לו הייתי יו"ר מפלגת העבודה

א) לו נבחרתי ליו"ר מפלגת העבודה הייתי מבין שיש לי הזדמנות להשתלב ולבנות את הקואליציה הגדולה של כל המפלגות והארגונים והאזרחים המודעים לכך שאנחנו במלחמה על קיומה של מדינת היהודים, שצריך להגן עליה כמדינה בין המדינות הדמוקרטיות

להגן על המדינה מניסיון להמרתה מדמוקרטית לאפארטהיידית

לו הייתי יו"ר מפלגת העבודה – מטפורה פוליטית!
צבי י' כסה

א) לו נבחרתי ליו"ר מפלגת העבודה הייתי מבין שיש לי הזדמנות להשתלב ולבנות את הקואליציה הגדולה של כל המפלגות והארגונים והאזרחים המודעים לכך שאנחנו במלחמה על קיומה של מדינת היהודים, שצריך להגן עליה כמדינה בין המדינות הדמוקרטיות מול הקואליציה של מתנחלים-חרד"לים-לאומנים- הזויים שמבקשים להמיר את דתה מדמוקרטית לאפארטהיידית. היינו, של שני עמים שאחד מהם שלול זכויות, והיא מנודה בין המדינות והעמים,
הקואליציה הגדולה החדשה תכליתה לשחרר את המדינה משילטון הליכוד הימני המשועבד לקנאים הלאומנים ולמתנחלים.
לשם כך הייתי יוצא להתוועדות עם עצמי כיו"ר האופוזיציה כדי שניים אלה:

• בראשונה, כדי להפנים את מעמדי החדש כראש המחנה של הישראליות המדינתית כנגד המחנה של הקנאות השיבטית הלאומנית, ולהתעודד בזיכרון היסטורי שאחרי רוזוולט בא טרומן. אחרי צ'רצ'יל בא אטלי ואחרי בן גוריון בא אשכול ועד היום לא היה ראש"מ טוב ממנו. וגם אטלי וטרומן הפתיעו עד מאד.
• בשנייה, להכין – עם צוות יוצרים מטביעי חותם - את תוכנית המתאר הלאומית, וסדר היום והעדיפויות של חזון הקואליציה הגדולה לעשות את ישראל מדינה מתוקנת בביתה, ולגיטימית למופת ללא עירעור בין העמים והמדינות בעולם.

עיקרי תוכנית המתאר

בחזרה מההתוועדות הייתי מציג לציבור, למפלגות ולארגונים שמדינת ישראל של עם ישראל הדמוקרטית ניצבת בראש עולמם, את תוכנית המיתאר על מטרתה ויעדיה, מרכיביה, סדר היום וסדר העדיפויות והפרוגרמה הארגונית לביצוע המהפך במדינה ובמעמדה בעולם ובקהילות העם בתפוצות..

. 1. הצהרת הפתיחה בפנייה לציבור;

בפנייה הראשונה לציבור הייתי מודה ביושר שהרבה מהקלקלות במדינה במדיניות הפנים החברתית והתרבותית והכלכלית ובמדיניות החוץ מול האזור והעולם התחילו בימי שלוט הקואליציות בראשות העבודה. אלא שבעשרות השנים בשילטון הקואליציה הימנית, זו הגדילה והרחיבה את הקלקלות האלה ונותרנו עם סבך בעיות מחריפות: ממשליות, מדיניות, ביטחוניות, דמוקרטיות, חברתיות- כלכליות- פערותיות, סביבתיות ויותר מאלה עם העם בתפוצות
.
2, המשימה העליונה היא לחלץ את המדינה מהמצוי הקשה אל הרצוי לכולם בעתיד.

למטרה זאת עלינו להקים ולכנס:

קואליציה של המפלגות, האירגונים הייעודיים המקצועיים והחברתיים – כל המחנה
"הלא ימין הלאומני" כדי להשתחרר מהשילטון הלאומני- חרד"לי - התנחלותי!

3. הדמוקרטיה החברתית היא התנועה לארגונה של הקואליציה של מרכז כל הכוחות החברתיים הליברליים והדמוקרטים – ימין מתון, מרכז, שמאל, דתיים וחופשיים - במדינה ובעם היהודי להגשים את החזון לישראל האחרת.

4. יעדי הקואליציה – התוכנית הגדולה – להישרדות ולייחוד .

4.1. אל מול פני האזור והעולם - לקיים עוצמת מחץ צבאית להרתעה כאמצעי למדיניות של התפייסות עם הפלשתינים במדינתם ועם מדינות ערב האחרות באזור, לרענן את הקשר עם צעירי היהודים בארה"ב , ולמחוק לתמיד את הדה-לגיטימציה של מדינת היהודים בעולם. זו תהיה מדינתו של עם ישראל ושל כל אזרחיה עם גבולות מוסכמים והסדרי ביטחון (אמיתיים ולא תיאולוגיים) בני קיימא .
4.2. אל מול פני החברה הישראלית –
העיקרים המכוננים של הדמוקרטיה החברתית הם:
4.2.1. הסולידריות החברתית: יש מדינה אחת שהסולידריות החברתית היא לה מרכיב אסטרטגי קיומי.
4.2.2. המוביליות החברתית והכלכלית היא הקריטריון האמת לסולידריות חברתית.

שני העיקרים האלה – הסולידריות והמוביליות במדינה הם המבחן מראש ובדיעבד למהפך הפוליטי שתביא הקואליציה של הדמוקרטיה החברתית, וניחלץ מהקלקלות הפוגמות באיכויות של אורחות חיינו.

על שניים אלה מתחייבת הקואליציה האמורה ועל שניים אלה תעמוד למשפט הציבור.

הבטחה זאת אפשר לקיימה רק במדינה מתוקנת.

ב) מהמצוי – לרצוי !
מה ואיך לעשות כדי לחולל את המהפך מהמצוי לרצוי:

5. במה כשלו בגדול כל הממשלות בעשרות השנים האחרונות? –
הן לא עשו הזדמנות לכולם, ולא אחריותיות מכולם, ולא חברה של כולם.
6. את המחדל הזה אנו באים לתקן ע"י הקמת הקואליציה הגדולה של הדמוקרטיה החברתית שתכליתה לגבש מדינה שמקיימת את השלושה:

הזדמנות לכולם – אחריות מכולם – חברה של כולם

6.1. הזדמנות לכולם – זה התחום של הקצאת המשאבים הפיזיים והמחשבתיים להביא את היחיד/ה – מנותק ממוצא, מעמד, מצב משפחתו/ה – לרמת האיכויות הדרושות כדי שיוכלו לבחור באופציות המזומנות לאדם בין לידה ומות. וככאלה יעלו, עם מוטיבציה ערכית והכשרה מעשית, להיות שותף/ה ומשתתף/ת בהוויה החברתית והתרבותית.
6.2. אחריות מכולם – זה תחום הפרהסיה לקיומה של "האחריותיות" כתרבות של "לא ייעשה כן במקומנו" ושל "כללי משחק" דמוקרטיים הוגנים לכל – אחריות אזרח/ית במשפחה, בחברה, בכלכלה, בעסקים, בפוליטיקה, במדיניות, בביטחון, במידע, בתקשורת ובממשלה כאחראית לכלל השירותים החברתיים והאזרחיים. בלי אחריותיות כתרבות-כל אין מתוקנות ואין מדינה מתוקנת ואין סולידריות ואין דמוקרטיה חברתית.
המדינה המתוקנת היא חזון התיקון לקלקלות, שאנו מתחייבים לו ועליו נישפט.
6.3. חברה של כולם – זה התחום שבו תתממש הדמוקרטיה החברתית:
ישראלים שבגרו מהתשתית של "ההזדמנות לכולם", לארכה ורוחבה של הגיאוגרפיה והאתנוגרפיה, מדלגים אל סף החברה טעוני ההשכלה וההכשרה לחיים המודרניים, ימצאו את עצמם בחברה סולידרית אחריותית וכללי משחק הוגנים. ההכשרה האישית הפוגשת פרהסיה של מתוקנות דמוקרטית המקדמת מוביליות, ומותקנים בה במרכז ובפריפריה הסולמות לעלות בהם – היא תהיה חברה של כולם.

ג). תוכנית עבודה:

7. התנאי ההכרחי והתנאים המספיקים:
7.1. תנאי הכרחי להצלחה של הקואליציה הגדולה הוא להיבדל מהליכוד, שהיה לקנאי לאומני התנחלותי, בכל הנוגע לנושא המדיני והביטחוני האזורי והבינלאומי. לרוב רובו של הציבור הדברים ידועים ומוסכמים בגדול: הסדר הפשרה לשתי מדינות עם הפלשתינים ועם מדינות ערביות אחרות ושיקום הלגיטימציה של מדינת היהודים בעולם (ראה נספח ביטחוני-מדיני ואלטרנטיבות בו).
7.2. חברה מתוקנת במדינה מתוקנת:
צוותי יצירה, מורכבים מכל הציבורים המתכנסים לקואליציה הגדולה, יכינו לכל אחד מהתחומים: הזדמנות לכולם – אחריות מכולם – חברה של כולם את ההגדרות, את היעדים , את סדר העדיפויות ואת תוכנית העבודה התהליכית, הרב שלבית ואת הכלים הדרושים והקצאות התקציבים, כולל החקיקה וכן את שיטת המדידה בכל אחד מהתחומים האלה:
• איך עושים הזדמנות לכולם? –
• איך מעצבים פרהסיה של אחריותיות מכולם ?
• איך בונים ומקיימים חברה של כולם?

8. פרלמנטים אל הציבור

8.1. הפרוגרמות של צוותי היצירה של הקואליציה הגדולה בנושא המדיני-ביטחוני ובשלושה התחומים האמורים תוצגנה לציבור ברובד התקשורת הכללית.
8.2. במקביל תיפרס בארץ רשת פרלמנטים של הקואליציה של הדמוקרטיה החברתית: "בואו נדבר".
8.3. יוכשרו פעילים להקמה והפעלה של רשת הפרלמנטים הפתוחים לכל הקשת החברתית של הקואליציה, לשיח פתוח מובנה עם הציבור.

9. אירועים מגייסים

התהליך יכלול שורה של אירועים. לדוגמה:
התוועדויות (וועידה) של כלכלנים חברתיים; של מחנכים ומורים; של יזמי עסקים חברתיים; של מאיישי השילטון המקומי; של תושבי הפריפריה; של סטודנטים; של משפטנים ועו"ד ועוד.

10. ניסוחים קליטים מבדלים – שפה מעוררת!

הקמפיין הזה מחייב הכנסה של ניסוחים ייחודיים קליטים בנושאים החשובים לדוגמה:
• תחום ההזדמנות לכולם מתחיל במערכת החינוך והמחנכים/מורים. הניסוח המיוחד של הקואליציה של הדמוקרטיה החברתית יעלה את הנושא למטרה העליונה: איך 8 מיליון ישראלים יעמדו בחזית המודרנה יחד עם ענקי מזרח ומערב. אשר על כן מורי ישראל אינם מלמדים. הם שליחים להבטיח ששמונה מיליון יתייצבו בחזית הליגה העולמית של המודרנה. זו קונספציה למערכת חינוך צופה עתיד לליגת העל העולמית של המודרנה.
• בתחום הכלכלי: שטיח אדום מראש ליעילות ופיריון למגזר העסקים - ובדיעבד, מאבק רצוף על חלוקה הוגנת וסבירה של פירות היעילות .
• תקציב הביטחון אינו אלא תקציב הצבא. שר הביטחון אינו אלא שר ההגנה (ראה נספח הסבר).
• היישובים הקיימים קודמים לחדשים. האיכות הקהילתית קודמת לריבוי ישובים!

אלה רק דוגמאות אחדות. עיבודם של המסרים והנספחים וניסוחם הקליט ישוכלל בצוותי היצירה ובממשק עם הציבור.

הערה סוגרת מסמך
באמתחתו של כותב מסמך המטפורה הזה קיימת מפה תחילית של היסודות הקונקרטיים המוצעים כמעשיים ועם הכלים למילוי המסגרות בכל אחד מתתי-התחומים הבונים את הדמוקרטיה החברתית ואת המדינה המתוקנת.
• בראש הקואליציה הגדולה יעמוד הראוי מבין האישים להדיח את ראה"מ הכל כך לא ראוי.

ההפניה למפלגת העבודה באה לא מאי ידיעתי אותה, אלא משום שהיא היום הקולב היחיד בפוליטיקה שאפשר לעטות עליו אדרת לצעוד מהמצוי לרצוי. ואם לא היא יבוא טוב ממנה להנהיג את הקואליציה הגדולה.אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...

כותבי המדור

הצג הכל