פרשת "שלח לך"

פרשת "שלח לך" - עימות בין חשיבה והחלטה פוליטית ראציונלית לאמונה עיוורת בחזון ובניסים האלוהיים. בפרשה זו הקונפליקט בין אלוהים ומשה מצד אחד והעם מצד שני מגיע לשיאו, לאחר שראינו כבר התנגשויות לא מעטות, על רקע דרישתו של העם למזון ומים ואי אמונתו בחזון של ה' ומשה. העם מסרב בפרשה זו להיכנס לא"י

פרשת "שלח לך" - עימות בין חשיבה והחלטה פוליטית ראציונלית לאמונה עיוורת בחזון ובניסים האלוהיים.

בפרשה זו הקונפליקט בין אלוהים ומשה מצד אחד והעם מצד שני מגיע לשיאו, לאחר שראינו כבר התנגשויות לא מעטות, על רקע דרישתו של העם למזון ומים ואי אמונתו בחזון של ה' ומשה. העם מסרב בפרשה זו להיכנס לא"י לאור הידיעות שהביאו לו 12 המרגלים ששלח משה. העם כמעט ורוגם את משה ואהרון, הניצלים רק בהתערבות ה': "ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים וכבוד ה' נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל".

אלהים בהתפרצות כעס נוראית רוצה להשמיד את העם על המקום. לאחר הרבה תחנונים של משה הוא "ממתיק" את העונש, ומחליט כי כל הדור הזה, אשר הלך איתו במדבר וראה את כל האותות והניסים, אינו ראוי להיכנס לארץ, וכי עתה ייפתח פרק של נדודים במדבר של ארבעים שנה עד אשר כל "דור המדבר" ימות ויכלה : במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקודיכם, לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה".

במשך שנים ארוכות התחנכנו כי ברור מי "הטובים" ומי "הרעים" בסיפור, מי צודק ומי סתם ציבור של "אפסים". אך בעצם בפרשה זו יש עימות בין חשיבה והחלטה פוליטית ראציונלית לאמונה עיוורת בחזון ובניסים האלוהיים. הבה נראה כיצד מתפתח העימות:

משה ואלוהים פותחים לכאורה את כיבוש הארץ במהלך ראציונאלי (מבחינה אמונית טהורה המהלך נראה פסול): הם שולחים מרגלים – מטובי העם, כל אחד נשיא בשבטו – לרגל את הארץ ולהביא ידיעות עליה: "וראיתם את הארץ מה היא, ואת העם היושב עליה, החזק הוא, הרפה, המעט הוא ,אם רב... וגו'". המרגלים ממלאים במסירות את משימתם: הם מגיעים עד סוריה, סורקים את הר חברון, הנגב, ואוספים ידיעות רבות על העמים היושבים בארץ, ועל תנובתה החקלאית.

כאשר הם חוזרים למחנה בני ישראל, מקץ ארבעים יום הם נותנים דיווח מפורט ואובייקטיבי: הארץ פוריה, אך היא מיושבת בצפיפות, ע"י עמים שונים, למודי מלחמה, ביניהם גזע ענקים היושב בחברון. (על דברי אמת אלו הם משלמים בהמשך הפרשה בחייהם). מולם ניצבים יהושע וכלב בן-יפונה, שכל מה שיש להם לומר: "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה ". בהמשך הם מפתחים את טיעונם ואומרים: "אם חפץ ה' והביא אותנו אל הארץ הזאת, ונתנה לנו...". כלומר, יהושע, כלב-בן יפונה,

משה ואהרון, בקיצור כל "הטובים" בפרשה מייצגים עמדה המוכרת לנו גם כיום: לא חשוב מה הם יחסי הכוחות, מה הם הנתונים בשטח, בכוחו של ה', בעזרת הנסים והנפלאות כל הבעיות תיפתרנה. לכן עם ישראל ומנהיגיו פטור מכל שיקול מדיני- ראציונאלי. זאת היא בדיוק הגישה המשיחית בקרב חוגים דתיים כיום, וגישה זו שררה בקרב "הקנאים" בימים שלפני חורבן בית שני.

מצד שני יש האומרים דור המדבר היה דור שלא "הכין לבו" (תהילים, ע"ח, שם יש דיון חוזר בכל אותה פרשה), לגודל המשימות שעמדו לפניו, ואם הדורות הראשונים של הציונים היו חושבים רק בחשיבה ראציונאלית לא הייתה קמה המדינה.
אני לא מודה בכך שהרצל בן-גוריון ווייצמן לא היו מנהיגים ראציונאליים, אבל, הבה נודה, העם הזה, בחוסר כל האמונה הרוחנית שלו, בנכונותו המיידית לשוב מצריימה, באמת די מזעזע..."ויאמרו איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצריימה".

אולי הפתרון הוא אמונה ראציונאלית? האם זה אפשרי בכלל?

עם ישראל במדבר, לא רצה להמר על אמונה עיוורת בנס האלוהי, האמין לדברי המרגלים, שהיו ממנהיגי העם, ופרץ שוב בקריאה המפורסמת: הבה נשוב מצריימה ולא נמות במלחמה חסרת סיכוי. ניתן לבקר את העם ולהאשימו בפחדנות, וחוסר חזון, אבל לה' נמאס מהם. הוא מטיל עליהםעונש מוות, פשוטו כמשמעו, אם כי עונש מושהה. מעניין לציין כי בין ה' והעם לא התקיים כל דיאלוג, וגם בין משה והעם לא מתקיים כל דיאלוג משמעותי.

דורות של יהודים גדלו על הידיעה כי ה' ומשה "צדקו", הארץ נכבשה ב"קלי קלות" ע"י יהושע וניסי ה'. כיום רוב המחקר ההיסטורי והארכיאולוגי מגלה כי ידיעות אלו אינן מהימנות, והארץ כלל לא נכבשה, אלא הייתה התנחלות איטית, או היפרדות של אלמנטים בלתי מרוצים מהערים הכנעניות.

אבל הדילמה הזו של אמונה עיוורת או התנהלות ראציונלית ממשיכה ללוות אותנו, גם כחברה קיבוצית וגם כמדינה. כחברה קיבוצית. אנו חיים בתקופה שבה יש רבים בתנועה הקיבוצית שסבורים שבעבר הקיבוץ לא חי בצורה ראציונאלית, והחזון והאמונה עיוורו את עיניו, ואילו עכשיו יש לבצע מהפכה בקיבוץ על מנת להשתית אותו על יסודות ראציונאליים טהורים.

כמדינה, שוב ושוב, עולה אצלנו השאלה בעימות עם המחנה הימני-לאומי-דתי, האם להשתית את מדיניות החוץ שלנו על שיקולים ראציונאליים, או על שיקולים של אמונה בכוחו של ה'.


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל