מי אשם בחורבן הבית השני

אם היו שומעים בקולו של רבן יוחנן בן זכאי לא היה חורבן ריב"ז הצטיין במתינותו. הוא היה נגד משיחיות, (שהייתה אחת הסיבות לחורבן הבית). הוא אמר : אם יש בידך נטיעה ואומרים לך משיח הגיע, נטע קודם את הנטיעה ואחר לך תקביל את פניו. על יציאתו של רבן יוחנן בן זכאי מירושלים מסופר באבות דרבי נתן נוסחא א פרק ד: וכשבא אספסיינוס להחריב את ירושלים, אאם היו שומעים בקולו של רבן יוחנן בן זכאי לא היה חורבן


ריב"ז הצטיין במתינותו. הוא היה נגד משיחיות, (שהייתה אחת הסיבות לחורבן הבית). הוא אמר : אם יש בידך נטיעה ואומרים לך משיח הגיע, נטע קודם את הנטיעה ואחר לך תקביל את פניו.

על יציאתו של רבן יוחנן בן זכאי מירושלים מסופר באבות דרבי נתן נוסחא א פרק ד:
וכשבא אספסיינוס להחריב את ירושלים, אמר להם: "שוטים מפני מה אתם מבקשים להחריב את העיר הזאת ואתם מבקשים לשרוף את בית המקדש? וכי מה אני מבקש מכם אלא שתשגרו לי קשת אחת או חץ אחת ואלך לי מכם.
אמרו לו כשם שיצאנו על שנים ראשונים שהם לפניך והרגנום כך נצא לפניך ונהרגך.
כיון ששמע רבן יוחנן בן זכאי שלח וקרא לאנשי ירושלים ואמר להם בני מפני מה אתם מחריבין את העיר הזאת ואתם מבקשים לשרוף את בית המקדש? וכי מהו מבקש מכם? הא אינו מבקש מכם אלא קשת אחת או חץ אחת וילך לו מכם.
אמרו לו כשם שיצאנו על שנים שלפניו והרגנום כך נצא עליו ונהרגהו. היו לאספסיינוס אנשים שרויין כנגד חומותיה של ירושלים וכל דבר ודבר שהיו שומעין היו כותבין על החצי וזורקין חוץ לחומה לומר שרבן יוחנן בן זכאי מאוהבי קיסר הוא.
וכיון שאמר להם רבן יוחנן בן זכאי יום אחד ושנים ושלשה ולא קבלו ממנו שלח וקרא לתלמידיו לרבי אליעזר ורבי יהושע אמר להם בני עמדו והוציאוני מכאן עשו לי ארון ואישן בתוכו. רבי אליעזר אחז בראשו רבי יהושע אחז ברגליו והיו מוליכין אותו עד שקיעת החמה עד שהגיעו אצל שערי ירושלים. אמרו להם השוערים מי הוא זה. אמרו להן מת הוא וכי אין אתם יודעין שאין מלינים את המת בירושלים. אמרו להן אם מת הוא הוציאוהו.

והוציאוהו והיו מוליכין אותו (עד שקיעת החמה) עד שהגיעו אצל אספסיינוס. פתחו הארון ועמד לפניו. אמר לו אתה הוא רבן יוחנן בן זכאי שאל מה אתן לך. אמר לו איני מבקש ממך אלא יבנה, שאלך ואשנה בה לתלמידי ואקבע בה תפילה ואעשה בה כל מצות.

אמר לו לך וכל מה שאתה רוצה לעשות עשה. אמר לו רצונך שאומר לפניך דבר אחד. אמר לו אמור. אמר לו הרי את עומד במלכות. [א"ל] מנין אתה יודע. אמר לו כך מסור לנו שאין בית המקדש נמסר ביד הדיוט אלא ביד מלך שנאמר ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול (ישעי' י' ל"ד). אמרו לא היה יום אחד שנים ושלשה ימים עד שבא אליו דיופלא מעירו שמת קיסר ונמנו עליו לעמוד במלכות.
(אדר"נ פ"ד)

ירושלים לא נחרבה בגלל "שנאת חינם". היא נחרבה בגלל עיוורון פוליטי. אם היו שומעים בקולם של אנשים כמו ריב"ז –ירושלים לא הייתה נחרבת!

ללא פעולת ריב"ז ביבנה נשתכחה תורה מישראל, דבר שהיה קשה לישראל יותר מגלותם וחורבן הבית. ריב"ז הכשיר את הקרקע לחידוש הסנהדרין, ומסר את תפקיד הנשיא לרבן גמליאל השני שהמשיך במפעל שיקום היהדות ללא בית-מקדש

איתן קליש


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל