מסלול משפחות מצוין לאביב: נחל יבנאל – אום ג'וני.

ניצלנו את חול המועד לטיול בגליל התחתון המזרחי. הפעם הלכנו בתוואי יפהפה המשלב נופי טבע דרמתיים והיסטוריה של ההתיישבות בעמק הירדן וראשית התנועה הקיבוצית - קטע מנחל יבנאל עד אום-ג'וני

לנשום את האביב בגליל התחתון

טיילנו היום בין אזור יבנאל הממוקמת בשולי רמת יבנאל לבין עמק הירדן המצויה למרגלות הרכס היורד כלפי מזרח שבו מתחתר
נחל יבנאל לאורך קו שבר בכיוון דרום מזרח. האזור כולו שייך לגליל התחתון המזרחי שבו הנוף מכונה לעתים על ידי גאולוגיים:
" נוף מנענעי הפסנתר" של הגליל המזרחי. חבל ארץ זה מורכב משברים שכיוונם ממזרח למערב שהם תוצאה של פעילות
משנה לפעילותו של השבר הסורי אפריקאי. בין השברים מצויות רמות שעולות צפונה באופן מתון עד שבאזור השבר יש נפילה
חריפה. דוגמאות באזור שלנו (מדרום לצפון) – ממרומי הגלבוע יורדים באופן חריף לבקעת עמק חרוד אחר כך עולים מנחל
יששכר לרמת יששכר שמעליו ממשיכים לנחל תבור ומעליו רמת יבנאל נחל יבנאל ומעליו רמת פורייה שמערבית לה
בקעת יבנאל בואך רכס ארבל. רמת פורייה כמו גם אזור נחל יבנאל והרמות הסמוכות שהוזכרו הן רמות בזלתיות המשתפלות
במתינות כלפי דרום מערב כאשר מקו הרכס שלהן כלפי מזרח או צפון מזרח קיים מדרון תלול. בחלקים המתונים של הרמות
נחשפת בעיקר בזלת הכיסוי שהיא תצורת סלע צעירה יחסית שכיסתה אזורים נרחבים בגליל התחתון המזרחי ואזורים נוספים
(כגון רמת הגולן) לפני כ 5-3 מיליון שנה. במתלולים נחשפים מגוון של סלעי משקע וסלעים וולקניים שבעזרתם ניתן לשחזר
חלקית את ההיסטוריה הגאולוגית של האזור.

החלק המרתק במסלולנו עובר בנחל יבנאל. נחל זה מנקז את הר יבנאל ובקעת יבנאל בגליל התחתון המזרחי . נחל יבנאל
( ואדי פג'אס ) זורם לכיוון דרום - מזרח ; באזור מעלה אלות הוא פונה פנייה חדה מזרחה ונשפך לירדן בין דגניה ובית זרע .
מעיינותיו העיקריים של הנחל נובעים במורדו למרגלות רכס אלומות . שם גם ראשיתה של אמת מים מהתקופה הרומית
שהוליכה את מימיו לטבריה ולבית ירח . אפיק נחל יבנאל נוצר על ידי תנועות טקטוניות ונתכסה לבה בתור - המשנה ניאוגן .
מעיינותיו פורצים דרך שכבות בזלת וטוף וקבוצה אחת של מבועים רבים וזעירים יוצרת שטח ביצתי . במורד הנחל נובעים
מעיינות שופעים יותר שמימיהם נקוו באפיקו עד שנלכדו על ידי קבוצת אלומות להשקיית שדותיה . שפיעתו הממוצעת של
הנחל ירדה בשנות ה - 50 מ - 2500 ל - 720 מ"ק בשעה עקב שאיבת מים מן האקוויפר באמצעות בארות יבנאל . מקור
השם הערבי פג'אס הוא פגאי - " מעיינות" ביוונית . המעיינות נוצלו בעבר לאספקת מים לבית ירח ולטבריה באמת המים
המכונה "תעלת ברניקי" שנבנתה בסוף המאה ה - ו או בתחילת המאה ה - 2 לספירה . ראשיתה בין המעיינות וסופה בטבריה .
כדי להגיע לבית ירח עברו המים את קטע האפיק הישן ( היבש ) של הירדן ליד תל בית ירח באמצעות סיפון . ליד המעיינות
למטה מאמת המים הייתה קבוצה של שלוש טחנות קמח שמהן נשתיירו חלקים של טחנה אחת . ממערב למקום שבו יושבת
כיום המושבה כנרת הסתעף מן האמה סעיף שבו הופעלה טחנת סוכר ; בשנות ה - 20 של המאה ה - 20 עוד אפשר היה
לראות את שרידיה אך כיום לא נותר ממנה זכר . חלקים גדולים של האמה שרדו על פני מדרונות ההרים שממערב לבקעת כנרות .
אפשר לראות כיום חלקים מן האמה באזור המושבה והקבוצה כנרת : קטע בנוי וגשרון ממערב לקבוצה קטע אמה בצד הצפוני של
כביש פורייה - כנרת ( מס'767 ) וקטע עם גשרונים במדרון שממערב ומצפון - מערב למושבה . כן אפשר לראות את חוליות הבזלת
של הצינור שהסתעף לעבר בית ירח : בקבוצת כנרת ליד חדר האוכל בחצרות במושבה כנרת ליד תחנת "מקורות" במסעף
הכביש לקבוצת כנרת ובתל בית ירח . צומח הנחל מושפע מן הקרבה לבקעת הירדן על אקלימה החם . המדרונות מכוסים
בצמחים עשבוניים שבולטים בהם שיחי שיזף השיח . לצדי האפיק צומחים עצים גדולים וענפים של שיזף מצוי ובאפיק עצמו
שזורמים בו מים כל השנה צומחים עצי ערבה שיחי פטל קדוש וצמחי מים אחרים כגון קנה מצוי שנית גדולה וערבה שעירה .
בעלי החיים שנצפו כאן הם צבי שועל תן דרבן חזיר בר ושפן סלעים . על עצי השיזף נמצאו קנים של חוויאי ובמצוקי הנחל -
בז ואח .
בטיול הזה דרוש פיצול רכבים: השארנו רכב (או כמה רכבים בהתאם לכמות הנהגים) בנקודת הסיום היא אום – ג'וני
ראשיתה של דגניה אם הקיבוצים. הצריף ההיסטורי ששוחזר שם הוקם במקום ב 1912 ובו התגוררו ראשוני המתיישבים שהקימו
אחר כך את דגניה. בראשית המאה העשרים החלה התיישבות ועבודה של מתיישבים יהודיים מגלי העלייה שבאו בחוות חקלאיות
שונות. גורם חשוב שעודד את הגישה החדשה בכיוון של התיישבות עצמית של פועלים על אדמת הלאום היה 'הסתדרות הפועלים
החקלאיים' ביהודה ובגליל . גופים אלה לא היו דוגמאטיים כמו המפלגות והם פעלו לחיפוש אפשרויות עבודה וקיום לפועלים . זמן
קצר לאחר התחלת העבודה בחוות הלאומיות ( 1908 ) פרצו בהן סכסוכים כין העובדים לבין המנהלים . הסיבות לכך היו שונות
בין מקום למקום ובין מקרה למקרה ואין ספק כי לאישיותו להשקפותיו וליחסו של המנהל אל הנתונים לפיקוחו הייתה השפעה לא
מעטה . אך ניתן למצוא מכנה משותף שעמד כיסוד התנגשויות אלו — העובדים שהיוו קבוצות קטנות ומלוכדות למדי מבחינה
חברתית ואידיאית שאפו לניהול עצמי והרגלם בחיי קומונה חיזק את נטייתם זו . אחד הסכסוכים הקשים פרץ בחוות כנרת בשנת
1909 והפועלים הממורמרים דרשו את פיטורי המנהל . ד"ר רופין שהוזעק כדי למצוא מוצא לבעיה הציע פתרון מקורי : מאחר
שהחווה הייתה מחולקת לשניים כשהירדן מפריד בין שני חלקיה תקבל קבוצת פועלים על עצמה למשך שנה את ניהול חלקה
המזרחי של החווה שנקרא אום ג'וני והמנהל יישאר בתפקידו בחלק שנותר . הקבוצה שחבריה חיו כמקובל בקומונה עבדה במשך
שנה את אדמת אום ג'וני ולהפתעת הכל סיימה את העונה בלא הפסדים . הצלחת קבוצה קבלנית זו עשתה לה כנפיים שכן הדעה
המקובלת הייתה שרק מומחה מסוגל לנהל חווה חקלאית . אז הציע רופין הסדר דומה לקבוצה אחרת שכונתה הקבוצה החדרתית
כיוון שחבריה עבדו קודם לכן כקבוצה קבלנית שיתופית בחדרה . הקבוצה השנייה עמדה לסיים את החוזה כעבור שנה וחבריה חשבו
לעבור לעבודת כיבוש חדשה בגולן כפי שהיה מקובל על הקבוצות הקומונאליות — לנדוד ממקום למקום . בנקודה זו השפיע אחד
החברים יוסף בוסל על חברי הקבוצה שיישארו כמקום כיישוב קבע . טענתו הייתה כי השתרשות במקום אחד חשובה לא פחות ואף
קשה מכיבוש עבודה כתהליך המחייב מעבר ממקום למקום . אחרי שהצליח לשכנע את חבריו ( במניין במספר כולל שתי חברות )
להישאר על אדמת אום ג'וני ( ששמה הוסב לדגניה) המשיך להשפיע עליהם שיקבלו דפוסים מוגדרים יותר של חיי שיתוף ושוויון .
בוסל חונן בכישרון לראיית ההתפתחות העתידה של הקבוצה צעד אחד קדימה מחבריו שקיבלו את הדרכתו . חייו קופחו בעודו
איש צעיר לימים באסון טביעה בכנרת והעובדה שחברי הקהילה הורגלו קודם לכן לחיי שיתוף הקלה עליהם את אימוץ חיי
הקומונה כאורח חיים של קבע ולא רק כצו השעה . והשאר היסטוריה...

הנה כמה תמונות מן הטיול. על מנת לראות את כל התמונות יש להעתיק את כתובת האלבום הנתונה בסוף הכתבה.

ראשית מפת המסלול. כפעיל בפרויקט שביל גולני, אך טבעי היה שנקודת ההתחלה תהיה "עץ גולני"
(אלה ארץ ישראלית הניצבת על השביל המסומן באדום בין יבנאל למעלה אילות שאומץ על ידי המועצה המקומית)
ונקודת הסיום - אום ג'וני. הלכנו את המסלול בירידה.מתחילים מ "עץ גולני"...
כבר בהתחלה, נוף נחל יבנאל נראה מרתקמתחילים לרדת עם השביל המסומן שחור לכיוון נחל יבנאלהתוואי נעשה מרתק


צועדים ונהנים מהתוואיפריחה הייתה כאן מכל עברובקטע הירידה לנחל, היו מקומות שיש להיזהר בהם


מעל אחד המפלים שעקפנו עצרתי לצילום:והנה ירדנו את השלוחה האחרונה לפני ערוץ הנחלההליכה בנוף מעניין נמשכה לצד ערוץ הנחלבדרך פגשנו בפרה ועגל חמוד רך לימיםהבחנו גם בשרידי תחנת קמח שפעלה בעבר בנחלקשה היה להירגע מנוף הנחליש מים בנחל יבנאל תחתון שהוא קטע איתן. נחמה , נטע והבנות בחרו להצטלם על רקע המיםיצאנו לשטח הפתוח ולפני שסיימנו באום ג'וני, העפתי מבט אחרון לרכס פורייהלסיכום : מסלול נחמד מאד, במיוחד לאביב

לצפייה בכל תמונות האלבום, יש להעתיק את הקישור הבא לשורת הכתובת:

https://goo.gl/photos/pkG3iiXHNMV9WJDLA


אפשר לכתוב אלי

[email protected]


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל