פערים עלינו ועל בנינו

בכל מקום עולה הזעקה על הפערים ההולכים ומתרחבים ומסכנים את החברה


בכל מקום עולה הזעקה על הפערים ההולכים ומתרחבים ומסכנים את החברה. אני מבקש בקצרה לתרום תת-תובנה לנושא.
התשובה לבעייה מחייבת הבנה – שני תהליכים חרצו את המציאות הכלכלית הפערית: ההצטברות ההונית של הררי פיננסים מאז שנות ה – 50 וההתפתחות של טכנולוגיית התקשורת.
בעבר למדנו שהכסף הוא התשקיף של המשק הריאלי. היינו, המשק הריאלי הוא הכלב והכסף זנבו. היום התהפכו היוצרות. הכסף הוא הכלב והמגזר הריאלי הוא זנבו לכשכש בו.

הסתכלות בגדול: מאז שנות ה – 50 הכלכלה העולמית צומחת בכ – 2.5% בשנה. התמ"ג העולמי עלה לכ – 71 מיליארד דולר (2012). התמ"ג של ארה"ב עלה ל – 15.5 טריליון דולר, של האיחוד האירופי 16.6 טר' דולר, של סין 9.0 טר' ד', יפן 5.9 טר' ד'. לאורך התקופה הצטברו מידי שנה כ – 5% חסכונות. אלה צוברים ריבית ונאספו ברובם להררי כסף במדינות הללו. הכסף שואף לנוע חופשי והתקשורת הדיגיטלית מבטיחה זרימה ומעקב מיידי ומאפשרת "לזנב" ליהפך לכלב.
בכל יום מתרוצצים בעולם ברשת אלפי מיליארדים דולר. בשבוע מועברים כספים שערכם גדול מערך הסחורות המיוצרות בשנה. הזרימות האלה בכלכלה הגלובלית הפקיעו מהממשלות את השליטה בכלכלה הלאומית למעט בגובה הריבית וגם כאן חייבים להסתכל על מה קורה אצל האחרים. תנועות ההון הן המוליכות את הכלכלה הגלובלית.
המעבר למודל שהעלה את ההון למלך הכלכלה על פני המגזרים האחרים הניב את עיוותי ההכנסה בין עשירוני החברה. לדוגמה: בעבר כאשר המשק נחלץ ממיתון הפירות של התפוקה הנוספת התחלקה כ – 70% לעבודה ו – 30% להון. בעשורים האחרונים התהפכה הנוסחה ל – 40% לעבודה ו – 60% להון.
בארה"ב המלמדת את החברה הישראלית בינה כלכלית הנה מה המציאות:
השוואה בעליית הכנסה 1979 - 2007
קבוצת אוכלוֵסיה 0-20% 21-80 81-99% 1%
עלייה בהכנסה 18% 37% 65% 275%
בשנה האחרונה ה- 1% העליון במשקי הבית בארה"ב זכה בהכנסה של 394,000 דולר;
10% העליונים ממשקי הבית זכו ב – 114,000 דולר; ויחד ב – 48,2% מסך ההכנסות (2012), שיא מאז 1932, שנות המשבר הגדול.
1% העל נטלו 19,3% מהכנסות משקי הבית (.2012 ) והכנסותיו עלו ב – 19,6% בהשוואה לעלייה של 1% ל – 99% ממשקי הבית.
חשובים התהליכים: ביציאה מהמיתון – 2009 – מתוספת ההכנסות (Gains) נטל ה – 1% העליון 95% לעומת תקופות קודמות שנטל: 45% מתוספות ההכנסה בשנות ה – 90 ו – 65% מהתוספות לאחר 2001.
לעומת ארה"ב בדנמרק 20% עליונים הכנסתם הפנויה 42,795 דולר /שנה. 20% התחתונים הכנסתם 11.94 ד'/שנה.
ב –OECD ממוצע הכנסה של 20% העליון – 44,625 של 20% התחתונים - 9,156 ד'/שנה. ז.א. שאפשר לקיים מודל פחות פערי.

למודל אחר של כלכלה חברתית יש ארבע חזיתות: א) להציע את המודל האחר של כלכלה חברתית. ב) לנהל מלחמת תרבות: כדי לאתגר את מודל הפערים דרושה הסכמה למהפך תרבות. סטיב ג'וב, ביל גייטס, גיל שויד בנו את הצלחתם על כתפי מעבדות וארגונים ציבוריים. חברת טבע נהנתה שנים מהגנה. לא עוצם ידם ומוחם לבדם אלא המרקם החברתי והמדעי וההשכלתי שעליו יכלו להמריא שותף להם. זה מאבק על כל הקשת: מביה"ס, מההנהגה הלאומית, מהתיקשורת והסופרים והפיזמונאים והאוניברסיטאות והאמנים - כולם צריכים לרכז מאמץ חינוכי תרבותי של אחריותיות לצימצום ולפחות לקיבוע פערים. ג) ההון ימשיך להיות מלך הכלכלה. לכן, המודל האחר צריך לאפשר לשתף את העובדים בהון. כולם שותפים בהון. זה שם הסיכוי להתמודד עם פערים מתרחבים. קצר כאן המצע להעלות דגם מעשי. ד) בפרק האחריותיות העובדים חייבים להפנים שאין עלייה ברמת ההכנסה ללא עלייה ביעילות ובפריון. דרישות לעליית הכנסה ללא מקבילה בפיריון וביעילות הן חסרות אחריות כמו שהקומבינה של האליטה העיסקית לזכות בהכנסות שחקים היא חסרת אחריות.
תשומת לב לכך שאנו בתהליך של רובוטיזציה המייעל את תהליכי הייצור ומייתר עבודת עובדים. וזו רק ההתחלה. מנהלי ההון הגדול בעולם שכוחם רב להם גם מהממשלות חזקים כדי לפעול למנוע את האלטרנטיבות. העדות לכך היא שאחרי המשבר של 2008 שנגרם ע"י גאוני ההון, לא קרה דבר. כולם כמעט נשארו על מקומם ללמד תורה לעניי העמים.
 
תמונה ראשית: Cory M. Grenier
 

אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...

כותבי המדור

הצג הכל