מורה נבוכים

מצפן רוחני לניווט בדורנו

תכלית האדם להשלים ולהוציא לפועל את כוחות נפש הקדושה שבו, וזאת על ידי שיתגבר ויעמוד בניסיונות הנפש הבהמית שבקרבו, שהיא המכונה יצר הרע, או אגו. הנפש הבהמית (KQ) היא המחיה את הגוף וניתנה לו מהשם יתברך לסייעו להתפתח רוחנית והיא נמשכת אליו מעולם העשיה. משכנה בכבד. מסייעת לה הנפש השכלית (IQ) מרקיע האחרון שבעשרה רקיעים, שנקרא וילון. משכן הרוח בלב והיא נמשכת אליו מעולם היצירה. הנשמה, היא הנפש האלוהית והיא היצר הטוב, משכנה במוח כניצוץ והיא נמשכת אליו מעולם הבריאה. כשהאדם נולד מקבל נפש בהמית ונפש שכלית. אם זכה ומעשיו טובים בגיל י"ג זוכה לרוח (EQ). אם אחר כך ממשיך להתעצם רוחנית עד גיל כ' זוכה לנשמה (SQ). חלקי החיה (NQ) הנמשכת מעולם האצילות והיחידה (HQ) מקיפים וסובבים לאדם.

באגו, הנפש הבהמית, החיה שבאדם, יצר הרע, בנפש מיסוד האש, יהיה הגאווה, הכעס, הקפדנות והשנאה. בנפש מיסוד הרוח, הוא שיחה בטלה, חנופה, שקר, לשון הרע. בנפש מיסוד המים, הוא תאוות ועינוגים, חמדה, גזל ממון חברו, אשת חברו, קנאה. בנפש מיסוד העפר, הוא עצבות על הבלי העולם הזה, או מיסורים הבאים עליו, מחמת שאינו שמח בחלקו, וכן עצלות בכל המובנים. האגו הוא כמו שומר ראש של הנשמה בעולם הזה. השומר ראש לא מאוזן, פראי, השתלט וסילק את הנשמה. התיקון הוא איזון, חינוך והמלכת הנשמה. מודעות דרך תורה ומצוות.

רוב ככל נשמותינו, באו כלולות באדם הראשון. המשותף לכולנו, שכולנו צריכים עבודת מודעות ותודעה ערה, ולעלות בעבודה רוחנית ממדרגה למדרגה. יש צדיקים שהשלימו עצמם בשלמות, ולא מתו מחמת חטאם, אלא מחמת חטא אדם הראשון בלבד, והם לדוגמא: בנימין, ישי, כלב ולוי, ויהושע בן נון. הננו נשמות שכבר עברנו גלגולים רבים, וטרם השלמנו תיקוננו. דורנו הוא דור הבירור, הדור הקרוב לסיום תיקון הדורות, הנקרא "עקבתא דמשיחא", והנשמות המצויות בו הינן ב"הזדמנות אחרונה", אפשרות לתיקון אחרון ומועיל, ולצורך כך נולדנו לניסיונות רבים בפיתויי היצר, וכן בייסורים רבים, ועקב ריבוי הפיתויים והניסיונות, יתעצם ויזדרז התיקון מעוצם קשיי העמידה בהם. מבעלי תורה בדורות אלו הם גלגולים של אנשי דור המדבר, שלא מיחו בערב רב שעשו העגל. כמו כן בדור זה יתרכזו נשמות מדור המבול ודור הפלגה שהיו אדוקים בעריות ובכפירה.

תפקידנו כדור העקב, דור הבירור האחרון, הוא ניסיון הנאמנות. להיות נאמנים גם כשאנו נאלצים לדרוך על גבי רפש וטיט והלכלוך הסובב אותנו בלעגם ולגלוגם. להתגבר ולהישאר נאמנים לדרך האלוהית במסירות נפש וגוף, למרות כל הבוץ והטיט הסובב של כפירה ועריות המשתוללים ברחוב ובכל מקום בעוצמה שלא היתה כמותה. ניסיון כביר הוא נפש איש המתגלגל באישה, או נפש אישה המתגלגלת באיש. עוד ניסיון קשה הן נשמות שתכונות ונטיות נפשם נמשכו כפי מחשב לא טהורה של ההורים. עבודת הורות וזוגיות והתקדשות היא סוד האושר.

רבים מהפקידים הבכירים הם גלגולי הנשמות של הבריונים שהיו בבית שני, שסירבו להישמע לתנאים שהיו בתקופתם. רבים מראשי הארגונים והמפלגות הם ערב רב, הנלחמים נגד היהדות, נגד המדינה היהודית והעם היהודי ומלשינים ומוסרים ונעשים בני ברית לרוצחי יהודים ורודפיהם. דור שבן דוד בא בו – יהיה בירור וצירוף נורא וחד להיכן משתייך – למחנה הצדיקים או להיפך, חס ושלום. כל אחד ואחת יכולים לתקן ולשוב בתשובה.

גאולת הפרט והכלל, תלויה בחפץ וברצון להיגאל, ולבקש ולפעול למען מלכות שמים, מלכות בית דוד, בית המקדש.

משמעות מיוחדת נודעת לדורות האחרונים מסיימי הגלות להיות עובדים עבודתם הרוחנית גם בחוסר סיפוק, בחוסר התלהבות, בחוסר הארת פנים ועידוד למעשיהם ומסירותם. זאת ועוד, יתנסו בביזיונות, פיטורין, עניות שבאה במקום מיתה, ברדיפות, ובמצב בו תפילתם ובקשתם כביכול אינה נשמעת. זהו סוג העבודה הנצרכת קודם התגלות האור הגדול – לעבוד עבודה רוחנית דווקא מתוך חושך גדול ומתוך הסתר פנים שכאילו וכביכול אין בעבודתנו כלום, וכאילו אין פועלים כלום במעשינו, וכל מעשינו ועמלנו תוהו וריק. באמונה פשוטה ונאמנות תמימה אפשר לעבור ניסיון זה ללא הרגשת טעם והתעלות. עבודת מודעות והעצמת עין טובה ואהבה עצמית יביאו התעלות והתעוררות רוחנית. תפקידן של הנשים נעשה חיוני מאי פעם, לבחור בצניעות, טהרה ונאמנות לקודש.

האדם בעולם נתון במלחמה פנים ואחור, המלחמה עם מראה העיניים היא קשה, שהרי מראית העין היא שהכל מקריות וטבעיות. האדם נתון וטבוע במבול של כפירה מינות ומלשינות, תאוות שבעים אומות והניסיון להראות שהכל טבעי הישרדותי וכוחני. האדם צריך להילחם עם מראית העין, עם התקשורת העולמית והישראלית, עם הפוליטיקה והכוחנות והאלימות בכל מקום, ולהאמין שלמרות הכל, ישנה הנהגה עליונה, הקובעת לפי נתונים שונים לחלוטין, את אשר יארע לו, מאשר הנתונים שרואה למול עיניו, שהם טבעיים ומקריים ואף היפך הקדושה והטהרה והאמונה. הנשמות הקדושות, יש עליהם השגחה והצלה מן השמים, שלא יפלו לשוחות עמוקות חס ושלום, וכל אלו השייכים לקדושה, סוף סוף ישובו בתשובה ללא ספק, כי "לבלתי ידח ממנו נידח" (שמואל ב יד).

מעשה קטן בדור הזה שקול כמו כמה מצוות שהיו בדורות הראשונים, ועבודת השם קטנה בדור הזה שקולה כעבודת בית המקדש. עיקר תיקון הנשמות הוא נתינה וחסד על אף הניסיונות. מן השמים לא דורשים אלא לנצח כל יום מחדש ובעיקר להמשיך ללחום. הניצחון הוא בכך שתמשיך להילחם. המבוקש הוא להמשיך ולהשתדל וזהו הניצחון. נשמות הצדיקים מסייעות. אָז נִדְבְּרוּ יִרְאֵי השם יתברך ואיש לרעהו יאמר חזק ואמץ.


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...

כותבי המדור

הצג הכל