נקודה שבועית פרשת "לך לך"

בפרשת השבוע, פרשת "לך לך" נקרא אברהם אל הדגל על ידי הקדוש ברוך הוא. אחד המוטיבים שחוזרים על עצמם במעשיו/ דרכיו של אברהם בחייו הן הבריתות. שלוש פעמים כרת אברהם בריתות.

ואומר לך בדמייך חיי".

בפרשת השבוע, פרשת "לך לך" נקרא אברהם אל הדגל על ידי הקדוש ברוך הוא.
אחד המוטיבים שחוזרים על עצמם במעשיו/ דרכיו של אברהם בחייו הן הבריתות. שלוש פעמים כרת אברהם בריתות.
הראשונה- נעשתה ביוזמתו בזמן מלחמת המלכים עם גדולי האמורי שנקראים: "בעלי ברית אברם" והם סייעו לו במלחמתו במלכי הצפון.
שתי הבריתות האחרות נכרתו בין ה' לאברהם וזה ייחודי בתולדות האנושות רק לו.
בברית בין הבתרים מעמיד ה' את אברם על סוד הווייתו הקיומית שלזרעו.העתידי הוא מעניק את כל מרחבי הארץ שלמעשה אברם כבש במלחמת המלכים.
לאחר ברית זו נותנת שרי לאברם את הגר שפחתה לאישה וזו יולדת לו את ישמעאל והיה יכול אברהם לחשוב שהוא הבן שעתיד לרשת את הארץ.
ואז מגיעה הברית השלישית בה אברהם כורת ברית בבשר גופו ובגוף אנשי ביתו, ה' מודיע לו שהארץ המובטחת בברית בין הבתרים תינתן לזרע שידבק באלוקי אברהם ויתהלך בדרכיו בדומה לו, לכן מצווים כל יוצאי חלציו להיות חתומים "באות ברית קודש" בגופם, ורק כך נעשית הברית שבין ה' לאברהם וזרעו אחריו עד עולם.
13 פעמים חוזר הביטוי "ברית" בפרשתנו. יש לו שלוש משמעיות: האחת - חוזה, הסכם בין שני אוהבים, השנייה במשמעות תורה ומצוות, והשלישית במשמעות מילה,שמשמשת בעת ובעונה אחת גם "אות ברית".
במקרה השלישי אברם כורת את הברית בינו לבין המצווה אותו על ידי קיום המעשה שמל את עצמו ואת אנשי ביתו ועל כן כל המצווה הזאת קרויה על שם אברהם.
בשבוע שעבר, בפרשת "נח", כרת ה' ברית בגוף הטבע על ידי יצירת קשת בענן, וכעת ה' נותן את הברית בגוף האדם, באיבר המוליד של כל אחד ואחד מהבאים בברית לדורותיהם "ברית עולם", ומי שמפר במזיד ברית זו דינו "ונכרתה הנפש ההיא מעמיה" והוא כורת את זיקתו אל אלוקי אברהם.
בפרשת "נח" זו הייתה ברית כדי להבטיח את הקיום הפיזי של האנושות וכאן באה הברית להבטיח את הקיום הרוחני - מוסרי של כלל באי עולם: "והיה ברכה... ונברכו בך כל משפחות האדמה".
מבחינה אמונית הברית בבשר היא המשך לברית בין הבתרים ועל שתיהן כאחת כתוב ביחזקאל מה שאומרים בשעת הכניסה בבריתו של אברהם: "ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך,ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי".

שבת שלום ומבורך!

תודות : לצחי מיכאלי

"חוויית השבוע שלי"


http://2all.co.il/web/Sites13/hy3/


לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתםאהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל