גלי את סוד האהבה שבתוכך

חודש אלול הוא הזמן למצוא את האהבה החבויה בך

בס"ד
לגלות את סוד האהבה שבך

נצייר לעצמנו את התמונה הבאה: מוכר הנעליים פותח עיניים בתימהון ושואל את הלקוח: "למה אתה רוצה לקנות 2 נעליים ימניות?", הלקוח מחייך ומשיב: "אני רוצה להרגיש ששתי הרגליים שלי שוות בדיוק!".
האם מצב זה יכול להתקיים? ודאי שלא במציאות, אולי בתיאטרון לשעה קלה....
בהקבלה, נוכל לומר שלעתים יש לנו כנשים ציפיות מבן זוגנו שיהיה העתק מדויק שלנו: שיהיה רגיש, מבין, מתחשב, שידע לענות בדיוק כמו שאני מצפה, שידע להכיל אותי, שיראה את המציאות בדיוק כמוני, במלים אחרות: שיהיה אשה! איך זוגיות כזו תְתַפקד, אם שני בני הזוג מתנהגים כנשים? חשוב להדגיש שאין כאן כוונה מכל וכל לומר שבני הזוג לא צריכים להשתדל להיות רגישים, מבינים ומתחשבים. אלא העניין הוא כיצד אני כאשה מגיבה ושופטת את המציאות ואת בן זוגי, כשהם אינם מתנהגים בדיוק לפי ציפיותי...
אנו נמצאים כעת בימים גדולים, שהם עת רצון גדולה להתבוננות במחשבותינו ובמעשינו, וניתנת לנו סיעתא דישמיא מיוחדת לחולל שינוי, לחוות צמיחה והעצמה. אלו הימים מר"ח אלול עד יום כיפור, 40 ימים המשולים למקווה טהרה. אומר הזוהר הקדוש שכמו שאדם שאינו טהור נכנס למקווה ובטבילה מוּסרת טומאתו והוא נטהר לחלוטין, כך הימים הללו הם כעין מקווה טהרה. כשם שיש במקווה 40 סאה ו- 24 לוגין בכל סאה, כך 40 הימים הללו הנכפלים ב- 24 שעות שיש ביממה, מהווים 960 שעות של מקווה המטהר ומחדש. אדם המנצל זאת, יכול לעשות פריצת דרך אמיתית.
מתחילים?
א. איפה אני? מחפשת את "אבא". "בן אדם מה לך נרדם, קום קרא בתחנונים...", אומר הפיוט הפותח את הסליחות אותם אנו אומרים ב-40 הימים הללו. מקורו של פסוק זה הוא בספר "יונה". יונה מקבל שליחות בנבואה, והוא בורח ממנה ועולה על ספינה ובלב ים מתחוללת סערה. לאחר שכלו כל הקיצין, פונים אליו המלחים עובדי האלילים במשפט זה, ומאיצים בו שיקרא לאלוקיו. יונה יודע ממי קיבל את הנבואה והציווי ובכ"ז מנסה להשתמט משליחותו. מה אתנו? האם אנו יודעות מהו ייעודנו, ומה עלינו לעשות כדי למצאו ולהגשימו? האם לעתים, גם כשאנו יודעות מהו תפקידנו, אנו מנסות להשתמט בתירוצים מתירוצים שונים?
נקודת ההתחלה במסע הפנימי אל עצמנו ושליחותנו בעולם, היא האמונה הבלתי מעורערת שיש מישהו גדול הרבה יותר מהמציאות כולה, שהוא הכל יכול, הבורא שהכל בידיו והכל ממנו, שהוא אבא זמין ונגיש בכל רגע, אליו אני יכולה לקרוא ולבקש כל דבר שאני צריכה ורוצה.
ב. המלך בשדה. "אבא" נמצא אתנו קרוב קרוב כעת כנאמר: "קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת". הוא המלך הנמצא בשדה, בדרך להיכלו, ומצפה שנתיניו יתעוררו מעצמם ויגשו אליו לבקש על צרכיהם, מחוץ להליכים הרשמיים של פניה אל המלך, בלי מָסַכים של פמליה, שומרים ומזכירים. זו הכוונה באמירה: "אני לדודי ודודי לי" (ר"ת אלול), קודם כל התעוררות מלמטה כלפי שמיא, דבר המפעיל אצל האדם את היכולת לקבל את הארת השי"ת. בימים אלו מאירים י"ג מידות הרחמים של הקב"ה, שהן מתנה עצומה שנתן הקב"ה למשה רבינו עבור עם ישראל בפעם השלישית שעלה להר סיני ושהה שם 40 יום – מר"ח אלול עד יום כיפור. אמר לו הקב"ה: "יעשו כסדר הזה ואסלח להם". רק מלדמיין איך נפתחים "ברזים" רוחניים ומזרימים עלינו את שִפעם, וכל שעלינו הוא רק לפנות ולבקש, הלב מתרונן, כל שנבקש לוּ יהי...
ג. ההסתרה שבתוך ההסתרה. האדמו"ר מגור בספרו "שפת אמת" כותב: מדוע חודש אלול מזלו בתולה? הדימוי של בתולה מרמז על טוהר, לובן, נקיות, זַכּות וצחות בראשתיים. ימים אלו מסוגלים לחדור דרך כל המסכים המבדילים בין כל יהודי לבוראו. מסכים אלו מתגלמים במחשבות ורגשות שליליים, עבירות על מצוות "עשה" ו"לא תעשה", ואלו יוצרים ריחוק מהבורא. כל ריחוק מהבורא נקרא "טומאה" וכל התקרבות אליו היא "קדושה". יהודי תמיד נשאר יהודי, גם אם הוא אינו מרגיש או חי כיהודי חלילה. הקב"ה אוהב אותו ומחפש לקרב אותו אליו "כי לא ידח ממנו נידח". בחודש אלול כל יהודי שומע בתוך ליבו פנימה קול הקורא לו להתקרב אל השם, ואז מתעורר הפוטנציאל של הנקודה הפנימית ביותר בחדרי הלב פנימה, הנקודה שתמיד נשארת זכה וברה, טהורה ומחוברת לבורא. אנו רואים זאת בחוש, כאשר כל בתי הכנסת מלאים בחצות הלילה ביהודים שכל השנה אינם נראים שם. עם ישראל מצטרף בהמוניו לסיורי סליחות בירושלים ובת"א ובכלל... בתי הכנסת כ"כ מלאים שמקומותיהם של המתפללים הקבועים נתפסים..
ד. יגעת ומצאת תאמין. "אלול" בארמית פירושו "חיפוש". במסע הפנימי לעצמך, את קודם כל שואלת: מהו הייעוד שלי? זהי את ייעודך דרך המציאות המתרחשת לנגד עינייך. כשבן זוגך, ילדייך או בני המשפחה האחרים, וכן כל מי שמסביבך, אינו מתנהג כפי ציפיותייך, אמרי בליבך: "אבא, עזור לי לא ליפול מזה, לא לכעוס, עזור לי להתחבר לנקודת האהבה והקבלה שבתוכי, עזור לי לראות שאתה הוא שיצרת את המצב הזה והם רק השליחים שלך לנסות אותי, תרים אותי מנפילה, הושט לי יד ועזור לי להיות בשמחה גם במצב הלא-מושלם הזה". אשה אחת שאלה: למה המציאות לא מתנהגת כפי שאנו מתכננים ורוצים?” והתשובה שקיבלה היא: "בעצם, זה להיפך, המציאות באה לתקן את התכנון השגוי שלנו!". החיים מקבלים תפנית רבת עוצמה כאשר את לומדת לכבד ולקבל את המציאות כפי שהיא מתרחשת, כיוון שרק כך את באמת מפעילה את מתנת הבחירה שלך: את בוחרת לקבל, במקום להתמרמר, לכעוס ולהתעצבן. זהו אִימון נפלא לעבודה פנימית רוחנית המובילה לשקט, שלווה ורוגע נפלאים. במיוחד בשבתות ובחגים ויותר מהכל בראש השנה החליטי שאת נמנעת לחלוטין מן הכעס. חפשי את המקום השקט בתוכך המקבל כל מצב בכל רגע. ברגע הבא, תוכלי לפעול לשנותו, אך ברגע הנוכחי – למדי עצמך לקבל.
ה. עוצמתך כאשה. בכ"ה באלול נברא העולם, ובראש השנה נברא האדם. באותו יום הוא חטא בחטא עץ הדעת. את הציווי שלא לאכול מן העץ קיבל האדם והעבירו לחווה, ולאחר מכן, נתפתתה לאכול מן העץ ע"י הנחש הקדמוני. גם בחטא העגל, לא חטאו הנשים, אלא האנשים. בפרשת "יתרו" אומר הקב"ה למשה: "כה תאמר לבית יעקב ותגֵד לבני ישראל". אומרים חז"ל: בשונה מהציווי הראשון בבריאת העולם, כעת הנשים מצטוות ראשונות על המצוות, כך יש יותר סיכוי שעם ישראל לא יגיע לידי מכשול! כשהקב"ה ברא את האדם נכתב "וייצר" ואילו כשנבראה האשה נכתב "ויבן". חז"ל מלמדים שהאשה ניחנה בבינה יתירה, היא בדרגה רוחנית גבוהה יותר מהגבר, היא נבראה מהצלע של האיש, ואילו הוא מן העפר. הדבר מקנה לה את הכוח הרוחני לשמור על בעלה וביתה מ"רוחות הפרצים" הנושבות בחוץ. אֲת היא "אשת החיל" עליה כתב שלמה המלך את הפיוט המרגש כל כך המושר סביב שולחן השבת. הפיוט מכיל 22 פסוקים לפי סדר הא-ב, כווני בזמן זה ש-22 צינורות השפע נפתחים עלייך ועל בני ביתך ותראי ישועות בע"ה! את, אשת החיל ניחנת בכוח האהבה והרחמים, את מגדלת בתוכך ילדים, יולדת ומגדלת תינוקות חסרי ישע ואונים לאנשים ונשים גדולים, עצמאיים, חכמים ונבונים, המפתחים המצאות גדולות, בונים בתים נפלאים וממשיכים את שרשרת הדורות מימי אבותינו ואמותינו הקדושים. אֲת היא החוליה המחברת את נקודת ההתחלה בשרשרת להֵמשכה, בלעדייך אין המשכיות, לך יש היכולת לבנות ולהיבנות, לאהוב לגדל ולקבל, גם כשזה עדיין לא בדיוק... כשם שיש בך היכולת לקבל את התינוק שלך שעדיין לא מדבר, לא הולך ולא עושה דבר באופן עצמאי, ועדיין את יודעת היטב שיום אחד הוא יעשה הכל, ובעתיד ידאג גם לך... את משלימה את כל חסרונו במאכל ובמשקה, בדיבור אוהב, מקבל ובונה, כך יש בך היכולת לקבל את המציאות הלא מושלמת כעת ולהשלים אותה. השלימי והתפייסי אתה, כי היא מדרגה בדרך לשלימות. את שלמה בכל רגע ורגע, לא מושלמת, אלא משתלמת, תלמידה נצחית הפונה אל המדריך שלך הנמצא אתך תמיד, הוא הנווט שלך המכוון את דרכך, רק התחברי אליו. הוא רוצה אותך שמחה, היי שמחה בכל רגע לא מושלם ועשי אותו מושלם עם השמחה והקבלה שלך. הרגישי את האהבה מחלחלת בכל תאי ונימי גופך ונפשך, העוטפת אותך בחסד וברחמים בכל רגע ורגע, הקריני אותה כלפי הסובבים אותך, היי את המשפיעה. כ"כ טוב ונפלא להיות אוהבת ומאוהבת בכל ה'יש' הנמצא סביבך, אל תאכזבי את עצמך בהמתנה לאהבה שתגיע מבחוץ, היא כבר נמצאת אתך ובתוכך. האהבה קוראת לך, טְלי את האחריות והרגישי אותה, שמחי בה והפיצי אותה. היי ברוכה בת אהובה!

נכתב ע"י ד"ר אהובה ניסן, פסיכו-כירולוגית ומאמנת להעצמה אישית-זוגית-משפחתית, טל: 052-3344551


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל