אין ערכים יהודיים או אנגליים ראויים.

הארץ משמש במה למחלוקת בה גדי טאוב ונסים סופר, טוענים שחולשת השמאל היא על זניחת החוויה הלאומית והערכים היהודיים לטובת הערכים האוניברסליים. עונים להם ברוב כישרון יגאל עילם ודימיטרי שומסקי ושלמה אבינרי.

הארץ משמש במה למחלוקת בה גדי טאוב ונסים סופר, טוענים שחולשת השמאל היא על זניחת החוויה הלאומית והערכים היהודיים לטובת הער

אין ערכים יהודיים או אנגליים ראויים.
צבי י' כסה

הארץ משמש במה למחלוקת בה גדי טאוב ונסים סופר, טוענים שחולשת השמאל היא על זניחת החוויה הלאומית והערכים היהודיים לטובת הערכים האוניברסליים. עונים להם ברוב כישרון יגאל עילם ודימיטרי שומסקי ושלמה אבינרי.
בדיון כזה צריך לברר מהו ערך, איך נקבע, מה תקפותו, איך משתנה, מה בין ערך למנהג. כאן נסכים על מה שאינו ערך: כל שלא אפשר לחיות בלעדיו אינו ערך. ערך או עיקרון מחייב בחירה. צו ופקודה שאין אתם בחירה אינם ערך.

אין דבר כזה ערכים יהודיים או אנגליים. אין ערכים לאומיים ספציפיים ראויים. יש רק ערכים אוניברסליים ראויים שכל עם ותרבות מממשים אותם על הסקלה בין נשגבות לשפלות. ואין לבלבל מנהגים אפילו ייחודיים עם ערכים ועקרונות.

קיצור הבסיס לטעון שלי:
• בצלם אלוהים ברא ..- הוא ערך אוניברסלי. אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרוייו אדם – הוא ערך יהודי פרטיקולרי ולא ראוי.
• מושג הבחירה אם מפרשים אותו לחובות יתר – הוא ערך אוניברסלי; אם מפרשים אותו לזכויות יתר – הוא ערך יהודי לא ראוי. כל תרבות ואדם לא הגונים מבקשים זכויות יתר.
• שלח את עמי מעבדות לחרות – הוא ערך אוניברסלי לאנושות. שלילת חרות מעם פסולה, ואם היא נעשית ע"י יהודים היא הופכת לערך יהודי לא ראוי.
• ואהבת לרעך כמוך... – הוא ערך אוניברסלי. ואהבת לרעך היהודי כמוך – הוא ערך יהודי לא ראוי.
• השבת אינה הערך. היא המימוש של ערך אוניברסלי של מנוחה ליגע שקידשה הציוויליזציה העברית. היהודים מממשים אותו בייחודיותם, המוסלמים בדרכם והנוצרים בשונותם.
• ברית המילה אינו ערך הוא מנהג. הערך הוא קיום הברית בין הקב"ה לבני ישראל. ברית המילה היא המימוש של הערך הזה של דבקות בברית. את ערכי אמונתם המוסלמים מממשים במנהגם והנוצרים בטבילתם.
• קיום חוקי המדינה הוא ערך אוניברסלי. אך העדפת חוקי הדת היהודית על חוקי מדינה דמוקרטית הוא ערך יהודי לא ראוי.
• להציל אדם הוא ערך אוניברסלי. להימנע (ככל האפשר עפ"י הרמב"ם) מלהציל גוי – הוא ערך יהודי פסול.
• שורי נגח בשורך, עלי הפיצוי. שורי נגח בשורו של גוי אין הפיצוי עלי. זה ערך יהודי לא ראוי מנוגד לצדק אוניברסלי.

הציוויליזציה העברית והתורה גדושים גרעיני בדולח של ערכים אוניברסליים ואלה מקנים לתרבות הזאת את נאצלותה ואת מימדה הייחודי בתרבות העולם. חינוך לערכים בבתי הספר שמתחמק מלדון עם התלמידים על אלה הדילמות הפרטיקולריות - שאחדים מהם הלא ראויים מוצגים כאן - היא מתודה של אי יושר אינטלקטואלי ואנושי וחשוב לשנות אותה.

על פי היהדות הפתוחה, שהיא היהודיות הישראלית, אפשר לחנך ללאומיות ולחוויות עבריות ויהודיות על דליית העיקרים האנושיים שעיצבה התרבות העברית: הצדק של אברהם; החוק שגם המלך כפוף לו (חידוש אוניברסלי) כתנאי לצדק של משה; על החמלה של ישוע; על אין גורל ויש בחירה; על אחריות המנהיג לעמו של יוסף; על אין סגידה לשליט של נתן הנביא; על חוש המידה של אל תהי צדיק הרבה; ועל מה ששנוא עליך לחברך לא תעולל של הלל הזקן – כנגד ה"ואהבת לרעך.." של עקיבא – כי איש לא יודע אהבה מהי וכל אדם יודע מה הוא לא רוצה שיעוללו לו - (1700 שנה לפני קאנט). צדק-משפט-חמלה הם שלושה העמודים בציוויליזציה העברית שעליהם אפשר לקיים חברה ראויה לאומית ודמוקרטית. על הערכים האלה אמר שמעון פרט לבנו "זיי אמענטש"(יידיש) תהיה בן אדם כשנפרד ממנו ודחף אותו מהרכבת.

טאוב וסופר טועים כשמייחסים לערכים אוניברסליים אויבות לאומית. איזה ערך אוניברסלי מרע למדינת ישראל. בימי החרדות הביטחוניות שעליהם רוכב הימין ראוי לזכור שהגנה עצמית היא ערך אוניברסלי וכמוהו העמידה על זכויותיך הלאומיות והבינלאומיות.

אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...

כותבי המדור

הצג הכל