נקודה שבועית פרשת "וירא" ה'תשע"ה

הדמות המרכזית בפרשות השבוע החל משבוע שעבר ועד לשבוע הבא היא אברהם אבינו. בין שלל האירועים שעוברים על אברהם מסתתר לו אחיינו הוא לוט בן אחיו.

לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'... עד עולם...

הדמות המרכזית בפרשות השבוע החל משבוע שעבר ועד לשבוע הבא היא אברהם אבינו.
בין שלל האירועים שעוברים על אברהם מסתתר לו אחיינו הוא לוט בן אחיו.
פרשיותיו של לוט וגם מעשה בנותיו, עליהן נקרא השבת בפרשת השבוע, הם חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של אברהם, וכן מההיסטוריה של עם ישראל עד ימי מלכות דוד.
לוט היה צמוד לאברהם תקופה ארוכה. הוא הלך עימו עוד כשהיו בחרן ועד שהגיעו לארץ כנען, הוא ירד איתו מצרים וחזרו שוב לארץ כנען ביחד. בכל הזמן הזה ספג לוט מהמידות הטובות שיש לאברהם ובייחוד במידות שבין איש לחברו.
אולם, כשביקש אברהם מלוט להיפרד הוא קיבל הצעה זו בשמחה רבה, ונשא את עיניו לעושר שהיה בערי הכיכר. לא הפריעה ללוט הידיעה שאנשי סדום רעים וחטאים ושם בנה את ביתו.
היחס של אברהם ללוט היה טוב מאוד. הוא תמיד דאג לו. פעמיים הציל אברהם את לוט מהפורענות תוך שהוא מוסר את נפשו עליו. הוא לחם למענו במלחמת המלכים עליה קראנו בשבוע שעבר ובפרשתנו נלחם אברהם מלחמה אמונית -וויכוח עם הקב"ה למען העיר סדום ויושביה כשמטרתו להגן על לוט.
תפילתו של אברהם היא זו שעמדה ללוט להגנתו.
אולם, ביחס ההפוך מצד לוט אל אברהם אנו רואים כפיות טובה וכך גם המשיכו להתנהג כלפי ישראל נכדיו -מואב ובני עמון.
שני עמים אלה: מואב ועמון זכו בזכות הזיקה של אביהם לוט אל אברהם בנדיבות ליבו של אברהם וקיבלו חבלי ארץ "בארץ כנען" שניתנה לאברהם בברית בין הבתרים.
בנוסף לכך נאסר על יוצאי מצרים להילחם בהם. אולם, מצד מואב ועמון ראינו במשך הדורות התייחסות של שנאה טבועה בתוספת כפיות טובה.
בלק מלך מואב שוכר את בלעם כדי שיקלל את ישראל, ובנות מואב הכשילו את בנ"י
(בעצת אותו בלעם שנאלץ לברך בסוף את ישראל) בזנות ועבודה זרה.
על כך ציוותה התורה:"לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'... עד עולם...לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם".
דוד המלך, בן בן בנה של רות המואבייה הוא זה שהכניע גם את מואב וגם את בני עמון.
אמנם התורה מתייחסת בסלחנות מסוימת כלפי בנותיו של לוט ומעשיהן עם אביהם שהכתוב רומז שכל רצונן היה לקיים מצוות פרו ורבו כפי שכתוב: "ונחייה מאבינו זרע" וכן: "לחיות זרע על פני כל הארץ".
חז"ל אף אמרו עליהם שהם נתכוונו לשם מצווה ובזכות כך הן זכו שמהן יצאו רות המואבייה (ממנה יצאה מלכות דוד), ונעמה העמונית (ממנה יצאה מלכות ישראל בדמות רחבעם).
על ידי שתי מלכויות אלה תיעשה ברכת המלכות לאברהם ולשרה למציאות ממשית.

שבת שלום ומבורך!

תודות : צחי מיכאלי

חוויית השבוע שלי

http://2all.co.il/web/Sites13/hy3/

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתםאהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל