מכתב לאיש

מכתב אישי לאיש ולאישה

להמתקת הגזירה על עיכוב נישואיי רווקים ורווקות, להמתקת הגזירה המביאה לרווקות מאוחרת, לעיכוב הזיווג, להמתקת הגזירה המעכבת שלום בית, המאיימת על המשפחה היהודית, ועל המשך הדורות, חשתי אם כי התמהמהתי, לכתוב מכתב אישי לאיש, וגם לאישה, שיש סיכוי לאהבה.

האישה היא המתנה שנותן הקדוש ברוך הוא לאדם, - ואם זוכה אז היא עוזרת לו בגשמיות וברוחניות. האיש הוא המתנה שנותן הקדוש ברוך הוא לאישה, - ואם זוכה אז הוא עוזר לה בגשמיות וברוחניות. עיקר הזכייה, הוא בכבוד הדדי. אנחנו נשמה אחת. האיש והאישה, שמצאו זה את זו, הם נשמה אחת, וכשיורדים לעולם הזה, מתפצלים, וכשמתחתנים, אז חוזרים ומתאחדים יחד. כאשר מתחתנים, אז זהו הזיווג. זוהי הנשמה האחת המאוחדת. בכך, שתכבד ותוקיר את האישה, כך תשלים את עצמך, כך גם האישה תכבד ותייקר אותך, ותשרה ביניכם אהבה, אחווה וחברות. על ידי זה תהיה הצלחה במשימת הזוגיות וההורות, והבית יהיה בית יהודי חם ונעים ומלבלב.

לימדו אותנו רבותינו, כי הברית בין האיש לאישה, היא ברית שתלויה בדיבור. דיבור יפה, לדון לכף זכות, להתפעל זה מזו, וזו מזה, ואהבה וגילויי אהבה וחיבה, על ידי זה מתקיימת הברית לשנים טובות וארוכות. תדונו תמיד בעין טובה, לכף זכות, האחד את השנייה, ולהיפך. בפרט, כשיש אתגרים, כשיש ילדים שגם הם מתנות גדולות מאלוהים, הם מכניסים לפעמים מתח חזק בבית, בפרט כשהם מתבגרים, ואז האישה עלולה ליפול בדעתה, ועלולה להגיע למרירות ודיכאון, ועל כן דווקא אז כשהאיש מכבדה ומחזקה ומגביהה, על ידי זה מוציא אותה מהקטנות, ומעלה אותה ומגביה את רוחה, ובכך הוא עצמו מתעלה ומתחזק ומתמלא באהבה וסיפוק של נתינה למתנה הכי גדולה שלו, זו אשתו. אישה – בעלה משמחה. כשהאישה שמחה – כל הבית שמח.

מה האישה רוצה? שהאיש שלה ישמחה, יחזקה ויאהבה. מה האיש רוצה? אישה שמחה. איש ואישה – זכו בשמחה – שכינה ביניהם. זו ממש עבודה. עבודת השמחה. האישה היא נפש רגישה. ולכן, על האיש להיות זהיר מאוד. בזה שהאדם זהיר מאוד, ואינו דוקר את אשתו באמרי פיו, ואינו מצערה, רק זהיר מאוד מאוד בכבודה, ודן אותה תמיד לכף זכות, על ידי זה הקדוש ברוך הוא מביא ברכה והצלחה בתוך ביתו.

סוד כמוס: טבע האישה בשעה שהאיש שלה משמחה ומגביה את רוחה, ודן אותה תמיד לכף זכות, ואינו מסתכל על הרע שבה, אז היא מתהפכת לגמרי להיות רצון האיש שלה, אפילו שטבעה הוא אחר לגמרי מהאיש. על ידי שהאיש מכבדה, מוקירה, מחזקה, אפילו האישה הכי קשוחה, תתהפך לעשות רצון אישה. כשהרצונות של האיש והאישה מתאחדים, זה נקרא דעת. יש ביניהם איחוד הרצונות. שניהם רוצים לעשות רצון השם יתברך, שרצונו שיתקיים ביניהם: ואהבת לרעך כמוך. זו עבודה. יומיומית. ביקורת היא רעל קטלני. עין טובה היא תרופה לנפש הטרופה.

אין אישה רעה. אין איש רע. הכל משמיא. גילו לנו, אמנם, שמי שיש לו אישה רעה, אינו רואה פני גיהינום. הכוונה היא, שיש לך אישה רעה, כי כך החליט הקדוש ברוך הוא, לייסר אותך, לזכך אותך, ולהזכיר לך שיש לך גאווה, כעס, יוהרה, התנשאות, ותאוות נפולות. אם אתה מבין את זה היטב, מקבל עליך באמונה שלימה, שכל מה שמתרחש בחייך, מדויק לך, לטובתך, ותעשה עבודה נפשית ורוחנית על עצמך, על ידי זה תתהפך הרעה לטובה. על ידי זה תתהפך האישה הרעה לאישה טובה. וכן להיפך, כשהאיש יכול להתהפך מרע לטוב, או חס ושלום מטוב לרע, שהכל מן האישה.

המשימה בשניים היא בית הספר לתיקון המידות. הזוגיות וההורות, הן שיקוף מדויק של הנפש, על הטוב והרע. אל תברחו. לא תוכלו לברוח. לכל מקום אליו תברחו, אתם לוקחים את עצמכם. מידת הזריזות, לעזור איש לרעייתו, בכל מה שאפשר, היא מידה מאוד חשובה. זהו כבודך, זהו חכמתך, להתייצב למשימה הזוגית וההורית, בזריזות וחריצות, ובהתחשבות מירבית. כאן מצוי האושר האמיתי. הזוגיות וההורות והמשפחה – זהו האושר.

האדם השלם, הוא האדם המשתלם. האדם משתלם דרך אשתו. האישה משתלמת דרך אישה. ההורים משתלמים דרך הילדים. לברוח זה לא כוח. אדם לעמל יולד. זהו עמל תיקון האלימות והמיניות. זהו עמל העלאת התאוות לעבודת השם. האדם המציב את אשתו במרכז עולמו, הריי הוא כמי שעובד עבודה זרה. כאשר האיש, או האישה, עושים מבן הזוג אליל, אזיי הוא יתנהג כמו אליל. אין אדם בעולם שיודע להיות כל הזמן אליל טוב. בסופו של דבר, עבודת אלילים, מעוררת אלימות ומיניות כוחנית ומשפילה.

ולכן, חייב האיש וחייבת האישה, להעמיד את האלוהים במרכז עולמם. בזה שהאדם דבוק בו יתברך, ומאמין בהשגחתו הפרטית, ואינו נשבר משום דבר שבעולם, אז מתנהג בדרך ארץ גדול מאוד עם אשתו, ואוהב אותה מאוד ומכבדה, כי מאחר שעל ידה הוא זוכה להינצל מבדידות ומאגואיסטיות, ומאנוכיות, ומעבירות גדולות כאלה ועוד כהנה וכהנה, ועל ידה זוכה לתקן את עצמו, להתגבר על יצרו, לשבור את גאוותו, לגלות את נשמתו, זוכה לקיים מצוות בוראו: ואהבת לרעייתך כמוך. האישה היא המתנה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לאיש. האיש הוא המתנה הגדולה ביותר שהשם יתברך נתן לאישה. הילדים הם המתנות הגדולות ביותר. רק בזכות המתנות האלה, תזכה להיקרא בן אדם.


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל