אמרי שפר וסיפורים

״אין דורשים מזושא להיות כמו הבעל־שם־טוב, אבל דורשים ממנו להיות זושא״ (רבי זושא מאניפולי זצ''ל)

אמרי שפר וסיפורים

״אין דורשים מזושא להיות כמו הבעל־שם־טוב, אבל דורשים ממנו להיות זושא״ (רבי זושא מאניפולי זצ''ל)
הדרך הישרה שיבור לו האדם בעבודת ה'. כי מיד כאשר יתחיל להטות שכמו ולהיכנס לסדר העבודה, צריך שלא יבקש להלוך בגדולות ובנפלאות וללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת, רק ירגיל את עצמו לחנך את עצמו בהדרגה קודם בדבר קל, וממנו אל הכבד, כך יזכה לעלות בדרך כבושה, לא כן אם יכניס את עצמו בדבר הקשה מיד, ייתכן שיפול ממנו ויתייאש לגמרי. (ספה"ק 'באר יעקב' פרשת לך לך עמ' קכא)
'הדשא יותר ירוק בצד השני' (פתגם אמריקאי}
חיים של פנאי וחיי עצלות – הם שני דברים שונים לגמרי
אין שמחה אלא בבשר מאמר חז"ל (פסחים ק"ט.), אין שמחה למעלה אלא בבשר, שעולה מתתא, מבשר ודם. (הבעל שם טוב)
“ישנם הרבה שיטות בחינוך.. אבל הדרך הטובה ביותר היא, דוגמה אישית של ההורים?!” (שמש ינון)
כאשר נפטר רשע אחד, נשאל הערוך לנר היכן יקברוהו לזה. השיב ואמר: אל תריבו עם בני משפחתו, קברוהו היכן שירצו, ובלבד שתקברוהו.
כדי להיות -בן זוגה של השבת לא די ללבוש קפוטה, לחגור אבנט ולחבוש שטריימל. לצורך זה צריכים לחוש תמיד את דברי הכתוב "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ".
מסופר על בן למשפחה מיוחסת של אדמו"רים, שבא לבקר בחצר הרבי מליובאוויטש, ובאותה הזדמנות ביקש לפגוש את קרוב משפחתו, שהיה לחסיד חב"ד. להפתעתו נאמר לו , שהאיש מתפרנס ממסעדה שבבעלותו. אמנם גם סיפרו לאיש שקרוב משפחתו מרבה לעשות חסד ולהאכיל עניים ונזקקים בלי לגבות תשלום, אבל הדבר הציק לו. כשנכנס אל הרבי העיר , כי אין זה מכובד שבן למשפחת צדיקים ינהל מסעדה. השיב לו הרבי: "גם הסבא שלכם ניהל מסעדה". לשמע תשובתו של הצדיק קפץ האיש ותהה: "איזה סבא?!". נענה הרבי: "אברהם אבינו
הרה"ק ר' יוסף יצחק הריי"ץ מליובאוויטש זי"ע בהגיעו לארצות הברית בפעם הראשונה, שכר אברכים ושילם להם כסף שיסתובבו ברחובות העיר וישננו פרקי משניות כדי שאויר הארץ יזדכך¬ ויוכל לגור שם.
והשענו תחת העץ. אין עץ אלא תורה שנא' עץ חיים היא למחזיקים בה, וכך ראוי לכל אדם בעת שיבואו אליו אורחים, יישב דעתם בדברי תורה. (מדרש אור האפלה)
וישא אברהם את עיניו. להורות שהעיניים אינם הפקר והם צריכים שמירה ורק בעת הצורך יש להרים אותם ולהתבונן. (הסבא מקלם זצ"ל)
יותר משהעגל רוצה לינוק פרה רוצה להניק
כשיש לי בעיה – אני שר, ואז אני מבין שיש לי שני בעיות.
אישה שנייה
יהודי התחנן בפני רבה של העיירה בה התגורר שיסדיר גט בינו לבין רעייתו. הוא סיפר שהוא סובל ממנה רבות, אך היא מסרבת בתוקף להתגרש. הרב, דחה את פנייתו למספר חודשים. כשהגיע התאריך הנכסף שוב דחה הרב את התערבותו, עד שהובהר לו שאי אפשר לעמוד עוד בפני תחנוניו של המבקש, והשקיע מאמצים רבים בשכנוע אשתו של המבקש שתסכים לקבל גט. כאשר קיבלה האישה את הגט לידיה, כינס הגרוש את ידידיו למסיבת הודיה על שסוף סוף הצליח להשתחרר מרעייתו.
לאחר שבוע ממתן הגט, כשהשמחה עדיין על פניו, הגיע אותו יהודי אל הרב ופנה אליו באומרו ”כבוד הרב, מגיע לי מזל טוב, אני עומד להתחתן“. לשאלת הרב ”עם מי?“, השיב הגרוש ”עם אשתי הראשונה“. הרב נדהם, ובקול רווי כעס הגיב ”לשם מה אתה מתחתן עמה לאחר המאמצים הגדולים שהשקענו בהסדרת הגט?“, השיב הגרוש ”הגעתי למסקנה שכאישה שנייה, היא לא כל כך נוראה...“.
ההוא ששיבח את בניו לחבורה של יהודים: חמישה בנים נתן לי א-לקים, וכולם כאחד טובים . הבכור - רופא, השני - עורך-דין, השלישי - כימאי, הרביעי - צייר , והחמישי - סופר. שאל אחד מן החבורה : ואתה מה? החזיר האב : אני - ּ חנווני עני ומפרנס את כולם
הרה"ק הראמ"ם שמעונוביץ אומר: בשעה שהפילו את אברהם אבינו לכבשן האש ירד גבריאל להצילו – אמר הקב"ה: אני יחיד והוא יחיד – נאה ליחיד להציל את היחיד. מכאן נראה: כיון שיש לאדם דרך שבה הוא יחיד – אז נפתח לו פתח מיוחד – מיחידו של עולם
הרה"ק רבי נחמן מברסלב אומר: לצורך עבודת השם: פעמים שיש צורך לעשות דברים שנראים בעולם כשיגעון.
הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי אומר: ריבונו של עולם: איני רוצה ממך כלום ואיני מבקש ממך דבר, אלא שתעזור ותשפיע ש"ידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו".
הרה"ק רבי אברהם חסדאי אומר: מי הם הביישנים? מי שיבושו מהבורא כאילו רואיהם.
הרה"ק רבי שלמה מקרלין אומר: "בנים אתם לה' אלוקיכם" (דברים יד,א) - החטא הגדול ביותר - כשיהודי שוכח שהוא בן של מלך.
הרה"ק רבי ברוך ממזבוז אומר: הבורא מתחבא - כדי שהאדם יחפש אחריו.
תודות : שמואל אייזיקוביץ
"חוויית השבוע שלי"
http://2all.co.il/web/Sites13/hy3/


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל