מיטיבי לכת: טיול במורדות רכס חצרה – מעט בנחל צפית, העיקר בנחל עורץ.

תקופה זו של השנה אידאלית לטיולים במרחבי הדרום הקסום במגוון רחב של מסלולים. אז הפעם טיילנו מעט בנחל צפית ובעיקר בנחל אחר פחות מטויל – אך מרשים ומרהיב – נחל עורץ. מומלץ ביותר. מעבר לתמונות המופיעות כאן בגוף הכתבה, מומלץ לצפות בכל האלבום שהקישור שלו מופיע בסופה.

מסלול הטיול כלל קטע קצר מנחל צפית כולל עין צפית ואת נחל עורץ. צילום המסלול מופיע בסוף התמונות. יש לציין כי המסלול אינו ארוך
במיוחד במניין הקילומטרים אך ההתקדמות בנחל עורץ, במיוחד בחלק התחתון שלו היא אטית וגוזלת זמן רב יחסית עקב מעקף מפלים,
הליכה זהירה בערוץ ומספר מקומות המחייבים זהירות.

רכס חצרה שבמורדותיו טיילנו הפעם עם גלעד, משתייך מבחינה גאוגרפית להר הנגב הצפוני. הנחל ליחידה זו אפיון גיאומורפולוגי
מובהק , המתבטא בהתאמה מלאה של הטופוגרפיה למבנה הגאולוגי כלומר , הקערים הגאולוגיים מתווים את קווי העמקים ,
והקמרים מתווים את קווי הרכסים . הנטיות הגאולוגיות של שכבות הסלע הבונות את ההרים זהות לשיפועים הטופוגרפיים של פני
השטח. בחבל ארץ זה, מערכת הקמוטים המעצבת את נוף האזור ניתנת לזיהוי בקלות. היא מורכבת מששה קמרים מקבילים
שכיוונם דרום מערב – צפון מזרח וביניהם קערים רחבים וארוכים בכיוון תואם. מבין ששת אלה, אנו טיילנו באזור המשתייך מבחינת
מבחינת מערכת הקימוט שלו לקמר חתירה וקמר חצירה. כמו בשאר המערכות באזור זה, בולטת האסימטריה בחתך הרוחב, דהיינו
נטייתם הגאולוגית והטופוגרפית כלפי צפון - מערב היא מתונה ביותר - כדי מעלות ספורות בלבד , ואילו נטייתם לעבר בקע ים המלח,
לדרום - מזרח ,מגיעה לזווית חריפה של עשרות מעלות . בעיקר בולטת האסימטריה הזאת בשני הקמרים המזרחיים - חצרה וחתירה -
שם נטיית אגפיהם הדרומיים - מזרחיים מגיעה ל - 70 - ,80 מעלות ובמדרונות הסלע הקשה מפותח נוף מרהיב של מצלעות. באזור
זה עבר מסלול טיולנו. בנוסף על ההעתקים (שברים) בחלק מהנחלים היורדים מזרחה לכיוון הערבה, קיימת בכל האזור הזה גם
מערכת שברים שכיוונם דרום צפון החוצה את נחל עורץ ובהמשך גם את נחל צפית. זוהי תוצאת משנה של המאמצים שנגרמו בשטח
מפעולת כוחות הבקע הסורי אפריקאי שפעלו ועדיין פועלים בכל האזור.
ממצד תמר שהוא אתר בו מצויים שרידי מצודה מהתקופה הרומית והביזנטית שהייתה שייכת לקו המצודות ששמר על האימפריה
מכיוון מזרח, הלכנו לכיוון דרום מערב עם השביל המסומן כחול. לפני שירדנו לערוץ נחל צפית, טיפסנו מהכביש לנקודה המאפשרת
תצפית מרהיבה על הסביבה. מתצפית זו רואים את כל האזור, כמובן את הבקעה למטה בכיוון מזרח, את הרי אדום ואזורים שונים
בירדן בהם כבר טיילנו (נחל גוואר, נחל זרד ועוד). בגובה הזה הבחנתי גם באבני צור המצויים על ראשי הגבעות שמסביב. צבען
הייחודי בולט בשטח ומשאיר רבדים כהים. זהו צור "מישאש" הידוע המשתייך לחבורת הר הצופים ששקעה כאן מעל חבורת יהודה
מתור הסנון ועד תקופת הפלאוקן (90 – 65 מיליון שנה לאחור) עת היה השטח כאן מכוסה ים.
ירדנו לכיוון נחל צפית שהוא נחל קניוני חוצה רכס בצפונו של רכס חצרה , בין המכתש הקטן לכביש מעלה תמר . זהו למעשה נחל
קדמן. הוא זרם פעם (עד לפני כ 25 מיליון שנה) ממזרח למערב. כשהתרומם רכס חצירה, כתוצאה מפעילות הלוחות הטקטוניים
הקשורה לתחילת יצירת השבר הסורי אפריקאי, החל להיווצר בסיס סחיפה עמוק יותר במזרח והנחל החל לשנות את כיוונו. כאשר
נוצר ממש בקע ים המלח (כ 5 מיליון שנה לאחור) התחתר הנחל ביתר שאת מזרחה לכיוון הבקע. זה מסביר את התופעה המוזרה
של הנחל הזה שמתחיל במורדות רכס חצרה לכיוון דרום ופתאום שובר מזרחה בחדות.
הגיאומורפולוגיה בקצהו הצפוני - מזרחי של הנגב הצפוני ( אזור רכס חצרה , בין המכתש הקטן לנחל חמר ) מזכירה את מדבר
יהודה. בקע ים המלח קטע את אגפו המזרחי של הקמר ויצר בו מצוק העתקים גבוה דוגמת זה של מדבר יהודה . גם דגם הנחלים
היורדים בקטע זה , מהר הנגב הצפוני אל הערבה , דומה לזה של קניוני מדבר יהודה (נחל אשלים, נחל צפית, נחל פרס). בקטע
בו הלכנו במורדות רכס חצרה , המסלע מורכב מגיר ודולומיט מגיל הקנומן (99.6 – 93.5 מיליון שנה לאחור) . גם הנחלים צפית
ועורץ מתחתרים בסוג זה של מסלע בקטעים קניוניים מרהיב. סלעים אלה שייכים לחבורה הגיאולוגית "חבורת יהודה", שהגיר
והדולומיט הם מרכיביה העיקריים וחלק ממרכיביה נחשפים במרבית המסלול בו טיילנו. בעמדנו מעל הנחל בתצפית הייתה זו
תצורת תמר בחבורה זו (דולומיט ודולומיט גירי קשה ואבן גיר). בנחל עצמו נחשפות תצורת צפית (דולומיט גירי ואבן גיר משוכבת
היטב) ותצורת עין-יורקעם (אבן גיר רכה בחילופין עם שכבות חוואר צהוב אפור).

לפני שהגענו ממש לערוץ נחל צפית פנינו בערוץ אחד צפונית לו והלכנו למעיין עין-צפית, או עין אל מרקב כשמו של הנחל בקטע זה
(נחל מרקב). המעיין נובע מתוך "צוהר" של מי תהום : מכתשת אליפטית גדולה ועמוקה ברצפתו הגירנית של נחל צפית , שמי
תהום נקווים בה וממלאים אותה עד גדותיה . המים העודפים מזרזפים בפלג דל וקצר במורד האפיק לאורך כמה עשרות מטרים .
המים נראים עכורים משהו אך זה לא מנע מגלעד לטבול בהם. מתחת למעטה הדלוח שבחלק העליון מצויים בו מים טובים לרחצה.
לאחר הביקור במעיין, חזרנו למפגש השבילים (שחור כחול בערוץ הצפית) ובו פנינו שוב לכיוון השביל המסומן כחול. עלינו עוד
כקילומטר במעלה חצירה לכיוון המכתש הקטן אבל לא הגענו אליו. כהרגלו, גלעד מספק הפתעות ושם פנה לאחד המקומות הפחות
מטוילים ומוכרים - לכיוון נחל עורץ שזו הפעם הראשונה לי לטייל בו. זהו נחל היורד לכיוון דרום מזרח בין נחל צפית מצפון לנחל מזר
מדרום. מי שרוצה לטייל בו או במסלול דומה לשלנו כדאי שישים לב שמהרגע בו עזבנו את השביל המסומן כחול לכיוון נחל עורץ,
שאר המסלול עד כקילומטר וחצי לפני סופו אינו מסומן אך אינו קשה לניווט – תוואי נחל זה ברור למדי בשטח. מקור שמו נחל עורץ
הוא "נחל הארוס". הוא נקרא כך בפי הבדואים באזור על שום הפריחה הלבנה של שיחי הרותם במעלה הערוץ. בפרחים אלה
מקשטים את הארוס המיועד להתחתן. נחל זה מתחיל בנוף מתון אך ככל שיורדים אתו לכיוון כביש המכתש הקטן כלומר
מזרחה נעשה הנוף בו יותר ויותר דרמטי ובקילומטרים האחרונים ממש הוא פשוט מדהים ואתגרי במידה מסוימת. לא במידה רבה
מידי למיטיבי לכת אבל בכל זאת יש לזכור זאת, יש כמה נקודות שיש לעבור אותן בזהירות ולעזור למי שצריך. הנחל מרהיב בצורה
בלתי רגילה ומכל זווית הוא נראה שונה. פשוט תענוג למטייל. בחלק התחתון של הנחל הבחנו מידי פעם גם האבנים כהות
המזכירות צור אך מסתבר שאלה הן אבני קוורצוליט. הצבע ממש זהה.
בסוף קטע נחל עורץ מגיעים לדרך הרחבה המוליכה למכתש הקטן. משם פונים שמאלה , לכיוון צפון מזרח ולאחר כקילומטר ויותר
באזור עיקול חד של הדרך על גבי נחל צפית מסתיים המסלול.

ולבסוף, אני לא יכול להתעלם מהמראה "החדש" של גלעד. אני מטייל אתו כבר למעלה מעשר שנים ולראשונה הבן אדם מסופר ונראה
"ככל האדם". מראה חדש ומרענן.

הנה כמה תמונות מהטיול. כאמור, בסוף הכתבה מופיע קישור שיש להעתיק אותו לשורת הכתובת על מנת להיכנס לכל האלבום.
עצרתי לצילום בנחל צפית...


מסלול הטיול מסומן בתמונה למטה בצהוב


זהו זה. טיול מומלץ ביותר.

על מנת לראות את כל האלבום יש להעתיק את הקישור הבא לשורת הכתובת:

https://goo.gl/photos/k3Tr5fh2foNb5L288

אפשר לכתוב אלי:

[email protected]אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל