חוליה בשלשלת הדורות

העבר של עם ישראל אינו יוצא דופן בהיסטוריה של העמים והדתות. אלא ההבדל המהותי בין ישראל ליתר אומות העולם הוא חזון אחרית הימים. אני מאמין וחושב שכדי שעם ישראל ימשיך את שלשלת הדורות גם בעתיד-עלינו להפנים שאנו חלק ממארג החיים עלי אדמות,וייעודנו הוא לעשות כל הנדרש כדי שמארג חיים זה אכן ימשיך להתקיים.

על אף שלא אחת מושמעת הטענה שהמונותאיזם "הומצא " ע"י אברהם אבינו,הרי בספר בראשית יש אמירות שהאמונה באל האחד בורא העולם, קדמה לאברהם אבינו.
בנוסף לכך מדרשי חז"ל הזכירו את ישיבתם של שם ועבר, ממדרשים אלו ניתן להסיק שחז"ל היו מודעים לתרבות חברתית מתקדמת קדומה יותר. ואכן נמצא תיעוד שהמלך ארקוגינה ששלט בממלכת לגש [שהתקיימה במסופוטמיה כ2400 לפני הספירה ] חוקק חקיקה חברתית מתקדמת בעניין שחרור עבדים ויו"ב. ככל הנראה מוצא המילה דרור הוא משם.
בניגוד למה שמה שהיה מקובל לחשוב- בוני הפירמידות במצריים העתיקה היו בני חורין שיצרו צוותי עבודה שהתחרו זה בזה כדי להגביר את התפוקה.
אז מה המקום שלנו בהיסטוריה?
דעתי היא שהיהדות ליקטה וקיבצה ערכים חברתיים, שילבה אותם במסגרת של האמונה באל האחד [שבמקורותינו לא נאמר במפורש שהוא כל יכול!], והוסיפה את חזון אחרית הימים.
אחד ממאפייני היהודים שומרי המצוות היא מחוייבותם לשלשלת הדורות.
חלק מהציבור הדתי חושב שאם הוא יקפיד לקיים את המצוות, ויתפלל "מעומקא דליבא", פורענויות שעלולות להתרגש על המין האנושי יפסחו על היהודים הנאמנים לדבר השם.
בכל זאת רוב הציבור הדתי מבין שאין די בקיום המצוות כדי להמשיך את שלשלת הדורות.
שלשלת הדורות מותנית בביטחון קיומי לעם ישראל.
התנאי הבסיסי לביטחון קיומי זה הוא חברה איתנה שתושתת על חזון משותף עם מעוף. אלה יאפשרו צבא חזק וכלכלה איתנה.
ומובן שקוטנה של מדינת ישראל ואוכלוסייתה הקטנה מחייבים את עם ישראל ומנהיגיו לחשוב חשיבה ריאלית וזהירה, ובכל זאת בעלת חזון ומעוף- מעוף שיתבטא בהבנתנו את הכורח לחשוב מספר צעדים קדימה בכל מיני כיוונים.
זו הדרך שבה נתחבר אל הציווי למנוע רצח בשגגה. לשם כך עלינו להיות מחוייבים "להפוך כל אבן" כדי למנוע הריגה.
עלינו לזכור ולהפנים היטב שהדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות! חלק מהציבור שאכן מחוייב לשמירת שלשלת הדורות, מתעלם מהשלכות שנראות לו בלתי צפויות, וגורמות לרצח יהודים ,ולסחרחורת האלימות הבאות כתוצאה מכך.
כאן אני עובר לנושא אחר -אני מחוייב להעלות קושיה המיועדת ליהודים המאמינים שהקב"ה נענה לתפילות של אנשים המקיימים את מצוותיו : הרי גם אם כולנו התנסינו בהיענות מלאה לתפילותינו, בכ"ז מגיע הרגע הבלתי נמנע והקשה שבו לא ייוותר אלא להצדיק את הדין...
ובכן מזווית הראייה שלי - לא נראה לי ראוי שאנשים ישתמשו בטכנולוגיות מודרניות שמושתתות על מטודה מדעית-ובה בשעה יתנכרו למטודה זו כאשר היא מתנגשת עם חייהם ה"רוחניים" ! [מטודה מדעית- צפייה בעובדות, ניתוחן, גיבוש תיאוריה ועריכת ניסויים או לפחות תצפיות מסודרות ומתועדות כך שפיתוח אמצעים טכנולוגיים נעשה על בסיס מטודה זו,]
הסיבה שהעליתי עניין זה,היא מפני שעצם קיומה של מדינת ישראל הוא תוצאה של גלגולים שונים של האמונה היהודית. ואין כוונתי כאן לשאלת יישומן של הלכות שונות, אלא לעיקרון מרכזי שהקב"ה גומל חסד אם בעוה"ז או בעוה"ב לעושי רצונו. וחלק בלתי נפרד מהזהות היהודית היא להתפלל בעת מצוקה לקב"ה ולבקש ממנו עזרה.
ואני חוזר לעניין שלשלת הדורות: אם נרצה ואם נמאן- העם היהודי הוא חלק מהמין האנושי כולו, ומיתר המינים על כדור הארץ.
אנו נמצאים עכשיו בצומת קריטית, צומת שבה המין האנושי משול לילד שנותנים לנהוג במשאית כבדה מבלי שהוכשר לכך כראוי.
אם הוא ינהג בזהירות ובאיטיות, הוא ילמד תוך כדי נהיגה ואם לא...
ההבנה שהאינטרס בהמשך שלשלת הדורות מחייבת לשמור על מארג החיים שעל הפלנטה שלנו, היא זו שאמורה לדרבן את המיגזר הדתי להיות לכוח מוביל בנושא הקיימות הגלובאלית על מיגוון היבטיה.
אבל כלל עם ישראל יוכל לבטא את מחויבותו להיות לעם סגולה- אם ייקח על עצמו להוביל כעם ולא רק כמאבקם של יחידים -בכל נושאי הקיימות, שבראש ובראשונה יהיה חיפוש ומציאת פתרונות אמיתיים למצוקה של תושבי ארצות שונות.
אבל הצעד הראשון ונראה לי הכי משמעותי יהיה אולי -אם מהיהדות תצא הקריאה [אינני יודע איך!] -
שמעצם היותנו בני תמותה עלולים גם חכמי הדתות השונות לשגות בהבנת דברי האל ומפרשיו לכן אל לבני אנוש לפגוע פגיעה בלתי הפיכה במה שהאל ברא.
אני משוכנע שעצם ההתמודדות והאתגר בהפצת תובנה זו בקרב מאמיני כל הדתות תחבר אותנו לבורא העולם הרבה יותר מאשר אם נשקוד על ההכנות לבניית בית המקדש.


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל