התמיהות שבמגילת אסתר

שנה בשנה, כבכל שנה אנו בפורים קוראים את המגילה כעניין שבשגרה. מבלי להתבונן בתוכן, מבלי לשאול שאלות, מבלי לתמוה תמיהות, וכעניין שבשגרה אנו מבינים את המגילה כעניין של טובים מול רעים, צדיקים מול רשעים, מרדכי מול המן, ואסתר מול ושתי, אך בהתבוננות מעט מעמיקה אי אפשר שלא לתמוה ולשאול שאלות שלא נמצאו להם תשובות, כי הם גרסאות והשערות. להלן מקבץ חלקי של שאל

• מתי זה קרה?

גלות יהויכין אירעה בשנת 580. אחשוורוש מלך בשנים 485-465 לפנה"ס. הצהרת כורש 539 לפני הספירה. הצהרה שאפשרה ליהודים שהוגלו לבבל לשוב לאוטונומיה היהודית בארץ ישראל, נשאלת השאלה מה עושה מרדכי בפרס? מדוע לא שב לירושלים?

• מי זה המלך אחשוורוש?

עצם ציון האירוע בהקשר לימי מלכותו "ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש" כבר מרמזת על גדולתו ורוב חשיבותו. היינו אחשוורוש שכולם מכירים. רוב החוקרים מזהים את אחשוורוש עם חשיארש הראשון, ששלט בממלכת פרס האחמנית בשנים 486-465 לפני הספירה. ישנה דעה האומרת כי הוא המלך ארתחשסתא, שהיה משושלת מלכי פרס. (במסכת מגילה יא א). אחשוורוש כלל לא היה מזרע המלוכה, אלא הגיע לשלטון על ידי עושרו הגדול. לפני שהיה מלך הוא היה שומר הסוסים אצל אביה של ושתי בלשצאר, המלך שקדם לו. הוא שילם שוחד לאנשי השלטון על מנת לקבל את המלוכה, ומאחר ולא היה מהשושלת ה"נכונה" האחיזה שלו בשלטון לא הייתה מספיק יציבה. לכן כשכתוב במגילה "בשנת שלוש למלכו עשה משתה", הכוונה היא למשתה שנערך על מנת לחגוג את התבססותו בשלטון, שלוש שנים לאחר כיבושו.
"המולך מהודו ועד כוש" המולך נאמר ולא המלך מרמז על מלכות טכנית, אבל הוא לא המלך המובהק. וושתי הייתה בת המלך. ע"פ מדרש זה, אחשוורוש נהיה מלך רק מפני שהוא התחתן עם ושתי. בהמשך (א' ב) כתוב: "בימים ההם כשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו … בשנת שלוש למלכו" כאן כבר כתוב המלך אחשוורוש, כלומר שבשנת שלוש למלכו הוא התבסס במלוכה ולכן עשה משתה. המתח בין וושתי בת המלך לבין אחשוורוש שאינו מזרע המלוכה הוא שהביא את אחשוורוש להזמין את וושתי להראות את יופייה כדי להראות את שליטתו בוושתי המלכה ולא היא בו. וושתי מסרבת להיענות כי ראתה את עצמה במעמד גבוה יותר משל אחשוורוש.
אחשוורוש המוזכר בספר עזרא הוא אותו אחשוורוש המוזכר במגילת אסתר. עזרא (פרק ד', ה'-ו') וְסֹכְרִ֧ים עֲלֵיהֶ֛ם יוֹעֲצִ֖ים לְהָפֵ֣ר עֲצָתָ֑ם כָּל־יְמֵ֗י כּ֚וֹרֶשׁ מֶ֣לֶךְ פָּרַ֔ס וְעַד־מַלְכ֖וּת דָּרְיָ֥וֶשׁ מֶֽלֶךְ־ פָּרָֽס: (ו) וּבְמַלְכוּת֙ אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁ בִּתְחִלַּ֖ת מַלְכוּת֑וֹ כָּתְב֣וּ שִׂטְנָ֔ה עַל־יֹשְׁבֵ֥י יְהוּדָ֖ה וִירוּשָׁלִָֽם: לפי זה נראה שהכוונה היא למלך חשירש , שכונה ע"י הווונים בשם כסרכסיס

• האם היה מלך טיפש ?חכם? רשע צדיק?

מחלוקת בין רב לשמואל עוסקת בשאלה האם היה מלך טיפש שנגרר אחרי המן, או שמא מלך ערמומי. מסכת מגילה דף יב ע"א "רב ושמואל חד אמר מלך פיקח היה וחד אמר מלך טיפש היה" מקריאה במגילה עולות ראיות לשני הצדדים, ויש הבוחרים לקבוע שהיה מלך הפכפך, ותמרן את כולם לרצונו בלא אידיאלים מסוימים. לעומת זאת יש הטוענים שהוא היה חסר דעה משל עצמו. באותו הדף, ישנה מחלוקת נוספת לגבי ייחוסו. יש אומרים שהיה הבן של כורש ויש אומרים שהיה פקיד פשוט שקנה את המלוכה בכסף. על פי המדרש שבאותו הדף, כאשר ביקש מושתי לבוא למשתה כדי להראות את יופייה, ושתי סירבה באומרה שהוא היה לא יותר מאשר שומר הסוסים של המלך.

מי זה מרדכי? מדוע פעם הוא מרדכי, ופעם הוא מרדכי היהודי? מספר גרסאות:

מסכת שקלים פרק ה משנה א "פתחיה, זה מרדכי. למה נקרא שמו פתחיה? שהיה פותח בדברים ודורשן, ויודע שבעים לשון". מרדכי כרבים מאנשי דורו, שלא נענו לקריאת כורש ומאסו בארץ חמדה, התבולל בשושן העיר הגדולה, עלייתו לגדולה הביאה אותו לדרגה בכירה בחצר המלך. השם "מרדכי" כנראה שם בבלי, ויש המשערים שמקורו הוא בשם האל הבבלי הראשי מרדוך. לפי המדרש מרדכי היה בכיר בצבא אחשוורוש, ואחר כך נתמנה לשר בממלכת אחשוורוש. חז"ל: לפני חורבן בית המקדש הראשון, היה מרדכי אחד מחשובי הסנהדרין, אך במהלך החורבן, הוגלה בידי נבוכדנצר (לימים הסבא-רבא של ושתי), עבר בין כמה מקומות ולבסוף הגיע לשושן הבירה.
פרופסור מיכאל הלצר כתב כי "זה מקרוב נתגלתה בעיר הבבלית סִפָאר תעודה מנהלית, שבה נזכר פקיד גבוה מן העיר שושן, בשם מרדוכה (marduka), שלאחר פרישתו מהצבא שימש גזבר מלכותי בימיו של אחשוורוש, ושמו מזכיר את שמו של מרדכי היהודי".
מי אתה מרדכי היהודי - דמות מופת של יהודי גאה המדקדק בזהותו היהודית, או פקיד שתדלן בחצר המלך שעולה לגדולה? יש להניח כי בהתחלה היה מרדכי יהודי מתבולל, ורק לאחר גזרת המן חזר להיות מרדכי היהודי. ובכך ניתן להסביר מדוע בראשית המגילה נקרא מרדכי, ורק אחרי הגזרה נקרא מרדכי היהודי.

• מי זאת אסתר? מדוע פעם היא הדסה, ופעם היא אסתר?

מסכת מגילה: רבי מאיר אומר: אסתר שמה, ולמה נקראת הדסה - על שם הצדיקים שנקראו הדסים. רבי יהודה אומר: הדסה שמה, ולמה נקראת שמה אסתר - על שם שהייתה מסתרת דבריה, שנאמר "אין אסתר מגדת את עמה וגו". רבי נחמיה אומר: הדסה שמה, ולמה נקראת אסתר - שהיו אומות העולם קורין אותה על שם אסתהר. ויש אומרים קרויה על שם האלה הכנענית אשתורת. ויש אומרים מרדכי הוא ששינה את שמה לאסתר על שם האלה עשתורת כדי לחזק ולהעצים את תדמיתה. הוא הורה לה להסתיר את יהדותה וזרותה.
האם אסתר הייתה יפה? "רבי יהושע בן קרחה אמר: אסתר ירקרוקת היתה, וחוט של חסד משוך עליה". ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת, תנא משום רבי מאיר: אל תקרי לבת אלא לבית (לאשה)

וּמָ֨רְדֳּכַ֔י לֹ֥א יִכְרַ֖ע וְלֹ֥א יִֽשְׁתַּחֲוֶֽה:

וּמָ֨רְדֳּכַ֔י לֹ֥א יִכְרַ֖ע וְלֹ֥א יִֽשְׁתַּחֲוֶֽה: חז"ל מספרים שלפני כן היו שניהם שרי צבא בצבאו של אחשוורוש, כשמדינה אחת מרדה בו, והמלך ציווה על שניהם לדכא את המרד. כל אחד יצא עם הגדוד שלו לדרך הארוכה. אך בזמן שמרדכי ציווה על חייליו לאגור מזון, כי הרי אי אפשר לדעת מתי תגיע האספקה הבאה, חייליו של המן אכלו את כל הצידה לדרך והחלו להשתגע ברעבונם ורצו להרוג אותו. המן פנה אל מרדכי בתחינה לקבל מעט אוכל, ובתמורה התחייב שיהיה מעתה עבדו (ההתחייבות אף קועקעה על ירכו). אלא שתקופה קצרה לאחר מכן, כשהמן קודם בתפקיד, הוא ראה את מרדכי ודרש ממנו להשתחוות לו. מרדכי טפח על ירכו בתגובה, כאומר "איך אדון ישתחווה אל עבדו"?
נשאלת השאלה התמיהה מדוע מרדכי אינו משתחווה להמן ובכך לסכן קיום כל היהודים בכל מדינה ומדינה. הרי להשתחוות בפני אדם חשוב היה מקובל בהרבה תרבויות. לא הייתה כל סיבה לסכן את העם כולו, ואפילו לא את עצמו בשל מעשה כזה. הרי אין איסור להשתחוות לאדם, אברהם השתחווה לשלושת הזרים הנצבים עליו וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו וַיַּרְא וַיָּרָץ לִקְרָאתָם מִפֶּתַח הָאֹהֶל וַיִּשְׁתַּחוּ אָרְצָה. רש"י כסבור שהם ערביים שמשתחווים לאבק רגליהם. ועוד וַיָּ֧קָם אַבְרָהָ֛ם וַיִּשְׁתַּ֥חוּ לְעַם־הָאָ֖רֶץ לִבְנֵי־חֵֽת: ועוד אצל יוסף וַיָּבֹ֙אוּ אֲחֵ֣י יוֹסֵ֔ף וַיִּשְׁתַּֽחֲווּ־ל֥וֹ אַפַּ֖יִם אָֽרְצָה: משה יצא לקראת יתרו כוהן מדיין, השתחווה ונישק אותו מה גם כשמדובר בדיני מלכות. דינא דמלכותא דינא. ואם נתייחס לדברי חז"ל אסתר אשתו של מרדכי היית איך זה שתימסר שתיבעל לגוי? מה גם שהיא אשת איש? עברה גוררת עברה אשתו של מרדכי. חז"ל התחבטו רבות בשאלות אלו והשיבו מה שהשיבו אך אין התשובות מניחות את הדעת. והשאלות נותרו בעינן.
אם כן מדוע מרדכי לא השתחווה? מה זה אגואיזם? אגו נפוח? איך הוא העז? לא מצאתי תשובה ברורה בדברי חז"ל מדוע מרדכי סיכן את עצמו ואת כל עם ישראל שלא לצורך. יש האומרים כי הוא פעל מסיבות של כבוד אישי וסיכן את עם ישראל לחינם.
מסכת מגילה יג: דריוש הוא בן אחושרוש ואסתר. על פי מספר מקורות לאסתר היה בן מאחשוורוש. יש המזהים אותו עם המלך כורש שהצהיר על מתן הרשות ליהודים לבנות את בית המקדש. יש מחלוקת פרשנים לגבי הקשר בין אסתר לבין מרדכי היהודי. לפי חלק מהמדרשים היה בן-דודה של אסתר שאימץ אותה כבת לאחר מות אביה ואמה. אך הפרשנות התלמודית (מגילה יג, ע"א) מרדכי לא רק גידל את אסתר, אלא שלימים גם נשאה לאישה. קברם של מרדכי ואסתר נמצא על פי המסורת בעיר האמדאן שבאיראן
ישנן תמיהות רבות אשר אינן מתורצות בפשט הכתוב. מדוע סירב מרדכי להשתחוות ובכך סיכן עצמו ואת כל בני עמו? מדוע לא מסרה אסתר את נפשה על מנת שלא תינשא למלך? האם הייתה אנוסה? או שנבעלה מרצון? מדוע גלגל ה' את הגאולה דווקא ע"י מסירת נערה מישראל לידי הגויים? מה קרה עם אסתר לאחר מאורעות המגילה? מדוע סירבה ושתי לבוא בדבר המלך? ועוד שאלות רבות כגון אלה. תיקו (תשבי יתרץ קושיות ובעיות)


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל