שבת בביתר עילית

ערב שבת קודש ככל שתיטה השמש מערבה האווירה נרגשת וההתרגשות מתעצמת

שבת בביתר עילית

שבת קודש בביתר עילית
ביתר עילית עיר התורה והחסידות. שוכנת כ-8 קילומטרים דרום-מערבית מירושלים, הרי יהודה סביב לה. שבת בביתר שבת נפלאה ומיוחדת שבת שאין דומה לה בשום מקום אחר בארץ, ואולי אף בעולם כולו. קדושת השבת והאווירה המיוחדת מורגשת כבר ביום שישי שעות ארוכות בטרם כניסת השבת. ובעוד השמש בראשי האילנות יתקדש היום.
ערב שבת קודש ככל שתיטה השמש מערבה האווירה נרגשת וההתרגשות מתעצמת. בשעות הצהריים יוגפו תריסי החנויות, יידמו הדי המכוניות, השקט המבורך יחל לעטוף את העיר. ערב שבת קודש תנועה רבתי זריזה חפוזה ונמרצת בחוצות ביתר עילית, ואף פנימה בתוככי הבתים רבה המלאכה. ברחובות העיר גברים עטופי מגבות אצים רצים למקווה להיטהר לכבוד שבת קודש, אלו באים מהמקווה ועושים דרכם הביתה להתהדר בלבושם, ואלו יצאו מבתיהם כרוכים מגבות על צווארם ועושים פניהם למקווה להיטהר לפני שבת מלכתם, השעה דוחקת מחוגי השעון דוהרים לשעת כניסת השבת, והשמש מנמיכה רום וצוללת אט אט על רכסי ההרים שמסביב, המאבק נגד מחוגי השעון בעיצומו, ובתוככי הבתים פנימה עקרות הבית נמרצות עוסקות בכל מיני מלאכות והשלמות אחרונות לקבלת שבת מלכתה. מנקים מצחצחים מבריקים מבשמים, מטייבים התבשילים, ומייפים מעדני עונג שבת, מהדרין שולחן השבת, ומגמרים עבודות קטנות, ומשלימות קישוטים לחן וליופי כיאה לשבת מלכתה. כאותה כלה דקות ספורות לפני כניסתה לחופה, כך פני השבת בואי כלה בואי כלה שבת מלכתא. לרגע השיא ולקו הגמר מגיעים עם הדלקת נרות שבת. הפעולה שמסיימת את המרוץ המרתוני. הפעולה שחוצצת בין חול לקודש, הפעולה שבאופן רשמי משכינה את השבת על הבית. הפעולה שבאופן וירטואלי מנתקת את המוח מהרהורי היום ומעסקי חולין ומחברתו לנשמה יתרה לרגעי קדושה ולשלוותה עמוקה. עם הדלקת הנרות מתקבלת השבת ואסורה כל מלאכה.
הרחובות שוקקי תנועה. כולם אצים רצים להגיע לקו הגמר בזמן, להגיע לקבלת השבת כשהם כבר מטוהרים רחוצים ולבושים במיטב לבושם כחתנים הששים לקבל פני כלתם כך הם ששים ושמחים לקבל פני השבת המלכה. לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה, ככל שמחוגי השעון מתקרבים לשעת כניסת השבת, וככל שהשמש מנמיכה רום ומטילה צלה על רכסי ההרים שמסביב כך אט אט מתמעטת התנועה עד עצירתה המוחלטת. כמו במטה קסם הרחובות מתרוקנים לגמרי מאדם, כמו איזה מנצח נעלם מנצח על מקהלת העיר ובבת אחת מושלך הס על הארץ והכול פוסק. לא לפני שהכול כבר ערוך מוכן ומוסדר לכבוד שבת קודש. הבתים מבריקים ומצוחצחים הכבישים והמדרכות נקיים מכל רבב ניחוחות התבשילים מתפזרים בחדרי המדרגות וכבר מורגש ומוחש עונג שבת מיוחד. והעיר נראית כעיר רפאים אין יוצא ואין בא. הכבישים ריקים מאדם המדרכות שוממות מפסיעת אדם ומעין שקט מידאטיבי משתרר על כל בתי העיר וחוצותיה. קסם מיוחד במעבר החד הזה מחול לקודש. מהמולה רבתי לשקט מוחלט העיר כולה לובשת שבת קדושת השבת מנוחת השבת עונג שבת.
אין לנו מתנה גדולה מיום השבת, בו העולם עוצר את המרוץ, ונכנס ליממה שלימה של מנוחה, שקט ושלווה. יום השבת, הוא המצווה היחידה עליה כבר אמר בורא עולם אמר לו הקב"ה למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש לתנה לישראל, לך והודיעם 'מתנה טובה יש לי בבית גנזיי', ושמח להעניקה לעם ישראל, המתרגש בכל שבוע מחדש, ונכנס ליום השבת בהתרגשות ובשמחה, כי 'שבת קודש, נפשי חולת אהבת. אמר רב יהודה אמר רב: כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו, שנאמר (תהלים לז) והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך. ועוד נאמר: ארבעה דברים נאמרו בשבת שנים מן התורה ושנים מדברי סופרים שניים שבתורה זכור ושמור, ושניים מהנביאים כבוד ועונג שנאמר (ישעיהו נ"ח) וקראת לשבת עונג ולקדוש ה' מכובד. וכבדתו מעשות דרכיך, וכבדתו - שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול. וכי הא דרבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי. מעשות דרכיך - שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול. ממצוא חפצך - חפציך אסורין, חפצי שמים מותרין. ודבר דבר - שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול. דבור - אסור, הרהור - מותר.
מדוע יש צורך לקבל את השבת ולקדשה? הלא קדושתה קבועה ועומדת מאז ששת ימי בראשית ועד סוף כל הדורות, מהו אפוא החלק שעלינו לפעול בעניין זה של קדושת השבת? התשובה לשאלה זו היא ההכנה הרוחנית לשבת היא הנקראת 'קבלת שבת', והיא היא המקדשת את יום השבת
עם כנסת השבת נשמה יתרה שוררת על העיר הרגועה והשלווה, השקט הטוהר והקדושה עוטפים כל פינה. העיר מלאה הוד והדר. הקדושה מורגשת באוויר. נדמה גם החמצן האוויר מהול בקדושה ואף הנשימה יש בה יותר נשמה.
דמויות מחויכות עם פנים זוהרות עטורות בבגדי שבת מגיחים מבתיהם מצוחצחים, מבריקים בלבושם, והדורים בפניהם, וכתר השטריימל עטור לראשם, איש איש ולבושו, ולבושו על פי שיוכו הליטאי והברסלבי, הספרדי והתימני, והחסידים לסוגיהן, עושים צעדיהם ברוגע ובנחת ובשלווה רבתי לבתי הכנסיות. בבתי הכנסת הכל ישוררו ויזמרו 'מזמור שיר ליום השבת' - לכה דודי לקראת כלה... וחוצות העיר שוממות איש אינו ברחוב וכלב לא יחרץ לשון. שקט מוחלט ודממת אלוהים מרחפת על פני העיר ורק בבתי הכנסיות בוקעות ניגוני שירה זמרה ותפילה.
אף אני התהדרתי בלבושי התעטפתי בהוד והדר ועשיתי פניי לבית הכנסת והצטרפתי לקהל המתפללים קהל קדוש. ניגוני התפלה בוקעים את התקרה ופורצים את כתלי בית הכנסת, וכל קהל המתפללים כמו באקסטזה כמו בטרנס מתענגים על הניגון ומפייטים בעומק גרונם, ואף אני הצטרפתי לניגון " לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה " " לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה " ובעיני רוחי אני רואה אותי הדור בלבושו כחתן לפני חופתו הצועד לקראת כלתו ושר לה שירי כיבושין לבשי בגדי תפארתך כלתי " התעוררי התעוררי כי בא אורך קומי אורי " בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ברנה ובצהלה איזה שמחה איזה התרגשות איזה קדושה איזה חתונה מפוארה
בוקרו של שבת זוהר של טוהר וקדושה מאיר את יום השבת. אין לך שעה נאה מבוקרו של שבת בביתר עילית. זוהרו של העולם כענן הכבוד חג וסוכך על העיר ביתר. דממת אלוהים עוצמתית מרחפת באוויר נדמה כי יש חיבור ישר עם אלוהים. שמים וארץ חברו יחדיו גוף ונפש התאחדו ונשמה יתרה סוככת עליהם. שבת צרופה שכולה עונג שכולה קדושה שכולה שלווה. חוויה מופלאה.
חלפה השבת אבדה נשמה יתרה דאמר רבי שמעון בן לקיש: נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו, שנאמר שבת וינפש, כיון ששבת ווי אבדה נפש.

.


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל