עורך דין ליום אחד

תובע בבית משפט לתביעות קטנות? חשוב שתדע

הצגת העמדה שלך צריכה להיות משכנעת יותר מיריבך

ניסית להגיע לידי פשרה. עשית כל מאמץ אפשרי, לפתור את המחלוקת מחוץ לכתלי בית המשפט, ואפס. הצד השני, המעורב, נחוש, מתגונן, ואו מתעלם מפניותך או מדרישתך. עומד על סירובו לקחת אחריות על התוצאה. כשלון המשא ומתן, קשות עורפו של הצד המעורב, ואוזלת ידך, מציבים בפניך אתגר: לוותר או להלחם על זכויותיך וצידקתך. באם בחירתך, היא להלחם - חשוב שתתחמש במידע חיוני.

להגשת תביעה נקבעו בחוק מגבלות זמן. חוק ההתיישנות חל במקרים בהם חלף זמן רב מיום הסכסוך, זאת בשל החשש להתכהות פרטים וזכרונות, קושי באיתור עדים ששינו מקום מגוריהם, או שאינם עוד, וכדומה. ככלל, מומלץ להגיש את התביעה שלך בהקדם האפשרי, בהתחשב בסבירות אי התשלום, או אי יכולת פשרה. במידה ותביעתך בעניינים אזרחיים, בנושאי צרכנות, תאונה, חוזים, רכישת מוצר, קבלת או מתן שירות, ובסכום מוגבל, סביר להניח, כי מקומה, בבית משפט לתביעות קטנות.

לצורך הדגמה בלבד, נאמר, כי כתוצאה מכשל בתיקון ורשלנות, תקלה בכלי הרכב שלך לא תוקנה כהלכה, ונגרם נזק לרבכך. המוסך האחראי מסרב להכיר בעובדה, אינו לוקח אחריות על התיקון שבוצע על-ידו, ומתנגד לפצות אותך. אתה מחליט לתבוע אותו בבית המשפט. קודם שתתבע, חשוב שתתכונן כהלכה, ותנקוט במהלכים אשר יגבירו את סיכוייך לזכות בפסיקת בית המשפט בעיניינך.

העזר בנקודות הבאות לסייע לך בשלבי ואופן ההכנה למשפט

בירור שם הנתבע:
אתר את שמו המדוייק והפיקטיבי של הנתבע, כפי שהוא רשום באסמכתאות רישמיות. הקדש לכך זמן, העזר במקור מוסמך אם אתה נדרש לכך. ברר האם העסק בבעלות אדם אחד, שני אנשים או יותר, והאם זו חברה בע"מ. העזר במקורות כגון, ברישומי שם העסק בדפי זהב, במאגרי מידע באתרי אינטרנט, או בשירות בתשלום. מכאן והילך, ובהתאם לכך, הקפד על ציון שמו המדוייק בתכתובות עימו. אותו כנ"ל תקף וחל במילוי טפסי הגשת התביעה שלך, לבית המשפט. דיוק ברישום שם הנתבע מומלץ בהגשת התביעה שלך, הן מבחינת הצגת עובדות אמינה מצידך, והן מבחינת יכולת ויעילות גביית הפסיקה. לדוגמה: בעל המוסך מוכר בכינוי אבי לב, אולם, הוא רשום תחת השם "אברהם לבקוביץ' מוסך מורשה".

הגדרת נושא התביעה (המחלוקת שלך):
תן שם למחלוקת שלך. הגדר את נושא התביעה, ברר מה המונח המדוייק ביותר המתמצת את נושא הסכסוך בו אתה מעורב. לדוגמה: הפרת חוזה, הונאה, מחלוקת בין בעל-בית לדייר, תאונה, עבירה, מוצר פגום, וכדומה.

הגדרת היקף הנזק:
בבואך להחליט על היקף הנזק שנגרם לך, והגדרתו, אסוף נתונים רלוונטיים, כגון: חשבוניות, קבלות וכדומה. גבה את דרישתך לפיצויים במסמכים רלוונטיים אשר ייאשרו ויוכיחו את טענותיך.

מאמץ אחרון לפשרה מחוץ לכותלי בית-המשפט:
מצה כל מאמץ אפשרי להגיע לפשרה מחוץ לכותלי בית-המשפט, שכן - בפנייתך לעזרת רשויות החוק, אתה מוותר על זכותך להחליט בעיניינך, ובכך מערב ומסמיך צד שלישי (שופט) לקבוע את התוצאה עבורך. מאמץ פשרה אחרון מומלץ - טרום תביעה, הוא הגשת הצעה רשמית, בתקשורת כתובה, באמצעות דואר רשום ואלקטרוני. תפקידו הנוסף של מכתב זה, הוא להתריע באופן חד-משמעי, בפני הצד השני המעורב בסכסוך, על עמדתך, ולציין בפניו, מועד סופי, לפקיעת מועד הצעת הפשרה שלך.

מבנה מכתב הפשרה:
בראשית מכתבך, במשפט מתומצת, הגדר את עילת הסכסוך. בגוף המכתב, תאר באופן עינייני את פרטי הסכסוך. גולל את השתלשלות ההליכים, וציין את העובדות בליווי מועדים. הקפד להיות נאמן לאמת. הסבר באופן נקודתי את סיבת יצירת הקשר עם ספק השירות, התייחס להסכמים הכתובים בניכם, כולל אלו שנאמרו בעל-פה, במידה והיו כאלה. פרט הליכי ביצוע מוסכמים, עלויות, ותשלום. תאר את הכשל במתן השירות, ציין את הנזקים, והאם נגרמו בזדון, תוך כוונת תחילה, ברשלנות, או בשוגג. סכם את המכתב, במתן הצעה הגיונית לפתרון הסכסוך, ולפשרה. נקוב במועד קרוב (5-7 ימים) בו יפקע מועד הצעתך. סיים בהצהרה רישמית על כוונתך לערב את רשויות החוק, באם פנייתך לא תענה עד למועד הנקוב במכתך. מומלץ לשלוח את המכתב בדואר אלקטרוני (אי-מייל), ובדואר רשום.

מכתב דרישה לתשלום:
במידה שמועד הצעת הפשרה פג, ופנייתך טרם נענתה, גש מיד להכנת מכתב הדרישה לתשלום. כתוב לו שזו פנייתך האחרונה, טרום תביעה. מטרת מכתב זה היא להצהיר על נקיטת השלב הבא - התביעה. ציין את נושא התביעה במשפט מתומצת. הצג את עמדתך באופן נקודתי וענייני, ודרוש באופן חד-משמעי פיצוי. סיים במתן מועד סופי ואחרון לפתרון הסכסוך מחוץ לכתלי בית המשפט. נקוט במועד קרוב של ימים אחדים (3 ימים) מיום שליחת המכתב,

ה"עד" הראשון שלך:
בבוא הזמן, מכתב טרום תביעה, ומכתב הדרישה לתשלום ישמשו אותך כ"עדים" בבית משפט, ויעידו בפני השופט על כנות, ורצינות כוונתך ומאמציך, להגיע לפשרה הוגנת, ללא מעורבות החוק, מחוץ לכותלי בית-המשפט.

דע את זכויותך כצרכן :
ברר בערוצים חוקיים מה זכויותיך בעיינך. לדוגמה: האם הובאו בפניך הסיכונים האפשריים בביצוע העבודה (לדוגמה הסיכונים הכרוכים בפירוק והרכבת מנוע מחדש)? האם הובטחו הבטחות שווא? האם קיבלת את זכות ההחלטה והבחירה?, האם ניתנה לך אחריות? האם משך זמן התיקון הגיוני (או שנמשך לאורך תקופה ארוכה מדי)? האם המוצר משומש או חדש?, האם העבודה (השירות) בוצעה מתוך דאגה לטובת הצרכן או לספק בלבד? וכדומה.

רשיונות בתוקף:
ערוך בדיקה כללית לגבי סוג ותוקף רשיונו של הנתבע בהתאם לחוק. בדוק אם רשיון העבודה שלו פג, אינו תקף, או שאולי לא הומצא מעולם (שכן, בהתאם לדרישות החוק, במקצועות להם נדרש רשיון ייתכן שזו כשלעצמה עבירה חמורה).

חוות דעת מקצועית:
העזר בחוות דעת של שמאים, או אנשי מקצוע בתחום, ובמידת האפשר העסק גוף ניטרלי שיציג את חוות דעתו המקצועית בעניינך. במידה והנציג אינו זמין, העזר בהצהרה כתובה, בהצעת מחיר או כל תוכן רשמי ממקור מהימן.

הוכחות, ראיות, ואיסוף נתונים:
שמור העתק של כל המכתבים האי-מיילים והתקשורת בניכם. אסוף את כל הנתונים שברשותך, כגון: חוזה בכתב, אחריות, הסכם, חשבוניות, קבלות, המחאות, תשלומים, הערכת נזקים מקצועית, תצלומים, הצהרות, דוחות, תיק משטרה (אם נפתח), מסמכים, תיק חברות ביטוח (אם יש), הצהרות עדים כתובות וההתכתבויות. ברר האם רשומות נגד הספק תלונות מצרכנים אחרים. ארגן הכל לפי סדר כרונולוגי מדוייק. התייחס למסמכים אלו כאל עובדות המדברות בעד עצמן, וכנה אותן במינוח 'ראיות'. מספר אותם על פי סדרם, ובדף סיכום נפרד, פרט לעצמך בטבלה, את סדרם, לדוגמה: מסמך 1 - חוזה, מסמך 2 - קבלה, וכו׳.

הצגת התביעה שלך:
זכייתך בפסיקה לטובתך, אינה עניין של מה בכך. בבית המשפט, דבר אינו מובן מאליו, גם אם בעיניך, או על פי דעתם של המעורבים הצדק עימך. לצורך זכיה, עליך להתחמש בסדרת אלמנטים חיוניים שמטרתם להוכיח לשופט כי הצדק עימך. החל בהפנמת העובדה הבסיסית, הטוענת, כי על-אף, שלהניות דעתך, הצדק עימך, אין בכך עילה מספקת לזכיה, שכן, חובת ההוכחה מוטלת על כתפיך. זו מילה נגד מילה. הצגת העמדה שלך צריכה להיות משכנעת יותר מיריבך, ועל אותו משקל, אמינה וכנה.

הקפד על הצגה עיניינית, מכובדת, נטולת רגשות, המבוססת על עובדות בלבד. נקודת ציון חשובה, תובן בקלות באמצעות הדוגמה הבאה - בשיחה בין חברים, נהוג ראשית להציג את הסיפור לפי סדרו הכרונולוגי, מההתחלה, לאמצע ועד לשיא המסתכם במשפט מחץ. בבית המשפט, עשה בדיוק את ההפך. פתח את דבריך, בשיא הסיפור, שכן מטרת משפט הפתיחה שלך, הוא, ליידע את בית המשפט לפשר הסיבה שבעיתה אתה תובע (ראה סעיף: הגדרת נושא התביעה).

למרות שקרוב לוודאי, ברשותך רשימה של תאריכים ומועדים מדוייקים להתפתחויות בינך לבין הנתבע, קצר ואמור: בין החודשים יוני-לאוגוסט נאלצתי להחזיר את רכבי לתיקון חוזר שש פעמים.

סכם את כל מאמצי הגישור שנקטת בהם, באופן קצר ואמור: בין החודשים יוני-לאוגוסט התקשרתי שלושים פעמים, שלחתי שני מכתבים, נגשתי ארבע פעמים, וכדומה. אמור: לא נעניתי, או שנתקלתי בהתעלמות וחוסר שיתוף פעולה, התחמקות, אי-מתן תשובה, וחוסר שיתוף פעולה.

המנע מהצפת השופט בעובדות, מספרים, ותמונות שיהפכו את עינייניך למורכב. החלט על נקודות עיקריות לדיון, הנתמכות על ידי הראיות שברשותך, התייחס לחוק הספציפי הנוגע למקרה שלך (בנושא זה תוכל להתייעץ עם עורך דין). העדף לאמר: ״אדוני השופט, איני מכונאי, ואיני מתיימר להיות, לכן העסקתי את שירותיו של הנתבע, לתקן את הבעיה ברכיבי.

זכור כי יש לך זמן מוקצב על הדוכן, לכן, הערך וערוך את הצגת התביעה שלך במסגרת הזמן המוקצב לך. בתום איסוף הנתונים, העובדות והראיות, ולאחר שהכנת את 'כתב התביעה' שלך, הצג אותו לעצמך והסתייע בקוצב-זמן, כך תקבל מושג מדוייק לגבי משך הזמן שלקח לך להציג את עמדתך. בהתאם לזה, הוסף או קצר את הצגת התיק שלך. המנע מהצגת פרטים שוליים, וחזרה על נושאים שנאמרו בסעיף זה או אחר. התכונן היטב, קרא את דברי ההסבר שלך פעמים ספורות בעיון, והשתדל לדבר באופן חופשי מבלי לקרוא או לדקלם את דבריך מהדף.

פסק הדין:
אל יתהלל חוגר כמפתח, ועם נימה זו התכונן למשפט, פסקי הדין לעתים מייצגים את שביל הזהב בין שתי העמדות.


המידע שבמאמר זה, מוגש כמידע כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי לתקנות והוראות החוק.


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...

כותבי המדור

הצג הכל