דברים שחייבים לדעת וחייבים לזכור

דברים שחייבים לדעת! דברים שחייבים לזכור או כדברי פוליה (כך קרא לה הזקן) או"מ שמום, ומעט תובנות. ותודה לפרופ' אן בייפסקי על הרעיון לכתיבת מאמר זה

בשמו"מ יש 193 חברות מן המניין. חמש מהן יש להן זכויות יתר, בהן סין.
לשמו"מ מערכת מטרות שהוגדרו באמנה שלו עם הקמתו תוך שינויים לאורך השנים והקמת גופי משנה.
מבין כל המדינות החברות יש מדינה קטנטנה שהוגדרה על ידי חלק ממוסדותיו כעבריינית חמורה כנגד מטרות הארגון בהן לשמר ולקדם חופש וסובלנות בעולם.
אין מדובר באחת המדינות בהן לאורך השנים האחרונות הופרו זכויות האדם, בינהן אותה מעצמה מתוך החמש-סין. לא! אין הכוונה לסוריה בה נרצחו אלפים רבים של ילדים, נשים, זקנים וגברים על ידי השלטון. לא אין הכוונה לאיראן בה מוצאים להורג מאות ואלפים ואחרים מושלחים לבתי הכלא בגלל דעות ורצון לחופש. לא אין מדובר בפקיסטן התומכת בטאליבאן הרוצח נשים רק בגלל שלא רוצות לעטות על ראשן את החיג'אב. בוודאי שלא יזכירו את ערב הסעודית בה נמנעים זכויות האדם ממאות אלפי עבדים שהובאו לתוכה ולתוך קטאר כדי שישמשו את האזרחים השלווים. לא אין מדובר ברשות הפלסטינית שבמחוז עזה שלה, מאלצים נשים ילדים ותינוקות להוות "כיפת ברזל" לג'יאהדיסטים ולטרוריסטי החמאס שמשגרים טילים ופגזי מרגמות כנגד תושבי ישראל. מדובר במדינה קטנטנה בה למעלה מ-שמונה מיליון אזרחים, 20% מהם ערבים (כשלכנסת התמודדו 6 מפלגות ערביות מהן שלוש הצליחו להכניס ממועמדיהם ועוד שני חברי כנסת מבני המיעוטים נבחרו במפלגות יהודיות בהן מר"ץ והליכוד(דרוזי)).
זו המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון; היחידה שיש בא חופש הביטוי וחופש הדת, זכויות נשים אינן שאלה כל שהיא וגם קיימת בה קהילה להט"בית חופשית ומוכרת על ידי השלטון.
ובכן למעלה מ-39 אחוז מכל ההחלטות של ארגון השמו"מ לזכויות האדם מתייחסות לישראל כמדינה המפרה באופן שיטתי את זכויות האדם, "רוצחת ילדים ונשים". מאז 2006 ועד שנה זו נכתבו למעלה מ-48 דוחות נגד ישראל בעוד שנגד סוריה נכתבו רק 9 דוחות; אירן על הפרת זכויות אדם 3 דוחות; כנגד סין ומדינות אפריקה, קוריאה הצפונית ורוסיה הפועלת באזור נגורנו קארבאך אף לא דו"ח אחד!!! שלא לדבר על הרשות הפלסטינית שמתוך שטחה (מחוז עזה) נשלחות מדי יום רקטות ופצצות כנגד אזרחי מדינת ישראל. זאת ואף זאת אחד, הארגונים המהווים חלק בלתי נפרד מהנהלת הרשות הפלסטינית-החמאס ממשיך להחזיק באמנה (גם אש"ף טרם ביטל אמנתו למרות "הסכמי אוסלו") שביון סעיפיה:
1. לגרום למצב בו מדינת היהודים תימחק מתחת לפני השם! (ראה ההקדמה לאמנת החמאס שפורסמה ביום 1 לחודש מוחרם 1409 להג'רה) לקוח מתוך מאמרו של ידידי ד"ר ואל"מ (מיל')אברהם סלע, בתוך זמן חמאס: אלימות ופשרה עמודים 285-314
2. בסעיף השביעי קובעת האמנה שאל מוקוואמה (ההתנגדות) היא אחת מחוליות מלחמת הקודש (ג'יאהד). ובאותו סעיף "תנועת ההתנגדות האסלאמית שואפת להגשים את הבטחת אללה, ואחת היא כמה זמן יארך הדבר. שהרי הנביא..." "אמר: "לא יבוא יום הדין עד אשר יילחמו המוסלמים ביהודים (ויהרגו אותם המוסלמים){כך במקור י.ל.}, וכאשר יסתתר היהודי מאחרי העצים והאבנים יאמרו האבנים והעצים, למעט עץ הע'רקד: אוי מוסלמי, הוי עבד אללה, יש יהודי מאחרי, בוא והרגהו"
3. סעיף שמונה: "אללה הוא מטרתה, הנביא, מופתה, הקוראן חוקתה; הג'יהאד נתיבה, והמוות למען אללה הוא הנעלה במשאלותיה"
"פרק שלישי=אסטרטגיה ואמצעים
האסטרטגיה של תנועת ההתנגדות האסלאמית: פלסטין היא אדמת וקף אסלאמי
תנועת ההתנגדות האסלאמית מאמינה שאדמת פלסטין היא אדמת וקף אסלאמי לדורות של מוסלמים עד יום הדין. אסור להזניח אותה או חלק ממנה; או לוותר עליה או על חלק ממנה. אין רשות לעשות כן לאף מדינה ערבית, ואף לא למדינות הערביות כולן, לאף מלך או נשיא, או לכל המלכים והנשיאים, לשום ארגון או כל הארגונים כולם, בין אם יהיו פלסטינים אםיהיו ערבים."
כאן אני מגיע בציטוטי לסעיף שלוש עשרה

"סעיף שלושה-עשר:
יוזמות ומה שקרוי פתרונות של שלום וועידות בינלאומיות, עומדים בסתירה לעקרונותיה של תנועת ההתנגדות האסלאמית. חילול חלק כלשהו של פלסטין הוא חילול המכוון נגד חלק מן הדת."
קטע מסעיף 14

"שחרור פלסטין הוא חובה אישית על כל מוסלמי באשר הוא שם. על בסיס זה יש להתייחס לבעיה וכל מוסלמי חייב להבין זאת."
בסעיף 22
כאן מצטטת האמנה –לפי הפרשנות שלי- את הדער שטרימר ואת היטלר, את הפרוטוקולים של זקני ציון ועוד כתבי שטנה על שהיהודים לא רק מנהלים את העולם כי אם גם עומדים מאחורי כל מלחמה המנוהלת בעולם.
למדנו בעבר ששיקולים המנחים את המפקד בעת היותו בשדה הקרב כאשר הוא נאלץ לבצע פקודה שאולי יש בה סממן של בעיה מוסרית, יש לו הנחיות ברורות
.
אחד השיקולים של הקברניט בעת מתן פקודה ליציאה לקרב היא השיקול לעשות ככל שיוכל ולהחזיר את לוחמיו בשלום הביתה. הוא עושה זאת בדרכים שונות ובהובלה של הכוחות כך שככל האפשר לא ייפגעו והוא שוקל גם את המחיר שהצד השני משלם בחיי אדם. זאת אני יודע מידע אישי שלא אפרט מקורו
כאן אני מגיע למה שקרוי The punchline, באמנה ולעובדה שהחמאס אינו רוצה אותנו כישות מדינית בתחומי ארץ ישראל. העולה מהאמנה שלו הוא חד וחלק לגבי מטרתו הסופית. הוא נוקט בכל הצעדים להביא להחרבתה של מדינת היהודים ואינו מוכן לקיים שום משא ומתן עם "הישות הציונית".
בשל פעילותו של החמאס באזורי יהודה ושומרון והעובדה שיאסר שו אסמו עראפת אללה מה ירחמו (שאללה לא יסלח לנשמתו-בערבית) לא רק שעצם עיניו מלראות את פעילותו של החמאס כי אם נקט בדרכי סיוע לפעילותו כאשר דמויות מ"כח 17" משמר הראש האישי שלו היו מפגעים ראשיים, לא ראיתי ולא שמעתי שהשמו"מ יצא כנגד הרשות הפלסטינית בפעילותה ביהודה ושומרון ואף לא ברצועת עזה.
השמו"מ הזה מאז שהכריז על חלוקתה של ארץ ישראל בניגוד למה שנקבע בועידת סאן רמו לאמור: לכלול במנדט את הצהרת בלפור ולהטיל על בריטניה, כהמעצמה המנדטורית לצורך ביצוע, את האחריות למימוש ההצהרה. בהחלטה על מסירת המנדט נאמר: "בעלת המנדט תהיה אחראית להגשמת ההצהרה שממשלת בריטניה פרסמה ביום 2 בנובמבר 1917, ושנתקבלה על ידי ממשלות ההסכמה האחרות, לטובת ייסוד "הבית הלאומי" לעם היהודי בארץ-ישראל
ובלשון המקור:
Whereas the Principal Allied powers have also agreed that the Mandatory should beresponsible for putting into effect the declaration originally made on November 2nd, 1917,by the Government of His Britannic Majesty, and adopted by the said Powers, in favour ofthe establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, it being clearlyunderstood that nothing should be done which might prejudice the civil and religiousrights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political statusenjoyed by Jews in any other country; and

Whereas recognition has thereby been given to the historical connexion of the Jewishpeople with Palestine and to the grounds for reconstituting their national home in thatcountry; and

Whereas the Principal Allied Powers have selected His Britannic Majesty as theMandatory for Palestine; and

Whereas the mandate in respect of Palestine has been formulated in the following termsand submitted to the Council of the League for approval; and

Whereas His Britannic Majesty has accepted the mandate in respect of Palestine andundertaken to exercise it on behalf of the League of Nations in conformity with thefollowing provisions; and

Whereas by the aforementioned Article 22 (paragraph 8), it is provided that the degreeof authority, control or administration to be exercised by the Mandatory, not having beenpreviously agreed upon by the Members of the League, shall he explicitly defined by theCouncil of the League of Nations;
ובכן השמו"מ הזה קבע את עקרון החלוקה ובעקבותיה הכיר במדינת היהודים היא מדינת ישראל כחלק בלתי נפרד מקהילת העמים. נדמה לי שזו הייתה ההחלטה היחידה של השמו"מ למען מדינת ישראל!!!
ומאז סוף שנות ה-40 של המאה ה-עשרים עשו מדינות האסלאם ככל שביכולתם כדי להעביר, באמצעות כוחן המספרי החלטות שניסו ומנסות להפוך על פיהן את אותה החלטה על הכרה במדינת היהודים.
בשל פעילותו של החמאס, הגיאהד האיסלאמי וכן חותמי אוסלו בצד הערבים החלו פעילויות של מתאבדים ורצח של יהודים בהם ילדים, נשים ובוגרים. ישראל נאלצה לפעול וחטפה כל הזמן גינויים של השמו"ם ומשנבנה מכשול החומה החלו הערבים לזעוק חמס שאנו מכניסים אותם לגטאות ועוד ביטויים שמקורם בהיסטוריית הרדיפות של העם הכי נרדף בעולם-העם היהודי.
ואנא על תאמרו שאנו נקטנו במאבק כנגד הפעילות הערבית כי זכורה לי ועידת דרבן הראשונה נגד הגזענות בעולם. לקראת ועידה זו הקימה הממשלה צוות בין-משרדי קטן שניסה לקיים דיון ולהכין את הצוות הישראלי לקראת דיוני הוועידה. מה הופתעתי כאשר העלתי כאחת נקודות מוצעות לטיעון את הטיעון שמדינת ישראל הוקמה ע"פ החלטת האו"ם ושאלתי את אנשי משרד החוץ האם השתמשו אי פעם בטיעון זה, הסתבר לי שנפקחו עלי עיניים קרועות לרווחה כאילו שמעו זאת בפעם הראשונה לחייהם. ומה היתה התוצאה:
ועידת דרבן קבעה שקיימת מדינה אחת בתבל שיש להאשימה בגזענות. וכל זה לאחר הסכמי אוסלו שקבעו שערביי ארץ ישראל לא ינקטו צעדים דיפלומטיים נגד אושיותיה של מדינת ישראל.
ובכן מכל זה מה אנו למדים? שקיימת מדינה אחת ויחידה בתבל שגוף שהיא הקימה באמצעות הסכם(אוסלו), מבצע בגלוי את האמנות שקוראות להשמדתה והיא מואשמת על ידי נציבות השמו"מ לזכויות אדם שרוצחת ילדים ונשים ומבצעת פשעי השמדת עם, בכך שהיא לא נותנת לאותם שמשגרים לשטחה טילים ובונה מנהרות נפץ את הכלים (כיפת ברזל) שהיא ואנשיה יצרו כדי שהיא לא תוכל להגן על עצמה.
אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...

כותבי המדור

הצג הכל