נקודה שבועית פרשת השבוע "חוקת" ה'תשע"ט

לפני שתי פרשות התבשרו בני ישראל שבעקבות חטא המרגלים הם ילכו במדבר 40 שנה.

לפני שתי פרשות התבשרו בני ישראל שבעקבות חטא המרגלים הם ילכו במדבר 40 שנה.
בטוח שעם ישראל עבר אירועים שונים ומגוונים לאורך השנים האלה, אך התורה בפרשתנו מדלגת על כל השנים האלה ועוברת לשנה האחרונה להליכתם לקראת הכניסה לארץ ישראל.
העדות לכך באה ממותה של מרים אחות משה. רגע אחרי הבשורה על מות מרים כותבת התורה: "ולא היה מים לעדה וייקהלו על משה ועל אהרן". מפרש רש"י במקום: "מכאן שכל ארבעים שנה היה להם הבאר בזכות מרים".
וכאן אנו מתחברים לאירוע נוסף ומכונן בפרשה, "מות אהרן".
אחרי שאחות משה נפטרה גם האח הנוסף שלו נפטר. בשנה אחת וכנראה בסמיכות גדולה, נפטרים למשה אחות ואח. זה אירוע מטלטל. זה קושי רגשי גדול מאוד, גם לאדם מיוחד כמו משה.
אך גם לעם ישראל כולו יש משמעות למות מרים ואהרן.
כתוב במסכת תענית: "ג' פרנסים טובים עמדו לישראל אלו הן: משה אהרן ומרים. וג' מתנות טובות נתנו על ידם ואילו הן: באר ענן ומן, באר בזכות מרים, עמוד ענן בזכות אהרן, מן בזכות משה".
הנהגת שלושת האחים העניקה לעם ישראל קשת רחבה של כיסויים והשפעות. הרש"ר הירש בפירושו מביא את דברי הנביא מיכה עליהם שכך הוא מגדיר אותם: "עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך".
מסביר הרש"ר את הפסוק והקשרו לענייננו: "משפט: הדין המעצב את כל חיינו על פי רצון ה' היה עיקר שליחותו של משה; חסד, וביתר דיוק אהבת חסד, אהבת האהבה: נטיית הלב לוותר בשמחה על מה שמגיע על פי דין, מידת החמלה, הרצון להקריב קורבנות למען הזולת - מידות אלה מאפיינות את פעילות אהרן. "הצנע לכת עם אלוקים": זו ההליכה עם ה' בסתר ובצניעות ובטהרה מוסרית - זו מידת הצניעות שהיא האופי היסודי של האישה בישראל - מידה זו טופחה בוודאי בהשפעתה של מרים."
מעתה יצטרכו ישראל להסתדר עד הכניסה לארץ ללא בארה של מרים שסיפקה מים וצניעות וכן בלי הענן והחסד שהשרה אהרן על העם.
זהו עוד מבחן גדול לעם לקראת התקרבות לארץ ישראל.

שבת שלום ומבורך!
החוויה היהודית
http://h-y1.coi.co.il/
http://dosanova.co.il/

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק, מאיר גרינברג, יצחק שניצר ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל