ועדיין תוותר יתרה מ"א". או, אם "א" יכול להכיל את כל "ב" ועדיין נותרת יתרה של "א" (ז"א ש"א" שווה ל"ב" ועוד יתרה - יתרה1), הרי ש"א" גדול מ"ב". באותו האופן, על פי הנתון, "ב" שווה ל"ג" ועוד יתרה (יתרה2). מכאן ש"א" שווה ל"ג" ועוד יתרה (שהיא הסכום של יתרה2 ועוד יתרה1), כלומר עפ"י הנ"ל, "א" גדול מ"ג" - מה שנתבקש להוכיח. כפי שאמרנו, אין מנוס מהמסקנה הזו.
הערה: לעיתים יש שאומרים שיש להם הוכחה, אף שאינה מוחצת. ובכן, עפ"י ההגדרה של הוכחה - אין דבר כזה "הוכחה לא מוחצת". זו יכולה להיות סברה או אף סברה מלומדת, אך זו אינה הוכחה.

בספרות שקראתי ("ובחרת בחיים" של הרב אורי זוהר ו"אמונה בעידן המדע" של פרופסור נתן אביעזר) ושיחות שנהלתי, לא הוצגה הוכחה לקיום האלוהים. יש לומר כי פרופ' אביעזר לא מנסה בספרו להוכיח זאת, אלא רק ליישב סתירות בין האמונה למדע. האחרים בהחלט מנסים להוכיח.
מה הם מציגים כראיה ? מהן "ההוכחות" שלהם ?
הם מציגים קושיות. המכנה המשותף להן הוא "כיצד תסביר ש..". הנה דוגמאות: כיצד תסביר שגם בעת העתיקה, זמן קצר יחסית אחרי יציאת מצרים, קבלו כל העם את העובדה שכל העם נכח במעמד הר סיני. הרי על ארוע כ"כ גדול, אם לא התקיים, היו אומרים "לא היה כדבר הזה" (והמסקנה: "היה מעמד הר סיני בו ניתנה התורה"). כיצד תסביר שבספר "הזוהר" שיש אומרים שהחל להכתב (עוד לא להתפרסם) במאה השנייה לספירה, כבר מצויין שכדור הארץ אכן כדור, הרי המדע של אז טרם הכיר בכך (כך עפ"י הקושיה) והרי בני ישראל לא עסקו בכגון אלה (והמסקנה היא שהדעת הזו ניתנה עם מתן תורה). כיצד תסביר שעל אף שהעם היהודי ידוע בעקשותו ובפלגנותו, יש לו רק גרסה אחת של התורה שנשתמרה בכל העדות ובכל הזמנים, בעוד שלנוצרים יש גרסאות רבות (והמסקנה "רק כח אלוקי יכול לגרום לכך") ועוד כהנה וכהנה קושיות של "כיצד תסביר ש..".
אם למאזין אין הסבר, או אז "המוכיח" מודיע שההסבר נעוץ בהתערבות אלוקית. זאת "ההוכחה".

ובכן יש לומר כך: אם למאזין אין הסבר לקושיה, אין זה אומר שלמישהו אחר אין הסבר ואם גם למישהו אחר אין הסבר, אין זה אומר שלא יהיה הסבר בעתיד ומכל מקום אין ה"מוכיח" מוכיח כי אין הסבר או הסברים אחרים אפשריים כמו למשל הטענה כי בעבר ביקרו כאן חוצנים, יצורים תבוניים מכוכב אחר, והם אלה אשר הנחילו לנו את הידע. גם טענה זו אינה מוכחת, אבל היא מקנה הסבר נוסף אפשרי ובכך שוללת את המסקנה הפסקנית והחד משמעית, בדבר קיומו של האל (ולהיפך) ומכאן כי אין זו הוכחה.

לצד שתי הטענות (קיומו של האל וביקורם של חוצנים) ישנן גם המיתולוגיות השונות ורעיונות שונים. מה משותף לכל אלה ?
אנו נוטים לחשוב כי טענה, כל טענה, היא אחת מהשתיים, או שהיא נכונה או שהיא אינה נכונה. על פי גישה זו - אין אפשרות שלישית. זה אינו מדויק. אם נקבל כי טענה נכונה, היא רק כזו שנתן להוכיח כי היא נכונה וכך טענה שאינה נכונה, היא רק כזו שניתן להוכיח כי אינה נכונה, הרי שמצאנו דווקא מכנה משותף, כך או כך - ניתן להוכיח. מכאן שעולה השאלה האם ישנן טענות שלא ניתן להוכיח כי הן נכונות ובאותה העת גם לא ניתן להוכיח כי אינן נכונות. ובכן ישנן כאלה. למשל הטענה "אחרי מותינו, אנו מגיעים לעולם הבא" נכון או לא נכון ?
נקרא, לשם הנוחות, לטענות מסוג זה "טענות מהסוג השלישי".

בבואינו לבדוק טענה, ראשית נבדוק האם בכלל ניתן להוכיח כך או כך. אם לא, הרי לפנינו טענה מהסוג השלישי ואין טעם להמשיך הלאה.
על טענות מהסוג השלישי נמנים "אלוהים", "שטן", "גן עדן", "גיהנום", "יופיטר", "נפטון" "ת'ור", "מלאכים", "שדים", "חוצנים", "אנרגיות חיוביות" וכיוצא באלה. למעשה ניתן ליצור טענות כאלה לאין ספור, כיד הדמיון, ובלבד שנוכל להטיח בפני הצוחק "ומנין לך שלא כך ?".
ועוד דבר אחד חשוב. לאור הנ"ל, גם לא ניתן לדרג את הטענות מהסוג השלישי ומכאן שמעמדן, של כולן, שווה.

ולאלה השואלים "בכן כיצד עלי לנהוג ?" נשיב "איש על פי אמונתו יחיה". מותר להאמין באלוהים ומותר, בדיוק באותה המידה, שלא להאמין בו.

 

אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל