סודות פורים ומגילת אסתר

המגילה מלשון גילוי מגוללת את ההסתרה ועוסקת בתהליך הגאולה של עם ישראל. לימוד המגילה מלמד אותנו לא רק את מה שהיה לפני כ-2,500 שנה, אלא מה קורה בעולמנו ובחיינו היום! לימוד המגילה וסודותיה והתחברות לתכנים העמוקים של החג המיוחד והקדוש הזה חושפים בפנינו מסכת עלילתית מופלאה ומרתקת עם מסרים חשובים לחיים.

פורים ומגילת אסתר וסודותיה

בס"ד
מגילת פורים וסודותיה

"התרגשות בשושן לרגל הכתרת המלכה החדשה איסתהר. אמש נחגג בארמון המלך טקס הכתרת המלכה החדשה וחגיגת הנישואין. לרגל השמחה שלח המלך לתושבים חבילות שי מהודרות, ואף הכריז על הנחות בארנונה. בראיון מיוחד שהעניק הֵגי שומר הנשים לכתבי "שושן ניוז" הוא אומר, כי עַם מוצאה של המלכה הנבחרת אינו ברור עדיין, אולם נראה כי מדובר במוצא פרסי". אני שמח, כך אמר, כי בזאת הגיעו לסיומן ארבע שנות עבודה מאומצת של חיפוש מלכה חדשה. הגיוס הבינלאומי של הנערות מכל רחבי העולם, דרש משאבים רבים. כאחראי על מערך קליטתן ואחזקתן של הנערות, אני שמח שהמבצע הסתיים בהצלחה, והמלך קיבל מלכה אצילית וראויה לשמה" (מתוך החוברת ימי הפורים בהלכה ובאגדה).
חשיבות מגילת פורים, ייחודיותה ונסיהָ
מגילת פורים נכתבה עפ"י המסורת ע"י מרדכי היהודי ואסתר המלכה ברוח הקודש, ולפי בקשתה של אסתר מחכמי ישראל , נכללה בכ"ד כתבי הקודש. המגילה כתובה ברמזים רבים ונסתרים ונכתבו עליה פירושים אין ספור החושפים מסרים עצומים ומדהימים לכל יהודי באשר הוא. זוהי מגילה ייחודית ביותר ואין לה אח ורע בין כתבי הקודש, שכן חז"ל חייבו את קריאתה כאחת מד' המצוות של חג הפורים.
המגילה מלשון גילוי, מגוללת את ההסתרה ועוסקת בתהליך הגאולה של עם ישראל. לימוד המגילה מלמד אותנו לא רק את מה שהיה לפני כ-2,500 שנה, אלא מה קורה בעולמנו ובחיינו היום! לימוד סודות המגילה לעומק מאפשר לנו להבין את שייכות האירועים שהתרחשו לפי כ-2,500 שנה לחיינו בהווה. התחברות לתכנים העמוקים של החג המיוחד והקדוש הזה חושף בפנינו מסכת עלילתית מדהימה ומרתקת, ממנה אנו יכולים לשאוב אמונה ועוצמה אדירים, ולפעול ישועות לעצמנו ולכל עמ"י.
א.חז"ל אומרים: "אסתר מן התורה מנין? ואנכי הסתר אסתיר פני" (דברים לא, יח), אכן זו מגילה שונה מיתר כל כתבי הקודש. שמו של הקב"ה לא מוזכר בה ולוּ פעם אחת באופן מפורש, עניין המבטא את הרעיון שהנהגת הקב"ה נעשית בסתר (רמוז בשמה של א-סתר – א' הוא אלופו של עולם נמצא בסֵתֶר), הרחק מאור הזרקורים. כשם ששם השם נסתר, כך יד השם נסתרת, וזאת כדי שנפנים את האמונה שגם מאחורי מעשי בשר ודם ומעשים טבעיים מצויה הנהגת השם. סיפור המגילה מתרחש לכאורה כתהליך טבעי של החיים, ולא נראה כל קשר בין המאורעות. רק עם ביאוריהם של חז"ל, מתגלים הרמזים והסודות הנפלאים הטמונים בה ללומדיה.
ב. האירועים מתרחשים במהירות: "מהרו את המן אל המשתה", מקורבי המן מבקשים למהר ולתלות את מרדכי, המלך אומר להמן "מהר קח את הלבוש ואת הסוס" ולמחרת "ויבהילו להביא את המן". המסר הוא: "ישועת השם כהרף עין", כשמגיע זמן הגאולה, הכל קורה מהר. לוח הזמנים מנוהל ע"י מלכו של עולם היודע את העתים והרגעים, ככתוב בספר בראשית על יוסף הצדיק: "ויריצוהו מן הבור". בן יום הפך מאסיר בזוי ושפל בכלא המצרי האפל והנורא, למשנה למלך מצרים האדירה.
ג. זו המגילה היחידה שחיוב קריאתה הוא משום שהיא כתובה בתנ"ך ודומה חיוב קריאתה ושמיעתה לקריאת התורה, לעומת שאר המגילות שחיובן מדברי סופרים.
ד. זהו הספר היחיד שיש לקראו מתחילה ועד סוף ללא דילוג משום שכל פרט חשוב להבנת הנס בשלמותו. כתוב בשולחן ערוך שמי שקורא במגילה מהסוף להתחלה אינו יוצא ידי חובה, כמו גם מי שמחמיץ מילה.
ה. היו הבדלים רבים בין שני המשתאות שהתרחשו במרווח זמן של פחות מ-24 שעות, והדבר מלמד על התהפוכות הבלתי הגיוניות שהתרחשו בהשגחת הבורא.
ו. הרבה פעולות נעשו בניגוד להגיון ולטבע, כמו למשל בחירת אסתר למלכה. המלך בוחר מלכה ואינו יודע את מוצאה וייחוסה. חז"ל אומרים: "המלך הורג את אשתו בעצת אהובו" (אשתו הראשונה ושתי בעצת אהובו המן), "ואת אהובו בעצת אשתו " (הורג את המן בעצת אסתר, אשתו השניה).
ז. נס כסא המלוכה עיר המלוכה עוברת לשושן, כיוון שהמלך רצה לשבת על כסא כמו של שלמה המלך, ולכן שכר אומנים מיוחדים תושבי שושן, עירם של מרדכי ואסתר. הפסוק מדגיש את ענין הכסא במלים "כסא מלכותו". (זה בפן הגשמי. במובן הרוחני, רצה לעקור את הקדושה וידע שבשושן שורה קדושה, לכן רצה להשריש טומאה כדי לסלק את הקדושה).
אומר הגר"א (הגאון מוילנה) שזהו הנס הראשון של המגילה. אחשוורוש חמד את הכסא של שלמה המלך שלא אפשר לו לשבת עליו (ככתוב בתהלים: "על כסאו לא ישב זר"!) 3 שנים בונים את הכסא, ואז מתברר שאי אפשר להעביר אותו. מה מחליט המלך? להעביר את עיר הבירה שלו לשושן, בה ישבו מרדכי ואסתר. הקב"ה הטריח את המלך והממשלה כולה במעבר לשושן, כדי לא להטריח את מרדכי ואסתר ללכת לעילם!
ח. בהשגחת הבורא, אירוע ושתי מתרחש בתחילת שלטונו של אחשוורוש, כשהיה חסר ניסיון ונתון להשפעה, וזאת כדי לסלק את ושתי ולהכניס את אסתר.
ט. אומר הגר"א: נס פורים מיוחד ושונה משאר החגים והניסים. פסח הוא זכר ליציאת מצרים כידוע, והניסים שהתרחשו במצרים היו גלויים לעין תוך שינויי טבע עצומים, כמו כן, התחוללו בחו"ל. חנוכה הוא לזכר ניצחון החשמונאים על היוונים וסילוקם מארצנו וכל הניסים היו גלויים והתרחשו בארץ כשבית המקדש השני עומד על תילו. לעומתם, פורים מתרחש בחו"ל וכל הניסים הם נסתרים לחלוטין ועל פניו נראה כאילו הכל מתרחש בטבעיות.
י. נס סילוק ושתי: אחשוורוש אהב אותה מאוד, איך הסכים כ"כ מהר להרוג אותה? הלוא זה נגד הטבע, הוא ידע שהוא מיוחס בזכותה, בנוסף לכך היתה מאוד יפה, איך ויתר עליה בכזו קלות? הן מבחינת רגשותיו והן מצד האינטרסים האישיים והפוליטיים, לא היה נכון מצידו לעשות זאת, אך 'עצת השם היא תקום'. בליבו הוא אומר: "בלי ושתי אני לא מלך, לא אבייש אותה, לא אזיק לה", אבל הקב"ה שם לו מחשבות אחרות... סלק אותה, הרוג אותה. לא! הוא צועק בליבו. אומר לו השם: כן, אתה עוד תתחתן עם יהודיה חרדית צנועה שכל היום אומרת תהלים, כמה שאתה שונא יהודים, זה מה שאביא לך, תזמין כבר את הקייטרינג לחתונה...
הוא עושה משתה, גברים לחוד ונשים לחוד. ושתי מזמינה אלף נשים כולה מלאה בגאווה, רוצה להוכיח שהוא מלך בזכותה ולא להיפך. הוא עושה משתה - גם היא תעשה משתה. מה עושה הקב"ה? שם בליבה לטעות ולא לבדוק בתכניות האדריכליות של בית המלך, והיא מושיבה אותן בחדר סמוך לחצר הגדולה, בה יושב אחשוורוש עם כל המוזמנים שלו. אלפי גויים שכל מה שמבדיל בינם לבין הנשים הוא רק קיר אחד. אפילו קיר בטון לא היה מבודד את הרעש שהגיע מחדר הנשים. כשגויים מתחילים לשמוע קול של נשים, הם נזכרים בהן ומתחילים לדבר עליהן. לפתע מתלהט ויכוח אדיר, היות ונוכחים שם שתי אומות פרס ומדי, הפרסיים אומרים שנשי פרס הכי יפות, והמדיים אומרים שהמדיות הכי יפות, ונעשה ויכוח סוער, כאילו מדובר בדיני נפשות...אחשוורוש שומע את הרעש ושואל מה קרה. היה זה ביום השביעי למשתה, יום שבת (ויש דעה שהיה זה גם יום כיפור י' בתשרי). שיא הגאווה והשמחה שלו והוא כבר שותה בלי בקרה. כשהוא שומע על מה הוויכוח, הוא אומר: רבותי, אשתי לא מפרס ולא ממדי, היא יפה פי אלף מכל הנשים שלכם ביחד, ואני אביא אותה שתראו. קמו כולם ואמרו: אדוננו המלך, בוודאי שאנו רוצים שתוכיח את דבריך, אבל היא המלכה ואם היא תבוא עם כל התכשיטים והבגדים, בוודאי שתהיה הכי יפה, כל מכוערת תיראה הכי יפה! כולנו מבקשים שהיא תבוא ללא בגדים! היכן נשמע כדבר הזה שמלכה תבוא כך? כיוון שאחשוורוש התחייב "לעשות כרצון איש ואיש" (מהמגילה) אמרו לו הרי זה רצון כולנו, אתה מלך אמתי ודמוקרט, אבל אם אתה מסרב, אתה שקרן ופוליטיקאי כמו כולם. המלך שולח לקרוא למלכה והיא מסרבת ועל כך משלמת בחייה.יא. נס חישוב יום הגזרה: המן היה מומחה בחישובים אסטרולוגיים והוא הצליח לחשב את היום והשעה המתאימים למשימה שלו ומגיע לי"ג אדר. הוא חיכך ידיו בהנאה בחושבו שזה יום וחודש חסר מזל לישראל כיוון שבו נפטר משה רבינו ע"ה, אך לא ידע שזה גם חודש לידתו (נולד ונפטר בז' באדר).
יב. הנס של שינוי החוק: בעצת המן שינו את החוק, מחוק שהמלך אינו יכול להוציא להורג את מי שפוגע בו אישית ועליו להביאו לדין, לחוק לפיו המלך חופשי בדעת יחיד – דעתו בלבד – להרוג את מי שלדעתו פגע בו. כך אנו רואים שהמן עצמו הכשיר את נפילתו שלו. כאשר השתכנע אחשוורוש מתחנוניה של אסתר המלכה, הוא הוציא את המן להורג מיד.
יג. נס הכנסת אסתר והסתרת מוצאה: "אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך..זכר את ושתי.." וכי עד עכשיו לא זכר? לא! הוא היה כ"כ כועס ועסוק בפגיעה שלו שהיא נשכחה מליבו. . וכשנזכר במה נזכר? רש"י אומר: נזכר ביופייה ונעצב. זה מה שמעניין אותו. הוא תפס את התמונה שלה ובכה בלי הרף על יופייה שאבד. כך שכב במיטתו כמה שבועות, ואיש לא רצה להיכנס אליו מלבד משרתיו – נערי המלך. "ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה". אדוני המלך, כל אחד יכול להביא לך נערה יפה, אז תמנה אנשים שישלחו לכאן נשים יפות ותבחר לך מלכה חדשה. איך נערים פשוטים המביאים למלך את צרכיו נותנים לו עצות? בזכות חוק המן! הוא העביר חוק שהמלך יכול להמית לפי שרירות ליבו את מי שלא נראה לו, לכן היועצים החכמים לא העזו להיכנס אליו כששה שבועות. ואחרי הכעס בא הדיכאון, רק הנערים נכנסים, מכניסים לו אוכל ובורחים בעודם מברכים ברכת הגומל... מכאן שנערים הכניסו את אסתר לארמון, כיוון שהמלך נתן פקודה לפי עצתם להסתכל רק על היופי. המופקדים על המלאכה, נתנו לנערות למלא שאלונים ועליהם כתוב – את לא חייבת לענות, זה בהתנדבות, כך אסתר לא היתה צריכה להזדהות כלל ועיקר. זו שרשרת של נסים, בגלל חוק המן לא נכנסו שרים חכמים, נערי המלך נתנו עצה למלך וכך נכנסה אסתר לבית המלך.
"אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה". משנת שבע למלכות אחשוורוש עד שנת שתים עשרה למלכותו, שומרת אסתר סוד, והמלך לא מצליח לגלותו. איך אסתר מצליחה לשמור סוד חמש שנים?
אלא שאסתר במשך חמש שנים אלו לא הלכה אל המלך מרצונה אפילו לא פעם אחת. כיוון שכל מי שמתאמץ מלמטה, מסייעים אותו מלמעלה, סייעו אותה משמיים שתצליח לשמור על מאמר מרדכי (לפי הזוהר הקדוש). רק כאשר נגזרה הגזירה על ישראל, הולכת אסתר מיוזמתה אל המלך, ואז גם היא מספרת לו על עמה. ויש אומרים שזכות רחל אמנו אף היא עמדה לה, שכן רחל עמדה בכל הניסיונות וידעה לשתוק, ואסתר היא מצאצאי רחל אמנו, זכתה לקבל ממנה את כוח האיפוק והשתיקה.
מיהו עמלק
עמלק האיש הוא נכדו של עשיו, אחיו התאום של יעקב אבינו. אומר הזוהר הקדוש שעמלק הוא כח רוחני של טומאה שכל תכליתו בעולם היא שנאה לא מוסברת לעם ישראל והפרדתו מהאמונה ומהקשר עם הבורא יתברך. שמו של עם זה מורכב מ 'עם' אותיות משמו של בל-עם, ו'לק' מאותיות שמו של ב-לק מלך מואב, שניהם משורש הנחש. כתוב בתורה שיש מלחמה לקב"ה בעמלק מדור דור וכן אנו עם ישראל, נלחמים בו מאז ומעולם, עד הגאולה השלמה בע"ה, ואז כסא השם יהיה שלם. הגאון מוילנה מסביר שכל רצונו של עמלק הוא להחדיר בלב היהודי ספק, גאווה, מרירות, פחד ודאגה, בלבול וחוסר ודאות (עמלק=ספק=רם=מר=240). על כל יהודי לגרש מתוכו את עמלק (קרי, מחשבות ורגשות שליליים), וזאת אנו עושים בבית הכנסת בשבת "זכור" (שבת לפני פורים) כשאנו קוראים את פרשת זכור מן התורה. המן הוא מבני עמלק, וכן כל שונאי ישראל בכל הדורות המבקשים לכלות את עם ישראל חלילה.
שמו וקדושתו של חג הפורים
ביום פורים יורד עלינו כוח רוחני עצום בעל פוטנציאל לפורר, להפריך ולפורר את קליפת עמלק, ולפרום את כל האחיזות בתפישות לא נכונות. עמלק אורב בפינה לכל יהודי להכשילו ולהפילו היכן שהוא נחלש באמונה – בעצמו ובכוחותיו, וכמובן בהשגחה הפרטית שהוא זוכה לה מבורא עולם כבנו/בתו של הבורא. כידוע, אנו נוסעים בזמן ועוצרים בתחנות שהן חגי ישראל. בכל שנה חוזר הכוח הרוחני המקורי שהיה בכל חג, כך הכוח הרוחני שפעל בפורים לפני כ-2,500 שנה מגיע אלינו ומאפשר לנו לפעול ישועות עצומות ברובד האישי וברובד הלאומי. אנו מקבלים 24 שעות של קדושה עצומה ויכולים לפשוט יד כלפי אבינו שבשמיים ולבקש כל דבר וכל בקשה נענית! כתוב שבפורים יש לתת צדקה לכל מי שמבקש, לא כל שכן אנו בניו ובנותיו של הבורא יתברך מבקשים ונענים על ידו.
חז"ל אומרים שפורים גבוה בקדושתו מיום הכיפורים - 'כִּפורים כְּ-פורים'. הדבר מפליא ביותר, שכן ביום הכיפורים אנו מתפשטים מכל גשמיות ודומים למלאכי מרום, בלי אכילה ושתיה וכל הנאה גשמית. בפורים – להיפך! שמחה במשתה, במתנות לאביונים, משלוחי מנות וקריאת מגילה, הכל נראה גשמי. פורים מגשים בתוכו את רצונו של הבורא להוריד רוחניות לתוך העולם הגשמי. כשיהודי חוגג את פורים כהלכה, הוא מחובר לתוכן הרוחני של החג ולמסריו העמוקים ומחבר אותם לעולם החומר. זו תכלית עבודתו של היהודי, חיבור בין רוחניות לחומריות. זו הקדושה, בשונה מהתמקדות מוחלטת ברוחניות או בגשמיות. יהדות היא חיבור מאוזן בין הפכים.
בפורים, עם ישראל קיבלו את התורה בפעם השניה. בפעם הראשונה, אמנם היו באחדות בינם לבין עצמם, אך הקבלה לא היתה שלמה בלב. לעומת זאת, בפורים, גם היתה אחדות מלאה וגם קבלה מאהבה ומכל הלב את התורה, ככתוב במגילה: "קיימו וקיבלו".

מצוות החג
בפורים אנו חייבים ב- 4 מצוות:
א. מקרא מגילה
ב. משלוח מנות
ג. מתנות לאביונים
ד. משתה (סעודה חגיגית בחצות היום)
כל המצוות הן תיקון לקלקול שעושה עמלק: כנגד השנאה והפירוד שהוא מייצג, אנו פועלים באחדות ובאהבה. מקרא מגילה – מתקהלים בבתי כנסת או בציבור ושומעים מקרא מגילה ע"י חזן בקיא בקריאה, וזאת עושים פעמיים הן בערב והן בבוקר יום הפורים. הדבר מסמל אחדות כנגד קליפת עמלק המבקשת ליצור פירוד בינינו לבין עצמנו ובינינו לבורא. משלוח מנות – שולחים משלוחי מנות על מנת להרבות אהבה בין איש לרעהו, כנגד השנאה וההפרדה שהוא מבקש לזרוע. מתנות לאביונים – כל המרבה הרי זה משובח, מוסיפים חסד כנגד צרות העין והקנאה של המן-עמלק. משתה –מתכנסים יחד ושמחים בסעודה כיד המלך בלי סיבה גשמית, אלא מעצם היותנו יהודים, בניו ובנותיו של מלך העולם. חצות. הלילה בליל פורים, וכן זמן סעודת פורים הם זמנים גבוהים ביותר לתפילה ובקשה על כל צרכינו וצרכיהם של אחרים. מומלץ לבקש שהקב"ה יעשה לנו "נהפוך הוא" והמשבר יהפוך למבשר.

אהבת השם את עמו ישראל
מתי נעשו נסי החג? הקב"ה עשה לנו את הניסים הנסתרים העצומים של פורים לאחר שמרדנו בו לפני חורבן בית ראשון ועברנו על שלושת העבירות החמורות (גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים), וגם בגלות חטאנו בחילול השם פעמיים (השתחוויה לפסל של נבוכדנאצר והליכה והנאה מסעודת אחשוורוש), ואע"פ כן עשה לנו נסים עצומים.
הגאון מוילנה מסביר את הרעיון של השגחת השם על עמו ישראל הנעשית בהסתר : משל למלך שהיה לו בן יחיד שגדל בארמון בתפנוקים ועינוגים רבים. אלא שבבגרותו אימץ לעצמו התנהגות קלוקלת שאינה מתאימה למעמדו כבן מלך. מה עשה? שילח אותו מהארמון, אך שלח אחריו גדוד חיילים שישמרו עליו. על מנת שלא יחוש שהמלך שומר עליו ודואג לשלומו ותזוח דעתו עליו, פקד עליהם שיהיו נסתרים מעיניו. למשל, כשראו החיילים שאין לו מה לאכול והוא תועה ביער, התחפש אחד החיילים לאדם המבקש עובד שיִכרות עבורו עצים, כך העסיק אותו ושילם שכרו. כשהתנפלו עליו שודדים, הופיעו החיילים והצילו אותו , וכן הלאה.
בזוהר פר' שמות כתוב שאילו היו יודעים בנ"י את גודל האהבה שאוהב הקב"ה את ישראל, היו רודפים אחריו ככפירים שואגים! אין לנו מושג מהי עוצמת אהבת השם אלינו. זו אהבה שלמעלה משכל אנושי. בדור הפלגה, התאכזב הקב"ה מאומות העולם ופיזרם בשבעים ארצות תבל ומינה על כל אומה כוכב ומלאך ומזל עליון המכונים "שרי מעלה", ומאז הוא מתנהג אתם דרך השרים שלהם, ולא בהשגחה ישירה וזו הנהגת הטבע. אבל אתנו הוא מתנהג לא ע"י שליח, אלא אנחנו חלקו ונחלתו ובמיוחד כשאנחנו בא"י, ועוד כששומרים מצוות תורתו הקדושה. אין לנו מה לפחד מאומות העולם. רשב"י מגלה שכל שבעים שרי מעלה שונאים אותנו וכל חפצם להשמיד את ישראל ולכן כשמלך או נשיא גוזרים עלינו גזירות, נגזרה הגזירה קודם לכן ע"י השר שבשמיים של אותה אומה. הגאון אומר שהקב"ה אמר לאברהם אבינו, כשהוציאו מחוץ למערכת הכוכבים "דרוך כוכביא" דרוך על הכוכבים. כל מציאותו של עמ"י היא ניסית ומעל הטבע.

מסירות הנפש של מרדכי ואסתר
המדרש מספר שכאשר אליהו הנביא שמע שנחתמה הגזירה על עמ"י בשמיים, הוא מיהר להזעיק את האבות אברהם, יצחק ויעקב ע"ה, וצעק להם: קומו אבות העולם והצילו את בניכם, כי נחתמה עליהם גזירת כליה. הם שאלו אותו מה קרה, והוא סיפר להם. אמרו לו שאינם יכולים להתערב. הוא רץ למשה רבינו ע"ה והזעיק אותו. שאל אותו משה האם הגזירה נחתמה בדם? כי אז אין להשיב. ענה לו אליהו הנביא שלא, היא נחתמה בטיט. אם כך, האם יש איש כשר בדור הזה? אמר לו כן, מרדכי היהודי. אמר לו לך ואמור לו מה עליו לעשות. כתוב במגילה "ומרדכי ידע את אשר נעשה", המידע מתגלה לו ברוח הקודש והוא שולח הודעות לאסתר על המצב. אסתר מצידה, מודיעה לו "לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי שלושת ימים וגם אני ונערותי נצום". הקשר בין מרדכי ואסתר הוא קשר רוחני מעל ומעבר לכל הבנה. הם מסרו את נפשם למען הכלל, היו מוכנים לקחת את כל הסיכונים שצריך ובלבד שעם ישראל יזכה לישועה. מרדכי סיכן נפשו בכך שאינו משתחווה להמן בשום אופן ופנים, גם כשהטבעת מתהדקת... אסתר הסכימה להיכנס למלך למרות שלא נקראה אליו שלושים יום ביודעה בוודאות שהמלך יהרוג אותה אם תבוא ללא הזמנה. הקב"ה הוריד עליה חן וחסד מיוחדים והיא נשאה חן בעיני המלך שהושיט לה את השרביט לאות הסכמה שתתקרב אליו. אסתר ביקשה להזמינו למשתה יחד עם המן כדי לזרוע בליבו חשד שמא יש בינה לבין המן משהו? ואז יוציא את שניהם להורג וכך תתבטל הגזירה מעל עמ"י. היש מסירות נפש גדולה מזו?

פורים תש"ז
בשנת 1946 עמדו להוציא להורג בתליה 12 נאצים שנתפסו ע"י בעלות הברית בסוף מלחמת העולם השניה. אסיר אחד ברח, ובליל ההוצאה להורג, שעות ספורות לפני כן, התאבד גרינג, אחד העצורים. נותרו 10. בשעה 1 אחר חצות, כשהגיע תורו של אחד העצורים להתלות, שטרייכר שמו, הוא צעק: "הייל היטלר! עכשיו אני הולך אל האלוקים, משתה פורים 1946"!
כך התקיים הכתוב: העשרה הומתו בתליה כפי שביקשה אסתר המלכה לאחר הריגת בני המן, והדבר רמוז במגילה בפירוש שכן בשמות עשרת בני המן יש שלוש אותיות קטנות תש"ז (ת' בשמו של פרשנתא, ש' בשמו של פרמשתא, וז' בשמו של ויזתא)

סיכום
לפורים יש את הכוח של "נהפוך הוא" – אפשרות להַפך הכל, את המר למתוק, את הרע לטוב. פורים נותן לנו יכולת ראיה פנימית-רוחנית עמוקה מעבר לחיצוניות הרדודה.
עבודת היום בפורים מעבר למצוות לעיל היא, הוספת אהבה בין אדם לרעהו, קריאה בספר התהלים, הימנעות מדיבורים של לשון הרע וביקורת והרבה הרבה שמחה מעצם היותנו יהודים. השמחה היא על כך שיש מנהיג לעולם, העולם אינו הפקר, יש השגחה על כל פרט ופרט, יש צדק ויושר, יש תכלית לכל מה שקורה. את ההסתרה והשקר של העולם מגוללת מגילת אסתר.

שנזכה ליום של גאולה שלמה, בניין בית המקדש ומלכות בית דוד, אמן!

נערך מתוך המקורות ע"י ד"ר אהובה ניסן, פסיכו-כירולוגית ומאמנת להעצמה אישית-זוגית-משפחתית , מחברת הספר "חכמת נשים"


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל