נקודה שבועית פרשת השבוע "עקב" ה'תשע"ט

חומש דברים, פרשת "עקב", משה ממשיך בנאומו הארוך לבני ישראל לפני כניסתם לארץ.

חומש דברים, פרשת "עקב", משה ממשיך בנאומו הארוך לבני ישראל לפני כניסתם לארץ. הוא מזכיר להם את אירועי מעמד הר סיני ואת חטא העגל שחטאו ואת סליחת ה' על הדבר, והעניין הראשון לאחר מכן שמציין משה בפני העם הוא יראת ה': "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעצמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך".
יראת ה' היא הדבר הראשון שצריכים בני ישראל לשים ליבם אליו. לפני הכול.
רש"י בפירושו לפסוק כתב: "ורבותינו דרשו מכאן, הכול בידי שמים, חוץ מיראת שמים" - כל ענייניו של האדם נקבעים על פי רצונו של ה', אך דווקא יראת השמים של האדם תלויה אך ורק בבחירתו שלו עצמו.
האדם יכול להיות איש חכם אך לקחת את חכמתו למקומות שליליים, האדם יכול להיות עשיר אבל ישתמש בכספו לצרכים לא ראויים וכן הלאה.
על האדם לבחור דרך נכונה וראויה בכל עניין ומצב בחייו. גם אם נתקל באירוע קשה, באתגר גדול, התנהלותו, דרכי חשיבתו, הדרך ארץ שלו, הם הם ביראת שמים בה הוא נמדד ורק ביכולתו להכריע בה לכאן או לכאן.
כותב על כך אור החיים: "וטעם הדבר הוא לפי שיראת השמים תסובב אתכם ללכת בכל דרכיו כי הירא לא יחדל מיראתו אפילו באחת מאלף שעליו לעשות" - מתוך המעשים הקטנים של האדם ויראת ה' שבו הוא יגיע לסיום הפסוק בו הוא גם יילך בדרכיו.


שבת שלום ומבורך!
החוויה היהודית
http://h-y1.coi.co.il/

לע"נ יעקב בובר, שבתאי טורס, שמואל פולק, מאיר גרינברג, יצחק שניצר ואברהם פישר שנפלו במלחמות ישראל והיו נצר אחרון למשפחתם.


אהבת? לחץ כאן וקבל עדכונים על תכנים חדשים שלי
+ שמירה על זכויות היוצרים למאמר באחריות הכותב בלבד

תגובות

טוען...
הצג הכל