האם הייתה אהבה אצל חז"ל

מבואות – האם הייתה אהבה במשפחות תלמידי החכמים? לחברי הקבוצה שלום, בינתיים עוד לא ממש התחלנו בלימוד מסכת גיטין, כי אני רוצה שיצטרפו עוד חברים, ושלא נתחיל כאשר רוב החברים העתידים להצטרף אינם עדיין. בינתיים אעלה סוגיות חשובות ומעניינות הנוגעות לתימה של גירושין. למרות השלב ההתחלתי שבו אנו מצויים הייתי מאד רוצה שתתחילו להגיב על הסוגיות שאני מעלה,

מבואות – האם הייתה אהבה במשפחות תלמידי החכמים?

לחברי הקבוצה שלום,
בינתיים עוד לא ממש התחלנו בלימוד מסכת גיטין, כי אני רוצה שיצטרפו עוד חברים, ושלא נתחיל כאשר רוב החברים העתידים להצטרף אינם עדיין. בינתיים אעלה סוגיות חשובות ומעניינות הנוגעות לתימה של גירושין. למרות השלב ההתחלתי שבו אנו מצויים הייתי מאד רוצה שתתחילו להגיב על הסוגיות שאני מעלה, בעזרת חומר מדרשי.
היום אני מעלה את השאלה " האם הייתה אהבה במשפחות תלמידי החכמים?" כמובן שדיון כזה חוטא בהכללה, אבל אפשר להתוות קווים לאיפיון המשפחה בתקופת התלמוד. אחטא בהכללה ואומר שמצד הגברים איני מוצא כמעט ביטויי אהבה, אך מצד הנשים ישנם ביטויים רבים יותר של אהבה, והמדרשים הבאים יוכיחו.
כתובות, סב, ב –סג, א; תרגום - יונה פרנקל)
"רב רחומי היה מצוי לפני רבא במחוזא
היה רגיל שהיה בא לביתו כל ערב יום כיפור.
יום אחד משכתו השמועה,
הייתה מצפה אשתו: 'עכשיו בא', 'עכשיו בא'.
לא בא. חלשה דעתה.
ירדה דמעה מעינה.
היה יושב בגג,
נפתח הגג מתחתיו ומת"

רבי חנניה בן חכינאי
היה הולך לבית רב,
בשלהי משתה החתונה של רבי שמעון בן יוחאי.
אמר לו: התעכב לי עד שאבוא אתך.
לא התעכב לו.
הלך, ישב שתי עשרה שנים בבית רב.
עד שבא השתנו שבילי המקום,
ולא ידע ללכת לביתו.
הלך, ישב על שפת הנהר.
שמע לאותה נערה, שהיו קוראים לה:
'בת חכינאי' 'בת חכינאי',
מלאי כדך ובואי נלך.
אמר: נשמע מזה, שזו הנערה שלנו היא.
הלך אחריה.
הייתה יושב אישתו מנפה קמח.
הרימה עיניה, ראתה אותו,
הבין לבה, פרח רוחה.
אמר לפניו:
ריבונו של עולם, ענייה זו, זה שכרה?
ביקש רחמים עליה, וחייתה.

רבי חמא בר ביסא הלך ישב שתים עשרה שנה בבית רבו.
כשבא, אמר: לא אעשה כדרך שעשה בן חכינאי.
נכנס, ישב בבית המדרש ושלח לביתו.
בא ר' אושעיא בנו ישב לפניו.
היה שואל אותו על שמועה.
ראהו ששמועותיו מחודדות.
חלשה דעתו. אמר:
אילו הייתי כאן, היה לי זרע כזה!
נכנס לביתו. נכנס אחריו [בנו]. קם לפניו.
הוא [רבי חמא] סבר שרוצה לשאלו על השמועה.
אמרה לו אשתו, וכי יש שקם מלפני תינוקו?
קרא עליו ר' בר חמא: "החוט המשולש לא במהרה יינתק".
זה ר' אושעיה בנו של ר' חמא בר ביסא
שיר השירים רבה פרשה ב ד"ה ח ר' יהודה

ר' חייא בר אבא אמר מפני מה נתעקרו אמהות כדי שיצאו רוב שנים בלא שעבוד, רבי חוניי בשם ר' מאיר מפני מה נתעקרו אמהות כדי שיהנו בעליהן בנויין, שבזמן שהאשה מקבלת הריון היא מתכערת ומתעובת /ומתועבת/, תדע לך שהוא כן שכל השנים שהיתה שרה אמנו עקרה היתה יושבת בתוך ביתה ככלה בתוך חופתה, כיון שעיברה נשתנה זיוה, המד"א (בראשית ג') בעצב תלדי בנים, רבי לוי בשם רבי שילא מכפר תמרתא ורבי חלבו בשם ר' יוחנן, מפני מה נתעקרו אמהות בשביל שהיה הקב"ה מתאוה לשמוע שיחתן, אמר להם יונתי אומר לכן מפני מה העקרתי אתכן שהייתי תאוה לשמוע שיחתכן, הה"ד כי קולך ערב ומראך נאוה.
בפעם הבאה אביא דוגמאות של גברים שידעו לאהוב את נשותיהם. לדעתי הם היוצאים מן הכלל.


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל