מדוע נגזר על משה לא להכנס לארץ - פרשת ואתחנן

מדוע נגזר על משה לא להיכנס לארץ? – פרשת "ואתחנן" בפרשה שלפנינו משה מתחנן שוב לפני אלוקים שיתיר לו להכנס לארץ המובטחת, אך אלוהים מסרב לו: "אעברה נא אראה את הארץ". משה מטיל את האשמה על העם: "ויתעבר ה' בי למענכם". הדברים האלו נמצאים בסתירה גמורה למסופר בפרשת "חקת". בפרשה ההיא האשמה כולה היא בהתנהגות משה. ה' גוזר על משה ואהרון למות לפני הכניסה לארץ:

מדוע נגזר על משה לא להיכנס לארץ? – פרשת "ואתחנן"
בפרשה שלפנינו משה מתחנן שוב לפני אלוקים שיתיר לו להכנס לארץ המובטחת, אך אלוהים מסרב לו: "אעברה נא אראה את הארץ". משה מטיל את האשמה על העם: "ויתעבר ה' בי למענכם".
הדברים האלו נמצאים בסתירה גמורה למסופר בפרשת "חקת". בפרשה ההיא האשמה כולה היא בהתנהגות משה. ה' גוזר על משה ואהרון למות לפני הכניסה לארץ: "יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם". נחלקו החכמים בשאלה האם חטא משה, ומהו חטאו.
חכמים הצביעו על העובדה כי משה היכה בסלע במקום לדבר אליו, כפי שהורה לו האל. יש שראו בכך ניכוס "הנס" לעצמו. יש שראו בכך הפגנה של חוסר אמון מצד משה בה'. יש פרשנים שראו בדברי משה: "שמעו נא המרים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים" מעין גידוף כלפי העם, חוסר סובלנות כלפיו, ובמילים האחרונות – ניכוס הנס לעצמו. יחד עם זאת פרשנים רבים ציינו כי החטא לא ברור, ואינו עומד ביחס מתאים לחומרת העונש.
אחד מהפרשנים שבשום אופן לא מוכן לקבל את הדעה כי משה חטא הוא ישעיהו ליבוביץ. לדעתו משה האיש שנאמר עליו: "והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על-פני האדמה" (במדבר, י"ב, ג), לא מסוגל לחטוא. הוא מחזק את הטיעון בהצביעו על כך, כי משה, בספר דברים, כאשר הוא מדבר עם העם על הסתלקותו הקרובה אינו מודה בשום חטא, ואף מאשים את העם בגזר הדין שנחת עליו.
יאיר לפיד בספרו, "הגיבורים שלי", גם כן טוען שאלוהים גזר על משה שלא יראה את הארץ, וימות בשלב הסופי של המסע, לא בגלל חטאו, אלא מתוך נימוקים אחרים. לפיד אומר כי גם עיון בדברי הפרשנים המסורתיים מלמד כי לא היה כאן חטא של ממש. אז משה הכה בסלע במקום לדבר איתו – ביג דיל! הרי בספר שמות אותו האל ציווה עליו להכות בסלע כדי להוציא ממנו מים: " והכית בצור ויצאו ממנו מים", (שמות יז, ו). הרי בפרשה שלנו האל ציווה עליו לקחת עימו את המטה. לפיד מגיע למסקנה כי אלוהים הכשיל את משה בכוונה כי הוא היה צריך תואנה להוריד את משה מעל במת ההיסטוריה.
מדוע אלוהים נשאר בהחלטתו להמית את משה לפני הכניסה לארץ? לדעת לפיד זה היה מתוך מחשבה על טובתו של משה. משה הגיע לגיל 120 הוא נשאר בודד מכל דורו. אהרון מרים וכל הדור ההוא מתו, ולמשה אין כבר עם מי לשוחח. בנוסף משה שחשב שא"י היא ארץ זבת חלב ודבש הולך להתקל בארץ יבשה ואכזרית. משה אינו בנוי למבצע ההתנחלות, ולכן עליו להסתלק.
אני מקבל את טיעוניו של לפיד. במיוחד את טיעונו האחרון. אלוהים הבין שהגיעה העת להחליף את המנהיגות, כי מתחילה תקופה חדשה בחיי העם, ומשה לא יוכל להנהיג לעת הזאת ואכן כך ממש אוצר ה' למשה בפרשתנו: "צו את יהושע וחזקהו אמצהו כי הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה".
למרות האמור לעיל שמעתי טענה מעניינת מחנוך קלימן תושב בית נטופה, המצדיקה את החלטתו של האל מכיוון אחר. קלימן טוען כי מנהיג מרגע שנכשל, לא עומדות לו זכויותיו מהעבר. עליו לדון עצמו בחומרה, לקחת אחריות ולהסתלק מן הבמה. האין זאת ההתנהגות שאנו מצפים ממנהיגינו


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל