"רישון" של פעם ואנשיה רבי החסד או גמ'ח - שָׁלשׁ רְגָלִים (פסח,שבועות,סוכות)

בואו "רישונים" ושימעו סיפור על נדבה ומתן בסתר כפי שהתהלך לו הסיפור בשכונת רמבם של לפני שנים הרבה


גמ'ח שָׁלשׁ הרְגָלִים ...

מספרים על ר' יחיא יהוד שהיה עולה שלוש פעמים בשנה אל בית החרושת לסכיני גילוח "אוקבה" ערב שָׁלשׁ הרְגָלִים כדי להתרים את ר' יהושע קלוצמן אובסי, מגדולי עשירי רישון של המאה שעברה לאחזקת בתי הכנסת ותלמידי חכמים באזור שכונת רמבם ואכן ר' יהושע קלוצמן היה תורם בנדיבות לב.סיפורו של הרב

באחד הימים התייצב במפעל "אוקבה" רב צעיר וביקש להיפגש עם הבעלים ר' יהושע קלוצמן לאחר שווידאה המזכירה כי ר' יהושע קלוצמן יקבלו, הוכנס אחר כבוד אל חדר הבעלים.שם שטח הרב באוזניו את צרכיה המרובים של קהילתו במושבה הנמצאת בשפלה. ר' יהושע קלוצמן האזין לדבריו ברוב קשב.לאחר מכן תרם את תרומתו. ציפיותיו של הרב הצעיר היו גבוהות מן התרומה שניתנה לו. כשנפרדו לחץ הרב הצעיר בעדינות את ידו של ר' יהושע קלוצמן ושאל בנימוס: האם יואיל כבודו להסביר לי דבר מה? דבר רבי יהודי ענה לו ר' יהושע קלוצמן.מודה אני לך על שהואלת לתרום מכספך עבור מוסדות התורה במושבתי, אך מסקרן אותי לדעת מדוע כאשר נכנס אליך ר' יחיא יהוד הצנוע מ-"רישון" אתה מנדב הרבה מכספך ואילו לי הענקת סכום קטן בהרבה?
ר' יהושע קלוצמן חייך חיוך רחב והשיב: הבדל גדול קיים בינך לבין ר' יחיא יהוד הצנוע מ-"רישון",ראשית ,במקורותינו כתוב "עניי עירך קודמים" יתרה מזאת, כפי שרואות עיני, באת אלי בבגדים הדורים. כנראה רחצת את גופך טרם לבישת הבגדים, על דלת מפעלי נקשת בסבלנות גם את ידי לחצת בכבוד רב, כראוי לאדם העומד בפני גביר. אתה מדבר עימי בנועם ולא נחה דעתך עד שקראתני: רבי. אלא שיודעים אני וגם אתה כבוד הרב, שאיני תלמיד חכם, שהרי לא למדתי הרבה מימי. נמצא שאם אתה מכבדני, הכבוד בא בעבור עושרי. מתוך כך מתקשה לבי ולכן כספי הצדקה ניתנו במשורה.


הישר מן היקב בבגדים חמוצים מיין הגיע יחיא יהוד להתרים את קלוצמן

לעומת זאת, כאשר נכנס אלי הר' יחיא יהוד הצנוע מ-"רישון" בבגדי חולין איתם הגיע הישר מעבודתו ב-יקב של "רישון" הוא בא ונוקש על דלת מפעלי כפי שהוא מורגל ובטרם מספיק אני להתיישב לצידו, הוא מייסרני בדברי תוכחה ופורט על מצפוני בניגון מוסרי, וכך הוא אומר: יהושע חביבי... הרי יותר מכסף אין לך כלום! מה תיקח אתך למעלה? באותם רגעים מבין אני עד כמה פחות הוא ערכו של כספי, ומיד מתרחב לבי ואני פותח בפניו את ארנקי. שהרי אם לא זכיתי לתורה, לפחות אזכה לתמוך בבתי הכנסת ובתלמידי חכמים בעיר מגוריי "רישון".


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל