מה עושים ביום כיפור הבא עלינו לטובה כדי למגנט אלינו שפע?

יום כיפור הוא תחנת כוח אנרגטית אדירה לכל השנה

בס"ד

מה עושים ביום כיפור הבא עלינו לטובה כדי למגנט אלינו שפע?

יום כיפור מהווה חלון הזדמנויות חד-פעמי להתקשרות עם הנשמה שלנו. זוהי הזדמנות יוצאת דופן לעשות קפיצת דרך רוחנית לזיכוך וטיהור נשמתנו ונפשנו, למיקוד על עצמנו, להשגת בהירות לגבי מי אנחנו ומה ייעודנו.
בראש השנה המלכנו את הקדוש ברוך הוא למלך על כל העולם ואמרנו: "ותמלוך על כל העולם כולו בכבודך... וידע כל פעול כי אתה פעלתו וידע כל יצור כי אתה יצרתו..", הוא במרכז ולא האדם ולכן אין בקשות אישיות בתפילות החג. זאת ועוד, כיוון שזה יום ההכתרה, זהו גם יום הדין לכל העולם.
בעשרת ימי תשובה כל עם ישראל אומר סליחות, הקרבה לקב"ה הולכת ומתחזקת, באופן סמלי, מעין מעבר מחדרים חיצוניים בארמון לחדרים פנימיים יותר ויותר. ימים אלו הם ימים של תיקון לכל ימות השבוע. עשרת ימי תשובה מורכבים מיומיים של ראש השנה ומשבעת ימי השבוע. יום ראשון מתקן את כל ימי ראשון כל השנה וכן הלאה.
בעוד ראש השנה מתייחס לשנה החדשה, יום כיפור מתייחס לשנה שהסתיימה, והוא יום בו האדם במרכז, הוא פונה לבוראו ומבקש ממנו את צרכיו, חיים, פרנסה, בריאות, ילדים וכו'. זהו יום הדין עבור עם ישראל בלבד, והוא ניתן לנו בעקבות חטא העגל לאחר יציאת בני ישראל ממצרים. לאחר החטא, עלה משה רבנו לשמיים ושהה שם ארבעים יום וארבעים לילה וקיבל מהקב"ה בין היתר, את המפתחות מה עלינו לעשות כשאנחנו רוצים להיטהר מעברות ולחזור לקשר קרוב עם הבורא יתברך. זהו חסד עצום מאת השם שגילה לנו סודות אלו.
נתבונן ונראה מה נוכל לעשות כדי להעצים את מודעותנו הרוחנית באמצעות האנרגיה האדירה של יום כיפור.
יום כיפור הוא יום של טהרה וזיכוך כידוע, אנחנו נוסעים בזמן, ולכל יום, חג או מועד במעגל השנה יש את האנרגיה וההשפעה שלו. לדוגמא, חג החנוכה. זהו אירוע היסטורי שקרה לפני כאלף ותשע מאות שנה והאנרגיה הניסית שלו חוזרת אלינו בכל שנה, כך חג הסוכות, פורים ועוד. נדַמה בנפשנו מעגל ובו תחנות, אנחנו נוסעים בזמן ועוצרים בתחנות. יום כיפור הוא תחנה בזמן בעלת אנרגיה אדירה כמו של תחנת כח ענקית המעניקה אנרגיה רוחנית של טהרה וזיכוך, ע"י התקרבות לבורא ולרצונו.
רבי עקיבא אמר: "אשריכם ישראל בפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמיים". בספר ויקרא מופיע "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני השם תטהרו", ומסבירים חז"ל שעיצומו של היום מכפר. משמעות הדבר היא שעצם היום מכפר. אם ננסה להמחיש את הרעיון, נדמיין שיום כיפור הוא מעין ענן שאנחנו עוברים בתוכו והוא מטהר ומזכך אותנו. האם כולנו עוברים בתוכו, גם אם אנחנו לא מתכוונים? כן, בפירוש, כל יהודי עובר את תהליך הטהרה. אם כן, לשם מה לצום ולהתענות? לשם מה ללכת לבית כנסת? הרעיון הוא שאם יהודי מביא את עצמו, עושה תנועה מלמטה, הוא מקבל עזרה משמיים (סיעתא דשמיא) המעצימה את כוונותיו ומעשיו ומעשירה אותו. כמו שאדם יכול להיות פסיבי וחסר תנועה, הוא יחיה איכשהו. לעומתו, אדם פעיל ויוזם, משיג חיים עשירים ומלאי תוכן הרבה יותר. התודעה שלו ומעגלי חייו איכותיים ומלאים בעוצמה רבה יותר לאין שיעור.
בלוח השנה האוניברסאלי יש 365 ימים, יום אחד מתוכם השטן לא יכול להפריע ולקטרג על עם ישראל וזהו יום כיפור. נראה דבר נפלא: "השטן" הוא בערך מספרי (גימטרייה) 364, בדיוק לפי מספר הימים שהוא מסוגל לפעול, ביום כיפור הוא נח וחסר יכולת להפריע.
עם ישראל מקבלים על עצמם 5 תעניות (זהו הצום הכי חמור מכל הצומות) והולכים לבית הכנסת לבושים בבגדי לבן, ושוהים רוב שעות היום בבית הכנסת בתפילות. הם מגיעים לדרגה גבוהה יותר מהמלאכים. המלאך הוא שליח שעושה את רצון המְשלח, אין לו בחירה. כאשר יהודי שהוא בעל יכולת בחירה (אם לעשות או לא לעשות), בוחר מרצונו להתענות ולהימנע מאכילה ושתייה, רחיצה וסיכה ויחסי אישות, הוא שובר את הטבע הגשמי שלו, הוא מתעלה לדרגות רוחניות עליונות ביותר, והקב"ה שובר את הטבע בשבילו. במלים אחרות, הוא יקבל שפע ומתנות שלפי הטבע לא היה אמור לקבל.
מה נעשה אם יש בתוכנו קול קטן המצייץ בתוכנו ו"חופר" לנו באומרו: מה זה שווה? כל השנה אתה חי בלי חשבון, עושה עבירות על ימין ועל שמאל, מזלזל בכשרות, בשבת, מדבר לשון הרע וכו', ועכשיו יום אחד בשנה אתה מתחסד ועושה מעצמך צדיק, הולך לבית כנסת בלבוש לבן ובנעלי קרוקס, על מי אתה בא לעבוד? אתה מחופש.
הקול הזה הוא הוא קולו של היצר הרע (הוא השטן, הוא המקטרג) והתשובה לו היא: נהפוך הוא! כל השנה אני מחופש ורק ביום הזה אני אמיתי! אני יהודי ובמהותי אני בן של מלך, אני רוצה לעשות את רצונו של המלך, רק שאתה מפריע לי כל השנה. היום אתה משותק ואני יכול להיות אני! זו האמת לאמיתה.
לכן, חז"ל מגדירים את היום הזה כ"יום טוב". הוא אינו כמו הצומות האחרים תענית אסתר, י"ז בתמוז, ט' באב, שהם ימים של צער ועינוי. יום הכיפורים הוא יום טוב ממש. כשהיה בית מקדש, הרווקות היו מוצאות את זיווגן ביום זה, כמו שכתוב "לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים".
רבי נחמן נותן עצה נפלאה בפירושו לפרשת "האזינו" שקראנו בשבת "שובה" (השבת הראשונה שאחרי ראש השנה) הוא אומר:
הטוב שנמצא בכל יהודי, הוא נכבש ונסתר בהסתרה בתוך הסתרה עד שכמעט חלילה אין תקווה לגאול אותו משם, אך הקב"ה עושה תחבולות לעורר את הטוב הזה ככתוב: "ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון יסובבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו". וכן בתורה רפ"ב בליקוטי מוהר"ן הוא כותב: יש בכל יהודי נקודות טובות, וכאשר יהודי דן את עצמו ואת חברו לכף זכות, הוא מעלה אותו (ואת עצמו) מכף חובה לכף זכות.
לסלוח ולדון לכף זכות
מכאן, נוכל לנצל את האנרגיה הרוחנית העוצמתית של יום כיפור לסליחה ומחילה ולהעלות לכף זכות את מי שעשה לנו עוול. הסליחה היא לא עבור הזולת, אלא בראש ובראשונה עבורנו. אנו יכולים לצמוח מכך שנסלח למי שנראה לנו שפגע בנו. האדם שהכי קשה לנו לסלוח לו הוא המורה הגדול ביותר עבורנו, הוא האדם שבאמצעותו אנו יכולים לעשות קפיצת דרך בהעצמה אישית.
מה עושים כשאדם אינו רוצה לסלוח? על האדם לפייס את חברו שלוש פעמים, אם הוא אינו מתרצה, יש להניח לו. כתוב: אל יעשה אדם עצמו רשע ויתעקש לא להתפייס. אם באים אליך ומבקשים סליחה ומרצים אותך, תסלח. מי שלא סולח מושך אל עצמו את העונש שהיה צריך לקבל מי שפגע בו בתגובת בומרנג.
חז"ל אומרים: "לעולם יראה האדם את עצמו חציו חייב וחציו זכאי". כאשר יהודי עושה מעשה טוב או מצווה הוא מעלה את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות, וכן להיפך חלילה.
מה עושים בערב יום כיפור וביום כיפור?
כתוב "מי שאוכל בתשיעי כאילו צם תשיעי ועשירי". היום החשוב ביותר בעשרת ימי תשובה הוא ערב יום כיפור. ביום זה, כהכנה לצום, עלינו לאכול יותר וכל האכילה היא בגדר מצווה (איזה כיף!).
מה ההיגיון? בפשטות, כיוון שאדם וחווה חטאו באכילה בחטא עץ הדעת, עם ישראל עושים את רוב התיקונים ע"י אכילה. יש הרבה מצוות בנושא אכילה, כשרות, בשרי/חלבי, ברכות וכו'. לכן, מומלץ ליטול מספר פעמים ידיים ולאכול לחם, לברך ברכת המזון, כל המרבה הרי זה משובח.
התרת נדרים: התפילה הראשונה בערב יום כיפור היא תפילת כל נדרי. בתפילה זו מתירים את כל הנדרים ואיסורים שאסרנו על עצמנו. כל דיבור יכול להועיל או להזיק. למשל, אשה אומרת: "לא נראה לי שאצליח אי פעם למצוא בן זוג כלבבי", היא גוזרת את זה על עצמה! משפט שנאמר בין חברות כמו: "כל הדייטים על הפנים, אין גבר אחד נורמלי בסביבה, כל הגברים הטובים כבר תפוסים" פועל כמגנט בחיים של אותה אשה וזה מה שהמציאות תביא לה. לכן כ"כ חשוב ללכת לבית הכנסת ולכוון על התרת הנדר. נדר הוא מילה שנאמרת ע"י האדם בין במתכוון ובין לא במתכוון והוא פועל לפיו.
כל התפילות חשובות ביותר, אך החשובה מכולן היא תפילת נעילה. מה שאפשר להשיג בדקות אלו הוא בל ישוער. בתפילה זו הנועלת את יום כיפור אנו "מלווים" את הקב"ה למקומו (באופן מטפורי כמובן) עד לרקיע השביעי. בכל רקיע שהוא עולה יש אפשרות לבקש בקשה אחת וכדאי לנצל את ההזדמנות...
כמובן שמומלץ מאוד לשמוע את תקיעות השופר בסיום תפילת נעילה, יש לעמוד בדומיה ולהקשיב לקול השופר ולאפשר לליבנו להרגיש את עוצמתו.

לסיכום, יום הכיפורים הוא חוויה רוחנית אדירה. האם שווה להתאמץ? נסו והיווכחו!

שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל בית ישראל

נכתב ע"י ד"ר אהובה ניסן, פסיכו-כירולוגית ומאמנת להעצמה אישית-זוגית-משפחתית


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל