ימי החנוכה מה טעמם ומה טיבם ומדוע זה שמונה ימים

אודה ואבוש מזה שנים רבים וארוכות התהלכתי בימי חנוכה בחוסר נחת, ובאי הבנה ברורה חג זה מה טיבו? ומה טעמו?

ימי החנוכה מה טעמם ומה טיבם ומדוע זה שמונה ימים

אודה ואבוש מזה שנים רבים וארוכות התהלכתי בימי חנוכה בחוסר נחת, ובאי הבנה ברורה חג זה מה טיבו? ומה טעמו? נכון ידוע הדבר ומפורסם העניין של נס פך השמן שהספיק לשמונה ימים. אך אין זה מניח את דעתי כלל ועיקר. מה נס יש פה? הרי יכלו המכבים להדליק מנורת המקדש בכל שמן שהוא, ואין חיוב הדלקה בשמן קדוש בחותמת כהן הגדול. ובכלל הרי אין כלל חיוב בהדלקת המנורה במצב של אין שמן קרי אנוס פטור ממצווה. ואף אם נקרא לזה נס הרי נס זה להקב"ה שמקיימים את מצוותו. ולא נס לעם ישראל. ובכלל אם זה נס הרי הנס הנו לשבעה ימים בלבד ולא לשמונה הרי הפך הספיק ליום אחד משמע שבעה ימים נעשה נס ולא שמונה ימים. ומה טעם אם כן לחגוג שמונה ימים? וגם אם זו אכן הסיבה לחג החנוכה מדוע אין זה נזכר בתפלה כלל ועיקר. אם כן מה הסיבה לחג החנוכה ומה טעמו?
לא נחה דעתי עד אשר שמעתי הרצאה מאלפת של הרב הדגול עתיר הידע ורב החוכמה הרב אורי עמוס שרקי נר"ו. ואם כן מה שאומר פה מחוכמתו אני אומר ולא מחוכמתי אם כי מעט הוספתי מהתובנות שלי.

"חשך" – זו מלכות יון שהחשיכו את עיניהם של ישראל

א בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ. ב וְהָאָרֶץ, הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ, וְחֹשֶׁךְ, עַל-פְּנֵי תְהוֹם;
חז"ל (בראשית רבה ב, ה): "תוהו" – זו בבל. "בוהו" – זו פרס. "חשך" – זו מלכות יון שהחשיכו את עיניהם של ישראל בגזרותיהם, "תהום" – זו רומי,
נשאלת השאלה האומנם? האומנם חוכמת יוון שהביאה אור לעולם פילוסופיה, אסתטיקה, דמוקרטיה, אומנות, מדע, היא ממלכת החושך? היאך? הרי חכמינו הקדמונים הכירו בחוכמת יוון ואף תיקנו ברכה לכך (ברכות נח, א;). "הרואה חכמי אומות העולם אומר: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שנתן מחכמתו לבשר ודם" אם כן איך ניתן לשייך חושך לחוכמת יוון? ועוד דא מלכות יוון דאינון קריבין לארחי מהימנותא זאת מלכות יוון שהם קרובים לדרכי אמונה: קדומי הפילוסופים של יוון ובפרט אפלטון רבו של אריסטולס דעותיהם כמעט כדעתם של חכמי ישראל ובכמה דברים אף דיברו כפי המקובלים ובלשונם. אם כן למה זה חוכמת יוון נקראת חושך?
תשובה: יוון זה אור ותורת ישראל זה אור. אור שמתחרה באור זה אור שמחשיך. היוונים העריצו והעריכו מאוד את תורת ישראל. קליארקוס תלמידו של אריסטו סיפר על הפגישה שהייתה בין אריסטו היווני לבין יהודי בשם שמעון. כנראה מדובר בשמעון הצדיק שאריסטו כל כך התפאר מחכמתו שאמר עליו אפשר לחשוב שהוא ( שמעון ) יווני. שזה אומר מדד לחוכמה זה לפי סולם החוכמה היוונית. אפשר לומר שהתרבות היוונית אימפריאליסטית ביסודה. היווניות ניסתה להתכחש לאפשרות שקיימת תודעה אחרת בעולם שהיא אחרת מהתודעה היוונית

סיבת המרד:

בִּימֵי מַתִּתְיָהו בֶן יוֹחָנָן כֹּהֵן גָּדוֹל חַשְׁמוֹנָאִי וּבָנָיו. כְּשֶׁעָמְדָה מַלְכוּת יָוָן הָרְשָׁעָה עַל עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל לְהַשׁכִּיחָם תּוֹרָתָךְ (נוסח אחר: מִתּוֹרָתָךְ)
נדמה לי הנוסח המדויק הוא מתורתך ולא תורתך. הרי היוונים העריצו את התורה אלא שראו בה חוכמה אנושית, ולא דבר השם. ורצונם היה להשכיח את התורה כתורת השם "מתורתך". היוונים בעצם התפעלו מאוד מתורת ישראל ורצו לאמצה אליהם. אך ראו בה כחוכמת אדם אנושית ולא כדבור של הקב"ה לעם ישראל. הם העריצו את התורה עד כדי כך שהחליטו לתרגמה לשפתם. הנחת היסוד של היוונים היא שעם ישראל הביא חוכמה גדולה לעולם. שזו תורת ישראל אך איש אינו מבין אותה כי כתובה בעברית, לכן החליטו לתרגמה ליוונית ולהפכה לחוכמה אוניברסלית. להעניק לה מעמד עליון, ולהציגה בארון הספרים היווני לצדם של אפלטון ואריסטו, לכאורה כבוד עצום לתורת ישראל. אך עבורנו זה היה חושך. חז"ל בעת שתורגמה התורה ליוונית ירד חושך על העולם כי ברגע שתורגמה כי אז התורה נהפכה לחוכמה ככל חוכמות העולם, והתורה הרי אינה חוכמה כי אם דבר השם. חוכמה זה דבר קוסמופוליטי. חוקי הפיזיקה הגרביטציה ואחרים תקפים הם ולא משנה מי גילה אותם. ברגע שהתורה תורגמה ליוונית הופכת לחוכמה נגישה לכל העמים, ובכך בעצם אפשר לוותר על עם ישראל. שהוא הגוף החי הפה שמוסר תורה זו . התורה אינה פילוסופיה היא דבור השם ודבור מובן רק למי שאליו מכוון הדבור. וזה בעצם החושך שהגיע עם הערצת היוונים לתורה. לכאורה הם באו להיטיב עם היהודים. על רקע זה ניתן להבין את הרדיפות של אנטיוכוס שבעצם מבחינתו לא ראה זאת כרדיפה כי אם כהטבה הוא רצה להכליל את עם ישראל לעם היווני ולכן הגזרות שגזר על היהודים כדי לדמותם ליוונים ולהפוך את עם ישראל כיחידה אינטגרלית באומה היוונית.
משפחת מתתיהו לא הסכימו עם השינוי התרבותי הזה והחליטו להילחם. לולא מלחמה זו אפשר והעולם היה נשאר פגאני, ועם ישראל היה משתלב ונטמע בעם היווני ובתרבותו "המהוללת"
מלחמת המכבים הצליחה. ירושלים שוחררה וטוהר המקדש. קרה נס פך השמן. לא מצאו מנורה ולא שמן. התלמוד מספר במקום מנורה בנו מנורה משיפודים, חרבות, מצאו פך בחותם הכהן הגדול שמספיק ליום אחד נעשה נס והספיק לשבעה ימים עקב כך הוחלט למסד חג החנוכה שמונה ימים.

תוכן חג החנוכה ומדוע שמונה ימים?

שאלה: מהו אם כן תוכן חג החנוכה ומדוע שמונה ימים?
תשובה: התוכן קיומם של שתי מצוות:
1. קריאת ההלל שיר שבח שכתב דוד המלך שנאמר במיוחד בימים טובים ובחגים, שתוכנו כל פעם שעם ישראל יוצא מעבדות לחרות עצמאות מדינית. שלושה פעמים בהיסטוריה עם ישראל יצא מעבדות לחרות.
• יציאת מצרים.
• ניצחון החשמונאים על היוונים והשבת מלכות שמים.
• חג העצמאות.
2. הדלקת נרות חנוכה זכר לנס פך השמן.
שאלה: למה אם כן נחגג 8 ימים?
תשובה: תחליף פיצוי על שמונה ימי חג הסוכות שלא חגגו באותה שנה עקב המלחמה. מסופר שבאו למקדש עם לולב כתוב בספר המכבים השני (מכבים ב י, ה-ח): "וביום אשר טומא המקדש בידי נכרים, ביום ההוא היה טיהור המקדש, בעשרים וחמישי בחודש ההוא, הוא כסלו. ויחוגו את שמונת הימים בשמחה כחג הסוכות, בזוכרם את רעותם לפני זמן-מה בחג הסוכות בהרים ובמערות כחיות השדה. ועל כן בענפי עץ עבות ובענפי הדר ובכפות תמרים בידיהם הודו לאשר הצליח בידם לטהר את מכונו. ובדעת כולם נמנו וקבעו לכל עם היהודים לחוג מדי שנה בשנה את הימים האלה".
בהכרה הפולקלוריסטית הדלקת נרות חנוכה הפכו לעיקר החג כאשר אין זה הסיבה העיקרית לחג. הסיבה היא העצמאות המדינית. פך השמן הוא רק מעין רמז קטן לניצחון שהוא נסי ולא טבעי.
מצוות הדלקת הנרות הנה בין השמשות ואולי זה בא לרמז על המאבק בין השמשות בין שני האורות. האור היווני מול אור תורת ישראל. כאשר האור היווני בא להחשיך את אור תורת ישראל.
מדוע אם נקבע מועד החג בכה בכסלו ונמשך 8 ימים? הרי ניצחון המכבים על היוונים היה בתחילת כסלו ואם נקשור את זה לנס פך השמן הרי הנס אם כבר קרה רק שבעה ימים הרי יום הראשן היה מספיק שמן.
אפשר לומר הסיבה היא כי הכוהנים טיהרו המקדש בכ"ה בכסלו.
שאלה: מדוע איפה ראו הכוהנים לטהר המקדש דווקא בכ"ה בכסלו?
תשובה: שלוש שנים לפני כן אנטיוכוס טימא את המקדש בכ"ה בכסלו. בכך שהעמיד פסל של זאוס בתוך קודש הקודשים, והקריב חזיר על גבי המזבח. ואם כן כתגובת נגד למקדש האלילי קבעו את החנוכה בכה בכסלו.
שאלה: מדוע אנטיוכוס בחר בכ"ה בכסלו לטמא את המקדש?
תשובה: 200 שנה לפני כן בכ"ה בכסלו התקיימה חנוכת הבית השני. ספר חגי פרק ב' כה בכסלו היה היום הראשון ולכן אנטיוכוס כתגובה נגדית רצה לטמא המקדש במועד זה.
שאלה: מה ראו נביאינו אז לחידוש הקרבות בבית שני דווקא בכ"ה בכסלו?
תשובה: כה בכסלו היה החג הקדום של עם ישראל בימים ההם ומהו חג זה?
תשובה: מצוות הביכורים החלה בחג השבועות, אך היו פרות שהבשילו רק בסוף הקיץ, כמו הרימון. קבעו חכמים מביאים אותם בסוכות. והזית שמבשיל רק אחרי חג הסוכות ההלכה אומרת יכול להביאם עד כה בכסלו. היינו חג החנוכה היה חג ביכורי הזיתים בחברה החקלאית של אבותינו. ומן הסתם נחגג 8 ימים כמו חג הסוכות. ומן הסתם היו מדליקים בו נרות בשמן זית. ולכן קבעו הנביאים הזמן לחדש עבודת המקש בכה בכסלו.
שאלה: מדוע אם כן הקב"ה סידר שהחג של האור יחול בכ"ה בכסלו?
תשובה: תלמוד מסכת עבודה זרה דף ח' עמוד א'
חג קדום עוד יותר היה. והוא חג אדם הראשון. כאשר אדם הראשון הבחין לראשונה שהימים מתקצרים פחד שמא זה מחמת חטאו החושך הולך וגדל ומאיים לבלוע את העולם וחוזר העולם לתוהו ובוהו. אך משראה שהימים והלילות משתווים ואחר כך הימים מתארכים והלילות מתקצרים הבין שזה אכן מנהגו של עולם. ועשה חג 8 ימים. הבחנה זו חלה בכ"ה בכסלו. התלמוד מספר שזהו השורש של החג שהיה נהוג ברומא חג הסטרונלה ב- 24 בדצמבר חג של התגברות האור בעולם. הרומאים עשו מזה עבודת אלילים, והאדם הראשון עשהו מזה עבודת השם. אם כן ניתן לומר שהשורש הקדום של חג המולד וחג החנוכה חד הוא. שהאור הולך ומתגבר. הקב"ה קבע בסדר העולם שהאור גובר על החושך החל מכ"ה בכסלו. והמעניין הוא שהמילה אור היא המילה ה- 25 בספר בראשית שמופיעה בפסוק השלישי. כנגד החודש כסלו שהוא החודש השלישי.
א. בראשית, ברא אלוהים, את השמיים, ואת הארץ.
ב. והארץ, הייתה תוהו ובוהו, וחושך, על-פני תהום; ורוח אלוהים, מרחפת על-פני המים.
ג. ויאמר אלוהים, יהי אור;
אם כן רואים שהמאורעות ההיסטוריים מסודרים בסדר הבריאה עוד לפני סדר המאורעות שמצדיקים את קיומם. כ"ה בכסלו זה הזמן שהאור גובר על החושך, שתורת ישראל גוברת על תורת יוון. וכך כל החגים התרחשו במועדים המתאימים שנקבעו בטרם התרחשותם בפועל. המעניין הוא שחג החנוכה המשיך לפעול גם אחרי בית שני.
אנקדוטה: כ"ד בכסלו תרע"ד 1917 אלנבי הגיע לירושלים ולינתו הראשונה בירושלים הייתה ליל כ"ה בכסלו. היינו חג החנוכה של העת החדשה הנו המשך ההארה של תקופת החשמונאים לעולם כולו. יהי רצון שנזכה להפיץ אור תורת ישראל ולהאיר פנים לכל גויי העמים.
אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל