מחקר שוק - אמצעי להקטנת סיכונים ולהגדלת הסיכויים לפירמה עסקית

בעת השמת פעילות עסקית שוטפת, שואפת כל פירמה עסקית בהקטנת "העלות מול התועלת" שבהתנהלותה ובקבלת ההחלטות הניהוליות והשיווקיות שלה.מחקר שוק מהווה כאמצעי להשגת מטרה זו, ולמימוש הקטנת "העלות מול התועלת" בהתנהלותה העסקית.

הדרך היעילה להקטנת סיכונים ולהגדלת הסיכויים לפירמה עסקית

בעת השמת פעילות עסקית שוטפת, שואפת כל פירמה עסקית בהקטנת "העלות מול התועלת" שבהתנהלותה ובקבלת ההחלטות הניהוליות והשיווקיות שלה.
מחקר שוק מהווה כאמצעי להשגת מטרה זו, ולמימוש הקטנת "העלות מול התועלת" בהתנהלותה העסקית.
ע"י שימוש במחקר שוק, ניתן יהיה לקבל מידע שיעיד באם קיימים פערים בין רמת שביעות הרצון לבין רמת החשיבות המיוחסת ע"י הלקוחות לפרמטרים שונים שבהתנהלותה העסקית של הפירמה.
בפועל יתכן מצב שרמת שביעות הרצון של הלקוחות מפרמטר מסוים שנבדק במחקר השוק הינה נמוכה, אולם אין צורך בתיקון מצב קיים וזאת משום שרמת החשיבות הנתפשת של אותו פרמטר ע"י הלקוחות הינה אף היא נמוכה.
לעומת זאת, מצב שונה עשוי לקרות כאשר רמת שביעות הרצון של הלקוחות מפרמטר מסוים שנבדק הינה נמוכה ואכן ויש צורך בתיקון מצב זה, וזאת משום שרמת החשיבות של אותו פרמטר בעיני הלקוחות שנדגמו הינה גבוהה.
מידע רב ערך ובעל חשיבות יישומית וביצועית זה עשוי להביא למיקוד הפעילות העסקית של הפירמה וזאת ע"י תיקון ושיפור בפרמטרים הספציפיים שבהם נתגלו פערים בין רמת שביעות רצון נמוכה מפרמטרים מסוימים, לעומת רמת חשיבות גבוהה המוקנית לפרמטרים אלו בעיני הלקוחות של הפירמה. השמת תיקונים אלו ע"י הפירמה עשויים להביא להקטנת עלויות הפירמה ולגידול בתועלת.
לדוגמא: במחקר התגלה כי רמת שביעות הרצון של לקוחות הפירמה מפרמטר "מקצועיות המוכרנים" נמצאה נמוכה, ורמת החשיבות המוקנית לפרמטר זה נמצאה גבוהה ע"י הלקוחות. במקרה זה על מנת להתייעל ולשמר לקוחותיה, על הפירמה לתקן פרמטר זה ע"י הדרכות, וכיו"ב לעובדי המכירות, ובכך תשיג נאמנות גבוהה של לקוחותיה ותשמרם לטוו"א.
במקרה הפוך: התגלה במחקר שרמת שביעות הרצון של הלקוחות מדיוורי מבצעים בדואר ע"י הפירמה הינה נמוכה, אולם גם רמת החשיבות שהקנו לקוחות הפירמה לפרמטר זה הינה נמוכה. במקרה זה עשויה הפירמה להפסיק את משלוח הדיוורים עם מבצעי המכירות ללקוחותיה- ובכך לחסוך משאבים כספיים וניהוליים רבים, מכיוון שבמבחן "עלות-תועלת" אין טעם בהשקעת משאבים אלו, לאור מחקר השוק שנערך.
לסיכום: מחקרי שוק הינם כלי רב ערך וחשיבות לארגונים עסקיים הרוצים לקבל החלטות ניהוליות חשובות בהתייחס ללקוחותיהם הקיימים ובהתייחס ל"שוק" בכללותו. מחקרי שוק המיושמים ע"י חברת סקרים מקצועית הינם כלים "מאירי עיניים" ו"פוקחי עיניים" על מנת לתת עצות , לבחון התנהלות עסקית קיימת או עתידה ולקבל החלטות יישומיות נכונות, תוך מזעור הסיכונים הנובעים מאי וודאות של הסביבה העסקית שבה פועלת הפירמה.
 

אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...

כותבי המדור

הצג הכל