יסודות "הבחירה החופשית"

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה, אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם אשר אנכי מצווֶה אתכם היום. והקללה, אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם וסָרתם מן הדרך אשר אנכי מצווה אתכם היום…" (דברים י"א/כו'-כז').

: "הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים"

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה, אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם אשר אנכי מצווֶה אתכם היום. והקללה, אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם וסָרתם מן הדרך אשר אנכי מצווה אתכם היום…" (דברים י"א/כו'-כז').

בפסוקים אלו מודגש הקשר שבין הברכה לבין השמיעה בקול ה', וכן הקשר שבין הקללה לאי השמיעה בקול ה'.
בנוסף לכך מוצאים כאן את יסוד הבחירה החופשית: האדם מוצב בפני שני נתיבים ובידו הבחירה באיזה נתיב ללכת. בני ישראל מצווים בהמשך הפסוקים: "ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנכי נותן לפניכם היום"(י"א/לב'). כלומר: הקב"ה מצווה אותנו לשמוע בקולו ומצפה שזו תהיה בחירתנו. כתוצאה מכך, אומרת התורה, נזכה לברכה מאת ה'. לעומת זאת, אם נבחר בדרך אחרת שאין הקב"ה חפץ בה, אך עלינו לדעת שדרך זו תביא עלינו עונש.
בדברי חז"ל אנו מוצאים גם כן את הנושא היסודי של הבחירה החופשית שניתנה לאדם: "הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים" - לאדם מישראל ישנה בחירה חופשית בכל הקשור ליראת השמים שלו. הוא יכול לבחור לעבוד את ה', לשמוע בקולו ולזכות בברכה ובחיים. ההחלטה כיצד להתנהג נתונה בידי האדם, אך את השלכותיה המושפעות מגורמים שונים מוכרח האדם לקחת מראש בחשבון. בחירתו החופשית של האדם מקנה לו חירות בתחום הנוגע לשלב קבלת ההחלטה שלו.

כל אחד מאיתנו עומד בכל יום בפני דחפים ורצונות, ובפני הצו האלוקי. מתוך כל אלו, נדרשים אנו לקבל החלטה באשר למעשינו. עצור רגע ושאל את עצמך: האם אני משתמש בכוחות המיוחדים שנתן לי הקב"ה להחליט לגבי מעשי, או שמא אני נגרר ללא חשיבה אחרי רצונות או לחצים? אני הרי אדם טוב, האם מעשי אכן מלמדים על הטוב שיש בי?

אמור לעצמך: דבר גדול ניתן בידי - ההכרעה על טיב מעשי. בין הברכה לבין הקללה - אני מעדיף לבחור בברכה!

חוויית השבוע שלי http://2all.co.il/web/Sites13/hy3/

תודות למיכל דרומר מנהלת החינוכית של ה"חוויה היהודית"

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתםאהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל