עבודת האדמור כעבודה האליל

עבודת האדמור כעבודה האליל התאבדותה הטראגית של אסתר וינשטיין האישה הצדקת הנפלא שהלכה אחר צו לבה ולא נכנעה לגחמותיו של אדמו"ר איש זקן, הזוי, רודן, ועריץ, ולא לגייסות חסידיו \ שוטיו שחלקם מתחזים ומתחנפים, ואין יראת השם עליהם, ורק למען מה יגידו מכרו נפשם לאדמו"רם, ועשוהו כאל הכול יכול, כסומים \ עוורים מתהלכים להגיגי שגיווניו, ללא כל בדל חשיבה עצמית, ב

עבודת האדמור כעבודה האליל
התאבדותה הטראגית של אסתר וינשטיין האישה הצדקת הנפלא שהלכה אחר צו לבה ולא נכנעה לגחמותיו של אדמו"ר איש זקן, הזוי, רודן, ועריץ, ולא לגייסות חסידיו \ שוטיו שחלקם מתחזים ומתחנפים, ואין יראת השם עליהם, ורק למען מה יגידו מכרו נפשם לאדמו"רם, ועשוהו כאל הכול יכול, כסומים \ עוורים מתהלכים להגיגי שגיווניו, ללא כל בדל חשיבה עצמית, בבחינת כל אשר יאמרון אליכן תעשון, בנטרול מוחלט של מנגנון החשיבה, ואפילו אם זה נוגד תורת השם ובניגוד מוחלט לעבודת השם, בדרסם ברגל גסה תורת השם תמימה תורת חיים. "אנוכי השם אלוהיך" אנוכי הקב"ה השם אלוהיך ולא אדמוריך, "לא תרצח" רוצח נפש האדם כרוצח האדם ואולי אף חמור מכך. "ואהבת את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך" השם אלוהיך ולא אדמוריך. הלל הזקן היה אומר "ואהבת לרעך כמוך זו כל התורה כולה" לרעך אמרו על אחת כמה וכמה שאר בשרך בנך בתך.
חסידי האדמורים למיניהם בקנאותם השפלה, לא קנאות להשם, ולא קנאות לדבר תורה כי אם קנאות לתרבותם, לאדמורם, לכבודם המזויף, למה יגידו, רומסים ברגל גסה כל מצווה ומצווה, רוצחים נפשות בדם קר ובלב אכזר, בהחרימם, בנידויים, ובמידורם, כל אשר יסור כהוא זה מהעדריות הבהמית, וזאת רק בשל העובדה שהשם חנן אותם במנגנון חשיבה עצמית, ולא בהתבטלות מוחלטת ובביטול בפני כול, והחשוב והנורא מכול בעיניהם מה יגידו, ולא מה אומר לי צו לבי ומה דעתי האישית. הקנאות לאדמו"ר הזוי רודן עריץ ואכזר השולט ביד עריצה על קהל חסידיו \ שוטיו בכל אורחות חייהם לפרטי פרטים כולל חיי האישות, יותר נכון מידור חיי אישות בניגוד לדעת התורה, אלא כגחמה אישית הזויה שנקדחה מלבו הערל, דבר שהציבור אינו יכול לעמוד בו דבר שמכריח חיי כזב ושקר.
לצערי הרב תופעת החצרות החסידיות והאדמו"ריות הגיעה אלינו מארצות אשכנז, והיא לא רחוקה מעבודת אלילים ואולי היא, היא עבודת האליל בהתגלמותה. כי האדמו"ר הופך להיות הדמות הבלעדית, האלוהית, שיש לסגוד לה ועל פיו ישק כל דבר, והחסידים השוטים מנוטרלי כל מנגנון חשיבה עצמית כנועים ונכנעים לכל מוצא פה מטוב עד רע ולרוב לרע.
הצער הכפול המכופל והכואב יותר הוא שאחינו בני עדות המזרח הספרדים נגררים מכוח הביטול, רגשי הנחיתות, וההתבטלות העצמית, בפני אחיהם האשכנזים ונמצא הרוע משפיע על הטוב, והטוב מתבטל בפני הרוע. היהדות הספרדית כדרכה מקדמת דנא מקבלת ומכילה כל יהודי באשר הוא יהודי, וישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, מה שאין כן אצל בני אחינו האשכנזים ישראל שחטא מוחרם מנודה ומוקע, ולא רק שאינו ישראלי, אלא כלל לא אינו קיים, ואף צלם האדם נלקח ממנו. הספרדים שלמדו רכשו השכלה, התפרנסו בכבוד מעמלם, ועסקו בדבר תורה, ושילבו תורה עם דרך ארץ, בבחינת חציו להשם וחציו לכם, נמצאים היום מובילים ילדיהם להיות אברכים טפילים בניגוד לאורח חייהם שלהם עצמם. חיקוי בזוי לאחיהם האשכנזים.
השאלה הנשאלת העומדת בחלל האוויר האם אירוע טרגי זה יזעזע אותם? יזעזע את אדמורם? השם את עצמו לאל, למחשבה מחודשת, לביקורת עצמית, לחשבון נפש, להתבוננות, לקדם חמלה הכלה הבנה שלא כל האמת נמצאת בתחומם ורק בתחומם. או אולי מה שהיה הוא אשר יהיה וכוח העדריות גובר על כוח התבונה והשכל הטוב.
אני מחובר למסורת ישראל לבית אבא סבא וסבא רבא וקדמוניהם, אני אוהב מסורת ישראל תורת ישראל אך בהיחשפי לדת כפי שמוצגת בכתות אלו עדיף לא מעוקצך ולא מדובשך. איך אפשר לעשות מתורת השם תמימה נפלאה תורת חיים לדבר כה מכוער כה בזוי כה דוחה.
אדמו"ר שמכתיב אורחות חיים שאינם על פי חוקי התורה ומצוותיה כי אם מהגיגי לבו האכזר אינו כי אם רודן עריץ ואכזר חסר לב בזוי והזוי וחסידיו הסרים למרותו אינם כי אם עובדי אלילים עובדי עבודה זרה עובדי מלך בשר ודם מלך רודן ועריץ. לא יהי חלקי עמהם


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל