אנגלו-עברית,- עוד לפני מגדל-בבל

הרבה חוקרים סבורים,- כמו שאומר התנ"ך,- שפעם,- לפני התקרית עם מגדל-בבל, שאחריה בלבל אלוהים את שפות בני-האדם כדי שיתקשו לתקשר זה עם זה,- רווחה בעולם העתיק הידוע לנו שפה אחת,- שהייתה משותפת לכל התושבים. האם נותרו שרידים לשפה מקורית עתיקה זו, שבהם אנו משתמשים יום-יום בשפותינו השונות?

לשם הנוחיות נשווה בין העברית שלנו לבין השפה האנגלית, שרובינו מכירים.
כדי לחשוף את שרידי השפה המקורית,- הנקראת באנגלית PROTO-LANGUAGE,- שפה ראשונית, שפת-מקור, שפה ארכאית,- נצטרך גם לחזור למנטאליות הפרימיטיבית של אבות-אבותינו הקדמונים. ל
א נוכל להתייחס למילים כמו "רדיו", "טלפון", "טלוויזיה",- שכיום הן אמנם משותפות לרוב השפות, אך לא היו קיימות בימי-קדם.
נצטרך לחשוב על הדברים הבסיסיים ביותר, ולהתייחס למילים שמופיעות בתנ"ך.
 

1. כבר שתי המילים העבריות הראשונות של התנ"ך מתקשרות לאנגלית. "בראשית ברא..." ה"ראשית" מתקשרת ל"לידה", כי כל התחלה היא לידה חדשה. והנה, באנגלית "לידה" היא BIRTH,- "בירת'",- הדומה ל"בראשית". והדבר הראשון שעושה הרך הנולד הוא,- לנשום. ואכן, "נשימה" באנגלית היא BREATH,- "ברת'". שתי המילים "בראשית ברא" מזכירות בצליליהן את המילים BIRTH ו-BREATH. אך זוהי רק פילוסופיה. בתרגום מדוייק המילים BIRTH ו"לידה" אינן דומות כלל וכלל, וגם לא BREATH ו"נשימה".
גם אם נשווה את שמות הכיוונים,- צפון, דרום, מזרח, מערב, לא נמצא ביניהן כל דמיון, כי מה שהיה צפון לעם אחד היה דרום לעם אחר.
לעומת-זאת, יש את ארבעת הפאזות שבהן משתמשים בכל העולם, גם באסטרולוגיה,- אש, אוויר, מים ואדמה,- וכאן יש דמיון מובהק לא רק בין משמעות המילים אלא אף בין צליליהן בעברית ובאנגלית.
2. הפאזה הראשונה היא אש. אש יוצרת אפר. אם נשווה "אש ואפר" לאנגלית, נקבל ASH ו-FIRE,- "אש ופייר",- צלילים ממש דומים, אם-כי בהיפוך משמעויות.
3. הפאזה הבאה היא "אוויר". אם נוציא את האות וו', נקבל "איר", ובאנגלית,- AIR. כמעט אותה המילה.
4. הפאזה הבאה היא "מים". מה הקשר בין "מים" ל-WATER?- אין קשר. אבל אם נקרא את המילה WATER,- "וואטר",- כמו לא משמאל לימין כמו באנגלית, אלא בהיפוך,- מימין לשמאל,- כמו שקוראים בעברית,- נקבל RETAW,- "רטאוו", או "רטוב", ואכן, המים רטובים.
מילים נוספות המתקשרות עם "מים" הן, למשל, "טיפה", ו"זרם". והנה, "לטפטף" פירושו באנגלית TO DRIP, ו"דריפ" בלי הר' נשמע "דיפ" ממש כמו "טיפ",- או "טיפה".
"זרם" הוא STREAM,- "סטרים". בלי הט' הוא נשאר SREAM,- "סרם", או "זרם". המילה האנגלית ל"סערה" היא STORM. בלי ה-T והסיומת M היא נשארת SOR,- "סער".
גם ה"טל" שייך לקבוצת-המים, בגרמנית הוא TAU, באנגלית DEW, - "דיאו" או "טאו", כמו "טל" בלי הל'.
ברור שבמשך הזמן האותיות השורקות ס', ש', ז', התחלפו, כמו שבעברית ש' היא לפעמים SH כמו ב"שלום", ולפעמים S כמו ב"ישראל". כמו-כן התחלפו ר' ול' כמו ביפן ובסין, והח' באנגלית איננה קיימת.
5. מה לגבי הפאזה הרביעית? למה דומה אדמה? ל- EARTH? ל-GROUND? לא. אבל אם ניקח במקום "אדמה" את המילה "ארץ", נראה ש "ארץ" ו-EARTH הן ממש אותה המילה. לא רק באנגלית, אלא בשפות רבות אחרות. TERRA בהיפוך היא ARRET, או "ארץ".
גם ל- GROUND "גר-אונד" , ל-ROCK, "רוק" או "רוג",- סלע,- ול"רג-ב" יש ר' וג' משותפות בהיפוך. RG,- ROCK,- REG-EV.
כמו-כן המילים "הר" ו"תל" יוצרות את המילה "הרתל", או בלי האמצע, "ה-ל" באנגלית HILL, גבעה.
להר יש פסגה. בלי הס' "פיגה", או "פיג" או "פיק", באנגלית PEAK, - פסגה.
ההר נוצר מסלעים, והסלע, או ה-ROCK, היה בימי-קדם כלי-נשק שבו רגמו האנשים זה את זה, למרבה הצער,- ROCK, "רוק", "רוג", "רג", "רגם".
אכן, האדם השתמש באבן לסקילה, אך גם לפיסול. SCULP, - בלי ה-P "סקול", SCUL,- "סקל", אך עם ה-P בהתחלה,- PCUL, - "פקול" או "פיסול".
 

ראינו, שלכל ארבעת הפאזות הבסיסיות של החומר יש מילים משותפות בעברית ובאנגלית. לסינים היו חמש פאזות, והן: אדמה, מים, עץ, מתכת ואש.
6. לגבי המתכת, למילה "מת-כת" יש מ' ות' משותפות עם MET-AL,- "מת-ל". והכ' לא נחשבת, כי היא לא מבוטאת באנגלית.
7. לגבי העץ,- אין שום מילה משותפת לשתי השפות. אך העץ לא נוצר יש מאין, אלא מגרעין. והנה, המילה "גרעין" משותפת לא רק לעברית ולאנגלית אלא לעוד שפות רבות. "גרעין" הוא GRAIN, CORN, KERNAL, CEREAL, - בגרמנית KERN, בצרפתית GRAIN, GRAINAGE,- בספרדית GRANO .
8. העץ הוא ירוק, באנגלית GREEN. מימין לשמאל NEERG, בלי ה-N בהתחלה EERG,- "אירג" או "ירק".
גם הצבע הלבן נושא שם דומה לעברית, גם באנגלית ספרותית וגם בשפות הלטיניות,- BLANC. "בלאנק", בלי הסיומת C ובסיכול אותיות,- BLAN,- "לבן".
9. הרבה עצים יוצרים גן, באנגלית GARDEN. והנה, שתי האותיות הראשונות והאות האחרונה של מילה זו, GA-N, יוצרות את המילה "גן". אך כל המילה בלי ה-R יוצרת את המילה GA-DEN, קיצור של GAN-EDEN,- "גן-עדן".
10. מן הגרעין צומח עץ, ומן העץ צומח פרי. והנה, "פרי" הוא באנגלית FRUIT. אם נסיר מן ה"פרוט" את -T נקבל "פרו" או "פרי". גם המילים "פוריות" ו-FERTILITY דומות, מאותה הסיבה. ולפרי יש קליפה, באנגלית PEEL. מימין לשמאל LEEP, "ליפ", או קיצור של "ק-ליפ-ה". הפוריות נוצרת בעזרת הזרע,- או SEMEN,- "שמן". והשמן נמרח,- SMEAR. בלי ה-S "מיר",- קיצור של "מר-ח" בלי הח' שלא מבטאים. מילה נוספת שבה הח' נעלמת היא "חיטה",- WHEAT, בלי ה-W "היט", או "חיטה",- אם-הלחם.
11. אמנם הפרי הראשון המוזכר בתנ"ך הוא התאנה, אבל כתוב גם "איש תחת גפנו ותאנתו". ו"גפן" באנגלית היא VINE, - "ויין" או "פיין" או "פן",- נשמעת כמו "גפן" בלי הג'. אך אם נקרא את המילה VINE מימין לשמאל נקבל ENIV, כמעט כמו "עינב",- פרי-הגפן. אם לא די בכך, הרי גם תוצרתם של הענבים,- היין שעליו מברכים כל ערב-שבת, הוא באנגלית WINE. המילים "יין" ו"וויין" אכן דומות.
12. גם התפוח נושא שם קצת דומה באנגלית, APPLE, ושילוב שתי המילים יוצר "תפלוח",- "ת-APPLE-וח".
ממש כמו שעוגה ו-CAKE יוצרות "קוגה", ו"עוגיה" ו-COOKIE יוצרות "קוגיה".
 

13. בעל-החיים הראשון המוזכר בתנ"ך הוא הנחש, באנגלית SNAKE. אם נהפוך את הח' לק',- כמו במילה "חאקי", למשל, הנקראת באנגלית "קאקי",- ונעביר את ה-S לסוף, נקבל NAKES,- "נקס"- ממש גרסה אנגלית של "נחש".
14. העוף הראשון שמוזכר אחרי המבול הוא העורב. והנה, בשפות רבות "עורב" נשמע ממש דומה,- "רייבן" RAVEN באנגלית, "ראבה" RABE בגרמנית, CORBEAU בצרפתית. "כורבו",- או "כ-עורב-בו". אם נחבר את העברית והאנגלית נקבל ORAVEN,- עורייבן,- אולי המילה המקורית לעוף זה. וגם היונה נזכרת בתנ"ך בשמה העתיק המשותף גם לאנגלית. PIGEON, בלי ה-PIG, הוא EON,- "יון".
היונה והעורב שייכים לסוג "ציפור", או BIRD. הסיומת של "צי-פור", "פור" נשמעת דומה ל-BIRD, ובמילה אחת אפשר לקורא לה "צי-בירד" TZI-BIRD. והציפור היא בעלת כנף,- "כאן-עף",- WING. מימין לשמאל GNIW, "גניוו", או "גנוו", או "גנף", או "כנף". והציפור, כמובן, עפה. באנגלית, FLY. מימין לשמאל,- YLF, בלי הל', YF, או "עף".
15. הלוויתן של יונה הוא באנגלית WHALE. אם נקרא את המילה מימין נקבל ELAHW, או "לוו",- ההתחלה של "לוו-יתן".
16. חיה אחרת המופיעה בתנ"ך היא אתונו של בלעם. והנה, המילה "א-תון" מסתיימת ב"תון",- ההברה המתחילה את המילה "חמור" באנגלית,- "דונ-קי", DON-KEY. לכן אפשר לקרוא לה בשתי השפות גם יחד "א-תונ-קי", A-DON-KEY.
17. המילה הגרמנית ל"אריה" היא LOEWE, - "לבא", או "לביא".
18. "וגר אריה עם כבש",- כבש הוא SHEEP, מימין לשמאל PEEHS, "פש" כמו FES או קיצור של "כ-בש".
19. לחיות יש "פרווה", או FUR, "פר", ההתחלה של "פר-ווה". או במילה אחת FUR-VA.
20. "שור" הוא בלטינית TAURUS, וזהו גם שמו של "מזל שור" באנגלית. TAUR בלי הסיומת הלטינית הוא "תור" או "שור".
 

אחרי הצמחים והחיות הגיע תור האדם.
21. המילה "עין" משותפת לשפות רבות. EYE באנגלית, OEIL "אויי" בצרפתית.
22. "צוואר" הוא באנגלית THROAT. מימין לשמאל,- TAORHT. "תאור-ט" בלי ה-T בסוף, - TAOR דומה ל"צוואר".
23. גם HAND בלי הנ' , HAD או AD דומה ל"יד".
24. "רגל" היא באנגלית LEG. מימין לשמאל GEL, "גל", קיצור של "ר-גל".
25. לאדם יש "שיער" ,- או בלי הש',- "ער" או "הייר" או HAIR .
26. ומאחור יש לו "גב", או BACK. מימין לשמאל KCAB, "קב" או "גב". או במילה אחת BA-GAV .
27. לא נשכח שהאדם הוא בן-תמותה, או באנגלית MORTAL. בלי הר',- MOTAL,- בן-מוות,- MOT . לעומת-זאת "יש" זה באנגלית פשוט IS, כמו ש"זה" ו"זאת" דומים ל-THIS ו-THAT.
28. ואם אנו עוסקים במתים, יש להם גולגולת, באנגלית SKULL. אם נכפיל את "סקל" בצורה סימטרית נקבל S-KULL-KULLS, "ס-קול-קולס", או "ס-גול-גולת". והגולגולת מחוברת ל"שלד" או SKELET-ON. אם נוותר על סוף המילה האנגלית ונשאיר את SKELET נקבל "סקלט" או "שלד". והשלד מונח ב"קבר", באנגלית GRAVE. אם נקרא מילה זו מימין לשמאל נקבל EVARG. אם נעביר את ה-G להתחלה נקבל GEVAR, "גבר" או "קבר".
29. אם נקצר את המילים האנגליות ל"אמא" ו"אבא",MO-THER ו-FA-THER, נוותר על הסיומת המשותפת THER, ונקרא את מה שנשאר מימין, נקבל,- OM, או "אם", ו-AF, או "אב".
30. המילה ל"ילד" באנגלית היא CHILD. אם נוותר על ה-CH, נקבל ILD, או בעברית,- "ילד". ואם נשאיר את ה-H נקבל HA-ILD,- או HA-IELED,- "הילד".
 

31. האדם הלך והתפתח. הוא "נדד"- WANDER,- או בלי הסיומת רק WAND,- או "נע-ונד". אך הוא גם היה "יציב",- STABLE,- בלי הסיומת רק STAB,- "סטב",- "צב" או "י-ציב".
32. הוא "נפל", בלי הנ' פשוט "פל",- FALL, לתוך "חור",- HOLE, בהחלפת הח' והר' כנהוג.
אך הוא נשאר נקי,- CLEAN,- מימין לשמאל NAELC,- "נלק" או בלי הל' "נק",- NAEC,- "נקי". או במילה אחת "נקלין" NACLEAN .
33. הוא נשבר ו"שבר", BREAK, בלי הסיומת רק "BREA" "בר" או "ש-בר". במילה אחת "ש-ברייק", - SH-BREAK.
34. הוא נרדם וחלם, DREAM,- "דרים", כאשר הוא "רדום". אך הוא גם התבונן סביבו בעירנות,- הסתכל,- LOOK, מימין לשמאל KOOL,- "כול" אן "כל",- קיצור של "הסת-כל". הוא ציפה לרבות,- EXPECT,- בלי הסיומת EXPE,- "אקספה", או "ציפה", הוא שאל וביקש,- ASK,- מימין לשמאל KS-A,- "קש",- קיצור של "בי-קש",- או במילה אחת "ביקשאסק,- BIKSHASK,- והוא גם ביקש,- BEG, "בג" או "בק", קיצר של "בק-ש". או במילה אחת "בג-ש",- BEG-ESH .
35. הוא גם נהיה "עשיר",- RICH, מימין לשמאל HCIR, או CHIR,- "צ'יר",- או "שיר",- קיצור של "עשיר". הוא נסע ב"ספינה", SHIP, "שיפ" או "סיפ", קיצור של "ספי-נה".
36. כך עלה האדם דרגה אחרי דרגה, - DEGREE, "דגרי" בסיכול אותיות "דרגה", וגם "מדרגה".
 

37. וכך, עם חלוף העיתים,- TIME,- "טיים" או "עיתים",- האדם כבש את העולם, או ה"חלד",- WORLD, - "וור-לד",- כש-WOR מחליף את הח' הבעייתי, כמו במילים אחרות. WOR-LD, "ח-לד".
38. ברבות הזמן האנשים התקבצו למדינות. והנה, המילה LAND מימין לשמאל היא DNA-L, - "דנה-ל",- בלי ה-L רק DNA,- הסוף של "מ-דינה".
39. למדינה היה "מלך", או MONARCH. בלי הנ' ועם החלפה של ר' בל', כמו בשפות המזרח הרחוק שלא משתמשות בל', נקבל MOALCH, "מולך" או "מלך". המלך היה גם "נשיא" והיו לו "שרים". המילה האנגלית ל"שר",- MINISTER, כוללת בתוכה בלי ההתחלה MI גם את NIS ל"נשיא", וגם את STER, בלי ה-T "שר". וכולם דאגו שיהיה "סדר", או ORDER. אם נחליף את ההתחלה OR ב-ס', נקבל SDER, או "סדר".
40. המדינות התקבצו תחת דגליהם,- "דגל",- FLAG,- מימין לשמאל GALF, "גל-ף" , בלי הפ' GAL קיצור של "ד-גל". הן התחלקו לחברות ולאויבות. והנה,באנגלית "חבר" הוא FR-IEND. "פרנד",- "בר-נד". ההתחלה "בר" מתחברת לסוף של "ח-בר". אפשר לחבר את העברית והאנגלית למילה אחת,- "ח-פרנד".
41. "אויב" באנגלית ספרותית הוא FOE. מימין לשמאל EOF, או "אויב". אויב הוא גם "יריב", באנגלית RIVAL. בלי הל', RIV-A, ממש כמו "י-ריב". האויב הוא "רשע",- FE-ROCE-OUS,- "פ-רושע-ס", והוא עושה "עוול", או באנגלית EVIL. הוא יוצא למלחמה, WAR, ומימין לשמאל RAW, - "רוו", או "רב",- קיצור של "קרב". הוא אוחז ב"ס-כין", KNI- FE, או ב- SAKINIFE, "סכי-נייף". והסכין חותך. אם נהפוך שוב את הח' לק' נקבל "קותק", או באנגלית בקיצור CUT .
42. למה? כמו שאומרים באנגלית,- I HAVE NO IDEA, או בעברית,- "אין לי מושג," או "אין לי ידע",- IDEA במקרה זה "ידע". גם המלים VIDEO, בלטינית "אני רואה", ו-AUDIO, בלטינית "אני שומע", מתקשרות למילים העבריות "לוודא", ו"לדעת", בעזרת חושי הראיה והשמיעה, שבלעדיהם באמת קשה לוודא ולדעת משהו.
 

בתהליך רכישת הידע הפך האדם למתוחכם יותר ויותר. הוא התחיל לתהות על סביבתו ועל רגשותיו.
43. הוא חווה "יסורים", SORROW, "י-סור",- SORR-OW, וידע "צער"', שגרם לו לעינויים, TOR-TURE, ו-TOR-MENT,- הקיצור TOR כמו "צער". הוא סבל רבות. "סבל",- SUFFER, - "ספר",- או "סבל", כאשר הל' והר' מתחלפות, כמו שקורה בסינית, ביפנית, במצרית-עתיקה, שבהן השימוש בל' הוא מוגבל או לא קיים.
44. האדם סבל ממחלות, -היה "חולה",- בלי הח', "הולה", או ILL. הוא התגרד,- SCRATCH, בלי ה-S והסיומת CH רק CRAT,- "קרט" או "גרד".
 

45. הוא חיפש אמצעי קסם כדי להתגבר על סבלו. קסם,- MAGIC. מימין לשמאל,- CIGAM, "קיג'ם", או "קסם". הוא חקר את המסתורין,- "מיסטרי",- MYSTERY, הוא חיפש "סימן",- SIGN,- "סיין", קיצור של "סימן". הוא חיפש את "סוד השקט",- את ה- SECRET,- הדבר ה"סגור",- SECRE בלי ה-T "סקר" או "סגר", או בלי הר' SECET,- "סקט" או "שקט". ואכן השקט הוא QUIET, "ק-ואי-ט",- או בקיצור "קט"- קיצור של "ש-קט". או במילה אחת,- SHA-QUIET.
אך האדם גם חיפש את שלהבת-האהבה. "להבה",- FLAME. מימין לשמאל,- EMALF, הסיומת ALF "אלב" כמו "ל-ה-בה", או במילה אחת "להבליים",- LEHA-FLAME. ואז מצא את האהבה,- LOVE,- והפך להיות,- בלי הל',- OVE, "אובה" או "אוהב". והאהבה בקשה: "שק לי",- KISS ME. מימין לשמאל,- SSIK, "סיק", "סק" או "שק". וגם "חבק",- HUG. הח' הופך לה', והנה "חק",- קיצור של "ח-ב-ק".
 

46. וכך עבר האדם "בין" ל"בין",- BETWEEN, בלי האמצע BE-EN,- "ביין". הוא עבר מצד לצד,- "צד",- SIDE, "סייד",- או "סד", או "צד".
הוא התחיל להבין את האחר,- "אחר",- OTHER,- "אזר",- "אחר".
47. הוא תפס את העניין. "תפס",- CAPTURE. מימין לשמאל,- ERU-TPAC, רק הסיומת,- TPAC,- "טפק", או "תפס".
והעניין היה קשור לחשבון, מחשב, נוסחאות. המילה לספרה באנגלית ספרותית היא CIPHER, "סייפר" או "ספרה", בגרמנית ZIFFER,- "ציפר",- "ספרה".
ואכן, הספרה 2 בעברית ספרותית היא "דו", ממש כמו TWO באנגלית. הספרה 6 דומה בכל השפות, SIX, SECHS, SEIS, שש. וגם הספרה 7 המקודשת היא שבע, SEVEN, SIEBEN.
48. וכך הפריד האדם בין קודש לחול, - "הפריד", SE-PARATE, בלי ההתחלה PARATE, "פרט" או "פרד", ונאבק להיות חופשי,- "נפרד" או "מפריד",- "מ-פרי-ד",- FREE, ולנהל חיים פרטיים,- PRIVATE, בלי ה-V,- "פרטי",- PRIA-TE.
 

49. הוא הביט בראי,- MIRROR,- "מירור",- "מראה",- התחיל ללבוש מסכות, "מסכה",- MASK, ולהתמכר למסך,- SCREEN,- "מ-סך", עם ק' במקום ך',- SC-REEN,- "סק-רין", או במילה אחת MASA-CREEN. "מס-קרין".
50. וכך האדם הבין שרק בעזרת שינוי תמידי,- CHANGE,- בלי הסיומת רק CHAN,- "צ'יינ" או "שיינ" או "שנוי", הוא יכול להתפתח עוד ועוד.
51. והכי חושב,- לתרום לעצמו, לזולת ולעולם. תרומה,- TRIBUTE, - בלי הסיומת,- TRIBU, "תרבו" או "תרמו".
52. והשאר,- REST,- מימין לשמאל,- TSER, "טשאר" או "שאר",- שייך להסטוריה. עם פ' במקום ט',- "הספוריה",- עולם הסיפורים הבלתי-נדלה....
 

אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל