לא הלכה אלא גזענות

קראתי את המאמר שלך בעיתון אתנחתא מיום 28.06.2018 " לא גזענות אלא הלכה" ולא יכולתי שלא לחוש צער עמוק מעלבונה של הלכה, מעלבונה של תורה, ממעקמי פניה, ממסלפי דרכיה, ממעוותי דבריה, משפיליה, ממנמיכי קומתה, מנוטלים את רוחה, ועושים אותה לפגר מת, לגוויה בלי נשמה.

קראתי את המאמר שלך בעיתון אתנחתא מיום 28.06.2018 " לא גזענות אלא הלכה" ולא יכולתי שלא לחוש צער עמוק מעלבונה של הלכה, מעלבונה של תורה, ממעקמי פניה, ממסלפי דרכיה, ממעוותי דבריה, משפיליה, ממנמיכי קומתה, מנוטלים את רוחה, ועושים אותה לפגר מת, לגוויה בלי נשמה. וזה בא לא מנוטשיה, ולא מעוזביה ולא משוניאה כי אם מלומדיה, מוקיריה מאוהביה, אלא כמו בכל דבר שברא הבורא יש בו מטוב ומרע, וגם באהבה יש מטוב ומרע יש אהבה מלטפת חובקת ומעצימה, ויש אהבה חונקת הורגת ממיתה.
הטלת ספק ביהודים יראי שמים על רקע צבע עורם גזענות היא ועוד איך. לית מאן דפליג לו היו אלו בהירי פנים, חובשי כפה שחורה המכסה את כל קרקפתם ועטורי זקן, היעלה על הדעת שאיש יפשפש ביהדותם, האם פעם מאן דהוא פשפש ביהדותך באת ומה יחוסך? מניין לנו לדעת מהיכן אתה ומאיין באת? כל אלו המתהדרים ביהדותם ובאילן יוחסן, בעיני בורא עולם אין לי ספק מי ממי יהודי יותר.
ואם בכל זאת נניח שהלכה היא. האם הלכה זו עומדת בפני עצמה? מנותקת מכלל מצוות התורה? ומה בדבר המלבין פני חברו כאילו שפך דמו ? ומה בדבר מה דשניא לך לחברך אל תעביד ? ומה בדבר קיפוח פרנסה של קשי יום ואם תאמר לא פיטרו אותם אלא העבירו אותם תחנה. מניין לך שטוב להם בתחנת המעבר? האם תסכים אתה מהיום להיום יעבירו אותך עיסוק ומקום?

ולעניין ההלכה גופא הבא ונבחן את הלכות יין נסך:
יין נסך זה יין שנתנסך בפועל לעבודה זרה איסורו מדאורייתא (דבר שאינו קיים במציאות של ימינו). חכמים אסרו מסיבות אחרות גם יין שאינו מיועד לפולחן עבודה זרה קרי איסור מדרבנן. (רמב"ם מבחין בין יין נסך, היינו יין שהתנסך בפועל לעבודה זרה, לבין "סתם יינם", היינו יין שגוי בא במגע עמו, שאינו אסור אלא מדרבנן. שסיבות האיסור היום אינן בנמצא במיוחד בבקבוקים סתומים ופקוקים) . ואם כן איסור זה שהוא ספק דספיקא, דספיקא בבדל בדלו של ספק, שלא מתקיימים בו כלל תנאי האיסור המקורי עומד מנגד ובגינו נעבור על כמה וכמה עבירות חמורות מדאורייתא ומדרבנן גם יחד דחומרת עבירתם פי אלף מונים מספק דספיקא זה.
דא עקא בהתמעט הדור במקום להעמיק בנשמתה של התורה, ולהפוך בה דכולה בה, נמצא מפלט קל ומהיר לאסור, להחמיר, להוסיף סייג על סייג על סייג, ונמצאת התורה לא כתורת חיים חלילה, אלא כתורה שאין נשמה באפה. בהתמעט הדור נמצאים עגונות שבויות עשרות בשנים ולא נמצא להם גואל ומושיע לגאול אותם משביים ולאפשר להם הקמת זרע בר קיימא בעם ישראל ונמצא עוד בית חרב בירושלים. לזה איש לא יניח דעתו על כך.

נער הייתי גם זקנתי ואני ממרום גילי ואיני זוכר שאי פעם יהודי דתי מחמיר קלה כבחמורא סירב לשבת במטוס ליד אשה. ובכך נמצא מעכב טיסה לשעה ויותר, ובכך נמצא עובר על עיקרים ואיסורים מדאורייתא ומדרבנן, ובכך נמצא גונב זמנם של כמאתיים נוסעים ויותר, ובכך נמצא גורם נזקים ישירים ועקיפים אשר מי ישורם? ואולי יהיו כאלו שאבדו טיסת המשך בשל העיכוב בטיסה. וזאת בשל איסור מדומה שאינו איסור כלל ועיקר בטח לא בנסיבות של טיסה במטוס. ובו זמנית נמצא טובל וטובע בכל האיסורים החמורים שבתורה. איפה האיזונים איפה הפרופרציות זו התחסדות זו לא הלכה.
וכאשר יהיו כאלו שיעטפו גלימה ועוד גלימה איסור על איסור על האיסור המקורי ויעטפוהו בעוד ועוד איסורים ימצאו גם כתות שכאלו שמלבושם גלימות גלימות ראה נשות השאל בבית שמש ודומיהם. וימצאו כתות כמו כת לב טהור המתעללת בילדים בנשים ובגברים בשם השם לכאורה.
התלמוד לאורכו ולרוחבו ים של פלוגתות בין בית שמאי המחמירים לבית הלל המקלים. יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים והלכה כבית הלל. האין מסר זה בא ללמדנו מה רוח אפה של התורה. לא בשמים היא.
ולסיום מאמרך בדבר שיחתך עם הרב אם היה מסכים שאחד מילדיו ינשא למי שלא עברו גיור לחומרא. משמע מדבריך שאם גר שעבר גיור לא לחומרא אינו יהודי הוא ולא יבוא בקהל ישראל. כי הרי הרב לא מסכים שבנו או בתו יתחתנו אתו. היקש זה הנו דמגוגי ואינו מכבד ואינו קשור להלכה כלל ועיקר. טעמו של הרב עמו ואישי שלו. יתכן והרב לא יסכים גם לחתן בנו או בתו עם אתיופי או ספרדי או חסיד כזה או אחר אז מה? זו הלכה? ומן הסתם הרב מקפיד ומדקדק במצוות מעבר למה שההלכה מחייבת וזו זכותו, אך זו לא הלכה שמחייבת הציבור כולו. יש להבהיר היטב היטב כי איסור המותר לא פחות חמור מהיתר האסור. ולצערי הרב באיסור המותר נמצאים אנו בכל המרבה הרי זה משובח ובהיתר האסור לא נמצאים חלוצים מהתמעטות הדור ומצרות המוחין. וכמה חבל!!!

אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל