"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוהיכם"...

משפט נפלא ומרתק זה נאמר על פי רש"י ביום האחרון לחייו של משה. פעמים נוספות מועטות מוזכר הביטוי "ניצב". במתן תורה נאמר: "…ויתייצבו בתחתית ההר" (שמות י"ט/יז')

"אתם ניצבים" בעמידה זקופה ואיתנה.

משפט נפלא ומרתק זה נאמר על פי רש"י ביום האחרון לחייו של משה.
פעמים נוספות מועטות מוזכר הביטוי "ניצב". במתן תורה נאמר: "…ויתייצבו בתחתית ההר" (שמות י"ט/יז') ובמעמד חידוש הברית נאמר: "…ויתייצבו לפני האלוקים" (יהושע כ"ד/א').
חז"ל אומרים שבכל המקומות בהם מוזכר הביטוי "ויתייצבו" העם נכנס בברית עם ה' והתחייב לקבל את התורה.
מדרש תנחומא מבהיר שבחירת הביטוי "ניצבים" בא להדגיש שלמרות כל הייסורים שעברו על עם ישראל - "אתם ניצבים" בעמידה זקופה ואיתנה. יש ל"ניצבים" משמעות נצחית, העם היהודי יתקיים לעד, לנצח.
משה נאסף אל עמיו, יהושע יקבל את ההנהגה, אך גם הוא וכל המנהיגים העתידיים – כולם ילכו לעולמם, אף תכונת המנהיגות תתחלף בהתאם למנהיג, רק אתם "האומה" תהיו נצחיים וקיימים לעד.
מסביר הרש"ר הירש: העמידה האיתנה בכח ובהתמדה מלאת מרץ - בקבלת התורה שבורא עולם הפקיד בידכם, בלימודה ובקיום מצוותיה הם הגורם לקיום הנצחי של העם.
האומה - עם ישראל הנצחי הם כמו "מצבה", המצבה קיימת לעד, אך התורה עוברת מדור לדור, ממשה ליהושע ומיהושע לזקנים. הברית לא נכרתה רק עם דור המדבר, אלא היא כוללת את כל הצאצאים בכל העתים, בכל התקופות. ההתחייבות לקבלת התורה ולשמירתה אינה קיימת רק לדור המדבר, אלא היא "יציבה" לנצח - לכולם, בכל דור ודור.
כאשר אתם עומדים ניצבים-איתנים זקופים וחזקים כולכם, כל חלקי העם, היום ובכל עת כולם ניצבים יחדיו. כל יחיד, אך גם כולם ביחד, ניצבים כדי לקיים ברית עם ה', להיות לו לעם - ברית זו היא ברית עולם. לא רק עם הנוכחים כאן נכרתה הברית של האמונה בבורא עולם, של קבלת תורה ומצוות אלא: "אתם ניצבים" - אתם הנמצאים כאן היום וכל הדורות הבאים, כל העם היהודי מעתה ועד עולם, בכל הזמנים.
ההתחייבות לתורה, לאמונה, אינה תקפה לזמן מסוים, זו ברית איתנה עם העם היהודי, לתמיד. כל חיינו אנו חייבים להבין כי אנו שלב אחד מתוך סולם יעקב הגבוה ביותר, שראשו מגיע השמימה, אין סוף לעליה, להתקדמות, לניצחון.
במשך כל השנים, העולם כולו שנא את היהודים. אף בדורנו שלנו, אנו חשים את היחס העוין של אומות העולם. למרות זאת, עלינו לעמוד "ניצבים" - זקופי קומה, בנחישות, בעוז ובנחרצות מול כל העולם. "אתם ניצבים היום כולכם" - לעמוד מלוכדים ומאוחדים, בראש מורם ובאיכות מצוינת בכל תחום. לא עמידת דום סתמית, אלא עמידה איתנה, בגופנו וברוחנו, מתוך אמונה בבורא עולם ומתוך "ואהבת לרעך כמוך" - נתינה והתחשבות.
או אז יעזור לנו הקב"ה לנצח את כל האויבים, חורשי המזימות, הסובבים אותנו. יחי עם ישראל לנצח נצחים!

תודות : ליחיאל שרמן

"חוויית השבוע שלי" http://2all.co.il/web/Sites13/hy3/

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל