הילכו שניים יחדיו אלה אם נועדו?

כבר הבענו את דעתנו מספר פעמים במאמרים שונים על סימביוזה בלתי קדושה המנוהלת על ידי אנשי מחלקת המדינה, בקשריהם עם מדינות העולם בכל הקשור ללחץ על מדינת היהודים. עתה מתברר מתוך קריאה של בין השיטין שסימביוזה זו מתקיימת גם בין ממשלו המתפרק של אובאמה וראש חוצו ג'ון קרי לבין אבו מאזן ואנשיו כששני הצדדים מעלים את ירושלים על ראש שמחתם.

הבעיה העיקרית מקורה בחוסר יכולתם של האמריקנית העובדים במחלקת המדינה ללמוד מהעבר לגבי תוצאות דבוריהם והשפעתם על הרחוב הערבי, לא רק אצנו במדינתנו הקטנה כי אם גם בשאר מדינות העולם ובמיוחד במגזר הערבי, בו לומדים את ההצהרות ובהתאם לכך מעלים את סף הדרישות. זאת ואף זאת כאשר מזכיר מדינה אמריקני המחויב למושג "מתווך הוגן" אינו עושה את שליחותו נאמנה ומתגלה בדו-פרצופיות הפרשנות שנותנים לזה רבי מחבלים, מחבלים סתם ומנהליהם היא אחת "יאללה אודרופ אל יהוד"="הכו ביהודים" וזה מה שראינו היום בטיילת בירושלים.

אבו מאזן שלח את אנשי הטלוויזיה והרדיו שלו, אצל אחד מגדולי המסיתים במסגדים-מוחמד אל הבאש, מי שמשמש כיועצו של אותו אבו מאזן לענייני דת; קאדי אל קודאת=אב בתי הדין השרעאים ושכבר שנים מטיף ומוזג רעל בקובעת כוס התרעלה, כדי שיגיב על החלטת הנשיא הנבחר של ארה"ב בעניין העברת השגרירות לירושלים, לאמור: "העברת השגרירות לירושלים, הינה הכרזת מלחמה על המוסלמים", ובנקודה זו הוא מכניס פנימה את שנואי נפשם של המוסלמים, העולם הנוצרי, בקובעו באותה דרשה ש"גם העולם הנוצרי לא יסכים לכך".
וזה הוא אותו איש דת שקבע בעבר שתהיה מלחמת קודש על ירושלים (ב-20.8.2010); "אחמד יאסין הינו מודל לחיקוי של כל אחינו המאמינים" (13.9.2013); "מודל ההסכמים ביננו לבין היהודים הוא מודל חודייבה של אבי המאמינים מוחמד" (19.7.2013); "ישראל הרעילה את אבו אעמר -יאסר עראפת, כשם שהיהודים הרעילו את נביא המאמינים מוחמד" (8.11.2013); ובהתייחסותו להחלטת אונסקו בעניין ירושלים, שנתקבלה בשל אי השפעת ארה"ב על המדינות החברות בעניין , ניתן לשמוע בין דבריו את הפנינים הבאות: ירושלים היא אדמה פלסטינית כבושה. ירושלים היא רכוש של הפלסטינים. ההחלטה אמש של אונסק"ו [13/10/2016] היא ניצחון האמת, ניצחון לצדק. היא ניצחון להיסטוריה האמתית של האדמה הזו ולאנושות כולה. ההחלטה של אונסק"ו מאשרת את מה שאנחנו מאמינים ובטוחים בו כי ירושלים, מסגד אל-אקצא בפרט, כותל אל-בוראק (כלומר, הכותל המערבי), ורחבת [כותל] אל-בוראק הם כולם רכוש אסלאמי פלסטיני טהור, ואין זכות לאף אחד להיות שותף לנו בו. לאף אחד. אנחנו הבעלים ואנחנו בעלי הזכות. המוסלמים בלבד הם בעלי הזכות ב[מסגד] אל-אלקצא וב[כותל] אל-בוראק וברחבת אל-בוראק שהוא רכוש מוסלמי טהור של הווקף… זהו מסר לישראל מאתנו שאנחנו בעלי הזכות, ומכל הקהילה הבינלאומית. [מסר] מאיתנו שאנחנו לא נפקיר את זכותנו כל עוד אנחנו בחיים. גם אם נמות, יבואו אחרינו הדורות הבאים - בנינו ונכדינו - שידבקו בזכות הזאת."

מפנינין של ג'ון קרי
כל מי שקרא את תמליל דבריו של ג'ון קרי, או שהאזין להם במישרין בראיון הארוך עמו בסי.בי.אס ובזה שנערך עמו בסי.אן.אן. (שניהם מצויים באתרי האינטרנט של רשתות השידור הללו) יכול מיד להתרשם שמדובר באדם המצוי במצוקה נוראה, בבת אחת רמסו והשחיתו לו את הבניין שבנה, טווה וארג סביב מדינת היהודים כאותו בניין קלפים שהיה למרמס. עתה הוא עושה מאמץ כביר-יש לומר-להאכיל את הממשל הבא בתנאים כאלה שיגרמו לו להיכנס לתפקיד בידיים כפותות, כדי שלא יישאר נאמן לדבריו והבטחותיו בטרם עלה לשלטון.
הנה לפניכם כמה ציטוטים והמשמעות המתלווה להם: "יהיה פיצוץ מוחלט במזרח התיכון. לא רק באזור בו מתגוררים הפלסטינים, אולי גם בתוך תחומי מדינת ישראל, גם ברחבי האזור"-דהיינו הוא כבר יודע שגלי טרור ישטפו אותנו והמפגעים לא יבואו מתחומים שמעבר לקו הירוק כי אם גם מאותם המתגוררים עמנו ונושאים בכיסם תעודת זיהוי כחולה.. "יש בעולם הערבי התעניינות עצומה במה שקורה בחראם א-שריף, אתר קדוש עבור העולם הערבי". אבל זה לא הכל! באותו ראיון לרשת סי-אן-אן ששודר גם הוא, אמר קרי כי שמע שירדן, הפלסטינים ומדינות ערביות אחרות סבורות שהעברת השגרירות מהווה מהלך פרובוקטיבי ומסוכן. "זה מה שהם אומרים", ציין קרי ובכן בכך קרי מישים עצמו לדוברם של מדינות ערב ולא פלא הדבר שהוסיף שאם יכריזו על ירושלים כמקום מושבה של השגרירות שלנו, תהיה לכך השלכה על סוגיית הריבונות ועל סוגיות של חוקיות". קרי הדגיש שקיים חשש לנכונותן של ירדן ומצרים להמשיך לתמוך ולקיים קשרים עם ישראל כפי שהן מקיימות היום". כאמור זו רק דוגמא לדברים הקלים שבין דבריו. זאת ועוד, עוד זה מדבר וזה בא שר ההסברה הירדני מוחמד אל-מומאני והצהיר ממש כדברי קרי ודבריו ביום חמישי היוו תנא מסייע לקרי ואלי אף הוזמנו על ידו.... תאמרו קונספירציה שכותב טור זה רואה בעיני רוחו, אבל מה לעשות ואמת זו כבר טפחה על פנינו ורק לאחרונה היינו עדים לבחש-כחש-לחש שעשו קרי ואנשיו ברצונם לשכנע את המצרים להגיש את הצעת ההחלטה למועצת הביטחון... . הצד הקשה שבדברים הללו הוא המעיד כיצד ראה ממשלו של ה"ברווז הצולע" את ההסכם, אם היה נחתם ואני מצטט: "גבולות בינלאומיים בטוחים ומוכרים בין ישראל למדינה פלסטינית בת-קיימא ורציפה על בסיס גבולות 1967, עם חילופי שטחים מוסכמים". כל מי שעיניו בראשו והיודע קרוא (על כתיבה זו פריווילגיה של אנשי היומון הארץ...) יבחין מיד במילים "מדינה פלסטינית בת קיימא ור צ י פ ה!!! משמעות הדבר הינה לא רק מחיקת גבולות ה-4 ביוני 67 כי אם חזרה מוחלטת לגבולות החלוקה. הוא גם דואג דאגה אמתית ליכולתה הכלכלית של ישראל בכך שהוא קובע ש"יש צורך בפתרון צודק, מוסכם, הגיוני ומציאותי לסוגיית הפליטים הפלסטינים", אותם פליטי 48 שארה"ב, ברוב עוולתה, תמכה ותומכת בהם באמצעות ססו"ת (סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטי פלסטין) ובהמשך הקטע החמור ביותר בעקרונות קרי "כולל מתן פיצויים וסיוע במציאת בתי קבע, הכרה בסבל, וצעדים נוספים הדרושים בהתאם לפתרון שתי מדינות לשני עמים... אך יש הכרה שעל הפתרון להיות בהתאם לעיקרון שתי המדינות לשני עמים ושלא ישפיע על אופייה הבסיסי של ישראל" דהיינו בסיומת של דבריו הוא זורק לכלב=אנחנו- עצם המדברת על אופייה הבסיסי של מדינת היהודים. על זה יש לומר "מוייחל טויבעס" או בשפת רבים מתושבי האזור "שוקראן ג'אזילאן"!

ומשהו מעניין עיתונו של שוקן, הנוקט שיטות מכירה בהם הנך חייב לשלם על מנם לקרוא ידיעות ומאמרים באינטרנט דווקא הידיעה בדבר דבריו של קרי בעניין העברת השגרירות לירושלים נשארה פתוחה ולא נדרש תשלום על מנת לקוראה...


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...

כותבי המדור

הצג הכל