העבדות כפתרון סוציאלי

מה ראתה התורה לפתוח דווקא בדיני עבדים. האם בזה שהתורה פותחת בדיני עבד משמע שהתורה מעודדת עבדות? או אולי אינה רואה שלילה בעבדות האומנם?

העבדות כפתרון סוציאלי
לאחר שקראתי את הכתבה הקטגורית של רוחמה וייס בוויי נט בעניין העבד העברי "משרתים ואדונים: הסיפור המביך של היהדות" ראיתי לנכון להציף זוית ראייה הפוכה סנגורית בעניין העבד העברי על פי התורה
בפרשת השבוע ואלה המשפטים פותחת התורה לכאורה באופן מוזר בדיני עבדים "כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית ייצא לחופשי, חינם. אם בגפו יבוא, בגפו ייצא"
נשאלות השאלות הבאות:
1. מה ראתה התורה לפתוח דווקא בדיני עבדים.
2. האם בזה שהתורה פותחת בדיני עבד משמע שהתורה מעודדת עבדות? או אולי אינה רואה שלילה בעבדות האומנם?
ראשית יש לבחון את המושג עבדות. האם בחיים המודרניים משוחררים אנו מכל שעבוד? האם אין אנו עבדים לעבודה סביב השעון? לקריירה? למשכנתא לעוד . . . האם יכולה להתקיים חברה ללא עבד ואדון? ללא שליט ונשלט? אריסטו, כותב בספרו "פוליטיקה כי העבד הוא "מכשיר", קניין חי. ההסדר הוא לפיו יש שולטים ויש נשלטים, הוא לא רק הכרחי אלא גם מועיל. יש אנשים אשר מבטן ומלידה נועדו להיות משועבדים ויש שנועדו לשלוט באחרים
המושג עבדות מידית מעורר בנו קונוטציה שלילית ולכאורה חברה מתוקנת חובה עליה לבער העבדות מקרבה. ובכלל הסיטואציה הראשונית מהמילה עבד מציגה בפנינו דמות מיוזעת מעונה ומיוסרת של פועל שחור קוצץ קנה סוכר או כותנה, בעוד אדונו מצליף בו בשוט כדי שיעבוד יותר מהר. אך לא לעבדות זו התורה מכוונת. אם נסיט טיפה זווית הראייה ונתבונן מזווית אחרת על מושג העבדות שהתורה מכוונת אליו נראה כי אז יש בעבדות זו יתרונות רבים ואולי אף חברה מתוקנת תמליץ ותעודד עבדות זאת ועוד בחברה הקדומה הייתה העבדות פתרון למצוקה כלכלית קשה. ולדעתי גם בחברה של היום עבדות יכולה לגאול משפחות רבות מחיי דלות ועוני והיעדר יכולת קיומית. לדעתי לא תתואר חברה בתקופה ההיא וגם בתקופותינו היום ללא עבדים. או ללא צורת עבדות מסוימת. העניין הוא מה זכויות העבד כאדם ואין זה משנה אם הוא מוגדר כעבד, או שהוא פועל שכיר כורה פחם או חוטב עצים או בחברת הי טק. למושג עבד אין כל משמעות באם לא נגדיר מה תפקידו ומה הן זכויותיו
עבדות במושגי התורה באה לתקן מצב בלתי נסבל איש אשר אינו מצליח לספק את צרכיו ואין לו קורת גג ולא פת לחם לאכול כי אז התורה מציעה לו קרש הצלה להיות עבד ובכך כל בעיות הקיום שלו באים על פתרונן ופוטרת אותו באחת מכל תלאותיו שהיו לו עד כה.
בעולמינו המודרני אנו עדים לא אחת לאנשים שכשלו ולא צלחו לכלכל את עצמם ומצאו את עצמם מחוסרי דיור ורעבים לפת לחם ואין להם כל אמצעי קיום, ונמצאים נוברים בפחי הזבל וישנים ברחובות על בטן ריקה ומקרקרת ושרידותם אינה בטוחה כלל ועיקר. איש כזה או משפחה שכזו לו נמכרו לעבדים כי אז בבת אחת כל מצוקותיהן היו נעלמות וכל צרכיהם היו מסופקים על ידי אדונם ובכך קנו לעצמם בטחון כלכלי ושלווה ורוגע וגם כבודם היה נשמר מכל משמר. בכמה מקומות אנו מוצאים כי מכירת אדם לעבד או מכירת משפחתו היו האפשרות האחרונה להישרד. גם גנב שלא יכול להשיב חובו נמכר לעבדות לפרעון חובו בניגוד לישיבה בכלא שאינה מועילה לו ובטח לא מחזירה את החוב לבעל חובו.
התורה מתנגדת לעבדות ומאפשרת זאת רק כמוצא אחרון להישרדות. "תניא מנין שאין אדם רשאי למכור עצמו ולהניח באפונדתו וליקח לו בהמה וכלים ובית אלא אם כן הֶעֱני, ת"ל וכי ימוך אחיך ונמכר לך, מלמד שאינו נמכר אא"כ הֶעֱני" או בלשון מסכת עבדים (ב, ג) "לא ימכור את עצמו ליקח לו כסות או מצעות, אבל מוכר הוא את עצמו להחיות את נפשו". אם כן, לא מדובר באדם שהחליט יום אחד בבוקר לוותר על חירותו, אלא על אדם שכבר אין לו מה לאכול, אין לו פרנסה מינימלית, המוצא היחידי שהוא רואה מול עיניו לפני להיזרק לרחוב ולגווע ברעב הוא למכור את עצמו לעבדות. ככה לפחות הוא יוכל להבטיח לעצמו קורת גג ושלוש ארוחות ביום. הוא אינו צריך לדאוג למגורים ולפרנסה, הכל מסופק לו. הוא נכנס לנורמות של אדם נורמלי, הוא נכנס לסדר יום. הכבוד העצמי חוזר אליו, הוא שוב שווה משהו
להלן ממקצת זכויות העבד לפי התורה.
אין להשפיל את העבד‏
אסור לקרוא לעבדו בשם "עבד" דרך בזיון
אסור לגרום לעבד לבצע עבודות בזויות, כלומר כל עבודה שאדון לא היה מבצע גם תמורת כסף.
אסור להטיל על העבד עבודות שאינן מוגבלות בזמן או בהספק נדרש.
אסור להעביד את העבד בעבודות שהבעלים אינו מפיק מהם תועלת.
אם העבד היה נשוי לפני שנמכר לעבדות על האדון לדאוג לאישה ולילדים לכל צורכיהם
יש לדאוג לעבד למזון, שתייה ולמגורים נאותים הזהים לרמת חייו של האדון.
ישנו דגש על שוויון מוחלט בין העבד לאדון‏
אם שוויון הוא בלתי אפשרי והברירה היא בין העדפת האדון להעדפת העבד - העבד מקבל את ההעדפה.
אין לפגוע בעבד פיזית. פגיעה פיזית בעבד מחייבת תשלום פיצויים על ידי האדון, כמו כל פגיעה באדם רגיל‏.
בגלל המחויבויות הרבות של אדוני העבד העברי לעבד, אמרו חז"ל: "כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו"‏
על פי התורה לעבד זכויות סוציאליות שמטרתן לשמור ולהקפיד על כבודו
חל איסור על האדון להעביד את העבד בפרך "לֹא תִרְדֶּה בוֹ בְּפָרֶךְ"
אסור להעבידו בעבדות נחותות לא יטלנו לכסא, ולא יטול כליו לפניו למרחץ, ולא יסמוך לו את מתניו, ולא ישופנו ולא יסוכנו"
אסור לו להיראות כעבד ליד אדונו,
אוכל ממה שאדונו אוכל, ושותה ממה שאדונו שותה, מיסב אצלו, וישן כנגדו
בטל, לקה או שחלה, אינו מחשב לו את בטלונו".
תנאי העבד שווים לתנאי האדון. בתלמוד במסכת קידושין (כב, א), חז"ל מרחיבים את התנאים: "תנו רבנן 'כי טוב לו עמך' - עמך במאכל, עמך במשתה. שלא תהא אתה אוכל פת נקיה והוא אוכל פת קיבר, אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש, אתה ישן על גבי מוכין והוא ישן על גבי תבן". עד כדי כך חז"ל חייבו את האדון להתייחס בכבוד לעבד, עד שבסוף אותו מאמר במסכת קידושין מסיימת הברייתא: "מכאן אמרו: כל הקונה עבד עברי, כקונה אדון לעצמו"
לא לכל אחד יש מספיק כסף כדי לקנות לעצמו עבד עברי. מדובר יותר במעשה וולונטרי מאשר ברצון להקל את רמת החיים. אותו עבד, יושב יחד עם אדונו – אדם מן היישוב, אוכל איתו, עובד איתו, ישן איתו, חי איתו כל תקופת עבדותו.
כאשר העבד משתחרר, חלה על האדון חובה להעניק לו מרכושו, ככתוב "וְכִי-תְשַׁלְּחֶנּוּ חָפְשִׁי, מֵעִמָּךְ--לֹא תְשַׁלְּחֶנּוּ, רֵיקָם. הַעֲנֵיק תַּעֲנִיק, לוֹ, מִצֹּאנְךָ, וּמִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ: אֲשֶׁר בֵּרַכְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ, תִּתֶּן-לוֹ" מענק זה יאפשר לו להתחיל את חייו החופשיים מחדש, ולהשתקם. הוא כבר למד משהו בבית אדוניו ומן הסתם אדוניו ישכיל הפעם לכלכל צעדיו להצלחה כלכלית, ובכך יקבל הזדמנות שנייה, לחזור לחברה בתור אדם משוקם, אדם טוב יותר. יום יבוא, ואם יילך לו היטב, גם הוא יכניס לביתו עבד עברי, וגם הוא יקח חלק בשיקום החברה. עבד עברי הוא לא כושי שעובד במטעי סוכר, הוא הזדמנות לעבד להוציאו ממצוקתו ולהעניק לו מעין סדנא כלכלית להזדמנות שניה ולחברה להפוך אותה ליותר טובה.
נראה לי כי בתנאים אלו משפחות רבות קשות יום היו שמחות להיכנס בהגדרת העבד על פי התורה ולרכוש להם שקט נפשי ובטחון כלכלי קיומי עם כל הכבוד הראוי לאדם ולפטור עצמם ממלחמת הקיום שלא תמיד שורדים בה.

תמונה ראשית: Roman collared slaves


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל