"והיה עקב תשמעון" דברים (ז, י"ב)

מסביר מדרש "תנחומא" שיש מצוות "קלות" שבני אדם לא מקפידים לקיימם אלא משליכים אותם תחת עקב רגליהם.

מה הקשר בין המילה "עקב" למילה "תשמעון"?

מסביר מדרש "תנחומא" שיש מצוות "קלות" שבני אדם לא מקפידים לקיימם אלא משליכים אותם תחת עקב רגליהם.

דברי המדרש על "השלכת" המצוות תחת עקב הרגל טעונה הסבר , אם כוונת המדרש שבני האדם נוטים לזלזל בקיום אותם מצוות קלות ולא לקיימם בניתוק גמור מאורח חייהם היומי היה על המדרש להתייחס בהשלכת המצוות להשלכה אל מחוץ ל ד' אמותיו של האדם ולא לעבר העקב המשמש כאיבר בגופו?

ניתן להסביר את כוונת המדרש שלא מדובר באדם שנוטה לזלזל במצוות הקרויות "קלות" ולכן אין הוא רואה צורך לקיימם, אלא באדם שיש לו זיקה לכל מצוות התורה ומכיר בערכן ויש צורך לקיים את כולם , אך הוא יוצר לעצמו סיווגים ודרגות שונות של מצוות חמורות שלהם הוא נותן עדיפות וחשיבות ואת המצוות הפחות חשובות הוא דוחה זמנית את קיומם.

נחזור להסבר של המדרש "והיה עקב תשמעון" משליכים אותם תחת רגליהם , הם אינם "משליכים" את המצוות הקלות לחלוטין אלא יוצרים עיקוב זמני ומאחסנים אותם לא במקום חשוב כמו "הראש" אלא באיבר הכי נמוך "בעקב",

תורת ישראל מלמדת אותנו במילים "והיה עקב תשמעון" שכשהאדם מקבל על עצמו "לשמוע" ולהפעיל את כוח "הלשמוע" על קיום מצוות – אין הוא מייחס חשיבות מיוחדת למצווה המוגדרת "ראש" ופחות חשיבות למצווה המוגדרת "עקב" , אלא הוא מקיים בזהירות הראויה את כל המצוות באופן שווה.

מובא במקומות שונים בתורת הקבלה על המילים "והיה עקב תשמעון" רומזות לתקופה המקדמית לפני בוא משיח בן דוד הקרויה "עקבתא דמשיחא" ואכן אנו נמצאים כעת בתקופה ייחודית זו ויש לנו את הכוחות והיכולות ליצור בזמן תקופת "עקב", "שמיעה" וקיום של תורה,מצוות ומעשים טובים ולזרז את בואו של משיח בן דוד.

מאת : דוד דרומר

"חוויית השבוע שלי"
 

אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל