יום הכיפורים האישי שלי - שקט בחוץ, רוחש בפנים.

יום הכיפורים שלי תמיד מביא איתו שפע של זמן להרהורים ואכן, הם שבים ואין לי מפלט מהם. את "צפון רמת הגולן" כתבתי לפני שנים רבות אך הוא שכן נטוש במגירה עלומה, עד שבפרספקטיבה של זמן חשתי משוחרר מאותם "כבלים סמויים" שמנעו ממני לשתף את תחושותי עם אחרים.

פסטורליה משכרת ומשקרתצפון רמת הגולן


בּוֹלֵעַ בְּעֵינַי אֶת הַדְמַמָה הַיְרוּקָה,
הַפַּסְטוֹרָלְיָה הַאִילֶמֶת שֶל עֶמֶק הַבַּכָא...
מִגָבוֹהַ נְעוּצוֹת בִּי "עֵינֵי הַמְדִינָה",
הַנְשִימָה נֶעְתֶקֶת, הַלֵב מַחְסִיר פְּעִימָה,
הַזְמָן עוֹצֵר מִלֶכֶת, תַמִיד אוֹתַה תְחוּשָה.

שוּרוֹת עַצֵי תַפּוּחִים וּמַטֲעֵי דוּבְדְבָן,
עִרְבוּבְיָה שֶל יָרוֹק בּוֹהֵק וְאַרְגָמָן.
מְהַהָר הַאָרוּר, הַתְמוּנה מְשָכֶּרֶת,
הַדִמְיוֹן לא מְסוּגָל לְצַיֵיר אֶפִיזוֹדָה אֲחֶרת,
לַפִּידֵי מָתֶכֶת בּוֹעֲרִים? כַּנִרְאֶה רַק בְּסֶרֶט.

צְפוֹן הַגוֹלָן... בְּכָל פַּעָם שְאַנִי כָּאן,
הַתְחוּשָה זֵהָה לַמְרוֹת מֶרְחָק הַזְמָן.
עַל מַסָכֵי מוֹחִי שוֹעֲטוֹת הַתְמוּנוֹת,
מִתוֹכְכֵי גוּפִי מְחַלְחְלִים וְעוֹלִים הַקוֹלוֹת,
הֶבְזְקֵי אוֹר בַּחַשֵיכָה, צְעָקוֹת מְקוּטָעוֹת.

.........................................

עוֹלִים בַּאַפֵלָה, מוֹשְכִים וּמִתְנָשְפִים,
חוֹתְרִים לְמַגָע אַךְ עֲדַיִין רְחוֹקִים.
עוֹצְרִים וּמַמְתִינִים... מַבָּט לְכָל הַכִּיוּונִים,
רוּחַ קְרִירָה, שַמָיִים זְרוּעֵי כּוֹכָבִים,
הַרְחֵק לְמָטָה כָּדוּרִיוֹת אֵש בִּמְקומוֹת שוֹנִים,
דְרוּכִים כְּקְפִיץ עַצוּר, לַשֶקֶט מַאֲזִינים....
……………………………

הַחוֹשֶךְ מַאֳדִים לְפֶתַע לְקוֹל שְרִיקָה חַדָה,
הַתוֹפֶת מִתְפָּרֶצֶת בְּאַחַת, לְלא כָּל אַזְהַרָה.
שַעָה אַרוּכָּה וּמְבוּלְבֶּלֶת, מְהוּמַת אֶלוֹהִים,
רֵיחַ הַחֲרוּךְ וְהַשָרוּףְ, מְצוּקָת הַנִפְגָעִים,
אַפוּפֵי עַשָן... אֶת הַמִתְרָחֵש קָשֶה לְהַבִין,
הַאֵזוֹר כּוּלוֹ - מַשָל הִגִיעַ יוֹם הַדִין...
הַאוֹיֵב בִּלְתִי נִרְאֶה, צוֹלֵף הֵיטֵב,
דָם נִיגָר כַּמָיִם , עוֹד זְעָקָת כְּאֵב,
דִילוּג וְשוּב אִיגוּףְ – רַבִּים הַנוֹפְלִים,
הַשָחָר כְּבָר עוֹלֶה - הוֹלְכִים וּנֶחְשָפִים...
לקַו הַרֶכֶס הִגַעְנוּ - אַךְ מְעַטִים,
הַאֵש אֵינָה פּוֹסֶקֶת - וְאַנוּ מוּתָשִים.
…………………………………..

"חָדָל אֵש" עוֹבֶרֶת הַפְּקוּדָה,
הַשֶקֶט שַב לִשְרוֹר, הַשֶמֶש כְּבָר עַלְתָה,
הַ”חִיזָיוֹן הַאוֹר קוֹלִי" - דוֹמֶה כְּלא הַיָה.
רַק שוּרַת שְמִיכוֹת, כֵּהַה וְאֲרוּכָּה,
עֵדוּת מְצָמְרֶרֶת לְאַשֶר אֵרָע,
בְּמִדְרוֹן תָלוּל וּבוֹגְדָנִי בַּדֶרֶךְ לַפִּסְגָה.
בְּתוֹכְכֵי הַנֶפֶש, עֲדָיִין סְעָרָה,
אַךְ אַנוּ הַלֹא - אַבִּירֵי הַהָכְּחָשָה...
הַנוֹתָרִים מְאֲחוֹרֵי מַחֲסוֹת, מְפוּזָרִים,
אִיש לְעַצְמוֹ, בְּהִרְהוּרֵי תַעֲתוּעִים.
קוֹלוֹת כְּבֵדִים וְעֲמוּמִים מִמֶרְחָקִים,
מְהַמֶרְחָב הֵאֵין סוֹפִי אֵי שָם בַּעֲמָקִים.
מִתְבּוֹנְנִים וּמַחְרִישִים, לְלא אוֹמֵר וּמִילִים,
דוֹמֶה כִּי בְּרְגָעִים סְפוּרִים, בָּגָרְנוּ בְּשָנִים...
בְּעֵינָיִים טְרוּטוֹת, קַמִים וּמִתְכָּנְסִים,
תָם הַפֶּרֶק, לא נִשְלְמוּ הַסִיפּוּרִים.

----------------------------------------

צְפוֹן הַגוֹלָן... בְּכָל פַּעֲם שְאַנִי כַּאן,
תְחוּשַת צְמַרְמוֹרֶת הִיא עִנְיָן שֶל זְמָן,
הַכָּל נִרְאָה רַגוּעַ, מַמָש לְלא רְבָב,
אַךְ הַבֶּטֶן מְקָרְקֶרֶת, וְלא מִתוֹךְ רַעָב.

אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...

כותבי המדור

הצג הכל