מצב חירום

אנחנו במצב חירום

מצב חירום מתרחש כאשר נשקפת סכנה למדינת היהודים ולאזרחים היהודים. זהו המצב שכרגע מתקיים במדינת ישראל. על הכנסת או הממשלה להכריז מיידית על מצב חירום, המאפשר לממשלה לפעול על מנת להכריז מלחמת חורמה כנגד מתקפת הטרור הערבית והאיסלמית.

האזרחים היהודים ואזרחים הנאמנים למדינת היהודים, חייבים כעת, לעשות ככל שביכולתם בכדי להגן על חייהם ורכושם, באופן חוקי, ובכדי לתמוך בממשלה כדי שתוכל להכריז מלחמה כנגד הטרור הערבי והאיסלמי בישראל. למעשה, ההכרזה על קיומו של מצב חירום שניתנה בשנת 1948, ארבעה ימים לאחר הכרזת המדינה, היא בתוקף מאז ועד היום. ההכרזה נחוצה לשינוי התודעה הלאומית והבינלאומית בארץ ובעולם.

אזרחים ישראלים ערבים ויהודים עוסקים בבגידה וטרור כנגד מדינת היהודים. בגידה היא הפרת חובת האמונים של אדם לעמו, למולדתו ולמדינתו וסיועו לאויב במאבקו כנגד מדינת האם של הבוגד, בימי מלחמה. זו עת מלחמה. הסיוע המהווה בגידה עשוי להיות בגילוי סודות צבאיים, סודות מדינה וסודות מדעיים, בהשתתפות בתעמולת האויב נגד מדינת האם, בעריקה לשורות האויב ולחימה במסגרת כוחותיו ובשיתוף פעולה עם צבא וארגונים החותרים לחיסולה והשמדתה של מדינת האם. במדינת ישראל, קיים עונש מוות על בגידה בפרק ז' סימן ב' של חוק העונשין, התשל"ז-1977 ובסעיף 43 של חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 (כן נותר במדינת ישראל עונש מוות על עבירות לפי חוק עשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש"י-1950). יש להפעיל חוקים אלה כלפי ישראלים וערבים הבוגדים במדינת היהודים ועוסקים בפעילות טרור וברצח יהודים.

כנגד הטרור הערבי והבוגדים במדינת ישראל יש להפעיל מיידית את מצב החירום. מצב החירום מאפשר הטלת הגבלות על חופש הביטוי, פגיעה בזכות השביתה, בחופש ההתאגדות, בזכות הקניין ועוד. כך יש לנהוג כעת כלפי ההסתדרות ולמנוע את השבתת המשק. כך יש לנהוג כלפי שרים וחברי כנסת הפועלים לפירוק הממשלה בעת חירום זו ולפטרם לאלתר. כן יש לשקול פיטורין מיידיים של שרים שאינם מתפקדים כנדרש בעת חירום, כמו השר לבטחון פנים, שרת המשפטים, שר האוצר. שרים אלה מכשילים את זרועות הבטחון ופוגעים בבטחונה של מדינת היהודים.

הפקודה החשובה ביותר: פקודת מניעת טרור אשר נחקקה חודשים ספורים לאחר קום המדינה. עיקרה, מניעת הקמתם ופעולתם של ארגוני טרור. יש להפעילה כלפי ארגונים הפוגעים בבטחון המדינה דוגמת הקרן לישראל החדשה ותנועת 'שלום עכשיו', כמו גם כנגד אנרכיסטים וחברי כנסת ערבים ויהודים התומכים במישרין או בעקיפין בפעולות טרור ערבי ואיסלמי כלפי יהודים ומדינת היהודים. חלקם יש לגרש מהארץ. יש להוציא אל מחוץ לחוק ארגונים חתרניים המכנים את עצמם ארגוני זכויות אדם וארגוני שלום.

הפקודה קובעת איסור על פעילות בארגון טרור, איסור הכולל כל פעולה הקשורה ו/או מזוהה עם ארגון טרוריסטי. תכליתה של הפקודה היא למנוע כל פעילות של ארגון טרור, לרבות פעילות שהיא רגילה וכשרה לגבי כל ארגון אחר, משום שעצם קיומו של ארגון הטרור מהווה סכנה ממשית לשלום הציבור. כך יש להחיל על ארגון המופתי הפלסטיני. על מנהיגים דתיים ופוליטיים המסיתים לרצח יהודים. על דעא"ש. על כפאח. על התנועה האיסלמית בישראל. על הרש"פ. על החמאס. על הג'יהד האיסלמי. על הארגונים התומכים בכל אלה כלכלית ומדינית.

תקנות ההגנה (שעת חירום) מתאימות למצב כעת, בשעה בה רשויות הביטחון נדרשות לבצע מדיניות של לחימה בטרור החותר להשמדתה וחיסולה של מדינת היהודים. בכלל זה מופעל הצנזור הצבאי, המפקדים הצבאיים ובתיה"ד הצבאיים. מתוקף התקנות יש לכונן מיידית בתימ"ש צבאיים ששופטיהם מתמנים ע"י הרמטכ"ל, והם מוסמכים לדון בכל עבירה על תקנות ההגנה תוך סטייה מדיני הראיות והמשפט הפלילי, ובסמכותם גם לגזור עונש מוות. הגיעה העת להפעיל עונש מוות כלפי הטרור הערבי והאיסלמי הקיצוני. יש להוציא להורג מנהיגי טרור גם באמצעות סיכול ממוקד.

מערכת הבטחון וזרועותיה תקבל סמכות נרחבת להפעלת אמצעים לאיסוף מידע, תנאי מעצר ושיטות חקירה. יש למקד סמכות זו כלפי הרש"פ והחמאס, חברי כנסת ערבים, מנהיגות ערבית חתרנית, וארגונים חתרניים העוסקים במימון פעילות חתרנית. לרשויות הביטחון סמכות חיפוש מרחיבה בנסיבות הקיימות, בהן יש חשש סביר לביטחון המדינה. אחד התחומים החשובים בהקשר זה הוא שיטות חקירה של חשודים. יש לאפשר לשב"כ להשתמש בשיטות חקירה יעילות וממוקדות כנגד פעילי טרור, לפגוע בגופם וברוחם, עד כדי עינויים. יש כעת הכרח בהשגת המידע לצורך הגנה על חיי אדם. זהו מצב של פיקוח נפש. על היהודים להתלכד ולהיקהל ולהגן על עצמם. על מדינת היהודים להתאחד ולהתלכד ולנצח את הטרור הערבי והאיסלמי ואת אויביה מבית ומחוץ. בעזרת השם נילחם וננצח.


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...

כותבי המדור

הצג הכל