קרן דירה ראשונה

קרן דירה ראשונה הצעה שאסור לסרב לה לשר האוצר מה הדבר שצעירים לא יכולים לרכוש דירה !

מה הדבר שצעירים לא יכולים לרכוש דירה ? מכתב לשר האוצר.

צבי י' כסה

‏03/11/2016
לכבוד שר האוצר
מר משה כחלון
מש' האוצר
ירושלים

הנדון:
הצעה שאי אפשר לסרב לה - להסיר מניעה כספית מזוג צעיר לרכוש דירה ראשונה.

כבוד השר,

לפניך הצעה שעולה בקנה אחד עם מדיניותך להקל ולאפשר לזוג צעיר לרכוש את דירתו הראשונה.

קרן דירה ראשונה

1) ההצעה בנויה על עיקרון שהצעתי בימים רחוקים (ראה להלן "קרן סף") איך לנתק את שרשרת העוני הבינדורי, ולא היה עם מי לדבר. הפעם אני מקווה שיש עם מי לדבר.
2) העיקרון – לא מענק ולא מתנה שהם השחתה. אלא לסייע לצעירים ב-"קרן דירה ראשונה" שתוחזר על ידם למדינה לאורך שנות עבודתם.
3) גודל הקרן – כערך הכספי של הקרקע שאותה תעמיד המדינה כהשקעה בהון האנושי החשוב מכל שלנו. אני חוזר זו לא מתנה. סיוע ניתן רק כנגד החזר מעבודה שייפרע בשנות עבודתם.
4) למדינה לא תחסר ההכנסה ממכירת הקרקע המגיעה לכ – 25 אחוז ממחיר הדירה היא רק תידחה לפירעונה בעתיד בקצב שיעורים שייקבע.
5) המדינה תוכל לנפק אגרות חוב כדי למלא מיידית הכנסה דחויה בשוטפת.
6) התוכנית המוצעת מחייבת בדיקת היתכנות כלכלית וכספית (כפי שעשינו בתוכנית "קרן הסף", ראה להלן).
7) מימוש המיזם שהיתכנותו נקבעה מחייב עריכה משפטית מסודרת ומפורטת שתבטיח את החזר "קרן דירה ראשונה" למדינה. וכן פתרון משפטי לאפשרויות עיסקאות עתידות של קוני הנכס למכירתו לאחר וכל כיוצא באלה הדברים.
8) אני מציע לשר להטיל על צוות מיקצועי כלכלי-חברתי-משפטי לבחון את ההצעה של "קרן רירה ראשונה".

"קרן סף", פרויקט שהוכן ואין קונה

1.2) לפני שנים קמתי להציע איך לשבור את שרשרת העוני הבינדורי:
המניע בא מהפילוסופיה שלי שאמת המידה לחברה ראויה הוא לא האידיאולוגיה בחרוזים אלא רמת המוביליות החברתית. הפועל היוצא מכך הוא שאם רוצים להשקיע בטיפוח האיכויות החברתיות את השקל הנוסף צריך לייעד לדירבון הניעות (המוביליות) החברתית והכלכלית. והמטרה הזאת לא תושג בקצב הנכון אם לא תנותק שרשרת העוני הבינדורי.

2,2) התוכנית:

ההצעה אמרה להמיר את קצבאות הילדים בקרן הצבר שהמדינה תקצה לכל ילד/ה – ללא עניין מאין בא/ה גאוגרפית או אתנוגרפית או סוציו-כלכלית – ולהעניק אותה להם לעת בגרות שלאחר השירות הלאומי, כ"צידה לדלג אל סף החברה" ולתפקד בה במלוא הפוטנציאלים האישיים.
3.2) היגדרתי את המיזם "קרו סף" – אל סף החברה.
לא מעניין מאין באת ומי הוריך. אין לנו אלא אתה ואת ועלינו לנתק אתכם מהעכבה הכלכלית ולקרב אתבם/ן לסולם המוביליות לטפס בו כיכולתכם.
4.2) העיקרון היה כעין פנסיה הפוכה
זו לא מתנה. מתנה היא עיוות כלכלי והשחתה של תרבות העבודה - שכסף ניתן רק עבור עבודה.
זו השקעה שכל אחד/ת יחזירו אותה בשנות עבודתם. היינו, כעין פנסיה הפוכה.
5.2) כספי הקרן יאפשרו לכל צעיר/ה לממן לימודים, השקעה ראשונית (seed money) בדירה או עסק.
6.2) מרכז ספיר אוניברסיטה תל אביב
בשיתוך מרכז ספיר באוניב. ת"א ע"י מיטב הכלכלנים שאיישו אותו ביצענו וניסחנו מסמך היתכנות ועל פיו הובהר ש"קרן הסף" יכולה הייתה להתממש בהשקעה מינימלית של המדינה מול ההחזרים השנתיים. עפ"י המודלים שהרצנו רק כ – 15 אחוז מהצעירים/רות לא היו יכולים להחזיר את מלוא הסכום שקיבלו כצידה אל סף החברה.
ולא היה עם מי לדבר !!!

10) ההצעה המוגשת בזה
בנויה על אותו העיקרון: המדינה תשקיע את תשומת הקרקע לדירה שהרוכש/ת יחזירו אותה בשנות עבודתם.
היקף משכנתאות מהבנקים יותאם לשיטה הזאת של "קרן דירה ראשונה".
11) התקווה – שהפעם יש עם מי לדבר.
בכבוד רב
צבי כסה
אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...

כותבי המדור

הצג הכל