אמרי שפר וסיפורים חודש כסלו ה'תשע"ה

זמן הוא כסף. – Time Is Money (בנג'מין פרנקלין) זריזות מידה טובה ויקרה היא בכל איבריו של אדם, זולת הפה והלשון... שניהם זוללים בפיהם: זה בנכנס וזה ביוצא. (המגיד הקדוש ממזריץ)

זמן הוא כסף. – Time Is Money (בנג'מין פרנקלין)

זמן הוא כסף. – Time Is Money (בנג'מין פרנקלין)
זריזות מידה טובה ויקרה היא בכל איבריו של אדם, זולת הפה והלשון... שניהם זוללים בפיהם: זה בנכנס וזה ביוצא. (המגיד הקדוש ממזריץ)
חביבה לאדם רגלו שלו מראש של חברו
חביבה עלי כת קטנה שבארץ ישראל יותר מסנהדרין גדולה שבחוצה לארץ. (ירושלמי סנהדרין פ"א ה"ב.)
"חביב עלי רשע היודע שהוא רשע מצדיק היודע שהוא צדיק. צדיק היודע שהוא צדיק ודאי שהוא לוקה במידת הגאווה, ואין הקב"ה יכול לשכון בקרבו" (החוזה מלובלין)
חודש אלול, הרה"ק רבי דוד מטאלנא זיע"א שאל פעם את אחד מחסידיו הנה הגיע חדש אלול וצריך אדם לפשפש במעשיו, האם אתה עושה כן, ענה לו החסיד העולם אומר אלול בא ואלול חולף ובעל הבית לעולם עומד, א"ל הרה"ק ואנו אומרים בעל הבית בא ובעל הבית חולף ואלול לעולם עומד. (הרה"ק רבי דוד מטאלנא זיע"א)
חוסר יכולת לקבלת החלטות והעדר חסינות נפשית, נובעים מחשיפה לחילוקי דעות בין ההורים בשנות הילדות. בשעה שהורה מורה לילדו לפעול בניגוד להוראת בן הזוג, הוא פוגע באושיות נפשו ומקלקל את כושר התמודדותו. (עצות דברי יאשיהו)
חוסר רגישות לכאב זה הכאב הכי גדול (שמואל אייזיקוביץ)
הרה"ק רבי אריה ליב מגור אומר: על ידי יגיעה אפשר למצוא נקודה של אמת בכל מקום.
הרה"ק רבי נחמן מברסלב אומר: איש האמת, יכול להכיר בזולתו, אם דובר האמת הוא אם לאו.
הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוצק אומר: יש אנשים המזכים את האמת לכל העולם – פרט לעצמם.
הרה"ק רבי שמחה בונם מפשיסחא אומר: מה בין "אוהב אמת" ל"שונא שקר"? – השונא שקר, שונא את כל העולם כולו, שאין לך אדם שלא יהא בו מקצת מן השקר. ואילו האוהב את האמת, אוהב את כל העולם כולו, שאין לך אדם שלא יהיו בתכונותיו, מקצת מן האמת.
בסדר האלף בית, האותיות שאחר א.מ.ן. הם ב.נ.ס. לרמז שאחר עניית אמן בא הנס (נר ישראל {למגיד מקוז'ניץ)
בעיני היוונים, מה שהיה יפה – היה קדוש. בעיני היהודים, מה שהיה קדוש – היה יפה...
"חופש אינו שאלה של גודל הכלוב, אלא של מי מחזיק במפתח."
מספרים בבדיחותא שכאשר הקב"ה ברא את היצר הרע קרא לו בתחילה "שטן" ושלח אותו לתפקידו להחטיא בני אדם, חזר השטן אחרי שבוע והתלונן שכולם בורחים ממנו, בגלל הפחד משמו, מה עשה הקב"ה? שינה את שמו וקראו "יצר הרע" ושוב לאחר שבועיים חוזר ה"יצר" ומתלונן שבורחים ממנו, ושוב שינה את שמו ל"בעל דבר", הפעם זה החזיק טוב חודש, ושוב חזר ואמר: "כולם הבינו שזהו שמי ושוב בורחים", מה עשה הקב"ה? שינה את שמו ל"מנהג העולם"... ומאז הפסיקו האנשים לחשוש ממנו, כי אף אחד לא חושש לשנות מ"מנהג העולם" ובזה רבים נופלים ברשתו של השטן...
חופש הבחירה איננו מושג מסתורי ומעורפל. אתה עושה את מה שברצונך לעשות, ואינך עושה את מה שאין ברצונך לעשות.--{רבי נחמן מברסלב}
חוק המיסים הוא סוג של רשת שבה הדגים הקטנים נתפסים והגדולים בורחים
חיוך אחד מתחיל ידידות
''חיוך הוא קו עקום שמיישר את הכל''
אינך יכול לדון מישהו בכך שאתה משווה אותו לעצמך. עליך לנסות לראות את הדברים מנקודת מבטו של הזולת
בזמן שהציבור בצער, אל יאמר אדם: אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום עלי נפשי" (ספורנו).
היכולת להחזיק מעמד מוסרי במציאות חברתית שונה לחלוטין, טמונה ביכולת לזכור ולחוות את השורשים של זהותו. אם מתייצבת בפני עיני רוחו של האדם תמונה בהירה ומוחשית מאין הוא בא, יכול הוא גם לדעת לאן הוא הולך. כי האדם, או העם שאין להם עבר, אין להם גם עתיד. ברגע המבחן, כשהמוסר שינק יוסף בבית אביו עמד בסכנת כיליון, ברגע בו גבר עליו כמעט הפיתוי, הגנה עליו רק מורשת בית אבא.
השקרן מביט בבוז בגנב. הגנב, לעומתו, מזועזע מן הרוצח. כולם מקבלים בהבנה את החסרונות שלהם עצמם, אבל ההבנה הזו חסרה מאוד כשהם מתבוננים בזולת.
ויאמר אליהם מרגלים אתם (מב, ט). לא אמר להם שקר, כי אם רמז את מעשיהם בראשי התיבות שבמילה מרגלים, מאמי רחל גנבתם למדינים ישמעאלים מכרתם. (ילקוט מעם לועז)
"ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם" (בראשית מא, א), דיני חנוכה בראשי תיבות, ו'בעת י'וחנן ה'כחיד י'וונים מ'בית ק'דשינו צ'ונו ש'נדליק נ'רות ת'מניא י'ומי מ'חנוכה י'מין מ'זוזה י'ניחנו מ'בחוץ ו'חצר פ'תוחה ר'בים ע'ליהם ה'גדול ח'ייב ל'הדליק מ'שחשיכה. (הרשב"ץ)
ויחפש בגדול החל ובקטן כלה (מד, יב). זה שהוא באמת גדול חושב תמיד כאילו רק עתה החל בעבודת השי"ת, ואילו הקטן סבור שכבר כילה עבודתו כולה ואין מושלם הימנו. (הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זי"ע)
ויתאפק ויאמר שימו לחם (מג, לא). אבי הקדוש ז"ל אמר "ויתאפק", אם איש יהודי מתאפק מלמלאות הנאותיו, לא רק בדברים אסורים על פי דין תורה, אלא אפילו דברים מותרים ועניני רשות מתאפק שלא למלאות תאוותיו, לכבודו יתברך, אז "ויאמר שימו לחם", הקב"ה משפיע עליו כל טוב. (בית אברהם – סלונים)
תודות : שמואל אייזיקוביץ

חוויית השבוע שלי

http://2all.co.il/web/Sites13/hy3/
אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל