נון צדיק

למטיבי לכת ולעולי רגל רוחניים

יש לי חידוש והוא התואר והטוהר של מילה חדשה בעברית צחה, ככותרת המאמר, נו"ן צדיק. נון צדיק, זהו קיצור מוכר וידוע למילה נקודת ציון (נ.צ.), היא נקודה על גבי מפה, שמציינת מיקום בשטח, בעזרת שיעורים וצירים (קוֹאוֹרְדִּינָטוֹת). מי שזכה להיות חובב טיולים או מדריך טיולים מקצועי בארץ הקודש, או זכה עוד יותר לשרת בצבא הקדוש לישראל, במסלול קרבי, מכיר היטב את הביטוי, במיוחד מי שמצא לנכון, כפי שבחרתי יחד עם חבריי, להימנות מזה עשרות שנים, על זרועות הביטחון, כמפקד, כקצין, כסייר ושאר תפקידי שטח להגנת והצלת עם ישראל ואזרחי מדינת ישראל. אלא, שהחידוש שנוצר אצלי, הוא המובן הרוחני של נון צדיק.

נון צדיק במובן הרוחני, הוא בדומה לרובד הפשוט, אלא ברוחניות. כלומר, זו נקודת הצדיק, על גבי מפת ההתפתחות הרוחנית, שמציינת את מיקומו הרוחני של האדם בדורנו, דור שער החמישים, שער הנו"ן. נו"ן צדיק, הוא האדם שזוכה, בעבודה רוחנית ערנית ומתמדת, להיות צדיק בדור שער החמישים, שער הנון.

על פי פנימיות התורה, כפי שהפליא הרב ישראל יעקב לוגאסי, ללמדנו, בבהירות צלולה כמקווה האר"י בצפת, בספרו 'נר לרגלי', על פי דברי רבותינו, ובראשם ה'אור החיים' הקדוש, רבינו רבי חיים בן עֲטַר (שמות ג ח): שאנו נמצאים בדורנו, בהתמודדות עם שער הנו"ן של הטומאה. מבואר בדברי הרב מקמארנא בספרו 'עשירית האיפה' ובעוד הרבה מגדולי עולם, ששער הנו"ן של הטומאה הינו כפירה ואפיקורסות. והסיבה שאנו צריכים להתמודד רוחנית בשער החמישים, היות ועומדים אנו לקראת שער החמישים של הקדושה, ואי אפשר יהיה להשיגו אלא אם כן נתמודד בשער החמישים שכנגדו, ובניצחון שננצח – נזכה בגאולת הפרט והכלל הנפלאה.

במילים אחדות סיכם חבקוק הנביא את סוד ויסוד קיומנו בדור זה: "וצדיק באמונתו יחיה" (חבקוק ב, ד), כמובא בתלמוד (מכות כד), וכמו שפירשו המפרשים: "בא חבקוק והעמידן על אחת" – והיא האמונה. כלומר, מי ייקרא "צדיק" – הוא אשר "באמונתו יחיה", שתהא האמונה חייו ממש, אליה ייצמד בכל התנאים ובכל המצבים, כאוויר לנשימה, ובכל דרכיו וצעדיו יזכור ויזכיר לעצמו ולזולתו את השגחת השם יתברך, על הפרט ועל הכלל, בפרטי פרטים, ועושה הכל בצדק, ולטובה האמיתית והנצחית.

כלומר, היום עיקר המלחמה היא על האמונה, אלא מכיוון שאי אפשר להסית את עם ישראל באופן ישיר לכפירה ומינות, משקיעה הטומאה את עיקר מאמציה בפיתוי לעריות ותאוות, שמלבד היותו רע לעצמו, אסונו הוא שהינו אמצעי להביא לנטישת עיקרי האמונה במציאות השם יתברך, לנטישת האמונה בהשגחה הפרטית והכללית, לנטישת האמונה בשכר ועונש, לנטישת התורה ואנשי קודש, ולשנאת חינם כנגד עוסקי ולומדי התורה ומקיימיה במסירות נפש על ארץ ישראל השלימה וקדושתה, על תורת ישראל וגדולי תורת הגאולה, ועל קדושת עם ישראל וצבא ההגנה לישראל וזרועות הביטחון.

אנו צריכים להיות אמיצים ונחושים, במסירות נפש, מול כוח הרע – העריות – השוחד הגדול ביותר לאדם וליהודי כדי שייטוש אמונתו ונשמתו הקדושה – למרות שאנו בניסיון, שפחדו ממנו עולא ורבי יוחנן באמרם: יבוא ולא אראנו (סנהדרין צח ב). בזוהר (שמות ז ב) זקף רבי שמעון בר יוחאי ידו ובכה ואמר: מסכן הוא זה שיזדמן באותה תקופה, זה אמר רשב"י כשראה ברוח קדשו את תקופתנו, ומסיים רשב"י: אשרי חלקו של זה שיזדמן באותו זמן – ויחזיק באמונה. זהו נו"ן צדיק.

ביום ובלילה תכפו ותקפו עלינו הניסיונות הגירויים והפיתויים, באמצעים טכנולוגיים משוכללים, זמינים ונגישים, בלחיצת כפתור, ובגלילת העכבר, בקפה אינטרנט ובמשרד ובבית עצמו, מה שלא היה מעולם, בכדי להרוס ולאבד בזמן מועט עמל של דורות רבים. שליחים רבים יש לו לכוח הרע וההרס – בני ברית ושאינם בני ברית המפוזרים בכל פינה ממש, המשתפים פעולה עימו ללכוד ולטמא ולהרוג רוחנית נפשית וגופנית נשמות קדושות וטהורות, למנוע מהם זיווגם ולעכבם לרווקות מאוחרת, לפרק את זיווגם לפני ולאחרי חופה וקידושין, ולהפילם לבאר שחת של תועבה, זימה, טומאה וכפירה.

אם כן, הדבק במידת האמונה בכל כוחו, הוא הזוכה לתואר נו"ן צדיק, לצדיק בדורנו זה, כי מובטח הוא שבדרך ה"אחת" זו יבוא לשמירת הברית ולשמירת אנושיותו, יהדותו, קדושתו, ולשמירת כל התורה כולה, לשמירת ארץ ישראל השלימה בקדושתה הנצחית, לשמירת קדושת הזוגיות והזיווג, לשמירת קדושת המשפחה, הקהילה, החברה, הצבא והעם והמדינה.

כדי להתחזק באמונה, עלינו להיות קשורים לצדיקי אמת, וללמוד מהם תורה. עלינו להיות קשורים לחברים מלאי אמונה, ולהרבות בינינו דיבורים של אמונה, והתחזקות בגילויי ההשגחה הפרטית בחיינו. עלינו להיות קשורים לעבודה רוחנית מתמדת של התבוננות והתבודדות בחיק הטבע ספוג הקדושה. עלינו להרבות שיחה ותפילה לריבונו של עולם, כחבר המשוחח עם חברו בגילוי נפש, כבן המשוחח עם אביו האהוב, כבת המשוחחת עם חברתה ועם אימה האהובות.

עלינו לברוח ממכשירי פלאפון חכמים וממחשבים מבודדים. עלינו להתקין תוכנות סינון יעילות ומשוכללות על כל מכשיר שאנו נאלצים לעבוד עימו לשם פרנסתנו. עלינו לעבוד אך ורק במקומות עבודה צנועים ומחויבים לנאמנות בין איש לאישתו. עלינו לשרת בצבא אך ורק על פי פקודת השירות הראוי, ולהתנגד במסירות גוף ונפש ולברוח מגזירת השירות המשותף ולבטלה בכל דרך חוקית ומוסרית מתוך זקיפות קומה ואהבת ישראל.

עלינו להיות נאמנים בכל לבבנו, נפשנו ומאודנו לזוגיות איש ואישה, לנאמנות בין איש לאישתו, לנאמנות למשפחה, לנאמנות למשפחה הרב דורית, ולנאמנות לעם לתורה ולמדינה יהודית.

כדי להתחזק באמונה עלינו להתגייס במלוא כוחותינו, בכדי לסלק את מגיפת הרווקות המאוחרת, ולהביא לנישואין מוצלחים לכל רווק ורווקה בזריזות זהירה. עלינו להתגייס כך בכדי לסלק את מגיפת הגירושין, ולהביא שלום בית בכל בית בישראל, בזריזות ובאמנות של אהבת ישראל.

עלינו להתגייס במלוא כוחותינו, בכדי לסלק את מגיפת הבגידה והפריצות שפולשת לתוכנו באמצעים של טלוויזיה, וידאו, תקשורת מקומית וזרה, ברשתות החברתיות ובמרחב הווירטואלי והאינטרנטי.

עלינו להתגייס במלוא כוחותינו, בכדי לנצח את הממלכה השביעית, לתקנה ולקדשה, לזככה ולנקותה היטב, ולהכשירה לתפקיד העליון של הפצת תורה וקדושה, אהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת ארץ ישראל השלימה בקדושתה ויופייה הנצחיים.

חובה עלינו להיות נו"ן צדיקים, פעילים, מובילים ומנהיגים את מהפיכת האמונה והקדושה בעם ישראל ובעולם כולו. זו תכליתנו וזה ייעודנו בדור הזה. זו הדרך לגאולת הפרט והכלל, בעזרת השם יתברך ולעזרתו בגיבורים.


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...

כותבי המדור

הצג הכל