פרשת פינחס/ מאת: אהובה קליין.

מי הייתה אשת עמרם? ובמה ייחודה? בזכות מה זכתה להעמיד מנהיגים לעם ישראל?

פעילותה ומסירותה של יוכבד.

פרשת פינחס- מי הייתה יוכבד ובמה ייחודה?
מאמר מאת: אהובה קליין.
פרשת פינחס נקראת על שמו – משום שנהג בגבורה והיה איש מעשים ומילא את הכתוב במסכת אבות: "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"
[אבות ג', ה]
משום כך זכה לברית שלום לכהונת עולם לו ולזרעו..
בפרשה זו , הקב"ה מצווה את משה ואלעזר בן אהרן הכהן- למנות את בני ישראל: "שאו את ראש כל- עדת בני- ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבותם כל יוצא צבא בישראל: וידבר משה ואלעזר אותם בערבות מואב על -ירדן יריחו לאמור: מבן עשרים שנה ומעלה כאשר ציווה ה' את משה ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים" [במדבר כ"ו, ב-ה]
השאלות הן:
א] מה היה מספרם של כל שבטי ישראל?
ב] מי הייתה אשת עמרם – המופיעה בפרשה- ובמה ייחודה?
תשובות.
מספרם של עם ישראל.
ה"חיזקוני" אומר: כי סך כל מספר שבטי ישראל פרט לשבט לוי היו: חמישים ושבע משפחות:
מחנה ראובן בצד דרום - ארבע משפחות לשבט ראובן.
לשמעון- חמש משפחות.
לשבט גד-שבע משפחות.
לשבט יהודה ששכן בצד המזרחי- היו חמש משפחות.
לשבט יששכר היו ארבע משפחות
לזבולון שלוש משפחות.
דגל מחנה אפרים בצד מערב- היו שמונה משפחות
לשבט מנשה, ארבע
ולבנימין שבע משפחות .
בדגל צפונה- שהוא דגל מחנה דן – שבט דן משפחה אחת
שבט אשר חמש משפחות
ולשבט נפתלי ארבע משפחות
בסך הכול: 57 משפחות.
מניין בני ישראל המתרחש בפרשת פינחס קרוב מאד למניין בפרשת במדבר
וההפרש היה אלף שמונה מאות ועשרים נפש פחות בפרשת פינחס.
אצל שבט לוי שנמנו מבן חודש ומעלה - היה גידול של אלף נפשות בעוד שבמדבר- מספרם הסתכם ב:"שנים ועשרים אלף"[נ, ל"ט] בערבות מואב- הם מנו: "שלושה ועשרים אלף"
יוכבד- אשת עמרם.
יוכבד מוזכרת בפרשה: "ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אותה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרון ואת משה ואת מרים אחותם":
[במדבר כ"ו, נ"ט]
דעת מקרא מסביר את מהות השם: יוכבד- מורכב מלשון חצי ההוי"ה וכבוד, אשתו של לוי – בן יעקב - ילדה אותה במצרים בכך השלימה מניין שבעים שעד אז היו רק שישים ותשע.
על פי חז"ל : נולדה יוכבד בין החומות [מסכת סוטה י"ב, ע"א] ויתכן ששאר בני יעקב, חוץ מיוסף לא הולידו אחר ירידתם למצרים.
פרטים נוספים על יוכבד מתוארים בחומש שמות, [פרשת שמות ב, א.]
רבינו בחיי מסביר: כי מהמילים: "ויקח את בת לוי" ניתן ללמוד : כי עמרם בעלה של יוכבד פירש ממנה- משום הגזירה: "כל הבן הילוד היאורה תשליכהו" ועל כך דרשו רז"ל" :שיוכבד הייתה בת מאה ושלושים שנה כאשר ילדה את משה במצרים ונהיו לה סממנים של אישה צעירה.
ולגבי המשפט:"ותרא אותו כי טוב הוא" על פי הפשט נראה שהיה משה- יפה וגם נעים בעיניה וזאת גם אם היה כעור, הרי לאימא ישנו אינסטינקט לשמור על בנה מפני סכנה ולהסתירו.
ולפי מדרש חז"ל: יוכבד ראתה כי משה נולד מהול.
ומדרש נוסף אומר- כי ברגע שמשה נולד- התמלא הבית אור.
יוכבד מצטיירת כאישה חכמה - בכך שלקחה עבור משה תיבת גומא והיה בזה משהו מן התחבולה – משום שהניחה את משה הקטן על שפת היאור, כדי שהחוזים בכוכבים ממצרים יראו את התיבה ויאמרו: כי המושיע הושלך ליאור ויתארו לעצמם כי הדבר נובע מתוך כוח אצטגנינותם וילכו לספר לפרעה ואז הגזירה להשליך את הבנים ליאור – תתבטל, כתוצאה מזה -כבר לא יבדקו אם התינוק לאחר השלכתו ליאור - חי, או מת. ולא יחפשו אחריו.
מתוך מעשיה של יוכבד המתוארים בכתובים: ניתן להבחין כי הייתה בעלת תושייה היא ציפתה את תיבת הגומא בחימר ובזפת.
רש"י מדגיש :כי ציפוי הזפת היה מבחוץ, ומבפנים היה טיט כדי שמשה הצדיק לא יריח את ריח הזפת הרע.
ה"כלי יקר" אומר: כי ברגע שכל הבית התמלא אור בעת לידתו של משה, היא חששה שגם המצרים יבחינו באור-לפיכך החליטה להסתירו, שמא המצרים יבחינו באור ועל ידי האור יראו את הילד ולכן הצפינה אותו יותר משאר הילדים.
ועוד חששה – שאם יראו ביתרון האור יסיקו: כי הוא הגואל המוציא אותם מאפלה לאורה ומשעבוד לאורה.
על פי מדרש גדול: משמעות השם יוכבד הוא: פניה היו דומים לזיו הכבוד.
אברבנאל אומר: כי יוכבד ובעלה עמרם שהיו משבט לוי- נחשבו בעלי מזג שווה שהוא תכלית ההצלחה בנישואין.
על פי מדרש רבה: "ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חוכמה, מהו שכר היראה?- תורה. שלפי שיראה יוכבד מפני הקב"ה, העמיד ממנה- משה שכתוב בו: כי טוב הוא, ונתנה התורה על ידו.."[שם, כ]
שוחר טוב מפרש: "חכמות נשים בנתה ביתה"[משלי]- זו יוכבד לפי שזכתה להעמיד שלושה מנהיגים צדיקים: משה, אהרון ומרים.
בזכות משה – היה מזון מן השמים לעם ישראל-המן.
בזכות אהרון בני ישראל חסו בצל ענני הכבוד.
בזכות מרים זכו לבאר מים במדבר.
ושלושתם היו נביאים.
לסיכום, ניתן ללמוד כי: לאור ספירת בני ישראל, נראה שאצל שבט לוי היה גידול של אלף נפשות.
ומתוך שבט זה- יצא מושיען של עם ישראל- הלוא הוא משה.
אך זכות גדולה נפלה בחלקה של יוכבד שזכתה להיות אימם של שלושה מנהיגים בעם ישראל.
בזכות נשים צדקניות- נגאלו ישראל ועתידים גם להיגאל בקרוב. אמן ואמן.
*הערה:
ניתן לראות ציורים על פרשת: פינחס בבלוג שלי:" בראי התנ"ך "


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל