האם עמדה השמש בגבעון? וגם הירח עמד?

לעסוק באחד הניסים האדירים שהיו לעם ישראל בדרכם לארץ כנען, שמייד אחרי שיהושע יכבוש אותה, היא תהפוך לארץ – ישראל, לא פשוט בכלל... חוקרים וסופרים עוסקים בנס גדול ומורכב זה כבר מאות בשנים, ובכל דור קם דור חדש ומתחיל לחקור.

זה אחד הניסים הגדולים, אבל זה גם אחד הניסים השנוי במחלוקת באשר לשאלה אם 'השמש באמת עמדה בגבעון והירח עמד באיילון'. הפסוק המקראי אומר: "שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון". עכשיו עלי לדון תחילה כיצד נוצר המושג ומתי התרחש הנס. בקרבות קשים שניהל יהושע, שבעיניי הוא המצביא הראשון של ישראל, אשר על- מנת לכבוש חלק מארץ- כנען, היה עליו להילחם במשך יום שלם נגד מלכי האמורי. כל היום התנהלו קרבות מרים אבל האוייב עוד לא הוכרע. יהושע הביט לשמים וראה שלא נותר הרבה זמן עם אור השמש, שהשמש הולכת לקראת שקיעתה. יהושע נכנס לחרדה, שאם יירד הערב לפני שהאוייב יוכרע, תהיה בעיה לתת לו להתארגן עד למחורת. יהושע נשא את עיניו לשמים שנית והפעם כדי להתפלל לאלוהים , שהשמש לא תשקע עד שהוא יכריע את אויביו הרבים על מלכי כנען (1).

תפילת יהושע בעיניי, היא למעשה בקשה מהשם יתב' שהוא ישנה את פני הבריאה בכללותה בשמים. כי השמש לבדה לא יכולה לשנות מהלכיה שהיא עושה יום יום, אלא אם-כן כל גלגלי וגרמי השמים ישנו גם הם את המהלכים שלהם. השמש כידוע היא אחד מאלה שמרכיבים את מערכת גלגלי וגרמי שמים ... לא ייתכן, שרק השמש תשנה את דרכה בתוך מערכת הבריאה של גלגלי וגרמי השמים, כי כולם תלויים אחד בשני. אם אחד עומד, כולם צריכים לעמוד. בהמשך נדון באפשרות זאת שאם תתרחש, מה יקרה? הקב"ה נענה לתפילת יהושע ואני הקטן מעריך, שהוא יתב' שמו, חשב: 'מה זה עניינך יהושע, מה אני צריך לעשות כדי שתמשיך לנהל את מלחמתך באור יום? יהיה לך אור עד שתשלים את המלחמה' (2). (הנ"ל בפראפרזה שלי: הייפלא מהשם דבר, שלא יכול לחולל בעולמו? עקב זה השערתי על מה שחשב השם יתב').

יהושע שמח בלבו שיהיה לו אור השמש להשלמת הקרבות נגד אוייביו ולהכרעתם במלחמתו לכיבוש הארץ. הפרשנים והחוקרים נחלקו בדעותיהם על 'האור' שהיה מהשמים ליהושע: האם זאת הייתה השמש שעמדה? או זה אור אחר שדומה לאור השמש, שהאיר על שטח הקרבות של בני- ישראל נגד הכנענים ?. פרשני התנ"ך הרבים, מקבלים את הכתוב כלשונו וקובעים ברובם, שהשמש עמדה בשמים, ואילו הירח לא עמד כלל (3) . כי לא היה צורך באור הירח, כי הלוא יהושע ביקש בפירוש: אור יום שהוא אור 'השמש'. הפרשנים בפירושיהם הרבים, חוזרים ומדגישים את 'לשון תפילתו של יהושע מאת השם, כפי שנאמרה: "שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון" (4). תפילת יהושע נאמרה כמו 'מתן פקודה', ממנו לשמש ולירח. מה שמפליא הוא הכתוב במקרא כהמשך ותשובה לתפילתו של יהושע: "ויעמוד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים" (5). פירושו של המקרא: השמש והירח עמדו מלכת, נעמדו כליל 'מלהסתובב'...
על כתפי יהושע עול הנהגת העם ועול כיבוש ארץ כנען ובתור שכזה, נשא בתואר נביא, מנהיג ומלך (6).
 
הערות:
1. יהושעי', יב – יד 
2. שם, 
3. פרופ' דב שוורץ במאמרו:"האמנם עמדה החמה ליהושע?"
4. יהושע י', יב – יד,
5. שם,
6. "ויהושע היה מלך", משנה, סוטה ז', משנת אליעזר.

2. היכן נאמר שיהושע היה מלך? הלוא עוד לא הייתה ארץ ולא הומלך מלך על ישראל! זה נאמר גם נאמר: "ויהושע מלך היה" (7) . הנס כאמור הוא נס גדול ומורכב ביותר בתנ"ך. כך קבעו חוקרים וגם פרשנים (8). ההנחה היא שהשמש לא נעצרה כלל בשמים וכך גם הירח בעמק איילון, לא עמד ובפרט שאין בו צורך (9). בני– ישראל בזמן הקרב הממושך והקשה, לא הביטו כלל לשמש ולא חשו בשקיעתה הקרבה כפי שיהושע חש והתפלל לאלוהים. היה על הלוחמים כל הזמן אור יום ואיש לא שאל אם זה יום או לילה, ואכן היה זה לילה (10). לא ייתכן מדעית שהשמש תעמוד באמצע השמים והירח ימשיך ללכת בדרכו,כי אז כשהירח יגיע לשמש תתרחש התפוצצות שתרעיש את העולמות, הן בשמים והן על הארץ, שבחלקה הגדול ייחרב כליל. ושוב, לא תיתכן עמידת השמש בשמים, כי מה שנראה בשמים כמו השמש, הירח והכוכבים, שנראים לא מתנועעים ולא זזים ממקומם, זה לא אומר שהם לא עושים את דרכם, כל אחד לפי מצבו ותרומתו לארץ. הם רק נראים מהארץ כלא זזים ותו לא 'לא ייתכן שהתנועה של השמש התבטלה כליל', במקרה זה (11). היינו, מה שרואים מן הארץ אל השמים, רואים שהכל עומד, לא מבחינים כלל שהשמש זזה או מסתובבת וכך גם לפי המחקר המודרני...כי הארץ היא שמסתובבת סביב השמש, שנראית תמיד באותו מקום עד שהיא שוקעת. אלא שגם כאן, לא שקעה ולא הלכה 'לישון' כמו בני אדם, כשהערב יורד עליהם, הולכים לישון... השמש במקרה זה, מאירה על יבשת אחרת או מדינה אחרת, באותו זמן שנראית שוקעת למשל, בישראל.


מחלוקת החוקרים והפרשנים

פרשנים וחוקרים רבים יצאו נגד המחשבה וההשקפה שזו הדרך שעשתה השמש בגבעון והירח באיילון. הם תקפו קשות את אלה שהביעו עמדה זו. הם גורסים במחקריהם, שיהושע ביקש להעמיד את השמש עוד כמה שעות במקומה עד שהוא יכריע את אוייביו במלחמתו נגדם. ועוד גורסים הם שהשם י' נענה לתפילת יהושע: השמש עמדה בלי לזוז. הם לא מקבלים את הגרסא שמה שנראה לא מתנועע, הוא רק נראה כך (12) אלא, שהפרשנים שקבעו שהשמש לא עמדה בשמים והיא רק נראית עומדת כי: "לא ייתכן לשנות גרמי השמים שנבראו ככה עוד מימי הבריאה–ימי בראשית" (13). הם שבו והדגישו שאם השמש תעמוד והירח ימשיך בדרכו, כשיגיע לשמש עומדת, תתרחש התנגשות בין השניים שנקראים:שני המאורות הגדולים (14). המעניין הוא, שרוב החוקרים לא טרחו להרחיב את הדיבור והפרשנות על הירח וגרסו שאין צורך באורו. גם חוקרים מודרנים בני זמננו, תומכים בגירסא זו: שהשמש לא עמדה ורק נראית עומדת כמו בכל יום ... במחקר מיוחד, הובא המקרה של חזקיהו המלך שחלה במחלה קשה והנביא בשעתו היה אליהו, שבא בשם השם יתב' להודיע לו שהוא ימות ולא יבריא ממחלתו (15). המלך חזקיהו הסתובב לקיר והתפלל עם דמעות שליש לשם יתב' שירפא אותו מחוליו...וגם יפסיק את מה שהיה אז: 'כל מי שנפל לשכיב מרע, לא יקום'. השם קיבל את תפילת חזקיהו המלך, לא רק שהוא יבריא מחוליו, אלא שממנו יחול המושג: לא ימות כל מי שיחלה, אלא יבריא, אם לא הסתיימו ימי חייו. אליהו הנביא שיצא מאת המלך חזקיהו אחרי שהודיע לו שהוא ימות מחוליו, נקרא על- ידי השם יתברך, לחזור למלך חזקיהו ולבשר לו, שתפילתו נתקבלה והוא לא ימות, אלא יבריא ויוסיף לחיות חמש - עשרה שנה.(16) אולם, כאשר אליהו הנביא בישר למלך חזקיהו שתפילתו נתקבלה והוא יבריא, המלך חזקיהו התעקש לבקש מאליהו להוכיח לו כיצד הוא יחלים מחוליו. ההוכחה כאן היא מדעית בתוך מאמר פילוסופי: אליהו הנביא הצביע לעיני חזקיהו, על שלושה דברים: מקל של שעון שעשה בזמנו אחז המלך, השמש שהייתה בחדרו של חזקיהו המלך, והצל שגם הוא בחדרו. אליהו הנביא הראה למלך חזקיהו באצבעו, שהמקל המסתובב [מחוג שעון גדול בימינו] עושה בכל סיבוב מעלה אחת [בימינו: שעה אחת]. כאשר המחוג יעשה עשרה סיבובים שהם עשר מעלות שהן עשר שעות.
 
הערות:
7. משנה, סוטה ז'. 
8. דב שוורץ במחקרו: "האמנם עמדה החמה ליהושע". 
9. רלב"ג בספרו: מלחמות השם, השמש לא עמדה, ע' 456 
10. שם, 'בני ישראל לא הרגישו כלל- השמש לא עמדה' 457
11. רלב"ג, 'תנועת השמש לא נתבטלה כליל'. עמ' 457.
12. הרב אברבנאל תוקף את הרלב" על עמדתו, שהשמש לא עמדה
13. הרלב"ג בספרו:"לא ייתכן לשנות גרמי השמים מימי בראשית"
14. הרלב"ג וחוקרים תומכים: זה היה אור אחר, שהשם זימן ליהו'
'הם היו בגבעון וראו את השמש ללא תנועה, אך זה רק נראה'. // או הארכת היום על- חשבון אותו לילה, כדוגמת מקרה המלך חזקיהו'

15. הודעתו של אליהו הנביא בשם השם למלך חזקיהו, שהוא ימות, מלכים ב'.
16. בשורת אליהו הנביא למלך חזקיהו שתפילתו נתקבלה ולא ימות, מלכים ב'.

3. בין צל ושמש, חזקיהו יבריא מחוליו ויקום על רגליו בריא ושלם, ויחיה עוד חמש-עשרה שנות מלוכה (17). אני מציין נדבך חשוב על המלך חזקיהו, שהוא היה אחד המלכים שהלך בכל תקופת מלכותו בדרך השם י' רוב המלכים לפניו ואחריו היו עובדי עבודה זרה והכעיסו את השם. יותר גרוע מכולם, בנו מנשה הנוראי.

האנלוגיה שעשה רב- פילוסוף ידוע, מראה לדעת חוקרים רבים, שמה שהיה על יהושע ולוחמיו בשדה הקרב, היה אור אחר הנראה כמו אור השמש, שהשם יתב' זימן בלי להעמיד את השמש בשמים ולשבש את מהלכי הגרמים והגלגלים במרחבי האין- סוף בשמים. השמש והירח המשיכו בתנועתם כהרגלם ולא נראים ככה בשמים, בזמן שהיה כבר לילה. במראה הפלאי הזה, רק יהושע ולוחמיו ראו 'אור שמש' שהוא אור דומה לאור השמש. עובדה שאין עדויות ואין הוכחות, שאנשים מחוץ לשדה הקרב, מעידים שהשתנה משהו בשטח עריהם ומושביהם. איש לא היה ער בעת שבני-ישראל הגיבורים המשיכו בקרב תחת 'אור' (18) בגרסא הנפלאה וכובשת את השכל של אותו רב-פילוסוף, תמך אחד החוקרים הגדולים, יהודי מארה"ב, שחיבר מאמר באנגלית תחת השם:"Sun stand still?", שבסיכומו הוא אומר שזה פלא שהייתה שמש נראית עומדת בשמים, כאשר הזמן היה לילה ואור אחר הוא שהאיר על שדה הקרבות של בני- ישראל (19). הערכה אחרת הועלתה גם על- ידי אותו רב – פילוסוף וגם על- ידי חוקרים נוספים: 'ייתכן גם שהשם יתב' האריך את אור היום של אותו יום על- חשבון שעות הלילה...כי הלוא, ליהושע זה לא משנה, העיקר שיש לו אור להמשך הקרב באור יום, לאלה שמחוץ לתחום שדה הקרב שישנו שינת- ישרים שלהם, לא ראו כלום מכל מה שהתרחש בשכנותם, ולקראת שעות הזריחה, הכל חוזר למצבו כבכל יום ולא השתנה כלום. להערכה זו יש תומכים מעטים, כי לא הרבו חוקרים להתייחס אליה. אבל אלה שתומכים במצב זה, כנראה בתמיכת פרשנים רבים במקרא, לדעתם, מצב שכזה אפשרי יותר מכל מצב אחר, כי לשעות היממה שהן 24 לא ייגרע מאומה. איש לא יבחין בשינוי של הלילה מלבד יהושע ולוחמיו שגמרו את הקרב בניצחון גדול והלכו למחנותיהם. כך גם מצב שעות הלילה שהיו כשעות 'אור יום' רק על שטח הקרבות, ושאיש לא הרגיש ולא ראה שום שינוי בכל מקום של ארץ כנען הרחבה וכבושה על- ידי שבעה מלכים...

לא אשלה איש איזו גרסא היא הנכונה, כי קטונתי להיות מעל המומחים שגם לא יכלו להיות חד- משמעיים: שגרסא זו או זו היא הנכונה... עוד יעברו מאות בשנים שבהן יתווספו מחקרים נוספים ורבים בכל דור ודור...והסוד הגדול הזה, מה היה באמת, נמצא רק למעלה אצל הקב"ה, שהוא בעל העולם כולו. הגרסאות שנדונו במחקר זה הן:

*/* השמש עמדה באמצע השמים והירח גם- כן באיילון, עד שיהושע גמר עם האויב במלחמה,
*/* אור אחר שדומה לאור השמש, האיר על יהושע וצבאו במקום השמש, להמשיך בקרב,
*/* הארכת שהיית השמש והירח בשמים בשעות אחדות על- חשבון שעות אותו הלילה.


פתחתי במלים: הנס הוא קשה ומורכב, והנה הגעתי לסוף המאמר ואני עדיין באותה דעה: מורכב וקשה.

 
הערות:
17. שעונו של המלך אחז ששימש את אליהו להצביע על המחוג סביב, בספר רלב"ג, עמ' 458...כי הצל נמשך תמיד אחרי השמש: 10 שעות.
18. פרופ' סימור פלדמן במאמרו באנגלית " sun stand still": 'פלא השם בנס זה!'

 
ביבליוגרפיה:
ספר במדבר
ספר מלחמות השם מאת הרלב"ג,
מחקרו של פרופ' דב שוורץ, "האמנם עמדה החמה ליהושע?",
משנה, ספר מלכים ב'.
ספר מפעלות אלוהים מאת הרב אברבנאל,
מאמרו של פרופ' סימור פלדמן: ""sun stand still .
 

תמונה ראשית: edsousa


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל