בקשת הבהרה מאנשי המחנה הדתי לאומני

מדינת ישראל הוקמה כדי להיות בית חזק עבור העם היהודי. לשם כך צריכה מדינתנו לטפח קשרים טובים בעיקר עם העולם המערבי.כלכלה איתנה ,חינוך מעולה, שרותי בריאות ברמה גבוהה, ורווחה חברתית -אינם מותרות עבור מדינת ישראל- אלה הם תנאי היסוד שבלעדיהם היא תקרוס!

אל חברי מהמחנה הדתלני [דתי לאומני]
עקב הסכנות המשחרות לפיתחה של מדינת ישראל ואשר מועצמות עקב התהום הפעורה בין מחנה השמאל הציוני למחנה הלאומני דתי, מרגיש אני מחוייב לפנות אליכם הציבור הדתל"ני [דתי לאומני]
הבה נתחיל מההיסטוריה של הציונות ומדינת ישראל: כבר במאה ה19 היו יהודים דתיים אורתודוכסיים שהגיעו למסקנה שאל ליהודים לחכות לבוא המשיח, אלא עליהם לעלות לארץ ולבנות אותה.
אך ציונים דתיים אלו היו מיעוט קטן. ההתעוררות ציונית במאה ה19 היתה בעיקרה נחלת קומץ משכילים סטודנטים חילוניים.
אלה הגיעו אל הרעיון הציוני מתוך רצון למצוא פתרון הולם לעם היהודי, פתרון שיאפשר חיים של זקיפות קומה לאומית בכל המובנים.
אך החינוך המסורתי שספגו בנעוריהם הוא שהביאם לא"י ולא לאמריקה הצפונית או הדרומית .
חשוב מאד שנדע שרוב היהודים רצו להגר דווקא לאמריקה, אך שערי אמריקה ננעלו בשנות ה30 בפני הגירה גדולה של יהודים, וכך הפכה העליה לא"י לברירת המחדלשל אותם יהודים שמאסו בחיי השיפלות בפולין.
עליית הנאציזם והשואה הם אלה שנתנו משנה תוקף לרעיון הציוני.
אך בשנות ה70 הועם זוהרה של הציונות, הדור הצעיר שגדל בארץ לא ראה שום כורח לחיות דווקא בא"י, טיוליו באירופה ובארה"ב הראו לו שאפשר לחיות היטב שם בתפוצות- כבר לא גולה!
בהדרגה גדל מספר הישראלים היורדים ומשתקעים בעיקר בארה"ב ותהליך זה אכן עורר דאגה מחד, ותהייה מאידך: התעוררה שאלה האם יש איזו חובה לישראלים לחיות בא"י? או במילים אחרות: האם הציונות עודנה רלוונטית.
עוקצה של בעיה זו הוקהה במידה רבה עקב שיגשוגה הכלכלי של מדינת ישראל וקליטת עולי בריה"מ לשעבר.
אך בשנים האחרונות יוקר המחיה במדינת ישראל מעלה מחדש את הבעיה בכל חריפותה למה להמשיך לחיות כאן כאשר בארצות אחרות ניתן לחיות ברווחה חומרית ובבטחון קיומי, ללא חשש מתמיד מפני גרעין איראני או סתם טרור. זאת על אף שאני מודע לעובדה שאין בטחון מוחלט בשום מקום עלי אדמות ושלא לעולם חוסן!

ובכל זאת ניצבת בכל חריפותה השאלה למה יהודי חילוני ימשיך לחיות כאן תוך תוך סיכון חייו, פגיעה ברווחתו ובעיקר סיכון עתיד צאצאיו?
אני נוהג לאתגר את ידידי בשאלות אלו, וברור לכם שהציונות איננה אחת מהתשובות למה בכל זאת ממשיכים לחיות כאן.
התשובות נעות על הציר של ההרגל: על אף הקשיים נוח לנו כאן, המשפחה והחברים שלנו כאן.

אבל נעדרת מתשובות אלו כל מחויבות רעיונית.
אמנם כל הצעירים שאני מכיר שרתו בצבא שרות משמעותי, ואיכפת להם ממה שקורה כאן.[בכוונה אני מתייחס לצעירים כי לגבי המבוגרים יותר בוודאי שאין שאלה לגבי תרומתם לבטחון מדינת ישראל כאשר הם היו בגיל המתאים] השאלה היא מה ניתן להסיק לגבי מחויבותם להמשיך ולחיות כאן אם הנאים החומריים יורעו?
האם הוקעתם על ידי הימין כבוגדים תגרום להם להתעשת ולחיות כאן בתנאי מחסור?
אחת הסיבות שבגללן אני מעלה את נושא המצוקה הכלכלית, היא העובדה שיותר ויותר מדינות בעולם נוטות להתרחק ממדינת ישראל עקב התנהלותה עם הפלסטינים. וקיים חשש כבד שהתרחקות זו של הרבה מדינות תפגע קשה בכלכלתנו.
אמנם ההתנהלות הפלסטינית הרבה פעמים מאד מקשה עלינו, אבל מדינת ישראל אורבת להזדמנויות פרובוקטיביות כאלה של הפלסטינים כדי לטפח ביתר שאת את ההתישבות מעבר לקו הירוק.
התנהלות זו, תוך כדי דחיקת הפלסטינים גורמת להרבה יהודים החיים בישראל תחושות של אי נוחות.
עלי להזכיר לכם אנשי מחנה הימין- אתם מתעלמים מהעובדה שאלמלא פריצת הדרך הרעיונית של הראי"ה ,הצבור הדתי היה עדיין שבוי בקונספט של האיסור לעלות בחומה!
הציבור החילוני מחא כפיים לראי"ה על שום תעוזתו, אך אנו החילוניים לא אבינו להבין שתורת הראי"ה מושתתת על הקבלה..
היום אני נאלצים לחרוק שיניים כשאנו רואים איך שהמחנה הדתי בונה את תורת א"י על פרשנות ומדרשים של מקורות ישראל .
כך גימטריות ומדרשים היו לתשתית הרעיונית של תנועת א"י השלמה.
כאן אני מחוייב להזכיר שהרוב הגדול של המחנה הדתלני כלל אינו מודע להגותם ולחישובי הקיצין של שלמה מולכו וסופו, ושל נתן העזתי כ120 שנים מאוחר יותר בטפוח משיחיות השקר של שבתי צבי. קרוב לוודאי שאילו יותר יהודים דתיים היו יודעים עליהם ועל הגותם, פחות דתיים היו נסחפים אחר המשיחיות של תנועת א"י השלמה ונאמני הר הבית.
הציבור הדתי בוודאי שאינו מודע לעובדה שגם הנוצרים דורשים את פסוקי התנ"ך כדי להוכיח שישוע הינו המשיח.
ממש כשם שאין לנו יכולת להפריך את הפרשנויות והגימטריות היהודיות [אלא רק לאחר מעשה] כן הדבר במקרה שהנוצרים מפרשים את התנ"ך שישתלב עם הנצרות.
אלמלא ההשלכות הקיומיות כבדות המשקל להשפעת המיסטיקה היהודית על המדיניות, היינו יכולים לומר לכם: תשתעשעו עם גימטריות ופרשנויות כאוות נפשכם.
אלא שלא רק שמיסטיקה זו גוררת גם אותנו על כורחנו למחוזות שאין לנו חפץ בהם,אלא שהיא יוצרת מצבים בלתי הפיכים:
מהלכים אלימים המושתתים על אמונה יוקדת בזכותנו לחיות בכל המרחב בין הירדן לים כבר גרמו לא מעט מקרי רצח של יהודים בידי ערבים , וגם כמה ערבים בידי יהודים.
יחסנו השלילי להתנהלות המונעת ע"י מיסטיקה מונע מ2 היבטים שונים:
בראש ובראשונה לא נראה לנו שמותר לפגוע בבני אדם אחרים רק על סמך היקש המבוסס על לוגיקה מסויימת, כי כל לוגיקה אינה אלא פרי רוח של בני אנוש, ובני אנוש חכמים ככל שיהיו מועדים לטעות ולשגות.
ועוד בעניין זה: התורה מצווה עלינו להיזהר ולא לרצוח בשגגה. הווי אומר לשקול כל מהלך היטב כדי למנוע התדרדרות בלתי מכוונת שסופה קיפוד חיי אנוש!
ובעניין זה יש לחדד ולומר אילו היתה תמימות דעים בין 2 המחנות היהודים האורתודוכסיים ביחס לציונות לכשעצמה, הרי שתוקף הבסיס היהודי דתי של הציונות היה הרבה יותר מוצק, אבל- החרדים עדיין מחכים לבוא המשיח כי מקובלת עליהם קביעת חז"ל בזמנו.
אנו הציבור החילוני יכולים לטעון שהציונות הדתית אינה אלא הימור על תפוגת האיסור לעלות בחומה!
למעשה הכל קם ונופל על מעמדם של רבני הדור. והיות שיש ביניהם חילוקי דעות,אסור לעם ישראל להתנהל תוך התעלמות מה"שחקנים" האחרים בזירה המזרח תיכונית.
על הציבור הדתלני להבין שאם כתוצאה מהתנהלות המתעלמת מעמדת יתר המדינות [במיוחד מדינות המערב] מדינת ישראל תבודד - כלכלתה תתערער ותחלש.
נוכל ליילל כאוות נפשם על היות הגויים אנטישמיים,שונאי יהודים ומה לא עוד.
נוכל לומר להם שהם משחקים לידי המוסלמים הקיצוניים.
אז מה? טענותינו יעשו עליהם את הרושם הנדרש והם יפלו לרגלינו בבקשת סליחה?
או שמא סבורים אתם כי אם רק נהיה נחושים באמונתנו ,נצלח את הגל העכור הזה.
אולי....
מנהיגי המחנה הדתלני חייבים להפנים שרוב הציבור החי כאן איננו מאמין בביסוס המיסטי לציונות!
מה שעשוי להתרחש שעקב התערערות הכלכלה הישראלית, הרבה מהאנשים הצעירים והמשכילים יירדו מהארץ, וכאן ישארו דתלנים משכילים [ולא כ"כ] גם צעירים, ואנשים שאין להם סיכוי להיקלט בעבודה ראויה בחו"ל.
האם יש צורך לתאר איך מדינת ישראל תראה אז ומה תהיה עצמתה?
אבל לא אתפלא אם יש בכם איזה זרם שחותר בדיוק לכך, כדי שבבוא יום פקודה כולם יראו את נפלאות השם, כיצד הוא מכה בסנוורים את הקמים עלינו...


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל