הספרדיות שהתייבשה שהתביישה

ד"ר אבישי בן חיים בראיון בעיתון שישבת של ישראל היום הביע הערכה בלתי מסויגת לש"ס. כתר לה כתרים מדומים והזויים בטיעון הדמיוני שהיא פתחה דלתות למזרחיים. ובלעדיה מפכ"לים רמטכ"לים לא היו מתמנים לתפקידיהם לולא ש"ס. דבר שאין בו לא מיניה ולא מקצתיה.

הספרדיות שהתייבשה שהתביישה

ד"ר אבישי בן חיים בראיון בעיתון שישבת של ישראל היום הביע הערכה בלתי מסויגת לש"ס. כתר לה כתרים מדומים והזויים בטיעון הדמיוני שהיא פתחה דלתות למזרחיים. ובלעדיה מפכ"לים רמטכ"לים לא היו מתמנים לתפקידיהם לולא ש"ס. דבר שאין בו לא מיניה ולא מקצתיה. ההיפך הוא הנכון ש"ס הנה קללת הספרדים ותיזכר לדיראון עולם. איך הכחידה כל זכר נעלה של הספרדיות הגאה ואימצה התנהלות ליטאית קנאית קיצונית התנהגות זרה ומוזרה ליהדות הספרדית האוטנטית. הוא גם עטר עטרה לראשו של אריה דרעי והמליכו כמלך רם ונשגב שאין כמוהו באומרו איש מבריק גאון חד פעמי. משמע כדור הארץ עמד מלכת ויותר לא יקום כאריה דרעי. דבר שאינו נכון בעליל. היה מלפניו ועוד יהיו מאחוריו כמוהו ואולי יותר ואולי פחות. ואני אומר מוטב היה ולו זה היה נכון. מוטב היה ולו דרעי היה חד פעמי ולא יהיו עוד כמוהו. בבחינת והסרת הרעה מקרבך. אכן דרעי איש פיקח חד שכל וחד לשון ערום וערמומי. והרי מן המוסכמות הוא וידוע הדבר פושעים אינם רפה שכל כלל ועיקר, ורובם ככולם חריפים שכלתניים ויש בהם כישורי הנהגה מלידה. רק חבל שניתבו כישוריהם לפשע ולא לדרך הטובה והמועילה. כי בכל דרך אשר היו בוחרים היו מצליחים כי מוכשרים הם מעל הממוצע ואף יותר. דרעי עבריין מושבע נשפט בכל הערכאות ונמצא אשם ואף הושלך לכלא וכל הטיעונים לרדיפה ספרדית לא היה ולא נברא עורבא פרח, אני כספרדי נעלב עד עומק נשמתי מהטיעון הזה ומעמידני בעמדת נחיתות לאמור מסכן אני, ספרדי נחות אני, אנא נהגו בי לפנים משורת הדין. לרשותו של דרעי עמדו כל המשאבים כמעט ללא הגבלה. משאבים כספיים שזרמו מתורמים רבים מכל מקום מהארץ ומחו"ל. לרשותו של דרעי עמדו מיטב עורכי הדין ומיטב הסניגורים, מה שאין בדרך כלל לכל מכלוף אחר משדרות או מירוחם, ובכל זאת נמצא אשם בכל הערכאות: פסיקת בית המשפט מהדהדת בחומרתה ולא מותירה צל צלו של ספק באשמתו החמורה ולא מותירה אוזן שומעת אדישה. ולהלן ציטוט הפסיקה: "קשה היא תמונת השוחד, שנתגלתה בראיות ותוארה בהכרעת הדין. אין מדובר בכשלון בודד של צעיר שעתה זה נחשף למנעמי השלטון, אלא במי שהתמיד באורח חיים המיוסד על אדני שוחד. לקיחת השוחד השתרעה על פני כל חמש השנים שבהן מילא נאשם 1 תפקידים ממלכתיים. היא פסקה אך בפתיחת חקירת המשטרה. נאשם 1 החל לקבל שוחד בעת היותו עוזר שר הפנים, המשיך בכך בהיותו מנהל כללי של משרד הפנים או מועמד לתפקיד זה, וגם אחרי כן - בתקופת היותו שר הפנים...חמש שנות השוחד עומדות בסימן חפץ נאשם 1 להתעשרות אישית מהירה בדרך של עשיית הון מהכהונות הממלכתיות" .
דרעי חשק במנעמי השלטון ומהר מאוד סיגל תפנוקי האליטה האשכנזית מהר מאוד סיגל לו סיגרים יוקרתיים ופייפים של נסיכים ובני מלכים דבר שלא למד מבית אביו ולא מספסלי הישיבה שבה למד. מהר מאוד ראה בכל מה שאשכנזי בוהק מבריק חכם נאור ונעלה וכל מה שספרדי נחות נמוך ואינו ראוי וכך מהר מאוד אט אט מחק כל מה שמסמל ספרדיות ואט אט התחבר לכל מה שאשכנזי. מהר מאוד התנער מהספרדיות הנאורה הסובלנית המקבלת והמכילה באשכנזיות קיצונית קנאית ולוחמנית
ולטיעון הנוסף של אבישי בן חיים ציטוט: "הרשעות שרי ש"ס זו לא הוכחה שהם הכי מושחתים אלא הכי נרדפים" ובא לציון גואל משמע מותר להיות מושחת אם אינך הכי מושחת. ובכלל מי טען ששרי ש"ס הם הכי מושחתים. כל מה שנטען וכל מה שהוכח שהם מושחתים האין זה דיינו?! האם על זאת תהיה גאוותינו? זה מזכיר לי את הבדיחה של הילד שפעם היה הולך למכולת עם 10 שקלים וחוזר הביתה עם מלא מצרכים ועודף מהעשרה שקלים. ואילו היום הכול מרושת מצלמות. תמה אני על טיעון שכזה מד"ר איש שאני מחזיק ממנו אינטליגנט חכם ובר חשיבה אך כנראה כמו שאמרו חז"ל "שיבושא כיוון דעל על" קרי שטות הוא טיעון אווילי ככל שיהיה אם חדר למוחו של אדם הרי לא ניתן להוציאו משם ויהי מה.
הסופרלטיביים וההפלגה שבהם התבטא אבישי בן חיים מעוררים תמיהה עד כמה איש יכול להיות שפוט לאיש או שבוי לתפיסה כזו או אחרת מסיבה זו או אחרת. כאשר המציאות שונה לחלוטין. כל טיעוניו אינם מחזיקים מים ואף לא אוויר ונוגדים המציאות הקיימת. ההיפך היא הנותנת בעידן ש"ס גססה הספרדיות התייבשה התביישה נחבאה אל הכלים מאחורי הפרגוד ולא העיזה לגלות פניה ברבים. ומשלא יכלה יותר להתחבא ולהתבייש בעצמה עטפה לראשה תחפושת אשכנזית ויצאה בהפגנתיות הנני אני כאן! כל מה שש"ס הפגינה כלפי חוץ ופנים, זו חרדיות אשכנזית בקלונה הקיצונית הקנאית הפנאטית ולא היה בה זכר או רמז לספרדיות האוטנטית שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ולא היה בה זכר לספרדיות הציונית האוהבת המחבקת הסובלנית הסבלנית המכילה. היו הייתה ספרדיות. היו הייתה ספרדיות נבלעה בלוע האשכנזיות ואיננה עוד.
איפה נשמע תלמיד חכם ספרדי כל תלמיד ייספן בישיבה ויתפרנס מקצבה זעומה ויגזור עליו ועל בני משפחתו דלות עוני ותלותיות. איפה נשמע תלמיד חכם ספרדי יתפרנס מעמלה של תורה? איפה נשמע ספרדי יפגין בחוצות יקלל ויגדף מחללי שבת? איפה נשמע ספרדי מדיר אישה באוטובוס או במדרכה או יאסור להשמיע את קולה? הרב עובדיה יוסף בריש גלי התענג על שיריה של כוכבת המזרח אום קולתום ועל שיריה של לילה מוראד ואחרות. מה קרה לספרדיות הנעימה הנאורה?
הספרדיות האוטנטית שעליה גדלתי ושהכרתי משחר נעוריי הנה ספרדיות של:
• יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ.
• וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון.
• חובתו של האב לבנו ללמדו אומנות.
• גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים.
• ועוד . . .
תפארתה של הספרדיות האוטנטית בלימוד תורה עם דרך ארץ, לימוד תורה ולימוד השכלה כללית מדעים ארכיטקטורה רפואה הנדסה וציונות ושרות בצבא ולא הגלותיות האשכנזית ההקצנה האנטי ציונית ההסתגרות באברכות בניתוק מהעולם. גידול של דור טפילים. הנצחה של עוני ודלות, של תלותיות, ואנשי חסות. הספרדיות האוטנטית ספרדיות אוהבת ומחבקת ספרדיות של מסורת אבות מעל לכל! הרב משה כלפון הכהן רבה של זרבה ומגדולי רבני טוניס כאשר נכדו הרב נסים הכהן הגיע לגיל י"ח פקד עליו ללכת ללמוד מקצוע. אמר לו נכדו סבא חפצתי בלימוד תורה! פקד עליו שוב לך ולמד מקצוע. וכך היה הלך ולמד צורפות, התפרנס בכבוד רב ממספר שעות עבודה ביום ויתר השעות עסק בלימוד תורה. וכך נמצאו תורה ומלאכה דרים בכפיפה אחת. במרוקו טוניס לוב אלזיר ועירק לא הכרנו המושגים חילוני! דתי! ובטח לא חרדי!. היו מקיימי מצוות והיו פחות מקיימי מצוות, היו שומרי שבת, והיו פחות שומרי שבת. ואף אלו שלא שמרו שבת כאשר בשבת הבעירו סיגריה וראו את הרב בקצה הרחוב. הסתיר הסיגריה או או כבו אותה מחמת כבודו של הרב. קרבו לרב ונשקו את ידו ואף הרב הניח ידו על ראשם ובירכם.
ש"ס היום גוססת חיה על הנשמה מלאכותית ומוטב לה ולכל עם ישראל לו הייתה נעלמת מן העולם ומוטב לו הספרדים ישיבו עטרה ליושנה ישיבו לספרדים את גאוות המסורת של אבות אבותיהם, מסורת של עבודה ומלאכה, מסורת של חריפות בתורה והצטיינות במדעים ובמקצועות החופשיים, מסורת של ציונות והתגייסות לצבא, מסורת של אהבת האדם גם אם הוא חטא בבחינת ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, מסורת של קבלה של הכלה של חיבוק של אהבה שאינה תלויה.
אני כספרדי וכמוני רבבות יש בי דחייה עד גועל נפש להתבזות הספרדיות הליטאית כפי שש"ס מציגה , לטיפוח העוני והדלות, והתלות, לאנטי ציונות, לאינוס האברכות, לכל ספרדי להיות אברך גם אם אינו ראוי וגם אם ימצא בפועל מבזבז זמנו לשווא. ומה אז נותר מהספרדיות האוטנטית כאשר אנו מאמצים מנהגיהם, את צורת לבושם האחידה, את עגת הדיבור שלהם, את שיריהם, ואף את נוסח התפלה, ובוודאי את התייחסותם למדינה ולצה״ל, מה אז נותר? בנוסף ש"ס בבחינת טובל ושרץ בידו זועקת מרה על אפלית הספרדים ואינה עושה דבר והיא היא המנציחה את האפליה כמעט בכל מוסד תורני כזה או אחר. מי ייתן וש"ס תחלוף מן העולם ונדע ספרדיות אוטנטית גאה של פעם, ספרדיות של מסורת אבות, ספרדיות מתונה ספרדיות של אהבה הכלה וקבלה


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל