אמרי שפר וסיפורים א' – ו' כסלו ה'תשע"ה

והותירך ד' אלוקיך לטובה בפרי בטנך. לעתים מוסיפים לאדם שנות חיים כדי שיוכל לגדל את בניו בדרך התורה. (חתם סופר)

"והייתם לי סגולה".

והותירך ד' אלוקיך לטובה בפרי בטנך. לעתים מוסיפים לאדם שנות חיים כדי שיוכל לגדל את בניו בדרך התורה. (חתם סופר)
"והייתם לי סגולה". יהודי דומה לסגול שבתורת הניקוד - ככל שתסובב אותו, יישאר תמיד סגול. כך טיבו של יהודי - ככל שיתפתל ויהפוך צורתו, יישאר יהודי. (רבי דוד מללוב)
והשענו תחת העץ. אין עץ אלא תורה שנא' עץ חיים היא למחזיקים בה, וכך ראוי לכל אדם בעת שיבואו אליו אורחים, יישב דעתם בדברי תורה. (מדרש אור האפלה)
וואלף אדלער סיפר לי קצת מילתא דבדיחותא, שפעם בבואו לפני רבו מבוקאווסק שמע איך שיהודי אחד בא להפרד מהבוקאווסקער רב, ואותו יהודי אמר לו לרבי שהיות והוא הבעל תפילה בעירו וגם הבעל תוקע בימים נוראים לכן מבקש הוא ברכה שהתפילות והתקיעות יעלו לרצון לפני אדון כל, ובשמוע הבוקאווסער דברים אלו מיהודי זה שהוא גם בעל תפילה וגם בעל תוקע , אמר לו כשבת צחוק על פניו, והרי הדברים סותרים זה את זה שהרי התקיעות הם חכמה ולא מלאכה כדאיתא בגמ' וא''כ כדי להיות בעל תוקע צריך להיות יהודי חכם והחזנים הרי אינם ידועים כבעלי שכל וא"כ איך יכול להיות שיהודי אחד יהיה הבעל תוקע וחזן.
אדם צריך יום יום להזכיר לעצמו את העבודה של התודה! כל יום! כי ברגע שאדם מתבלבל ומתחיל לחשוב שלא טוב, אוי ואבוי לו! כל יום אדם צריך להזכיר לעצמו את האמונה הפשוטה שבאמת השם טוב, והחיים יפים ומתוקים, והעולם יפה וטוב, והכל טוב! וצריך להגיד תודה!

אומרים בתפילת גשם "יחד לב וגל אבן". שואל הגאון ר' חיים שמואלביץ זצ"ל וכי יעקב גלגל את האבן עם הלב, אלא בא לרמז שאין דבר העומד בפני הרצון, וזה הפירוש "יחד לב", אם רוצים עם כל הלב אז אפשר להתגבר על כל הדברים הקשים.
בני ישראל היו ונשארים חזקים כברזל, בזכות ברז"ל שזה ר"ת ב'להה ר'חל ז'לפה ל'אה. (זוהר).
יהודי צריך כל הזמן לדבר אמונה. לחפש פטנטים "מתחת לאדמה", איך להתחזק ולחזק את הבית שלו באמונה.
“אל בקשיש ג’אלי”, הדורון עולה ביוקר. (פתגם ערבי)
הרה”ק רבי ברוך ממזיבוז’ אומר: “כי הוא יודע תעלומות לב” (תהילים מד,כב) - הקדוש ברוך הוא יודע מה שנעלם מלב האדם עצמו
הרה”ק רבי צדוק הכהן מלובלין אומר: אדם אינו מניח דבר בעולם שאינו מחפש אחריו: תר אחרי הרים וגבעות, חותר בים ומה מתחת למים, במדבריות ובישימון. אולם דבר אחד הניח ואינו מחפש אחריו - האלוקות שבקרבו
הרה”ק רבי שניאור זלמן מלאדי אומר: ריבון העולמים: אינני חושש מהגיהנם שלך, אינני מתאווה לגן העדן שלך, מוותר אני על מלאכי עליון שלך. היודע אתה מה אני מבקש? - אותך, אותך בלבד
"וזולת אחדות חברים , אין שום עבודת אמת בעולם'' (הרה"ק ר' צבי הירש מזידיטשוב זי"ע)
ויאהב יצחק את עשו. "ויאהב" לשון עבר כי זה היה רק זמני עד שקיבל יעקב את הברכות, ואצל רבקה כתוב "אוהבת" לשון הוה בלי שום הפסק.
''ויאמר ה' סלחתי כדבריך'' הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זיע"א עלה פעם בשעת כל נדרי, טפח על השולחן, פנה אל הקהל ואמר: הלא יודעים אתם מה שאמרו חז"ל (אבות פ"ו) "כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם". והלא אנו כ"כ צמאים לגאולה, נאמר איפה כולנו דבר בשם אומרו "ויאמר ה' סלחתי כדברך".
ויבוא נח ובניו ואשתו... אל התיבה" (בראשית ז,ז). אין אדם יכול להסתפק בכניסתו האישית אל ה'תיבה' של אותיות התורה והתפילה, אלא מחובתו להכניס ל'תיבה' גם את בני ביתו – אשתו ובניו. (לקוטי שיחות)
אם אתה מתגאה ברעיונותיך, אז אתה מגביל את עצמך.
אם אתה מגן בעקביות על דעותיך, לעולם לא תהיה פתוח לשמוע אנשים אנשים אחרים
אם אתה מכיר טובה במה שזכית, אז אתה בדרך הנכונה לצמיחה.
אם אתה מרגיש הנאה מעצם עשיית הטוב, המשך לחפש עוד הנאות כאלה...
”אל תגזול דל כי דל הוא“ (משלי כ“ד כ“ד), אינך רוצה לתת צדקה - אל תיתן, אבל אל תגזול מהעני את דלותו; אל תאמר שאינו ראוי לצדקה" (רבי זאב וואלף מסטריקוב)
אל תקנא במי שגדול ממך ,ואל תבזה את הקטן ממך.
אם חברך יהיה דבש , אל תמצוץ אותו .
ארבע אבות מזיקים הם: ממון עם תאווה, כבוד עם גאווה.
האתגר הגדול והחשוב ביותר שמציב בפנינו הכלל הגדול שבתורה: "ואהבת לרעך כמוך", הוא ליישם: "ואהבת לרעייתך כמוך". המפגש היום-יומי, החיכוך המתמיד והאינטנסיבי הם שהופכים את האתגר הזה לחיוני מאין כמוהו. ואהבת לרעייתך כמוך – זה כלל גדול בתורה ובחיים.
וזאת למודעי, כי ערכו של האדם אינו נמדד באורך ורוחב זקנו, ואף לא באורך ורוחב ארון הספרים הספון בעצי ארזים המפאר את חדר האורחים בביתו, אלא באיכות שולחן השבת שלו.
וישא אברהם את עיניו. להורות שהעינים אינם הפקר והם צריכים שמירה ורק בעת הצורך יש להרים אותם ולהתבונן. (הסבא מקלם זצ"ל)
ויתרוצצו הבנים בקרבה" (בראשית כה,כב). מאז אין שלום בין יעקב לעשיו. כבר ברחם אימם התנגשו זה בזה ופרצה ביניהם המלחמה הראשונה, ומאז לא פסקה והיא נמשכת עד עצם היום הזה. (באר יצחק)
תודות : שמואל אייזיקוביץ
חוויית השבוע שלי
http://2all.co.il/web/Sites13/hy3/אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל