בכביש אל תהיה צודק- תהיה חכם, ובמדיניות?

האם העובדה שלא ישראל התחילה את האלימות במלחמת השחרור, ושרוב הפליטים ברחו מיזמתם או דירבון מנהיגיהם משחררת אותנו מהחובה לפתור את בעיית פליטי פלסטין?לדעתי אנו חייבים לזהות את עיקרי שרשי הסכסוך עם הפלסטינים ולחפש פתרונות שיאפשרו להם לנתב את האנרגיות ההרסניות שנוצרו עקב מצבם הנוכחי לאפיקים חיוביים ובונים.

האם אפשר ללכת עם הצדק למכולת?
אולי הלקחים מהשעור שאנו לומדים ממלחמה זו בעל כורחנו, יניעו אותנו לשנות את התנהלותנו.
אנו חדורי תחושת זעם ונחישות להגן על בתינו,ואנשים טובים נהרגים לצורך זה.
סביהם של לוחמי החמאס פתחו במלחמה כנגד הישוב העברי עוד לפני קום המדינה. אך אח"כ נאלצו לנטוש את בתיהם.
מדינות ערב בכוונה נמנעו מלקלוט את הפליטים. מתוך כוונה שהפליטים וצאצאיהם יסלקו את היישות הזרה- הציונות.
לא חידשתי עד כה דבר.
מה הלאה? האם נמשיך לדבוק ב"מה שלא הולך בכוח הולך בעוד יותר כוח!-" ?
האם מכפלת צדקנותנו בעוצמה הצבאית שלנו היא זו שתוכל להבטיח את עתידנו?
לדעתי הדרך שהלכנו בה עד כה קרובה למצות את עצמה.
על כן אל לנו להשליך את יהבנו על הרתעה צבאית בלבד!
האם עובדת אשמתנו הפחותה ליצירת בעיית הפליטים הפלסטינים, ושלא אנו מנענו את יישובם מחדש, הן סיבות מספיקות כדי להימנע מלקחת אחריות על פתרון הבעיה?
האם די בתחושת הצדק שלנו כדי לא להתאמץ כדי לפתור את הבעיה מהשורש?
"אין החבוש מתיר את עצמו מבית האסורים" - הורונו חז"ל, על כן אל לנו לצפות שהפליטים הפלסטינים יהיו מסוגלים לחלץ את עצמם משעבודם המנטלי תרבותי לאיסלם הקנאי ולמסורת הדמים שלו.
האם משיכת הכתפיים הצדקנית שלנו בנוסח: הם בישלו את הדייסה- שהם יאכלו אותה , תסייע לנו במשהו? הרי גם אנו נאלצים לאכול דייסה זו!
משאלת ליבנו שיום אחד נתעורר ונראה שהפלסטינים אינם - כנראה שלא תתממש.
גם לא חלופתה - שפתאום נגלה שהפלסטינים והערבים בכלל סולדים משפיכות דמים וערכי כבוד האדם באשר הוא בראש מעייניהם .
אנו רוצים שכנים נאורים והומאניים, האם הטפה לכך תעזור?

הדרך להגיע לשלום עם הפלסטינים צריכה להיות מושתתת על שיקום כבוד הפליטים. דבר זה לא יוכל להתרחש כל עוד הפליטים יהיו מחוייבים רגשית ומוסרית לחזור לבית סביהם. לשם כך נצטרך לעודדם לאמץ מערכת ערכים חלופית לזו שהם מחוייבים אליה עכשיו.
במקביל לסייע להם לפתח מערכת כלכלית חברתית, כזו שאדם לא יצטרך להיות לשאהיד כדי שמשפחתו תכובד! .
המלחמה הנוכחית לימדה אותנו שדי בטיל שנופל בטווח של 2 ק"מ מנתב"ג כדי להשבית את התעבורה האווירית אל ומחו"ל .
האם מישהו משלה את עצמו שדי בכיבוש רצועת עזה כדי למנוע ירי טילים לעבר גוש דן ולנתב"ג.
ואם עבה"י המזרחי יפול בידי מוסלמים קנאים, שיירו משם על גוש דן ונתב"ג . האם עלינו לכבוש את נחלות ראובן, גד וחצי מנשה?...
אולי דעת הקהל הישראלית תחפש תחליף למלחמות הבלתי פוסקות, ותיטה להידבר עם החמאס על אף שהוא שואף להכחידנו, ולחפש דרך לשנות את דפוסי החשיבה של הפלסטינים.
בתודעתנו- אלימות היא מושג נרדף לאיסלם, אך בכ"ז יש כתות באיסלם שדוחות וסולדות מאלימות ואשר בבסיסן עומדת ההכרה שאללה ברא את העולם ואת המין האנושי ולכן אל לנו לבני האדם לפגוע בכל אשר אללה ברא!

כדי להגדיל את מספר המוסלמים המתונים ואת משקלם הפוליטי בעולם המוסלמי, נראה לי שיש ליצור מצב בו העם שולט בגורלו והציבור המוסלמי לא יזדקק לנחמה בגן העדן עקב מצוקתו בעולם הזה!
במקרה של פליטי פלסטין, הצעד ההכרחי שאין לוותר עליו הוא יישובם מחדש. כמובן שלא בתחומי מדינת ישראל, ורצוי שלא במרחב שבין הירדן לים תיכון.
אבל-בגלל שמזה 3 דורות הם שטופי מוח אודות השיבה לבתי סביהם שננטשו ב1948, אין סיכוי שכיום הם ייאותו ליישוב מחדש .
שינוי תודעתם יצטרך להיות התנאי כדי שהם ייאותו ליישובם לא בפלסטין!
איך משיגים יעד זה? יהיה זה תהליך מורכב שלא יוכל היות מושתת על הטפה ועל שטיפת מוח, אלא על יצירת הבנה בין דתית- בין היהודים הדתיים למוסלמים, וזה אומר רכישת אמון הדדי, בין חכמי הדת היהודיים ובין המוסלמים.
צריך להיות לנו ברור שלא יתכן שהצפיות והתביעות לשינוי ערכי תופנינה רק אל הערבים. אני מעז להניח שככל שתהיה יותר סימטריה בין יהודים למוסלמים בתביעה לנכונות לבדוק את אמונתם הבסיסית ולראות האם יש מקום להתאים דברים לצורכי התקופה והחיים ,כן ייקל על מוסלמים למצוא דרכים להתאים את דתם למציאות של היום.
לכאורה לא נראה שהרבנים ייאותו לבקר את היהדות ולהמציא אותה מחדש- כי הרי "חדש אסור מהתורה!", אבל אולי אפשר יהיה להביא את המימסד הרבני הדתי לאומי שהוא הרלוונטי לעניין, להדגיש מצוות והלכות קיימות שלא תמיד ניתן להן ביטוי הולם.
למשל עניין הגדרת הרוצח בשגגה- שהוא אדם שלא עשה כל שביכולתו כדי להימנע מפגיעה בלתי הפיכה בזולתו!
הדגשת נושא זה- תחייב לא רק את האדם הפשוט להתנהל בזהירות , אלא גם את מורי הדור ומנהיגיו. הם יחויבו לשקול היטב מהם הרעיונות והערכים שהם מנחילים לתלמידיהם, לשקול האם אין במסרים אלו התעלמות מהמציאות . הפנמת התובנות המתחייבות מהגדרת הרוצח בשגגה, תחייב את הרבנים לחשיבה זהירה ומעמיקה יותר ותמנע מהרבנים היסחפות אחרי רגשי ליבם ואמונתם גם אם יש לרעיונותיהם "ביסוס קבלי". חשיבה זהירה תמנע בעדם מלהורות את תלמידיהם מלהכפיף את המציאות הנתונה אל האידיאולוגיה שלהם שמגובה בקבלה ובגימטריות , וכתוצאה מכך עלולה להתרחש תגובת שרשרת שתוצאותיה שפיכות דמים!
אמנם היהדות הינה דת בלתי אלימה, אלא שאנו מתעלמים מהיסוד הפרובוקאטיבי שבה! ההתנשאות והבידול של היהודים משכניהם הגויים, גוררים הרבה פעמים את ה"גויים" לטינה כבושה שבסופו של דבר היא מתפרצת הרבה פעמים לשנאה תהומית.
לפרובוקאטיביות ולהתנשאות של היהודים נוסף הציווי מהתורה לשבת בא"י, שהתחדש רק בדורות האחרונים, אבל מימושו מכפיל פי כמה את איבת הערבים אלינו.
כך על אף סלידת היהודים מאלימות, התנהגותם הפרובוקטיבית שלא מתוך כוונה תחילה מעוררת תגובות אלימות.
באורח משהו פרדוקסאלי אפשר אולי לקוות שדווקא פגמים שקיימים ביהדות האורתודוכסית הם אלו שיכולים לתת סיכוי לתהליך בו גם יהודים וגם מוסלמים יבחנו את עיקרי אמונתם.
התוצאה המקווה היא שיהודים ומוסלמים יאמצו את הרעיון שהיות והאל ברא את הכל, אל לנו לפגוע במה שהאל ברא.
למען עתיד ילדינו עלינו לחתור לכך שתיווצר הסכמה בין מנהיגי הדתות, מושתתת על העובדה שיהודים וערבים עובדים אותו אל.
חילוקי הדעות הם רק לגבי אופי הפולחן.
אבל אין הפולחן יכול לדחוק את ההסכמה שכולנו ברואי האל ועל כן כולנו מצווים לשמור על מה שהאל ברא!
הגיע הזמן לומר את הדברים הבאים בצורה ברורה:
לאף ילוד אישה אין רשות לגרום למות זולתו בטענה שזה נעשה למען ובשם האל.
צריך לשאוף למצב בו מנהיגי הדתות מוקיעות בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כל כוונה לפגוע פגיעה בלתי הפיכה בבני אדם אחרים שנברא ע"י האל.
אותה הבנה שלמען בטחוננו העתידי עלינו למצוא דרך כדי להניע את פליטי פלסטין לאמץ גירסאות מתונות יותר של האיסלם, צריכה להניע אותנו כדי לשכנע את המיגזר הדתי לאומי משיחיסטי לאמץ גירסאות מתונות יותר של היהדות, כמו שאין צורך להמציא מחדש את האיסלם, כי יש בו גירסאות אחדות מהן מאד הומאניות, כך הם הדברים ביהדות!
כתבתי שאולי פגמי היהדות הלאומית יאפשרו שינוי בקרב המוסלמים, מתוך מחשבה שלמוסלמים יהיה קל יותר לתהות על דתם אם הם ידעו שבמקביל קיים תהליך כזה גם בקרב היהודים הדתיים.
את דברי פתחתי באמירה ש"עם הצדק לא הולכים למכולת", לא עם הצדק וגם לא עם תחושת הזדהות או להיפך סלידה וזעם. על אף סלידתנו ותעובנו את הברוטאליות חסרת העכבות של החמאס, יודעים אנו להעריך את נחישותם ואומץ ליבם של לוחמיהם.
על כן מצווים אנו לחשוב לחשוב בקור רוח, ולתכנן מהלכים עתידיים . להתגבר על סלידתנו מהחמאס ולהשתדל להידבר אתו מתוך מחשבה שע"י מאמץ אינטליגנטי ורגשי ממושך , ותוך אמפטיה מלאה עם פליטי פלסטין, נצליח גם להביא אותם לאמץ גירסה מתונה שוחרת שלום של האיסלאם.
איך עושים זאת?
כאשר יהיו בקרבנו מספיק אנשים בעלי השפעה ויכולת המשוכנעים ששכנוע הפלסטינים לאמץ אמונה שונה במעט מהנוכחית הינו צעד הכרחי, אז תימצא גם דרך לכך .
דרך זו תהיה מאד ארוכה, מתסכלת ומייגעת, אבל מכיוון שאינני רואה פתרון טוב יותר לטווח הרחוק, נראה לי שבסוף היא תצליח.
אבל כבר תוך כדי ליבון סוגיות הזהות האמונית של המוסלמים אפשר יהיה וטוב יהיה להתחיל לנקוט בפעולות אחרות שיאפשרו לפליטים יותר רווחה ויותר עצמאות.
כדי למנוע חבלה במהלכים שכאלה מצד גורמי אופוזיציה פנימיים, יהיה צורך בעבודה זהירה עם שיתוף מירבי של כלל האוכלוסיה, אחרת יהיו מספיק גורמים שיהרסו את התהליך!
פסקי הלכה של כל הדתות מובעים ע"י מנהיגים דתיים הטוענים להיותם המפרשים המוסמכים של דבר האל לקהל המאמינים. על כן,הגיע הזמן שכאשר מנהיג דתי דורש בשם האל להפלות לרעה או לפגוע במיגזר זה או אחר- מיגזר שגם הוא נברא בידי האל[!] שהוא יאותגר ויהיה עליו להוכיח שאכן הוא מבטא את רצון האל.! אין ספק שזו סיטואציה מאד פרובוקאטיבית אבל אולי היום כאשר התקשורת האלקטרונית מנגישה מידע מכל העולם גם לשכבות המצוקה , יותר קשה [לא בלתי אפשרי!] יהיה למנהיגים מטעם עצמם לבסס את מעמדם כמורמים מעם עד כדי קשר בלתי אמצעי עם האל. בכל מקרה- כאשר מוגשת תביעה קנטרנית נגד אדם הטוען להיותו מנהיג בחסד האל, יש להזכיר לו שבכל הדתות ענווה וצניעות הן תכונות הנדרשות מהמאמינים וממנהיגיהם!
אבל אסור לנו לשכוח שלא האיסלם הוא עילת העוינות בינינו לפלסטינים.
הרי אש"ף הינו פדרציה של כמה אירגוני טרור פלסטיניים שבהנהגתם היו גם נוצרים, מדינת ישראל היא שעודדה את האיסלם כנגד החילוניות של אש"ף.
על כן כדי לפתור את בעיית הסכסוך בינינו לפלסטינים צריך יהיה למצוא מענה ראוי למצוקות האמיתיות של פליטי פלסטין. פתרון בעיותיהם לא יהיה אפשרי ע"י "הנחתת" פתרון שנראה לנו, כדי שהפתרון יתקבל על דעתם יהיה צורך לבנות תהליך של הידברות בגובה העיניים.
אמצעי מאד חשוב ביצירת תהליך כזה היא התקשורת האלקטרונית המודרנית שממילא נוכחת בחיי היום יום.
כשם שאמצעי התקשורת האלקטרונית החדישה שבידי הפלסטינים מנגישים את המתרחש שם לציבור באירופה ומכבידים כך עלינו, אפשר יהיה לנצל תקשורת זו כדי להציג לפליטי פלסטין את האופציות לשיקומם מבלי לעבור את המסננת של "האח הגדול" שלהם! מאד חשוב להמחיש להם דרך אמצעי התקשורת את עקרון הWIN- WIN . להראות שהאינטרס של מדינת ישראל מחייב שלהם ולילדיהם יהיה עתיד טוב יותר . ובעיקר- כל אדם בוגר בהם יוכל להיות ריבון , אחראי לגורל עצמו ולמשפחתו בכל המובנים.
ערעור הקנאות המוסלמית, והחדרת הרעיון שבאפשרות פליטי פלסטין לזכות בחיים של כבוד ועצמאות גם אם לא על אדמת סביהם, תאפשר ליצור כאן רגיעה אמיתית.
איך אפשר יהיה "לשווק" רעיון זה לפליטים? מדובר בתהליך מאד מורכב ועדין שלא כאן המקום לדון בו.
בכל מקרה זהו אינטרס קיומי של מדינת ישראל למצוא בהקדם פתרון לבעיית פליטי פלסטין .
עד שזה יתבצע נצטרך להמשיך להיות מוכנים להמשיך להגן על חיינו ועל בתינו, בתקווה שלא ירחק היום בו אכן נתחיל את הצעד הראשון לשיקום הפליטים.

 

אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל