מיהו עמלק

זיהוי האויב

בימינו יש בין הפלשתינאים, האיראנים והערבים שונאים ברמה של "עמלק". למשל, משפחת המופתי חוסייני היא חלק מהם, בהיותם שונאי ישראל מדור לדור, השפעתם על העמים האחרים, החיבה שהיתה וישנה עד היום, בינם לבין הנאצים והאלגנטיות שבה הם מסווים את שנאתם. אלה הסממנים של עמלק כפי שהם מופיעים אצלנו.

אולם אנו חייבים לדעת כי יש בין הערבים כאלה שהם צאצאי ישמעאל. על ישמעאל למדנו שהוא עתיד לעשות תשובה, להודות בכך שיצחק מייצג את תרבותו של אברהם, ולפיכך יפסיק לנסות להרוג את יצחק ולרשת את מקומו. עד שיבוא יום מיוחל זה – נגרש אותו ונילחם בו, אבל נזכור שהוא לא עמלק ובכוחו לבוא לכלל תיקון.

הכלל הוא שאין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו לשלום (רמב"ם מלכים ו א), שהרי אפילו מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק... אין לנו להיסחף בזרם של שנאה גם על האויב היותר נורא ('אורות הקודש' ג שכו). מיצינו את הקריאה לשלום עד תום. בתמורה לתהליך השלום, קיבלנו מדינת טרור חמאסטן, טבח וטרור ביהודים המכונה אסון אוסלו, טילים ומנהרות, סכינאות וגרזינאות ושוד קרקעות ותשתיות ורכוש, טרור מתאבדים וטרור עממי, רשות פלסטינית שהיא ארגון טרור מדיני וצבאי, ועם לא קיים (ראשי תיבות עמל"ק) המחנך ומאמן את צאצאיו, נשותיו ואנשיו, בגיבוי התנועה האיסלמית הישראלית וחברי כנסת ערבים, לשנאת יהודים ולהשמדת מדינת ישראל.

הרב יוסף דב סולובייצ'יק הביא, בשם אביו ר' משה, ביאור חדש ברמב"ם (ויש שכתבו כך מפי השמועה בשם הגר"ח), ועיקרו: מצות המלחמה בעמלק אינה רק כלפי מי שהוא מזרע עמלק, אלא כנגד כל אומה העומדת עלינו לכלותינו כמו עמלק "כי כל אומה המתנכלת לכלות את כנסת ישראל, הופכת על פי הלכה לעמלק" ('חמש דרשות'. במאמר 'קול דודי דופק' הערה 32. 'נפש הרב' פז. נדפס גם בספר 'איש האמונה' עמ' 101, וב'דברי הגות והערכה'. וכיו"ב כתב הרב הנזיר ב'מגילת מלחמה ושלום' עמ' יט. וראה דיון בכל הנושא ראה בשו"ת 'יין הטוב' (לרב יצחק ניסים) ח"ב יו"ד סימנים ב-ה).

וכך כתב: "מזימות הערבים אינן מכוונות רק לעצמאותה המדינית [של ישראל], אלא כלפי עצם קיומו של הישוב בכלל. הם שואפים להשמיד חלילה את הישוב מאיש ועד אישה מעולל ועד יונק... פרשת 'מלחמה לה' בעמלק' אינה מוגבלת בחלותה הציבורית כמלחמת מצוה לגזע מסוים אלא כוללת חובת התקוממות נגד כל אומה או קבוצה החדורה שגעון של שנאה והמכוונת את משימתה כלפי כנסת-ישראל. כשאומה חורתת על דגלה ,לכו ונכחידם מגוי' היא הופכת עמלק. בשנות השלושים והארבעים מלאו תפקיד זה הנאצים והיטלר בראשם. הם היו העמלקים.. כיום ממלאים את מקומם המוני הנאצר והמופתי...". מדבריו ניתן ללמוד כי הם מכוונים בימינו, כלפי החמאס והג'יהאד האיסלמי וחיזבאללה, וכל מי שתומך בהם ומסייע להם במלחמתם להשמדת העם היהודי והמדינה היהודית.

והנה דברי הזוהר: "ואלו הם שנשארו מאלו שנאמר עליהם במבול ויימח את כל היקום, ואלו שנשארו מקליפת עמלק בגלות הד' דהיינו גלות אדום, המה ראשים בעולם בכוח רב, והוא משום שקליפה זו היא בחינת ראש וכתר דקליפות כנ"ל. והם נעשים כלי חמס לישראל, ועליהם נאמר במבול כי מלאה הארץ חמס, אלו הם העמלקים, ונתבאר מין הראשון של החמש מינים דערב רב, שהם העמלקים, והם כתר דקליפות" (בראשית רכה).

וכשיבא המשיח יבא בהתחדשות ביד הגדולה ויערוך מלחמה בעמלק... דהיינו שיערוך מלחמה בדין בעמלק ויבא המשיח (ויחי סא, ועיין שם עוד).

"...אמר הקב"ה אתם אמרתם היש ה' בקרבנו אם אין, הרי אני מוסר אתכם לכלב, מיד ויבא עמלק... הראשון שבא לעשות מלחמה בישראל היה עמלק, ומשום זה ואחריתו עדי אובד, שכתוב, כי מחה אמחה את זכר עמלק, וכתוב תמחה את זכר עמלק, זה שאמר ואחריתו עדי אובד. עדי אבדו היה צריך לומר, אלא עד שיבא הקב"ה ויאבד אותו, שכתוב כי מחה אמחה וגו'. אמר ר' אלעזר תא חזי, אף על פי שהצור תמים פעלו, ועשה עמהם חסד להוציא להם מים, לא עזב את שלו, שהרי כתוב ויבא עמלק" (בשלח תמא).

"ויקהל משה את כל עדת וגו' ר' חייא פתח ויאמר שאול אל הקיני לכו סורו וגו', תא חזי מה כתוב בעמלק, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל וגו', והקב"ה בכל המלחמות שעשו שאר העמים עם ישראל מה הטעם, שלא היה קשה לפניו כמלחמה זו שעשה עמלק עמהם, אלא ודאי המלחמה של עמלק היתה בכל הצדדים למעלה ולמטה, כי בזמן ההוא נתחזק נחש הרע למעלה ונתחזק למטה (בעולם הזה). מה נחש הרע אורב על פרשת דרכים, אף כן עמלק היה נחש רע לישראל, שארב להם על פרשת דרכים, שכתוב אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים, וארב הוא למעלה לטמא המקדש, (שהוא המלכות), וארב למטה לטמא את ישראל, מאין לנו שכתוב, אשר קרך בדרך... כעין זה, אשר קרך בדרך וגו', שפירושו הזמן לך אותו נחש הרע למעלה לטמא אותך בכל הצדדים, ולולא שנתחזק משה למעלה ויהושע למטה, לא יכול לו ישראל, ומשום זה נטר הקב"ה שנאה ההיא לדורי דורות, מהו הטעם, משום שחשב לעקור אות הברית ממקומו, ומשום זה כתוב פקדתי, דהיינו בפקידה, (שהיא המלכות), כי שם נרמז הסוד של אות ברית קודש..." (ויקהל א).

כמו שיש בישראל ארבעה פנים, יעקב, ישראל, רחל לאה... כך יש ד' פנים לעמלק, שהם קסם, ונחש, עמל ואון, אותיות עמל רשום בעמלק, והמן, שהיה מצד עמלק (נאמר עליו) ישוב עמלו בראשו, וכל אלופי עשו היו מעמלק, ועמלק למעלה הוא סמאל, (שיש גם בו ד' פנים שהם) עמל נחש און מרמה, המסיתים את האדם לחטוא אל הקב"ה. קסם הוא ק' מן עמלק, סם מן סמאל, נחש אל מסמאל" (כי תצא קי).


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...

כותבי המדור

הצג הכל