פרשת "חקת"

פרשת "חקת" מדוע נגזר על משה לא להיכנס לארץ? בפרשה שלפנינו ה' גוזר על משה ואהרון למות לפני הכניסה לארץ: "יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם". נחלקו החכמים בשאלה האם חטא משה, ומהו חטאו. חכמים הצביעו על העובדה כי משה היכה בסלע במקום לדבר אליו, כפי שהורה לו האל. יש שראו בכך ניכוס "הנס" לעצמו.פרשת "חקת" מדוע נגזר על משה לא להיכנס לארץ?
בפרשה שלפנינו ה' גוזר על משה ואהרון למות לפני הכניסה לארץ: "יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם". נחלקו החכמים בשאלה האם חטא משה, ומהו חטאו.
חכמים הצביעו על העובדה כי משה היכה בסלע במקום לדבר אליו, כפי שהורה לו האל. יש שראו בכך ניכוס "הנס" לעצמו. יש שראו בכך הפגנה של חוסר אמון מצד משה בה'. יש פרשנים שראו בדברי משה: "שמעו נא המרים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים" מעין גידוף כלפי העם, חוסר סובלנות כלפיו, ובמילים האחרונות – ניכוס הנס לעצמו. יחד עם זאת פרשנים רבים ציינו כי החטא לא ברור, ואינו עומד ביחס מתאים לחומרת העונש.
אחד מהפרשנים שבשום אופן לא מוכן לקבל את הדעה כי משה חטא הוא ישעיהו ליבוביץ. לדעתו משה האיש שנאמר עליו: "והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על-פני האדמה" (במדבר, י"ב, ג), לא מסוגל לחטוא. הוא מחזק את הטיעון בהצביעו על כך, כי משה, בספר דברים, כאשר הוא מדבר עם העם על הסתלקותו הקרובה אינו מודה בשום חטא, ואף מאשים את העם בגזר הדין שנחת עליו. אברבנאל לא מקבל את הטענה כי משה לא חטא. לדעתו בפרשת המרגלים חטא משה באי אמון ממש כמו בפרשתנו:
" והנה במה שכפל על אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ישראל אחרי אמרו אשר מעלתם בי. נתן הרמז שהיו שם ב' סבות. סבה עצמית נעלמת והיא עונותיהם הקודמים. וסבה קרובה גלויה בלתי עצמית. והיא מי מריבת קדש ועל שתיהן אמר על אשר מעלתם על אשר לא קדשתם... ואמנם מריתם פי ולא האמנתם נאמר על משה שמרה פי הש"י כביכול בהוסיפו על שאלות המרגלים מה שלא צוהו יתברך".

יאיר לפיד בספרו, "הגיבורים שלי", גם כן טוען שאלוהים גזר על משה שלא יראה את הארץ, וימות בשלב הסופי של המסע, לא בגלל חטאו, אלא מתוך נימוקים אחרים. לפיד אומר כי גם עיון בדברי הפרשנים המסורתיים מלמד כי לא היה כאן חטא של ממש. אז משה הכה בסלע במקום לדבר איתו – ביג דיל. הרי בספר שמות אותו האל ציווה עליו להכות בסלע כדי להוציא ממנו מים: " והכית בצור ויצאו ממנו מים", (שמות יז, ו). הרי בפרשה שלנו האל ציווה עליו לקחת עימו את המטה. לפיד מגיע למסקנה כי אלוהים הכשיל את משה בכוונה כי הוא היה צריך תואנה להוריד את משה מעל במת ההיסטוריה.
מדוע אלוהים רצה להמית את משה? לדעת לפיד זה היה מתוך מחשבה על טובתו של משה. משה הגיע לגיל 120 הוא נשאר בודד מכל דורו. אהרון מרים וכל הדור ההוא מתו, ולמשה אין כבר עם מי לשוחח. בנוסף, משה שחשב שא"י היא ארץ זבת חלב ודבש הולך להתקל בארץ יבשה ואכזרית. משה אינו בנוי למבצע ההתנחלות, ולכן עליו להסתלק.
אני מקבל את טיעוניו של לפיד. במיוחד את טיעונו האחרון. אלוהים הבין שהגיע העת להחליף את המנהיגות, כי מתחילה תקופה חדשה בחיי העם, ומשה לא יוכל להנהיג לעת הזאת.


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל