משוגעים

שיגעון שנאת חינם

יש משוגעים שמתנהגים כאילו אין אלוהים. יש משוגעים שמרשים לעצמם להפיץ מגיפה של שנאת אחים, בתוך העם היהודי ובתוך המדינה היהודית, כאילו אין לנו אויבים בתוכנו ומסביבנו, המשחרים לטרף ורוצים לבלענו חיים. דחינו בשאט נפש את השיגעון במטוס לבולגריה. נדחה ביתר שאת את השיגעון של "שנאת חינם".

ראש למשוגעים הוא אחד, שכל הזמן מעניק את התואר עמלק ליהודים ולרבנים. המשוגע הזה מבזה את המנון המדינה היהודית. במקום להרבות שלום כפי שרמוז בשמו, הוא מרבה שנאה ומקטרג על יהודים פעם אחר פעם ובכל פעם יותר ויותר. הוא אינו תלמיד של אהרון הכהן כרמוז בשם משפחתו, ואינו מקרב את עם ישראל לתורה. להיפך, הוא עלול להרחיק מן התורה ולעשותה, חס ושלום, מוקצה מחמת מיאוסו.

כתבו בשם הגאון מוילנא "חמשה מיני ערב רב יש בישראל, הראשון הם בעלי מחלוקת ולשון הרע....והם הגרועים מכולם והם נקראים עמלקים, ואין בן דוד בא עד שיימחו מן העולם" ('אבן שלמה', פרק י"א, על פי 'אדרת אליהו' על דברים א', ומקורו ב'זוהר' ח"א דף כ"ה). כאלה יכולים להיות גלויי ראש, והיותר מסוכנים הם כסויי הראש.

כאשר שאלו את הלל הזקן, כיצד ללמד את כל התורה על רגל אחת, ענה: מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך (שבת ל"א). כלומר, ואהבת לרעך כמוך, הוא כלל גדול בתורה (רש"י ומהרש"א שם על פי רבי עקיבא בתורת כהנים פרשת קדושים). ואם כך הוא כשמדובר ביחס לאדם אחד, איך נשער גודל פשע השנאה, כאשר מדובר בשנאה לציבור או קבוצה או עדה, הכפלה עצומה לפי מספר אנשים שבהם, כדברי החפץ חיים, שער התבונה, פרק שביעי.

אמרו חז"ל "כיוון שנעשו ישראל אגודה אחת התקינו עצמם לגאולה" (בראשית רבה צ"ח). רבים מספור המקראות והמקורות המזהירים מפני שנאת חינם שהחריבה אותנו, ומלמדים אותנו שעלינו להתאחד אל מול אויבינו, כי רק כך נוכל להתקיים ולקיים את ייעודנו בעולם. זה כל כך פשוט – שזה מדהים איך אפשר לטעות בזה כל כך.

כולנו צריכים לומר פה אחד למשוגע כזה: בלום פיך !!! כולנו חייבים לומר למשוגעים שמרבים מחלוקת ושנאת חינם בתוכנו: נמאסתם !!!

המשוגע הזה, וכל מי שמשוגע כמוהו, דומה למי שאוחז בסכין ביד אחת, וחותך את ידו השנייה, או את איבריו. הוא דומה לנוסע באנייה בלב ים, שמוצאים אותו מכה בפטישו בקרקעית האנייה לנקב אותה, ובכך מטביע את עצמו ואת האנייה כולה. יש מגיפה של שיגעון כזה. אנו חייבים להינצל ממנו.

רבי אבהו וריש לקיש נכנסו לאחת הערים, ממדינת קיסרין, שהיו בה הרבה עוברי עבירה. אמר רבי אבהו לרבי שמעון בן לקיש: מה לנו שנכנסנו למדינה של מחרפים ומגדפים? ירד ריש לקיש מחמורו, חפן חול בידו ונתן לתוך פיו של רבי אבהו. הגיב רבי אבהו: מה זאת עשית לי? אמר לו: אין הקדוש ברוך הוא רוצה במי שאומר לשון הרע על ישראל (שיר השירים רבה א לט). כך ייעשה לאיש, אשר המלך הקדוש ברוך הוא, אינו חפץ ביקרו.

הזוהר אומר דבר נורא: הקדוש ברוך הוא שונא את המקטרגים על בניו - "ואת עשיו שנאתי"! אותו מקטרג, גם אם הוא קדוש, נקרא עשיו! וזו לשון הגאון מווילנא שם: "דבגינהו את עשו שנאתי. דהשם יתברך שונא המקטרג על בניו, אף הקדושים, כמ"ש ובידו רצפה" (תיקוני זוהר תיקון כא דף נ ב). ישעיהו הנביא, נענש חמורות על שאמר לשון הרע על דורו, למרות שלא היה דור של צדיקים. רחוק מכך. כותב הרמב"ם: "וכמו כן ישראל בזמן ישעיהו הרבו עוונות, כמו שאמר 'הוי גוי חוטא עם כבד עוון', והיו בהם עובדי עבודה זרה...והיו בם שופכי דמים...כמו כן מחללי שם שמים...וביזו מצוות ד'...ועם כל זה, בשביל שאמר: 'ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב', מיד 'ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה, ויגע אל פי, ויאמר: 'הנה נגע זה על שפתיך וסר עוונך וחטאתך תכופר', ולא כופרה לו עד שהרגו מנשה" (איגרת קידוש השם). אכן חז"ל מספרים לנו שהמלך מנשה הרשע ניסר את ישעיהו הנביא בתוך ארז, וכשהגיע לפיו עלה למרומים, וכל זה בשל שאמר: "'ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב" (יבמות מט ב).

משוגע מי שמבין מה מידת הסכנה האורבת לעם ישראל, וממשיך ללבות אש זרה של "שנאת חינם". משוגע מי שיודע מה נאמר על מי שמקטרג על יהודים, ובכל זאת מקטרג וממשיך לעשות זאת פעם אחר פעם ומחמיר את דברי השנאה הבלע וההסתה. זהו שיגעון גדלות. שנאה הנמשכת מהגאווה, כדברי החיד"א ('לב דוד', פרק ט"ז).

אף על גב, שהנני קטן ולא נחשב, חשוב היה לי, להשמיע קול ברור וחד, שמשוגע לא מייצג את התורה. משוגע לא מייצג את היהדות. כמו כן, משוגעים הם אלה שפוגעים בצה"ל ובזרועות הביטחון, פוגעים במדינה היהודית, פוגעים בראש הממשלה ובמנהיגים וביהודים בעת מלחמה. משוגעים לא יכולים להיות ראשי ישיבות, לא יכולים להיות במועצת חכמים, לא יכולים לעמוד בראש תנועות, לא יכולים להנהיג את עצמם ולא אף אחד. הם משוגעים.

בעת אשר הטרור הערבי העממי מרים את ידו ודוקר והורג יהודים, בעת אשר הרש"פ מסיתה לרצח והרג יהודים, בעת הזאת בה נוקטים ערבים מוסתים טרור מדיני ופוליטי, בעת כזאת בה איראן מתייצבת לאורך גבול הצפון ומאיימת להשמיד את המדינה היהודית, בעת בה החמאס חופר מנהרות ומתחמש בעזה, בעת בה נשיא ארצות הברית נכנע לאיראן, בעת בה משתוללת בעולם סופת איסלם מטורף, זו עת בה יסתתמו פיות בעלי המחלוקת ובעלי לשון הרע ומפיצי שנאת החינם בינינו. עלינו לסתום להם את הפה ולא להקשיב להם ולא לתת להם את קולנו ואת תמיכתנו בשום דרך. לא נתפתה לאותו חטא קדמון שהביא לחורבננו, חטא "שנאת חינם" (יומא ט, ע"ב).


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...

כותבי המדור

הצג הכל